מענק להחזר מס הכנסה לנפגע פעולת איבה

קבלת מענק להחזר מס הכנסה לנפגע פעולת איבה הוא אחד מן ההטבות הרבות שהמדינה מעניקה למי שהיא מכירה בו בתור נפגע פעולות איבה. מטבע הדברים, מדובר על מצב מאוד קשה ומורכב שבו נמצאים, ולכן המדינה מעוניינת להעמיד רשת תמיכה ענפה ככל שניתן לאותם הנפגעים.

במסגרת מאמר זה, תוסבר האפשרות החשובה לקבל החזר מס מן הרשויות בנסיבות מסוימות, למי שקיבל את ההכרה בסטטוס של נפגע פעולות איבה.

יוסברו המצבים בהם ניתן לקבל את ההחזר, מה הם התנאים השונים ודגשים חשובים ומשמעותיים נוספים המלווים את התהליך למימוש מרב ההטבות השונות שהמדינה מעניקה לאותם נפגעי פעולות איבה.

מדובר על כלי חשוב שמסייע לנפגעי פעולות האיבה לקבל תמיכה כלכלית שמאפשרת להם, בסופו של יום להגיע גם לשיקום פיננסי – בנייה מחודשת של שגרת חיים בה יוכלו נפגעי פעולות האיבה לעבוד ולהיות חלק מן החברה, תוך עיבוד הטראומות שלהם והתמודדות איתם.

 

מי מוגדר נפגע פעולות איבה ?

על מנת להבין מי יכול לקבל את החזר מה ההכנסה, יש להבין קודם מי מוגדר על ידי החוק בתור נפגע פעולות איבה ומה הוא המנגנון החוקי המלווה את התהליך הזה.

נפגע פעולות איבה מוגדר בס'1 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה והוא מוגדר בתור מי שנפגע באירוע המוגדר פעולת איבה, אך החלק החשוב הוא שהוועדה המיוחדת לנושא זה במשרד הביטחון הכירה בסטטוס שלו בתור נפגע פעולות איבה.

לעיתים, ההכרה בסטטוס הזה כוללת דרך חתחתים קשה ומורכבת, בה הנפגע מסתובב בין הוועדות השונות ומנסה להוכיח כי ההטבות השונות והסטטוס מגיע לו. עם זאת, ככל שהוא מקבל את הסטטוס, הוא זכאי להטבות רבות – ולכן חשוב מאוד להילחם על ההכרה במעמד הזה.

 

מה הוא ההחזר ממס ההכנסה שניתן לנפגעי פעולות איבה?

עשרים אחוזי נכות

מי שמוגדר בתור נפגע פעולות איבה והוא בעל דרגת נכות של יותר מחמישית (עשרים אחוזים) – הוא זכאי לקבלתו של החזר חלקי על תשלומי מס ההכנסה, כאשר ישנו מתאם בין גובה הנכות ובין גובה ההחזר שיינתן על תשלומי מס ההכנסה, ככל שהנכות גבוהה יותר כך גם ההחזר יהיה גבוה יותר.

 

איך נקבעים אחוזי הנכות?

על דרגת הנכות להיקבע באמצעות המנגנונים המוכרים של הכרת נכות של חיילי צה"ל, כלומר, הוועדות הרפואיות במשרד הביטחון אשר אמונות על קביעת דרגות הנכות של מי שמוכר בסטטוסים האלו.

גם כאן, מדובר על וועדות שלאחרונה עלו לכותרות בעקבות קשיותן בהענקת אחוזי נכות, אולם על מנת להיות זכאים להטבה זו חייבים לעבור דרך הוועדה הרפואית במשרד הביטחון.

בעניין זה, גם מי שלא קיבל את אחוזי הנכות הדרושים עדיין יכול לקבל מענקים ורשת תמיכה אחרת מן המדינה.

כך למשל, מי שדרגת הנכות שלו פחות מעשרים אחוזים מקבל מענק חד פעמי שיכול לסייע לו לחזור לשוק העבודה ולבנות את חייו, מענק שבהתאם לנסיבות השונות יכול להיות משמעותי למדי, וישנן הטבות מס אחרות שניתנות לכל נפגעי פעולות האיבה ללא קשר לשאלת נכותם.

בנוסף, כפי שניתן להבין, דרישה הכרחית נוספת לעניין קבלת המענק הוא שנפגע פעולות האיבה שמוגדר עם נכות עדיין יעבוד – על מנת שהוא בכלל יקבל הכנסה שהוא יכול לקבל ממנה החזר. כלומר, נכים שאינם עובדים לא יכולים להיות זכאים להחזר מן הסוג הזה.

 

המאמצים של המדינה

הרציונל שעומד מאחורי המדיניות הוא רציונל שיקומי, לפיו המדינה מעוניינת לדחוף את המשתקם לחזור לחיים חברתיים, בהם הוא עובד, מייצר אינטראקציות עם אנשים אחרים ומנסה להשיב את חייו לתלם, תוך התאמתם למצב הדברים החדש שבו חייו נמצאים. זאת מתוך הבנה שתחזוקת שגרת עבודה תקינה ושוטפת יכולה לעזור מאוד להתמודד עם הטראומה.

בנוסף, במידה ולנפגע פעולות האיבה הוכרו אחוזי נכות הגבוהים משמונים ותשעה אחוזי נכות – הוא זכאי לפטור מלא ממס הכנסה, ככל שהוא עובד ומשלם בכלל מס הכנסה בעבור עבודתו. גם אם היקפי העבודה של נפגע פעולות האיבה נמוכים יחסית, היכולת לקבל פטור מלא ממס הכנסה יכולה בהחלט להקל משמעותית על חייו ומצבו הכלכלי.

המדינה מוקירה במיוחד את אותם נפגעי פעולות האיבה שחרף נכותם הקשה מחליטים לצאת לשוק העבודה ולנסות ולהשיב את חייהם ולא לשבת בביתם, לכן, הפטור ממס מהווה דחיפה משמעותית במיוחד עבורם לנסות ולעבוד, ככל שהם יכולים, דבר שכמובן מסב יתרונות למדינה ולמשק, אך כמובן שגם להם במישור האישי.

 

מענק להחזר מס הכנסה לנפגע פעולת איבה
מענק להחזר מס הכנסה לנפגע פעולת איבה

כיצד ניתן לקבל את החזר המס?

כמו כל החזר מס, מדובר על הליך פרוצדורלי שדורש מספר מסמכים שונים שיש להגיש לרשויות המס, על מנת שהן תוכלנה לטפל בבקשה של נפגע פעולות האיבה ביעילות (דבר שהשתפר פלאים בעקבות מגפת הקורונה והופך את ההליכים לנוחים אף יותר).

 

פירוט הכנסות הנפגע

האינדיקציה הראשונה הדרושה לרשויות המס היא פירוט ההכנסות השונות של נפגע פעולות האיבה. האופן שבו יש להמציא את המסמך משתנה ביחס לשאלה האם מדובר בעצמאי או בשכיר.

ככל שמדובר בשכיר, ההליך הוא פשוט מאוד וכולל בקשה מן המעסיק להנפיק טופס 106, טופס סטנדרטי שבו המעסיק מצהיר מה הן ההכנסות שהעובד קיבל ממנו.

ככל ומדובר בעצמאי, אזי שפירוט ההכנסות נעשה כחלק מן הדוח השנתי שהוא מגיש ממילא לרשויות המס, כחלק מחובת ההגשה של עצמאיים והתקשרותם העצמאית מול הרשויות. במסגרת דוח זה, מן הסתם, ישנו צורך לצרף את כל האסמכתאות (החשבוניות) המעידות על ההכנסה.

 

דרישה נוספות וקונקרטי

הדרישה היא שיש להציג את ההכנסות שהיו בחודש דצמבר של שנת המס שבדיוק נגמרה, ועליה הולכים לקבל את החזרי המס (גם כאן – באותו האופן ששכירים ועצמאיים נבדלים זה מזה).

מסמך זה יוצג כאשר ידובר על החיתוך השנתי של נפגע פעולות האיבה.

לבסוף, יש צורך להנפיק מסמך מרשויות המס שמראה שכל תשלומי המס לאותה השנה שולמו כפי שדורש החוק. שכן, על מנת לקבל החזר מס, יש לשלם אותו קודם לכן, שיהיה מאיפה להחזיר את הסכום – דבר זה איננו משתנה בין ההסדרים השונים של החזרי מס.

בהקשר הזה, חשוב מאוד להכיר את כל הזכויות השונות שמגיעות לך בתור נפגע פעולות איבה, משום שמיקסום של הזכאויות העומדות בפניך מתוקף המעמד איננה בושה אלא היא כלי חשוב מאוד להשגת השיקום הכלכלי, הנפשי והחברתי מן הטראומה של פעולת האיבה בה נכחת.

לכן, גם כאן, הרשות בסופו של יום מגיעה לצידך ומעוניינת לסייע לך – אך יש צורך להגיש את כל המסמכים נכון.

 

מענק להחזר מס הכנסה לנפגע פעולת איבה – סיכום

היכולת לקבל מענק להחזר מס הכנסה לנפגע פעולת איבה היא משמעותית מאוד בסל ההטבות שמקבלים נפגעי פעולות האיבה. היא מוגבלת לנפגעים שיש להם אחוזי נכות הגבוהים מעשרים אחוזים ושהם עובדים.

הרציונליים מאחורי זה קשורים ברצון המדינה לעודד את נפגעי פעולות האיבה לעבוד, ולתגמל אותם על כך באמצעות החזרים ממס ההכנסה – המס העיקרי שמשלמים רוב האזרחים.

על מנת לעשות זאת, יש צורך להגיש מסמכים שונים לרשויות המס, המעידים בין היתר על היקפי העבודה המשתנים לאורך השנה, ואינדיקציות לכך שכל תשלומי המס שולמו כחוק. לאחר מכן, הוועדה שתידון במצב תכריע בזכאותכם.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון