החזר מס אובדן כושר עבודה

רבים בוחרים לרכוש פוליסת אובדן כושר עבודה ליום שחור. אולם, רבים אינם יודעים זאת, אך מתוך מדיניות שנועדה לעודד את רכישת הביטוח האמור, מעניקה המדינה אפשרות לקבלת החזר מס בגין פוליסה זו. מהו שיעור ההחזר, ואיך מומלץ לבחון את הזכאות? החזר מס אובדן כושר עבודה – מתחילים.

 

ביטוח אובדן כושר עבודה – ערובה ליציבות כלכלית

הפחד הגדול ביותר של מפרנסים עיקריים במשקי בית בישראל הוא היום בו לא יוכלו עוד להביא פרנסה לביתם. הדבר יכול להתגבש מסיבות שונות, בהן תאונות אישיות, מחלות ובעיות שונות.

משכך, רבים בוחרים לרכוש פוליסת ביטוח, אשר תעניק יציבות כלכלית וביטחון פיננסי בעת הגעה למצב של אובדן כושר עבודה. במקרים שתוארו לעיל, ובמגוון מקרים אשר נופלים בגדרי הפוליסה, יהיו זכאים אלו להכנסה קבועה ויציבה.

 

מהו שיעור ההכנסה לו יזכה המבוטח היחיד?

למרות שמדובר על נתון אינדיבידואלי, אשר נקבע בהתאם לפוליסת הביטוח אותה רכש האדם, על פי רוב, שיעור הסכום אשר יקבל המבוטח לא יעלה על 75% משיעור ההשתכרות עליו עמד במהלך תקופת עבודתו.

אף על פי שמדובר על סכום נמוך מזה שהורגלו אליו בני המשפחה, שלושה רבעים מהכנסה עדיפים על אפס, ללא צל של ספק.

 

לא רק מהפוליסה – החזר מס אובדן כושר עבודה

כאמור, פוליסת הביטוח האמורה מאפשרת יצירת הכנסה, גם לאחר אובדן כושר עבודה. אולם, הפוליסה האמורה אינה מהווה מקור ההכנסה היחיד אשר יעמוד ליחיד, אשר איבד את מקור פרנסתו, שכן ניתן לקבל במקביל אליו, החזר מס אובדן כושר עבודה בגין רכישת הפוליסה.

 

כלל האצבע בתשלום מס – אך ורק מההכנסות הנקיות

כפי שצוין בכותרת, תשלום מס ההכנסה בפועל מוטל אך ורק על שיעור ההכנסה הנקי של היחיד. על רקע נתון זה, ניתן להבין את ההסדר שמוענק לעצמאיים רבים בגין "הוצאות מוכרות", שכן אלו מהוות הוצאות אשר נועדו להגדיל את שיעור ההכנסות של העסק, ואינן מחויבות בתשלום מס.

 

אובדן כושר עבודה – במקביל להוצאה מוכרת

אומנם רכישת פוליסת אובדן כושר עבודה אינה מהווה הוצאה מוכרת, אך בעיני רשויות המס, מדובר על הוצאה המאפשרת קיזוז בתשלום המס המבוצע מדי חודש.

המדינה, מתוך רצון לעודד את התושבים לרכוש ביטוח מסוג זה (שכן במידה ואין, כלכלת אלו מוטלת על כתפי המדינה), מעניקה לתושבים את הזכות להחזר של חלק יחסי משיעור המחיר של פוליסת הביטוח מתשלום המס השנתי.

 

כמה אפשר לחסוך?

כאמור לעיל, הזכות להחזר יחסי בלבד, ולא בגין כל מחיר הפוליסה. ככלל, שיעור ההחזר שיקבל עובד בגין רכישת פוליסת אובדן כושר עבודה יעמוד על 2.5% משכרו החודשי של העובד המבוטח לכל היותר.

אולם, לעניין זה יש לציין כי ישנם מקרים בהם שיעור ההחזר יהא קטן מ – 2.5%. החוק במדינת ישראל קובע כי שיעור החזר המס אותו יכול לקבל עובד, בגין הפרשות, עומד על 7.5% משכרו הכולל של העובד.

משכך, האם העובד זכאי להחזרי מס בגין הפרשות לקופת גמל או ביטוח מנהלים, אשר עולות על 5%, שיעור ההחזר שיוענק ליחיד בגין תשלום בעד ביטוח אובדן כושר עבודה יקטן.

 

2.5% זה לא מעט – הכירו את ליאור

ליאור, איש עבודה מקצועי ואמין, אשר משכורתו עומדת על 10,000 שקלים, רכש בשנת 2015 ביטוח אובדן כושר עבודה, תוך שלא ידע על זכאותו להחזר בגין הביטוח.

בחישוב מהיר, אשר בוחן את שיעור ההחזר המגיע ליאור, 2.5% ממשכורתו החודשית עולה לכדי 250 שקלים בחודש. משכך, שיעור ההחזר השנתי שיעמוד לליאור יעמוד על לא פחות מ – 3,000 שקלים בשנה!

 

לא נגמר כאן – תקופת ההחזר ושער הריבית

אם נמשיך עם דוגמתו של ליאור, נוכל לראות כי שיעור ההחזר המדובר לא נגמר כאן, זאת בשל המאפיינים הייחודיים של החזרי המס בישראל, הנוגעים לתקופת ההחזר ושער הריבית הצמוד לו.

החזר מס אובדן כושר עבודה
החזר מס אובדן כושר עבודה

תקופת ההחזר – 6 שנות רטרואקטיביות

בהתאם לדין הישראלי, הנוגע לתביעות אזרחיות בין פרטים בחברה, גם לעניין החזרי מס עומדת תקופת התיישנות. על פי נהלי מס הכנסה, יכול אדם לקבל החזרי מס, ככל שהוכח זכאות להם, בטווח של 6 שנים אחורה.

משכך, לעניין דוגמה זו, ליאור יהא זכאי לקבלת החזר של 3,000 שקלים בכל שנה. לאור העובדה שליאור רכש את הביטוח בשנת 2015, 6 שנים בטרם שנת 2021, יעלה שיעור ההחזר המגיע לו לכדי 15,000 שקלים, וזה עוד לפני הנתון הבא.

 

הריבית המתקבלת – עולה על הריבית בשוק הנדל"ן

בניגוד למה שניתן לחשוב, ולאור האמור בפסקה הקודמת, ניתן לראות כי המדינה גם יודעת לתת כשצריך. בדומה למצב בו אנשים נוטלים הלוואה, הגוררת ריבית, בשל ערך הכסף, גם כאשר המדינה חייבת לכם כסף, הוא חוזר עם ריבית.

בגין כלל הכספים שתהיו זכאים לקבל במסגרת החזרי מס, והחזרי מס בגין אובדן כושר עבודה בפרט, תהיו זכאים לקבלת ההחזר בתוספת 4% ריבית מיום הזכאות הראשון. לאור העובדה הריבית הממוצעת בשוק הנדל"ן נעה סביב 3%, רבים יהיו שמחים להיות זכאים להחזר המדובר.

 

בקשת החזר באופן עצמאי – נגישה, לא מספיק

בשנים האחרונות עברה רשות המיסים מתיחת פנים משמעותית, אשר מאפשרת לרבים לבצע פניות לרשות המיסים באופן עצמאי, ולדרוש את הכספים המגיעים להם. לשם ביצוע הפרוצדורה האמורה, יהא על המבקשים להגיש טופס 135, הוא טופס החזר מס, ובצידו טופס 106, אשר מהווה אסמכתא לכלל רכיבי השכר שקיבל העובד מהמעסיק.

אולם, על אף האמור, ביצוע בדיקת זכאות החזר מס אובדן כושר עבודה והוכחתה בפני רשות המיסים אינה דבר שניתן לבצע בנקל. איגוד כלל המסמכים הרלוונטיים, לצד ביצוע חישוב שיעור המס, ואף התמודדות אל מול מערכת בירוקרטית, אינו דבר שכל אדם יכול לבצע בקלות.

 

המלצת המערכת – פנייה לאינדיגו פיננסים

אינדיגו פיננסים, חברה המתמחה בהחזרי מס, עומדת לשירותכם. ככל שאתם בעלי פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, סביר להניח שאתם זכאים לקבל החזר מס. בעזרת שיחה פשוטה עם אחד מיועצי המס המומחים של אינדיגו, נוכל לבחון את היתכנות זכאותכם, ובהמשך, להוריד מעליכם את כל המטלות הנדרשות לקבלת ההחזר, ולדאוג לקבלתו במהירות וביעילות.

 

לא רק בגין אובדן כושר עבודה – סיבות נוספות לקבלת החזר מס

ככל שהחלטתם להרים את הכפפה, ולבצע בדיקת היתכנות זכאות להחזר מס, מומלץ לבצע בדיקה מקיפה. בדיקה זו תכלול שני אלמנטים נוספים, אשר יוכלו להקים זכאות להחזר, הם שימוש בנקודות הזיכוי המגיעות לכם, וכן גביית מס ביתר, בשל תצורת גביית המס בישראל.

 

נקודות זיכוי – מגוון סיבות להנחה

החל מהירות, דרך לימודים אקדמיים ומקצועיים כאחד וכלה בעלייה לארץ, נקודות זיכוי הן מנת חלקם של ישראלים רבים. נקודות אלו, אשר שוות כל אחת 218 שקלים בחודש, מעניקות הנחה משמעותית בתשלום מס הכנסה בכל חודש, ומאפשרות חיסכון משמעותי.

 

תשלום ביתר – שכיח יותר משחושבים

לא פעם, בשל תצורת גביית תשלום מס ההכנסה במדינת ישראל, נגבה מתושבים שונים מס ביתר. ככל שבשנים האחרונות החלפתם עבודה, נקלעתם, מרצון או שלא, לתקופה בה לא עבדתם כלל ובגין סיבות רבות ונוספות, מומלץ לבחון האם עומדת לכם זכאות להחזר.

  • לקבלת פרטים אודות החזר מס אובדן כושר עבודה צרו קשר עכשיו עם הצוות של אינדיגו פיננסים.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את השאלון לחישוב החזר מס צפוי
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון