החזר מס מילואים

החזרי מס בגין מילואים

האם ניתן לקבל החזר מס מילואים ? רבים מאזרחי ישראל אשר מחויבים על פי חוק לשרת בצבא, מזומנים תדיר גם לשירות מילואים במסגרת התפקיד הצבאי שלהם. ימי המילואים השנתיים של אנשים מסוימים יכולים להגיע גם לשלושים ימים מילואים מדי שנה.

כמובן שמדובר בכמות זמן מאוד גדולה שפוגעת מאוד ביכולת ההשתכרות של האזרחים האלו. לכן, על מנת לתגמל אותם מוענקים החזרים הן על ימי המילואים והן הטבות מס על אותם הימים – כך שכמות הכסף נטו שתישאר בידי משרת המילואים תהיה כזו שיכולה להתקזז עם אובדן ההכנסה באותם הימים.

הדברים נכונים במיוחד לעתות לחימה ומתיחות ביטחונית שיש במדינה – בימים אלו לא רק שכל העורף נמצא בלחץ בעקבות האלימות אלא שגם רבים מזומנים למילואים. במישור זה, המדינה מגבה את חיילי המילואים ומעניקה הטבות מס משמעותיות.

עבודה נכונה עם החזרי המס השונים יכולה לחסוך אלפי שקלים ולוודא שאתם – משרתי המילואים – לא תיפגעו מהעובדה שהתייצבתם לשירות הצבאי במישור הכלכלי.

מטבע הדברים, כמו כל אינטראקציה עם רשות המיסים – כל בקשה שמוגשת צריכה להיות מנוסחת היטיב ולכלול את כל המסמכים השונים הדרושים על מנת לקבל את ההחזרים במהירות האפשרית ולמנוע דחיות של הבקשה על בסיס טעמים טכניים.

 

כיצד מבוטא החזר מס מילואים?

כמו כל הטבת מס, ההטבה מבוטאת באמצעות נקודות זיכוי ממס הכנסה. ערכה של כל נקודת מס הכנסה היא מאתיים ושמונה שקלים (208 ₪) שמורדים מחובת התשלום למס ההכנסה.

כאשר מדובר על שירותי מילואים, כמות נקודות הזיכוי ממס הכנסה משתנות בהתאם לכמות ימי המילואים שעושים.

על מנת להיות זכאים לתנאי הבסיס של הטבת המס – יש לעשות יותר מעשרה ימי מילואים באותה שנת מס על מנת לקבל את דרגת ההטבה הנמוכה ביותר שניתן לקבל.

במילים אחרות, ככל שאתם עושים פחות מעשרה ימי מילואים בשנה – לא תזוכו על כך בתשלום החודשי למס ההכנסה.

ככל שעושים יותר ימי מילואים – כך מתקבלות יותר נקודות זיכוי ממס הכנסה וכמות מס ההכנסה שיש לשלם נמוכה יותר.

כמות נקודות הזיכוי שמתקבלות בהתאם לימי המילואים נעשית באמצעות המפתח הבא שפותח על ידי רשויות המס:

 

חצי נקודה מידי חודש

מי ששירת בין עשרה ימי מילואים לארבעה עשר ימי מילואים יזוכה ממס בשיעור של חצי נקודת זיכוי מידי חודש. שוויה של ההטבה הזו על בסיס חודשי היא 104 ₪ ועל בסיס שנתי כ-אלף ושלוש מאות שקלים.

כפי שניתן לראות, גם אם זהו לא סכום משנה חיים הוא בהחלט סכום משמעותי.

 

נקודה 1

מי שביצע בין חמישה עשר ימי מילואים לתשע עשר ימי מילואים בשנה זכאי לקבל נקודת זיכוי אחת מידי חודש בחודשו. שווי ההטבה הוא 208 ₪ ועל בסיס שנתי כ-אלפיים ושש מאות שקלים.

 

נקודה וחצי

מי שביצע בין עשרים ימי מילואים לשלושים ושישה יזכה לנקודת זיכוי וחצי, שערכה החודשי הוא 312 ₪ מידי חודש, ובסך שנתי של כ-ארבעת אלפים שקלים.

 

2 נקודות

מי שביצע שלושים ושבעה ימי מילואים ואילך יזוכה בשתי נקודות זיכוי ממס הכנסה, שערכן החודשי הוא 416 ₪ ובאופן שנתי מסתכמות ביותר בחמשת אלפים שקלים.

כפי שניתן לראות, ככל שימי המילואים גדלים כך שוויה של ההטבה נהפך להיות משמעותי ביותר ויכול לממן חופשה משפחתית קטנה או לסגור כל פינה אחרת בתשלומים השנתיים השוטפים של התא המשפחתי של חייל המילואים.

בנוסף, יש לזכור שעל ימי המילואים מקבל חייל המילואים תשלום מן הצבא בנוסף להטבות המס המוצגות במאמר זה – כך שיש להוסיף את התשלום השוטף להטבות המס ולראות את הכדאיות הכלכלית אף של שירות המילואים.

 

דרך למימוש ההטבה

כפי שראינו, מדובר בהטבה משמעותית שמצטרפת לסוגים אחרים של הטבות שהצבא מעניק. במידה ואתם רוצים לממש את זכותכם – עליכם לפנות לרשות המס ולבקש הכרה בימי המילואים שלכם, במידה ובקשתכם תתקבל תזוכו בהתאם.

לכן, על מנת לעשות זאת יש למלא אחר החוקים הבירוקרטיים של רשויות המס, שמגדירות הליך נוקשה שבו ניתן להגיש את הבקשה.

הבקשה צריכה להיות מוגשת דרך טופס 135, בצירוף אליו יש להוסיף את טופס 106 שכולל את סך ההכנסות השנתיות מן המעסיק.

מלבד שני הטפסים האלו יש לצרף מסמכים נוספים – אסמכתאות המעידות על אורכם של ימי המילואים שנעשו במהלך שנת המס (על ידי כל מסמך רשמי שהונפק בצבא, בין אם צווים או מכתב מסכם), לצד צ'ק מבוטל הכולל את פרטי חשבון הבנק של חייל המילואים.

 

החזר מס מילואים
החזר מס מילואים

האפשרות להגיש החזרי מס

במידה והייתה לכם זכאות לקבל את הטבת המס המתוארת אך לא עשיתם זאת (למשל כי לא ידעתם שהיא קיימת) – עומדת לכם הזכות לקבל באופן רטרואקטיבי החזר מס מילואים על התקופה שבה הייתם זכאים להטבת המס המדוברת.

הגשה של החזר מס מילואים נעשית גם היא בהליך ייחודי של טפסים נוספים שיש להגיש, תוך ההוכחות השונות על קיומם של ימי המילואים שמעוניינים להזדכות עליהם. כך, ניתן לקבל החזר בסכום גדול יחסית משום שהסכום יכלול את סך השנים שבהם הייתם זכאים.

עם זאת, ניתן להגיש את החזרי המס עד שש שנים מעת שירות המילואים – כך שלא ניתן להזדכות על השנים אחורה, אלא רק על השנים האחרונות.

למשל, במידה ועשיתם חמישה עשר ימי מילואים מידי שנה, מזה שלוש שנים ולא הגשתם בקשה מידי שנה על מנת לקבל את הטבת המס.

באמצעות הגשת בקשה לקבלת החזר מס, ניתן לקבל סכום הקרוב לעשרת אלפים שקלים באמצעות הליך זה.

לכל הדעות מדובר בסכום כסף משמעותי מאוד – בייחוד אם לא ידעת שהוא קיים ולכן החזר זה מהווה עוד הכנסה חד פעמית שיכולה לסייע מאוד, בייחוד בתקופות כלכליות מורכבות כמו זו שאנו נמצאים בה – משבר הקורונה.

 

דברים נוספים שיש לשים לב אליהם

כאשר מבצעים את ההליכים האלו כדאי לשים לב לכמה דברים שעלולים להשפיע על קבלת החזרי המס בעקבות שירות המילואים ועלולים לפגוע בבקשה או לעכב את קבלת התשלום המדובר.

ראשית, במידה וחייל המילואים עובד במספר מקומות עבודה – יש לוודא שבטפסים השונים המצהירים על ההכנסה של העובד, מוצהרות כל ההכנסות של חייל המילואים, הליך זה נעשה ממילא במסגרת תיאומי המס כך שהוא לא מורכב אך חשוב מאוד לעשותו.

בנוסף, במידה ומגישים החזר מס מספר שנים אחורה – יש להגיש כל בקשה בנפרד.

כל שנת מס כוללת מערכת עובדתית אחרת (מספר ימי מילואים שונה, הכנסה אחרת, מקומות עבודה שונים וכולי) ולכן יש להקפיד על כך.

 

החזר מס לחיילי מילואים

החזר מס מילואים יכול להגיע לסכומים מאוד משמעותיים – בייחוד אם מדובר בחייל ששירות המילואים שלו פעיל מאוד. ככל הטבה, עומדת הזכות לממש אותה גם באופן רטרואקטיבי באמצעות הגשת החזרי מס לרשויות המיסים, אשר כל בקשה צריכה להיות מוגשת בנפרד.

כאשר מגישים את הבקשה לרשות המיסים, יש לצרף את כל המסמכים הדרושים בטפסים ובמיוחד לצרף מסמכים המעידים באופן חד משמעי על כמות ימי המילואים שנעשתה באותה השנה.

חשוב לזכור שכמות ימי המילואים משפיעה על גודל ההטבה ולכן יש לקבל הצהרה על כל הימים שנעשו באותה השנה.

 

איך אדע אם מגיעים לי החזרי מס בגין מילואים?

כדי לדעת אם אתה זכאי לקבל החזר מס מילואים, יש להיעזר בטופס הכנסה שנתי ולסמן את האזור המתאים עבור החזר מס בגין מילואים. עם זאת, על מנת לקבל ההחזר, עליך להציג את החשבוניות המתאימות כדי לציין שהמילואים הם חלק מההוצאות העסקיות שלך. אם אתה צריך עזרה נוספת עם הטופס הכנסת השנתי שלך, נא לפנות אל הרואה חשבון ולשתף אותו בכך.

 

איך מקבלים החזר מס מילואים?

כדי לבקש ולקבל החזר מס, יש למלא טופס 135. על מנת לזכות להחזר מס, יש לצרף מסמכים המעידים על הזכאות להחזר מס, לפי סיבת הזכאות. למשל, בגין החזר מס עבור דמי מזונות, יש לצרף את הסכם המזונות החתום או את פסק הדין המעיד על כך שנדרש לשלם דמי מזונות בשנת המס הנתונה.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את השאלון לחישוב החזר מס צפוי
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון