החזרי מס לשכיר עם משכורת גבוהה

הניגוד המובנה באופן גביית המס במדינת ישראל, אשר מחד נגבה מדי חודש, ומנגד נקבע רק בסוף שנת המס, מביא לכשלים רבים בגביית המס. משכך, רבים מגיעים למצב בו הם משלמים מס גבוהה באופן משמעותי ממה שהיה עליהם לשלם.

למי כדי לבחון את ההיתכנות ההחזר? החזרי מס לשכיר עם משכורת גבוהה – מתחילים.

 

תשלום מס – חובה לכל אזרח ישראלי

כלל תושבי ישראל, בין אם שכירים, ובין אם עצמאיים, נתקלו ברשויות המס, בחובה לתשלום חודשי המוטלת עליהם. כחלק מהרצון של המדינה להרוויח, זו מטילה חבות תשלום מס בגין נושאים שונים.

תשלום מס רכישה ומס שבח המוטלים בעת עסקת מקרקעין, וכן תשלום מס רווח הון על תשואות שהרוויח אדם ממסחר בשוק ההון, הם רק חלק מחובות המס המוטלות על התושב הישראלי הממוצע.

אולם, ממשקם העיקרי של האזרחים הישראלים אל מול רשויות המס מתבצעות מדי חודש. תשלום המס האמור מוכר בפי רבים כתשלום "מס הכנסה", אשר נגבה בהתאם לשיעור הכנסתו של היחיד.

 

שיעור החבות – עולה בהתאם לשיעור ההכנסה

במדינת ישראל שיעור המס המוטל על היחיד נקבע באופן פרוגרסיבי, ובמילים פשוטות, מדורג. על פי שיטת חישוב זו, ככל שמשכורתו של הנישום (אדם החייב במס) עולה, כך שיעור המס שיוטל על השכר שמרוויח יעלה.

נציין כי אחוז המס אשר ישולם יהא בהתאם למדרגה. במילים אחרות, בגין כל טווח שכר בו מצוי היחיד, ישלם היחיד מס בהתאם.

בהתאם לטבלה המצורפת בתחתית הפסקה, ככל שמשכורתו החודשית של אדם נאמדת בכ – 14,000 שקלים, הוא יחוב בגין 6,330 שקלים בכ – 10% מס, בגין 2750 שקלים (טווח המדרגה השנייה) בכ – 14% מס, ובגין 4,920 שקלים בכ – 20% מס. משכך, יעמוד שיעור המס החודשי של זה על כ – 2,000 שקלים בקירוב.

הכנסה חודשית בשקלים (לשם הנוחות)שיעור הכנסה שנתי בשקלים (חישוב המקור של רשות המס)שיעור המס
עד 6,330עד 75,96010%
9,080 – 6,331108,960 – 75,96114%
14,580 – 9,081174,960 – 108,96120%
20,260 – 14,581243,120 – 174,96131%
42,160 – 20,261505,920 – 243,12135%
54,300 – 42,161651,600 – 505,92147%
54,301 ומעלה651,601 ומעלה50%

 

החישוב שנתי, הגבייה חודשית

על אף שיטת החישוב שהוצגה לעיל, לפיה חישוב המס מבוצע באופן חודשי, חישוב המס שמוטל על היחיד נקבע על פי שיעור הכנסתו השנתי.

לאור חוסר העקביות, בין אופן קביעת חבות המס בכוח לבין תצורת הגבייה בפועל, נוצרים פערים רבים בחבות המס, בשל מגוון סיבות, בהן מעבר בין עבודות, חופשות זמניות מהעבודה ללא תשלום וכו'.

 

הפער בין שכיר לעצמאי – היקף הידע

בעוד בקרב קהל העצמאיים מדובר על בעיה שנפתרת, לא פעם, באופן עצמאי, בקרב שכירים מדובר על בעיה נפוצה, שלא פעם, השכירים אינם מודעים לה. הסיבה העיקרית לכך היא היקף הפעילות מול רשויות המס.

בעוד העצמאי הוא בעל עסק, עליו מוטל החובה לשלם מס מדי חודש באופן ישיר, לא פעם תשלום המס בגין הכנסות השכיר מבוצעת על ידי המעביד. משכך, השכיר אינו מודע כלל לחובות המוטלות עליו, ולוקח את פרוצדורת התשלום כנעלם שאין לו יד בהגשמתו.

 

דוגמה מספרית – הפער בין חישוב שנתי לחישוב חודשי

עתה, לשם המחשת הבעיה, נעבור לדוגמה מספרית. כפי שהומחש לעיל, הגבייה החודשית נעשית על סמך ציפיית רשויות המס, כי היחיד יכניס במהלך כל השנה את אותו הסכום.

משכך, נבחן את שיעור חבות המס של מיכל, אשר במהלך חצי השנה הראשונה לשנת 2020 השתכרה בכ – 20,000 שקלים, במהלך חצי השנה הנוספת, יצאה לחופשה ללא תשלום, בשל תקופת הקורונה.

 

החזר חודשי – בהתאם לציפיות הרשות

בהתאם לשיעור החודשי, תחויב מיכל בכלל חובות המס בגין המדרגה הראשונה, השנייה והשלישית, לצד חובת מס כמעט מלאה בגין המדרגה הרביעית. בגין המדרגה הראשונה, תחוב מיכל במס בשיעור של 633 שקלים.

בגין מדרגת המס השנייה, תחוב בסך של 385 שקלים. בגין המדרגה השלישית, תחוב מיכל בשיעור של כ – 1,100 שקלים, ובגין המדרגה הרביעית, תחוב מיכל בתשלום חודשי של כ – 1,680 שקלים.

משכך, לאחר שקלול כלל החובות, תשלם מיכל שיעור מס חודשי הנאמד בכ – 3,798 שקלים, נאמדים בכ – 22,788 שקלים, שכן במהלך חצי השנה הנותרת, מיכל לא תשלם מס, שכן לא השתכרה.

 

החזר שנתי – נמוך באופן משמעותי

בחישוב שנתי, ניתן לראות כי מיכל השתכרה בסך של 120,000 שקלים. על פי מדרגות המס, מיכל תשלם במלואן אך בגין מדרגות המס הראשונה והשנייה, ובגין השלישית בחלקה.

בגין המדרגה הראשונה, תשלם מיכל מס בשיעור העומד על 7,596. בגין המדרגה השנייה, תשלם מיכל מס בשיעור העולה לכדי 4,620 שקלים, ובגין המדרגה השלישית תשלם מיכל מס הנאמד בכ – 2,208 שקלים.

לפיכך, בשנת המס 2020, על פי תחשיב שנתי, חבה מיכל בתשלום מס של כ – 14,244 שקלים. בהתאם לתחשיב שבוצע לעיל, מיכל שילמה בפועל מס הגבוה בכ – 8,544 שקלים. הכסף הזה, כפי שניתן להניח, שלה כדין.

החזרי מס לשכיר עם משכורת גבוהה
החזרי מס לשכיר עם משכורת גבוהה

הפערים בשיעור תשלומי המס – החזרי מס לשכיר עם משכורת גבוהה

השאלה העיקרית שעולה, לעניין זה, היא מיהם השכירים, אשר ככל הנראה זכאים להחזר מס בשיעור האמור?

בעוד הזכאות להחזר מס עולה בעיקר לאלו אשר יצאו במהלך שנת מס לחופשה ללא תשלום, פוטרו או החליפו עבודה, תוך פרק זמן בטווח שבמהלכו לא השתכרו, ישנם מספר שכירים, אשר עובדים בתפקידים מוגדרים בשוק העבודה, אשר זכאים להחזרים מרקיעי שחקים.

לאור העובדה בו כספים אלו מגיעים לזכאים בצמוד לריבית, תוך בחינת 6 שנות המס האחרונות לעניין זכאותם להחזר, למצויים ברשימה זו מומלץ לפנות לבעל מקצוע לבחון את זכאותם להחזר מס.

 

הייטק – כסף גדול, החזר גדול

ענף ההייטק נכנס לחיינו בסערה החל מתחילתה של המאה ה – 21, ולא בכדי. תנאי העסקה מיטיבים, פעילות משמעותית לרוב, וכמובן, שכר גבוהה, הם רק חלק מהפרמטרים המושכים את הקהל הישראלי אל עולם ההייטק.

לשם המחשה, שכרו הממוצע של מתכנת עומד על 30,218 שקלים, גבוה משמעותית מזה שהוצג למיכל, ובעלת פער גבוהה יותר מהשכר הממוצע במשק, שנע סביב 10,000 שקלים בחודש.

לאור העובדה שמדובר על מקצוע המאופיין תנודתיות גבוהה וחוסר יציבות, לא פעם תקום לעובדים בסקטור האמור זכאות להחזר.

 

נושאי משרה בכירים – עם כוח מגיע כסף

סמנכ"לי שיווק, מנכ"לים, חברי דירקטוריון וכו'. המשותף לכל המשרות הללו הוא היותן בעלי משמעות מכרעת על חיי חברות. משכך, חברות אלו לא פעם דוגלות במדיניות של תגמול עבור אלו, לשם משיכת העובדים הטובים ביותר במקצוע.

לאור השכר הגבוה שמוצע לאלו, אשר לא פעם יחצה את רף 20,000 שקלים שהוצג לעיל, וכן בשל חילופי המקומות התדירים המבוצעים בתפקידים אלו, מומלץ לכל המחזיקים במשרות אלו לבצע בדיקת היתכנות להחזר מס.

 

גם לאלו שעברו באקדמיה – בעלי המקצועות

בדומה לנושאי המשרה לעיל, ישנה שורה של אקדמאים אשר יצאו לשוק הפרטי, וככל הנראה ישתכרו בשיעור גבוהה, עם תנודתיות גבוהה.

בין היתר, ברשימה זו ניתן למצוא עורכי דין ורואי חשבון, המשמשים כיועצים, וכן רופאים פרטיים, אשר לא פעם מכניסים סכומים גבוהים לאור ניתוחים נקודתיים אותם הם מבצעים, יתקלו בחודשים בהם הם משתכרים בצורה העולה על הממוצע.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון