החזר מס בגין תואר שני

רבים לא יודעים על האפשרות של החזר מס בגין תואר שני, אבל אנחנו כאן כדי להסביר את הנקודות והקריטריונים לקבלת החזר זה. בשנים האחרונות כמות הישראלים בעלי התואר השני גדלה מאוד, בין היתר בעקבות היתרונות הרבים שהתואר השני מקנה במקום העבודה, ושישנם מקומות שאף דורשים השלמה לתואר שני על מנת להתקדם לתפקידים בכירים בארגון.

בנוסף, התואר השני מהווה מרכיב שכר משמעותי מאוד לעובדי השירות הציבורי – שרואים בכך הזדמנות הן להעשיר את עצמם ובכך לפעול באופן יותר מקצועי, דבר שמקבל גילום כמובן גם בתלוש השכר החודשי, ובייחוד בשילוב עם פונקציית הוותק.

מה שרבים לא יודעים הוא שמלבד היתרונות שנמנו לעיל של התואר השני – המדינה מעודדת אנשים להמשיך ללימודי תואר שני, בין היתר באמצעות החזר מס בגין תואר שני. מדובר בהטבה ששוויה כאלף שקלים והיא יכולה בהחלט לסייע לאחר הלימודים.

מאמר זה יתמקד בסוגיית החזר המס בגין תואר שני – מה צריך לעשות כדי לקבל את ההטבה, מי זכאי לה ומתי וכיצד ניתן לממש אותה. אם עשיתם תואר שני או שאתם מתכננים לעשות בקרוב – מאמר זה יכול לחסוך לכם הרבה כסף.

 

מי זכאי לקבלת הטבת המס?

כפי שניתן לתאר משמה של ההטבה – מי שסיים ללמוד תואר שני. עם זאת, ישנם כמה דגשים חשובים שמשפיעים על הזכאות להטבת המס. ראשית, על מוסד הלימודים להיות מוסד לימודים ישראלי המוכר בישראל, לכן מי שסיים לימודי תואר שני במוסדות אקדמיים שלא בישראל לא זכאי להטבת המס.

לא כל המוסדות להשכלה שמחלקים תואר שני (מ.א, מאסטר, מוסמך או בכל כינוי אחר) בארץ מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוה בישראל.

תואר שני שלא מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוה לא מעניק את ההטבה ולא מהווה רכיב שכר בשירות הציבורי – יש לשים לב לכך בעת בחירת מוסד הלימודים.

זה לא משנה באיזה מסלול נעשה התואר השני כל עוד הוא מוכר בתור תואר שני – בין אם הוא נעשה במסלול המחקרי (שדורש כתיבה של עבודת מחקר מעמיקה, תזה) או במסלול העיוני (שבמתכונתו דומה לתואר הראשון שכולל בעיקר הרצאות וסמינריונים).

 

דגשים חשובים להחזר מס בגין תואר שני

כדאי לזכור – ההטבה תקפה רק פעם אחת. כלומר, במידה ועושים שני תארים שניים, במידה ובמהלך התואר השני הראשון מומשה ההטבה – לא ניתן לקבל אותה שוב במרוצת הימים כאשר משלימים תואר שני נוסף.

בנוסף, במידה וממשיכים באופן ישיר מלימודי התואר הראשון ללימודי תואר שני, ניתן לקבל את שתי הטבות המס (שכן הטבה זהה ניתנת גם על לימודי תואר ראשון) ונקודות הזיכוי ממס ההכנסה לא מבטלות אחת את השנייה.

לעומת זאת, במידה ובמקביל לתואר השני לומדים גם "לימודי מקצוע", לימודים שמזכים גם הם בנקודת זיכוי ממס הכנסה – לא ניתן להנות משתי ההטבות ויש לבחור את אחת מהן בלבד.

החזר מס בגין תואר שני
החזר מס בגין תואר שני

שווי של ההטבה

השווי של ההטבה הוא חצי נקודת זיכוי אחת ממס הכנסה. נקודת זיכוי, נכון לשנת 2021 שווה 208 ₪, לכן חצי נקודת זיכוי ממס הכנסה שווה 104 ₪ מידי חודש.

מדובר על סכום שמסתכם בכ-1,300 ₪ באופן שנתי – סכום בהחלט משמעותי.

לאחר שנת 2014 נקבע שההטבה ניתנת לאורך שנה אחת מעת סיום הלימודים ולכן זהו ערכה המלא (בעוד שמי שסיים את התואר בשנת 2013 יכל להנות מההטבה לאורך שנתיים ככל שאורך הלימודים שלו היו שנתיים).

 

תקופת מימוש ההטבה

באופן הכללי, ניתן לממש את ההטבה בשנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים של התואר השני. לכן, אם מישהו סיים לימודי תואר שני בשנת 2020, הוא יוכל לממש את ההטבה במסגרת שנת המס של 2021 ולא לפני כן.

החריג לכלל – מקצועות הדורשים התמחות

עם זאת, לעיקרון הזה ישנם מספר חריגים הקשורים בסוגים מסוימים יותר של לימודים שבהם לימודי ההמשך דורשים התמחות מיוחדת על מנת ליישם את התואר בחיי הפרקטיקה.

לכן, במקצועות הדורשים התמחות ניתן לבחור להחיל את הטבת המס רק בשנה שלאחר ההתמחות ולא בשנת סיום הלימודים.

ישנה רשימה ארוכה של מקצועות הדורשים התמחות ובהם עריכת דין, ראיית חשבון, פסיכולוגיה קלינית ועוד. ניתן להשתמש בהטבה הזו רק במידה וההטבה ממומשת עד שנתיים לאחר סיום הלימודים.

על מנת להשתמש באפשרות הזו – יש לצרף במסגרת הבקשה לקבלת הטבת המס הוכחות על כך שהוא ערך בתקופת הזמן המדוברת את ההתמחות ועבר אותה, מדובר באסמכתא חשובה שכן בלעדיה אין אפשרות לחרוג מההסדר המקורי שהוצג לעיל.

מדובר בהסדר משמעותי מאוד משום שלעיתים בתקופת ההתמחות תשלומי המס נמוכים מאוד (אם בכלל) ולכן החיוב הנמוך בלאו הכי במס פחות משתלם מאשר בשלב שלאחר ההתמחות – ובו השכר גבוה ובהתאם הטבות המס משתלמות יותר.

באופן דומה, במידה ולומדים במסגרת תוכנית לימודים המקנה באופן ישיר דוקטורט (ופוסחת על לימודי התואר השני) – ניתן יהיה לממש את ההטבה המדוברת בעת סיום הלימודים ולא קודם לכן. גם כאן, מדובר בהטבה משמעותית משום שלרוב דוקטורנטים מקבלים מלגות שלא מחויבות במס ורק לאחר הלימודים עובדים בעבודה שהמיסוי בה גבוה יותר.

 

 

הדרך למימוש ההטבה

תהליך מימושה של ההטבה, בדומה להטבות מס אחרות הוא באמצעות הגשת טפסים לרשויות המס על מנת לידע אותן בזכאות לנקודות הזיכוי ממס הכנסה – אותן יקזזו מחובת התשלום בתלוש המשכורת במשך שנת המס.

לכן, יש ראשית למלא במקום המתאים במסגרת טופס 101 את העובדה שהעובד סיים לימודים לתואר שני ולמסור את הטופס למעסיק במסגרת שנת המס של ההעסקה. לאחר מכן, יש למלא טופס נוסף, טופס 119 הייעודי לעניין זה.

במסגרת הטופס יש להוסיף את האסמכתא שמראה כי העובד סיים תואר שני ואת הזמן שבו הוא סיים את התואר.

מדובר על אישור שהמוסד האקדמי מנפיק שייעודי לצרכים אלו – להוכיח כי קמה זכאות לתואר השני (גם אם עדיין אין דיפלומה פורמלית).

ככל שהשכיר עובד במספר מקומות עבודה, עליו לציין זאת בכל טופסי 101 שהוא מגיש, במסגרת הליכי תיאום המס שהוא ממילא מחויב בהם – גם סוגיית נקודת הזיכוי תוגש לרשויות המס.

במידה ומדובר בעצמאי ולא בשכיר, יש לציין את לימודי התואר השני במסגרת הדוח השנתי שמגיש העצמאי לרשויות המס על ההכנסות השוטפות שלו.

גם כאן – יש לצרף את האסמכתא המתאימה המעידה על סיום הלימודים.

 

החזרי מס

במידה ולא ידעתם על זכותם לקבל הטבת מס בעקבות לימודי התואר השני – ניתן להגיש בקשה להחזר מס בעקבות הלימודים. את הבקשה ניתן להגיש עד שש שנים מסיום הלימודים ללשכת השומה האחראית על אזור המגורים.

במקום קיזוז חודשי מתשלומי מס ההכנסה – ההחזר יגיע באופן חד פעמי ויכלול את כל הסכום. מדובר על החזר נחמד מאוד, בייחוד אם לא ידעתם שהוא מגיע לכם.

 

סיכום

לימודי תואר שני הם דבר מעשיר שמאפשר להרחיב אופקים ולהתקדם במקומות העבודה. בנוסף, הם מהווים בסיס לקבלת הטבת מס שמסתכמת ב1,300 ₪ בשנת המס שלאחר הלימודים, במידה ועושים התמחות ניתן לדחות את קבלת ההטבה לאחר תום ההתמחות.

על מנת לקבל את ההטבה יש ללמוד במוסד אקדמי בישראל המוכר על ידי המועצה ללימודים גבוהים. חבל לפספס על ההזדמנות לקבל כסף על פעולה שממילא עשיתם!

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

4/5 - (1 vote)
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון