החזרי מס בגין הפסקות בעבודה

על שיטת המיסוי הבעייתית בישראל, אשר מחושבת מדי שנה אך נגבית מדי חודש, כבר שמענו רבות. אולם, רבים בתקופת הקורונה, אשר הפסיקו לעבוד לתקופה ממושכת, זכאים להחזרי מס בשיעורים שונים, אשר יכולים לעלות לכדי מספר אלפים. החזרי מס בגין הפסקות בעבודה – בואו לקרוא.

 

החזרי מס בגין הפסקות בעבודה – איך זה עובד?

מס הכנסה הינו מס המוטל על כל תושב ישראלי, אשר מניב מדי חודש שכר בגין עבודתו. תשלום המס האמור, במדינות רבות בעולם ובמדינת ישראל בפרט, מונהג בצורה מדורגת, או בשמו המקצועי, בצורה פרוגרסיבית.

על פי מטודת הגבייה אותה מציג המס הפרוגרסיבי, תיבחן הכנסתו של אדם בהתאם למדרגות השונות, ושיעור המס שישלם היחיד ישתנה בהתאם לכל מדרגה.

כך, בהתאם לטבלה שתוצג לעיל, אשר מעודכנת לשנת 2021, אדם אשר משתכר מדי חודש ב – 8,000 שקלים בחודש, בגין 6,330 שקלים ייחוב אותו אדם בשיעור מס של 10%, ובגין 1,670 השקלים הנותרים, אשר מצויים במדרגת המס השנייה, יחוב במס בשיעור של 14%.

שיעור הכנסה שנתי בשקלים (חישוב המקור של רשות המס)הכנסה חודשית בשקלים (לשם הנוחות)שיעור המס
עד 75,960עד 6,33010%
108,960 – 75,9619,080 – 6,33114%
174,960 – 108,96114,580 – 9,08120%
243,120 – 174,96120,260 – 14,58131%
505,920 – 243,12142,160 – 20,26135%
651,600 – 505,92154,300 – 42,16147%
651,601 ומעלה54,301 ומעלה50%

 

תשלום המס – מדי חודש בחודשו

כפי שכולנו יודעים, לאור העובדה שהמס המוטל פוגע לנו בכיס בסופו של יום, שיעור מס ההכנסה שנקבע לנו מחושב מדי חודש. כך, מידי חודש, לצד התשלומים הקבועים שיורדים, הם ביטוח לאומי ודמי בריאות, מתבצעת הפחתה נוספת, היא תשלום מס הכנסה לרשויות המס.

 

שיעור החיוב בפועל – על סמך הכנסה שנתית

על אף שעל פי האמור לעיל, מתבצע תחשיב חודשי שעל פיו מתבססת חובת המס שעלינו לשלם, חישוב המס שעלינו לשלם בפועל מתבצע אך ורק בסוף השנה.

בהתאם לטבלה המוצגת לעיל, שיעור המס ששולם ייקבע לאור סך ההכנסה השנתי של הנישום היחיד. משכך, נגלה ניגוד מובנה באופן בחינת שיעור המס שעלינו לשלם, אשר מוביל לא פעם לתקלות ובעיות בתשלום המס.

 

חוסר אחידות כמקים זכאות החזר

חוסר האחידות, בין חישוב הסכום הקובע לתשלום מס, לבין האופן שבו נגבה המס בפועל, יוצר קשיים רבים. הבעיה שעולה לאור העובדה אשר ציפיות מס הכנסה לא תמיד תואמות את המציאות.

דוגמה אחת למצב האמור עולה בעת שינוי מקום עבודה.

לא פעם שינוי זה יבוצע על רקע שינויי שכר. אולם, בעוד על השכר החדש יוטל מס כאילו התקבל מתחילת שנת המס, בפועל, יהיו זכאים אלו לא פעם להחזר מס, שכן הבחינה השנתית מראה שיש לשלם מס בשיעור מופחת, לאור שיעור ההשתכרות הקודם.

 

אחת הסיבות העיקריות – הפסקת עבודה

בנוסף לדוגמה לעיל, עולה מצב נוסף בגינו קמה לרבים זכאות להחזר מס, והיא הפסקת עבודה. בין אם מדובר על מצב קיצון, דוגמת תקופת הקורונה שפקדה אותנו, והוציאה רבים לחופשות ללא תשלום ואף לחיפוש עבודה מחודש, ובין אם מדובר על חופשה יזומה למטרת חופשה, התאוששות או כל מטרה אחרת, הפסקת עבודה לא פעם מקימה זכאות להחזר מס.

כאמור, הסיבה העיקרית לדבר היא תצורת התחשיב. הפסקת עבודה לא פעם מביאה לשינוי משמעותי בתחשיב השתכרות השנתי, אולם, אופן הגבייה, המבוסס ציפייה, יכול לעיתים להביא לכך שמס המוטל על ההכנסות גבוהה משמעותית מהנדרש בפועל.

 

לשם הבהרה – הכירו את שני

שני, עורכת דין צעירה, החליטה לאחר 5 שנות לימודים, אשר כללו התמחות ומבחני לשכה, שהיא מעוניינת לצאת לטיול לאורך 4 חודשים במזרח הרחוק.

משכך, הגיעה שני להסכמה עם מעסיקה כי במהלך שמונת החודשים הראשונים של שנת 2020 היא תעבוד במשרה מלאה, בגינה תשתכר
בכ – 17,000 שקלים בחודש, ארבעת החודשים הנותרים תצא לחופשה ללא תשלום.

 

בהתאם לדין – חישוב שנתי

בהתאם לחישוב השנתי, ניתן לראות כי שני השתכרה במהלך שנת 2020 בסך של 136 אלף שקלים. בהתאם לטבלת המדרגות שהוצגה לעיל, תחוב שני בגין המדרגה הראשונה בכ – 7,596 שקלים, בגין המדרגה השנייה בכ –  4,620 שקלים, ובגין המדרגה השלישית בכ – 5,408 שקלים.

משכך, בשנת 2020 תחוב שני בתשלום מס הכנסה בשיעור של 17,624 שקלים.

 

החישוב החודשי – גבוהה יותר, ומקים זכאות להחזר

כאמור, שני משתכרת מדי חודש בסך של 17,000 שקלים. משכך, בגין המדרגה הראשונה, על פי תחשיב חודשי, תחויב שני בכ – 633 שקלים. בגין המדרגה השנייה, תשלום שני מס בשיעור של 385 שקלים.

בשל הכנסותיה אשר נופלות בגדרי המדרגה השלישית, תשלם שני 1,100 שקלים.

ניתן לראות את הבעיה כבר כאן, שכן בניגוד לחישוב השנתי, הוא החישוב הקובע, אשר נעצר במדרגת המס השלישית, כאן אנו מגיעים למדרגת המס הרביעית. בגין מדרגה זו, תשלם שני מדי חודש מס הכנסה בסך של 750 שקלים.

בהתאם לכלל החישובים לעיל, ניתן לראות כי תשלום המס החודשי שיוטל על שני יעמוד על כ – 2,868 שקלים.

משכך, בבחינת שיעור המס שתשלם לאורך שמונת חודשי העבודה שלה, ניתן לראות כי שני תשלם מס בסך של 22,945 שקלים, העולה בכ – 5,321 שקלים על שיעור המס שהיה עליה לשלם בפועל. היות והכסף הזה שלה, על פי חוק, מומלץ לה לבקש את הכספים האמורים.

 

לא נגמר כאן – נקודות זיכוי

על אף שנראה שהחזר המס האמור לעיל יכול לעלות לכדי סכומים משמעותיים, היקף ההחזר ושיעורו אינם מסתכמים לכדי בחינת תקופות בהן הפסיק אדם לעבוד. ישנו אפיק חיסכון נוסף במס, אשר רבים לעיתים  לא מודעים אליו, והן נקודות המס.

נקודות המס מאפשרות קבלת הנחה בחובת המס המוטלת על היחיד לשלם, אשר כל אחת מהן מעניקה הנחה של 218 שקלים בחובת המס השנתית. לצד נקודות מוכרות בקרב הקהל הישראלי, דוגמת נקודות זיכוי בגין השלמת שירות חובה, ישנן נקודות שאינן מוכרות לרבים.

בין היתר, ניתן לקבל נקודות בגין הורות, לימודים אקדמיים ומקצועיים, נכויות ועוד.

לדוגמה של שני לעיל, ככל שעומדות לזכותה 3 נקודות זכות במהלך שנת המס, תהא זכאית שני להנחת מס של 654 שקלים נוספים, אשר יצטרפו לשיעור ההחזר לו תהא זכאית.

 

החזרי מס בגין הפסקות בעבודה

החזרי מס בגין הפסקות בעבודה – למי כדאי לבדוק?

ההמלצה העיקרית לבחינת זכאות להחזר עולה בעבור אלו שיצאו לחופשה מהעבודה בשנים האחרונות, או לחילופין, פוטרו או התפטרו, והיו במצב של היעדר עבודה לאורך תקופה ארוכה.

הבחינה האמורה רלוונטית במיוחד על רקע תקופת הקורונה, אשר הביאה רבים למצב של חוסר תעסוקה לאורך זמן רב, אשר ייתכן שתקים זכאות להחזר מס בשיעור מסוים.

 

הפתרון – פנייה לאינדיגו פיננסים

אינדיגו פיננסים היא חברה אשר מתמחה בקבלת החזרי מס בגין הפסקות בעבודה לשכירים. בין היתר, מטפלת החברה באלו אשר זכאים להחזר בשל תקופה בה אלו לא עבדו, וכן מקרים שונים ומגוונים.

באמצעות שיחה קצרה, יוכל לאתר אחד מיועצי החברה האם אתם בעלי היתכנות הזכאות, וככל שכן, יעשו הכל כדי שתקבלו את כספכם מהר ככל הניתן.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון