החזר מס חופשה ללא תשלום

בין אם מדובר על חל"ת שנבע מתקופת הקורונה, בין אם חופשה למטרות פיתוח עצמיות ובין אם מדובר על טיול, חושה ללא תשלום לא פעם מביאה לזכאות להחזר מס. החזר מס חופשה ללא תשלום – כי זה כסף שלכם. 

 

חופשה ללא תשלום – לא רק בעת קורונה

על אף שהמונח חופשה ללא תשלום, היא החל"ת, הפכה לסטטוס תעסוקה מפורסם בימי הקורונה, לא מדובר על מצב החופשה היחיד ללא תשלום.

חופשה ללא תשלום היא הסכמה זמנית על הפסקת העבודה, ללא הפסקת יחסי העבודה. הפסקה זו לרוב תהא הפסקה יזומה, שנוצרה בהסכמת שני הצדדים, הם העובד והמעסיק, במסגרתה לוקח העובד חופשה לפרק זמן מוגדר.

בתום תקופת החופשה, יוחזר העובד לתעסוקה. כמו כן, נציין כי אורכה של חופשה ללא תשלום אינה קבועה, ואורכה נקבע באופן אינדיבידואלי ביחס לכל עובד, בהתאם להסכמת הצדדים.

 

החזר מס חופשה ללא תשלום – מבוא

בגין הפסקת עבודה זמנית, ייתכן כי יהא זכאי הנישום היחיד להחזר מס בשיעורים משתנים, הנקבעים בהתאם לאורך החופשה, לשיעור ההשתכרות החודשי של הנישום וכו'. הסיבה לכך טמונה בשתי סיבות עיקריות, הן הירידה בשיעור ההשתכרות השנתי, וכן תצורת גביית המס במדינת ישראל.

לאור העובדה כי חופשה ללא תשלום מביאה, לא פעם, לירידה משמעותית בשיעור ההשתכרות השנתי, על בסיסו מחושב שיעור המס לתשלום, עולה לא פעם מצב של תשלום מס ביתר. אז מהם הגורמים לתשלום המס הגבוהה, וכיצד ניתן לפתור זאת?

 

גביית המס – באופן מדורג, על פי שיעור ההכנסה השנתית

כפי שתואר באריכות מאמרים נוספים באתר זה, שיטת המס בישראל היא שיטה מדורגת, פרוגרסיבית, אשר נועדה להטיל את נטל המס הגבוהה על המשתכרים הבכירים במשק הישראלי, לשם הותרת מרבית שכרם של המשתכרים הנמוכים בידם.

עוד על פי השיטה הישראלית, שיעור המס שיוטל על היחיד ייבחן בהתאם לשיעור ההכנסות השנתי שלו. כך, אם במשך חצי שנה הרוויח אדם כ – 10,000 שקלים, ומשכך חציה השני של השנה הרוויח כ – 20,000 שקלים, ייבחן שיעור המס שהוטל עליו בהתאם לסך ההכנסות השנתיות, קרי, 180 אלף שקלים.

החזר מס חופשה ללא תשלום
החזר מס חופשה ללא תשלום

הבעיה – מנבאים הכנסות, גובים מדי חודש

על אף המצב שתואר לעיל, אודות תחשיב חבות המס השנתית, רובנו מודעים כי המצב בפועל מעט שונה. מדי חודש, אנו זוכים לראות, בין שאר ההפרשות והפחתות אשר מצויות בתלוש המשכורת, הפחה בגין מס הכנסה. משכך, ניתן להבין כי תשלום מס הכנסה בפועל, מתבצע מדי חודש.

שיעור המס אשר מופחת מדי חודש מבוסס על ציפייה של רשויות המס. אולם, במצב של חופשה ללא תשלום, בעוד גביית המס החודשית מתבצעת על ציפייה להכנסה קבועה לאורך כל השנה, בפועל החופשה משפיעה על שיעור ההשתכרות. הירידה האמורה מובילה לירידה בשיעור המס שיש לשלם, כפי שמוצג בדוגמה הבאה.

 

חופשה ללא תשלום – הכירו את יניב

יניב, עורך דין צעיר שעבר בתחילת שנת 2020 את מבחני הלשכה, מעוניין לטוס אל מעבר לים, המסיים את תקופת הלימודים המפרכת. משכך, כחלק מהגעה להסכם העסקה עם משרד עורכי הדין בו בחר, נקבע כי יניב יצא לחופשה ללא תשלום במהלך החציון השני של שנת 2020, וכי ישתכר במהלך עבודתו בכ – 12,000 שקלים.

 

לנוחות הדוגמה – פירוט מדרגות מס הכנסה

הכנסה חודשית בשקלים (הכנסה שנתית חלקי 12 חודשים)שיעור הכנסה שנתי בשקלים (חישוב המקור של רשות המס)שיעור המס המוטל על הנישום
עד 6,330עד 75,96010%
9,080 – 6,331108,960 – 75,96114%
14,580 – 9,081174,960 – 108,96120%
20,260 – 14,581243,120 – 174,96131%
42,160 – 20,261505,920 – 243,12135%
54,300 – 42,161651,600 – 505,92147%
54,301 ומעלה651,601 ומעלה50%

 

החישוב החודשי – היעדר התחשבות בחופשה

על פי החישוב החודשי, על בסיסו בפועל נגבה מס ההכנסה, נראה כי יניב מגיע אל מדרגת המס השלישית בעת תשלומו. בגין המדרגה הראשונה, יניב ישלם מס בשיעור של 10%, קרי, 633 שקלים. כמו כן, בגין מדרגת המס השנייה, ישלם יניב מס בשיעור של 14%, אשר יעלו לכדי 385 שקלים, ובגין מדרגת המס השלישית, ששיעורה עומד על 20%, ישלם יניב מס חודשי בשיעור של 584 שקלים.

משכך, בסופו של יום, בכל חודש ישלם יניב מס בשיעור העומד על 1,602 שקלים, ובמהלך החציון הראשון של שנת 2020 ישלם כ – 9,612 שקלים.

 

חישוב שנתי – בהתאם לחופשות וחודשי פגרה

לעומת החישוב לעיל, בוחן החישוב השנתי את סך תקבולי שכר העבודה אותם הכניס היחיד. משכך, יניב, אשר השתכר בסך של 72,000 שקלים, ישלם על פי חישוב שנתי מס אך ורק בגין מדרגת המס הראשונה.

היות ומדרגה זו עומדת על 10% בלבד, בהתאם להסבר לעילא, חובת המס של יניב עומדת על 7,200 שקלים בשנה בלבד. תחת נתון זה, ניתן לראות כי בין חובת המס הקובעת, לבין חבות המס ששולמה בפועל, על פי התחשיב השני, עומד על 2,412 שקלים, שהם שלכם כדין!

 

התירוצים – והתשובה

ייתכן ויקומו כאלו שיטענו כי הסכומים האמורים, אלפים בודדים, אינם ראש מעייניהם, ואינם מצדיקים את הטרחה הרבה, כוללת איגוד כלל המסמכים הרלוונטיים, לשם הוכחת הזכאות, ההתנהלות אל מול הרשויות וסיבות נוספות, רבות ומגוונות, להימנע מפעולה. בעבור אלו, נועדו הפסקאות הבאות.

 

סכום מצטבר, כולל ריבית

לעניין הסכום הכספי אותו תקבלו, עולות שתי נקודות, אשר נוגעות הן לפרק הזמן בגינו תזכו לקבל החזר, והן לריבית העומדת בצידו.

ראשית, יש לציין כי רשויות המס מאפשרות הגשת בקשת החזר מס גם בעבור חובות רטרואקטיביים. התקופה בגינה ניתן לבקש את החזר המס האמור מגיעה ללא פחות מ – 6 שנים, אשר קדמו לשנת המס הנוכחית.

שנית, נציין כי כלל הכספים המגיעים ליחיד, ישולמו תוך הענקת ריבית שעומדת על 4%. ריבית זו, אשר מהווה תוספת לכספים האמורים, לצד התקופה בגינה ניתן לקבל החזר, הופכות את הפעולה לכדאית למדי.

 

לאלו שזמן פנוי אינו מנת חלקם – פנייה למקצוענים

עבור אלו מכם אשר נרתעים מההליך מסיבות שונות, החל מלוח זמנים דוחק, וכלה ברתיעה מהגופים הבירוקרטיים, יש לנו פתרון, והוא, פנייה למומחים לענייני מס, אשר יוכלו להפוך את הליך ההחזר פשוט ומהיר.

 

קצת על ההליך באינדיגו פיננסים

יועצי המס באינדיגו פיננסים, אשר מתמחים בהחזרי מס לשכירים, לגביהם עניין חופשה ללא תשלום מקבל תוקף משמעותי, הם מומחים בתחומים שונים, אשר מאפשרים גיבוש בסיס ידע אידאלי להתנהלות אל מול רשויות המס.

בשלב הראשון של ההליך, יצור עמכם קשר אחד מיועצי המס של החברה, זאת לשם בחינת זכאותכם לקבלת החזר. באם תמצאו כבעלי היתכנות גבוהה להחזר, תאלצו לחתום על ייפוי כוח, אשר מאפשר לאנשי המקצוע האיכותיים באינדיגו לבצע עבורכם את כל השלבים עד לקבלת ההחזר.

לעניין זה, נציין כי המומחים של אינדיגו ידאגו לשמור על קשר ולעדכן עד לקבלת כספים.

 

החזר מס חופשה ללא תשלום – סיכום

כפי שראינו, ככל שיצאתם לחל"ת לאורך 6 השנים האחרונות, בין היתר בשל תקופת הקורונה, סביר למדי כי אתם זכאים לקבלת החזר מס. ההחזר האמור, אשר משולם בתוספת ריבית של 4%, הוא כסף אשר שייך לכם בדין, ומשכך, לא מומלץ לוותר עליו.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון