החזרי מס לחברות

שורת הרווח, כידוע, היא החשובה ביותר בחברה. משכך, עסקים רבים בוחרים בשינוי סטטוס, ובמעבר מעוסק מורשה לעוסק בע"מ, מעבר אשר מביא עמו הטבות רבות לבעל העסק בפרט ולעסק בכללותו.

אולם, רבים לא יודעים זאת, אך המעבר האמור מאפשר גם חיסכון משמעותי בתשלום מס. מהם אפיקי החיסכון, ומדוע שתהיו זכאים להחזר? החזרי מס לחברות – בואו נתחיל. 

 

תשלום מיסים במדינת ישראל – פעולה נפוצה

מדינת ישראל, בדומה לכל מדינה בעולם, מכניסה לא מעט כסף ממיסוי רווחים של התושבים השונים. מס הכנסה, מס רווח הון ומס רכישה הם רק חלק מהמקרים בהם יעביר האזרח הישראלי חלק מרווחיו אל גבולות המדינה. 

אולם, לצד תשלום כלל המיסים האמורים, עולה תשלום מס נוסף, אשר נועד בעיקר לאלו אשר יצאו מתוך עולם השכירים, והצליחו בגדול. הכירו את החזרי מס לחברות, המושת על חברות בע"מ.

 

לפני החזרי מס לחברות – מה ההבדל בין חברה בע"מ לעוסק מורשה?

היתרון המשמעותי ביותר, הגלום במעבר הסטטוס בין עוסק מורשה לחברה בע"מ, מהווה היותה ישות משפטית נפרדת. 

הגדרה זו מעניקה לבעל החברה שורה של נקודות זכות. לדוגמה, בעלי חברות בע"מ, בניגוד לחבריהם העוסקים המורשים, לא יכולים להיתבע, שכן החברה מהווה ישות משפטית אשר יכולה להיתבע בפני עצמה.

כך, יוכל בעל החברה לשמור על כספיו האישיים, שכן נושים לא יוכלו להיפרע ממנו. אולם, אחד היתרונות הגדולים ביותר בתחום עולה לעניין מיסוי והחזרי מס לחברות. 

החזרי מס לחברות
החזרי מס לחברות

מס חברות – מבוא

מס חברות הוא מס אשר מוטל על חברות בערבון מוגבל, קרי, חברות בע"מ, הרשומות ופועלות בגבולות מדינת ישראל. בניגוד למס הכנסה, מס החברות אינו מדורג, ומוטל באופן שווה על כלל הכנסות החברה. כמו כן, היות וחברה בע"מ היא ישות משפטית נפרדת, המס מוטל עליה, ולא על נושאי המשרה בה, לרבות המנכ"ל והדירקטוריון, ולא על בעלי המניות בה.

 

אז מהו שיעור מס החברות?

נכון לשנת 2020, שיעור מס החברות עומד על כ – 23% מתוך רווחי החברה. בנוסף, נציין כי שיעור המס האמור אמנם עלה מעט, בעקבות המחאה החברתית, אך לאורך השנים ניתן לראות ירידה משמעותית בשיעור המס המדובר, מתוך רצון למשוך חברות רבות לפעול בגבולות ישראל. 

 

ענייני מס – הפער בין בע"מ למורשה

בעוד, כאמור, על החברה מוטל מס אחיד, על עוסק מורשה מוטל מס מדורג, נקבע בהתאם למדרגות המס של מס הכנסה כלפי שכירים. משכך, ניתן לראות, בחישוב די פשוט, שמעבר חברה לסטטוס בערבון מוגבל יכול לחסוך עלויות רבות.

לדוגמה, ניקח חברה אשר מכניסה מדי חודש כמיליון וחצי שקלים. ככל שנבחן את הוצאות המס השנתיות עבור עוסק מורשה, נראה כי שיעור המס שישלם (בהיעדר נקודות זיכוי והטבות נוספות), יעמוד על 626,019 שקלים. 

מנגד, ככל שמחשבים את שיעור המס שיהא על היחיד לשלם באם תהא החברה חברה בע"מ, נראה כי שיעור המס שיוטל על אותו אדם יעמוד על 345,000 שקלים בלבד, קרי, חיסכון של כ – 45% מתשלום המס!

 

החזרי מס לחברות – מתי אהיה זכאי?

חברות זכו לקבלת החזר מס בשל כספים ששולמו ביתר לרשות. לא פעם, עולה מצב בו חברות שילמו מס ביתר, זאת לאור העובדה ששילמה מס בגין ההכנסות הכלליות, ולא בגין הכנסותיה הנקיות. 

הדרך העיקרית להפחתת שיעור ההכנסות בגינן צריך לשלם מס הן הצהרה על הוצאות מוכרות, שכן אלו מוכרות ככאלו שאינן גוררות תשלום מס. 

 

הוצאה מוכרת – בגין שורה ארוכה של רכישות

בעוד בעבור עסקים, שאינם בערבון מוגבל, ההגדרה להוצאה מוכרת היא "כל הוצאה שנועדה להגדיל את שיעור הלקוחות", בעבור עסק בע"מ, מדובר על הוצאות בהיקף גדול באופן משמעותי. 

ראשית, יכנסו תחת הגדרת הוצאה מוכרת הוצאות רבות מעולם הרכב המשרדי, לרבות הוצאות חנייה, דלק ותיקונים שוטפים ונקודתיים. כמו כן, הוצאות משרדיות, דוגמת חשמל, שילוח, הדפסה ועוד, יכנסו תחת רשימת הקריטריונים המאפשרים הפחתת שיעור המס.

 

הרשימה עוד מתארכת – ריהוט, לימודים והוצאות משפטיות

מעבר להוצאות שצוינו לעיל, ניתן יהיה לקבל החזר גם בגין הוצאות שאינן בהכרח קשורות לתפעול העסק השוטף. בין היתר, יזכו חברות בע"מ לקבל הפחתה בשיעור ההכנסות, בגינן תהא החברה חייבת במס, בגין ריהוט חדש שרכשה, בהתאם לשיעור הפחת השנתי שלו. 

בנוסף, ניתן יהא, לעיתים, לקבל הכרה כהוצאה מוכרת בקורסי לימוד הקשורים לתחום העיסוק, רכישת ספרים המשמשים באופן מקצועי, ואף בגין שימוש בשירותים משפטיים, ככל שמדובר על הליכים הנובעים מהפעילות העסקית השוטפת של החברה. 

 

תשלום מקדמות – הצרה של השכירים

מעבר לקבלת החזר בגין הוצאה מוכרת, אשר צוין באריכות בחלק העליון של המאמר, עולה סיבה נוספת. סיבה זו מביאה למקרים רבים בהם מגיעים לשכירים החזרי מס, שכן אלו, לא פעם, משלמים מס ביתר לרשות המיסים. 

 

גבייה חודשית, חישוב שנתי

כאמור בכותרת, וכידוע לכולנו, מס הכנסה הוא מס אשר נגבה מדי חודש בחודשו. אולם, בניגוד למצב המדובר, הסכום הקובע, כלומר, הסכום אותו חייב אדם לשלם לרשות המיסים בגין הכנסותיו, נקבע רק בסוף שנת המס, בהתאם לשיעור ההכנסות השנתי.

לעניין חברות, הפרקטיקה לתשלום מס היא על ידי תשלום מקדמות למס הכנסה ברמה החודשית. משכך, ככל שפעילות החברה לא עלתה כמצופה, לא פעם עולה מצב בו החברה שילמה מס ביתר, ומשכך, זו זכאית לקבלת החזר. 

 

כיצד ניתן לקבל את החזר המס המדובר?

חברות בע"מ, על פי רוב, יפעלו בצמוד לרואה חשבון, אשר יבחן את הדוחות הכספיים ויעביר את הדיווחים הנדרשים לרשויות השונות. אולם, ככל שאלו הגיעו למצב בו הם שילמו מס ביתר, ההמלצה היא לפנות אל גורם מקצועי, המתמחה בהחזרי מס.

 

הסיבה הראשונה – מיקור חוץ הוא לא תמיד שלילי

מיקור חוץ היא פרקטיקה נפוצה במקרים רבים. לא פעם, על אף שחברות שונות מחזיקות צוות משפטי בתוך החברה, בעת התגבשות אירוע משפטי אלו פונות כלפי חוץ, לשם מיצוי כל האפשרויות העומדות בפניהם. 

כך גם לעניין החזרי מס. על אף שבחברה עובדים רואי חשבון איכותיים, לא פעם החזרי מס ידרשו פעילות חיצונית, אליה לא מורגלים רואי החשבון בחברה. משכך, שימוש בחברה חיצונית יכול לסייע לחברה להשיג את כספם במהירות וביעילות האפשרית. 

 

לא נגמר כאן – חיסכון מס משמעותי נוסף

מעבר לעובדה שדוברה לעיל, אודות מקצועיותם של יועצי המס של חברות המתמחות בתחום באופן פרטני, עולה נקודה נוספת, היא לעניין חיסכון נוסף.

אומנם ייתכן כי מצאתם, בתוך החברה, מצב של תשלומים ביתר בגין מס רווח הון, אולם, ייתכן כי אתם משלמים מס בנקודות שונות נוספות. לדוגמה, ייתכן כי החברה יכולה לחסוך מס באפיקי המימון השונים העומדים לה, במשיכת הדיבידנדים ובמצבים נוספים רבים, ומשכך, המומחים יוכלו לאתר את כלל הבעיות האמורות, ולהביא ליעילות מקסימלית. 

 

אינדיגו פיננסים – חוד החנית של החזרי המס

אינדיגו פיננסים, אשר מורכבת ממיטב המוחות בתחום החזרי מס לחברות, החל מהפן החשבונאי, דרך הפן המשפטי וכלה בנושאי ביטוח ועוד, מהווים המוקד המקצועי ביותר לעניין החזרי מס. פנו אלינו, נוכל להשיב לכם את כספכם במהירות וביעילות. 

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון