החזר מס ילדים

לצד ההוצאות הרבות המוטלות על הורים טריים וותיקים כאחד, ישנה דרך להרוויח מעצם היותכם הורים. נקודות מס, אשר מגיעות לכם בגין סיבות שונות, החל מגיל הילד וכלה בבעיות בריאותיות שונות עמן הוא מתמודד, תוכלו לקבל החזר מס ילדים.

 

הרחבת המשפחה – הרחבת הנטל

לצד השמחה שילדינו מכניסים לחיים, אלו גוררים הוצאות כלכליות לא מבוטלות, החל מחיתולים ובגדים חדשים מדי חודש בגיל ינקות, דרך ספרי הלימוד והמורים הפרטיים וכלה בתמיכה בלימודי רישיון הנהיגה או הלימודים בעתיד.

 

 

ילדים זה שמחה, גם לענייני מס

אולם, מסתבר כי ילדים יכולים גם לסייע מעט בנטל הכלכלי, לרבות על ידי הענקת נקודות זיכוי. בפועל, מדינת ישראל, דרך רשות המיסים, מעניקה להורים לילדים הטבות מס שונות, כך שלצד הטבות כלליות, להן קמה זכאות אך בשל היותם הורים, ישנן זכאויות שונות הניתנות בהתאם למאפייניו האישים של כל ילד.

 

החל משנת 2017 – הטבה נוספת

החל מראשית שנת 2017, הוחל הסדר אשר מעניק להורים לילדים קטנים אפיקי הפחתת תשלום מס, המגולמים בנקודות מס להם הם זכאים. אלו ניתנו לצד שורת הטבות אשר נקבעו בחוק עוד בטרם לכן, כאמור לעיל, וכל אלו נועדו להגדיל את שיעור ההכנסה הפנויה לרווחתם של הילדים. אז לפני שנצלול למהות ההסדר, נעמוד בקצרה – מהן נקודות מס?

 

נקודות זיכוי ממס – הטבה מטעם המדינה

נקודות זיכוי ממס הכנסה הינן הטבה סוציאלית, המוענקת לשורת זכאים מטעם המדינה, אשר חוסכות בהוצאות המס. בעבור כל נקודת מס, אשר שווה, נכון לשנת 2020, כ – 219 שקלים בחודש, תוכלו לחסוך בתשלום המס, וככל שלא הייתם מודעים לקיומן, לקבל החזר מס ילדים מרשות המיסים.

 

השינוי של 2017 – נקודות זיכוי מיום הלידה ועד גיל 5

ההסדר האמור בפסקה הראשונה הוא השינוי המהותי שהגיע בשנת 2017. ההסדר פועל כך שבשנת הלידה של הילוד יזכו ההורים לסך של 1.5 נקודות זיכוי, השוות לכ – 3,942 שקלים בשנה (נכון לשנת 2020), אשר יופחתו מהסכום בגינו יחויבו במס. לאחר שנה זו, יזכו ההורים לכ – 2.5 נקודות זיכוי, השוות ערך לזיכוי העומד על 6,570 שקלים בשנה.

החזר מס ילדים
החזר מס ילדים

צבירת נקודות ואופן החלוקה

לעניין זה יש לציין כי להורים עומדת הזכות לצבור את נקודת הזיכוי לשנה העוקבת. כך, במידה וביצעו זאת, יזכו במהלך שנת המס שלאחר לידת הילד לכ – 3.5 נקודות מס.

כמו כן, יש לציין שהנקודות האמורות מוענקות הן לאב והן לאם, זאת בניגוד להטבות המס הבאות בגין ילדים, אשר מוענקות ככלל לאחד מבני הזוג, וברירת המחדל, לאם.

 

עד הגיוס לצבא – נקודות זיכוי בעבור ילד בוגר

החל מחגיגת גיל 6 לילד, ועד להגעתו לגיל 17, תזכה אימו לקבלת נקודת מס אחת בכל שנה. ככל שהילד מצוי בחזקת האב, בין אם בשל גירושין או מוות, וזה זוכה לקבלת קצבת הילדים מטעם ביטוח לאומי, נקודות הזיכוי יינתנו לאב.

לעניין זה, נציין כי במהלך השנה בה מלאו לילד 18 שנים, יקבלו הזכאים שיעור של 0.5 נקודת זיכוי.

 

ממשיכים לאחר המוות – הסדר נקודות הזיכוי בעבור אלמנים ואלמנות אשר נשאו בשנית

מוות של בן הזוג הוא אירוע מטלטל. אולם, על אף הכאב, רבים בוחרים בחיים, ולא פעם אף מוצאים בן זוג בהמשך הדרך, ולעיתים אף נישאים לו. במקרים אלו, עולות שאלו לעניין הילדים שאינם משותפים. לעניין נקודות הזיכוי, אלו מוגדרים כילידכם לכל דבר.

 

אישה אשר נישאה לאלמן

כאשר מדובר על אישה אשר נישאה לאלמן, ייחשבו כל אחד מילדיו כילידה שלה, הן לעניין הנקודות המגיעות עד גיל 5, והן לעניין הנקודות המגיעות בטווח הגילים הגבוהה יותר. לעומתה, גבר אשר נישא לאלמנה יזכה לנקודות הזיכוי המגיעות בעבור ילד עד גיל 5 בלבד.

עוד על החזר מס ילדים: מס הכנסה שלילי – מענק עבודה וילדים

נקודה נוספת אשר בה יש לגעת, במיוחד בתקופת הקורונה, היא לעניין מענקי עבודה. אלו אשר זכאים מכוח חוק לקבלת המענק, בגין עבודתם בשנת 2019, יוכלו להיות זכאים למענק בשיעור 150%.

ישנם שני קריטריונים אשר יזכו לקבלת המענק המוגדל. ראשית, יזכו לו נשים, בין אם שכירות ובין אם עצמאיות, אשר במהלך שנת 2019 כבר גידלו ילד אחד לפחות. שנית, יזכו לתוספת האמורה הורים יחידים. אלו מוגדרים, על פי רשות המיסים, כהורים עובדים, אשר ילדיהם מצויים בחזקתם והם האחראים לרווחתם הכלכלית, תוך ניתוק מההורה השני, והיעדר בן זוג.

 

נקודות זיכוי ממס להורים לילד על הרצף האוטיסטי

בניגוד לנקודות הזיכוי שנדונו לעיל, אשר מוענקות בעבור ילד עד להגיעו לגיל בגרות, נקודות אלו יכולות להינתן גם לאחר מכן. ככלל, הורים לילד המצוי על הרצף האוטיסטי עשויים להיות זכאים לכ – 2 נקודות זיכוי ממס מדי שנה.

 

לפני גיל 18 – על סמך קריטריונים בחוק

בעבור ילדים מתחת לגיל 18 עומד הסדר די פשוט, שכן ככל שהילד עונה על אחד הקריטריונים הקבועים בחוק, יהיו ההורים זכאים.

ככל שהילד זכאי לקבלת גמלת ילד נכה, או לחילופין הופנה על ידי וועדות ההשמה השונות למסגרת חינוך מיוחד, לרבות גן ילדים, בית ספר לחינוך מיוחד או כיתה לחינוך מיוחד במסגרת בית ספר רגיל, או לומד במסגרת "מסלול 07" בשלבי התיכון, תקום זכאות לקבלת הנקודות.

 

לאחר גיל 18 – מספר דרישות

לצד קיום זכאות לאחר גיל 18 עד לסיום ימי התיכון וכן לאלו אשר להם נקבעה היעדר יכולת השתכרות בשיעור 74% לפחות ולצמיתות, ישנה אפשרות להמשך קבלת נקודות הזיכוי בשל עמידה בשלושה תנאים מצטברים, הקובעים מגבלות ספציפיות, דוגמת עיוורון ושיתוק, הסתמכות כלכלית על הוריו וכן עמידה במבחן הכנסות.

 

אופן החלוקה בין ההורים – בהתאם לסטטוס

ככלל, נקודת הזיכוי תוענק לאחד ההורים בלבד. אולם, ככל שההורים אינם מנהלים משק בית משותף בשל פרידה, יזכו שניהם לנקודות המס האמורות.

 

נקודות מס בגין ילדים עם מוגבלות

בעבור ילדים העונים להגדרת "נטול יכולת" המצויה בחוק, יזכו ההורים, או האפוטרופוס הממונה (במקרה של פטירתם) בכ – 2 נקודות זיכוי ממס הכנסה. לעניין זה, יש לציין שככל שהילד מצוי בדיור חוץ, ניתן להמיר את ההטבה בהטבה המיועדת למצב זה.

 

לאחר גיל 18 – הקריטריונים בהם יש לעמוד לקבלת זכאות

זכאות לאחר גיל 18 תקום גם לעניין ילדים ובוגרים עם מוגבלות. בין היתר, כאשר הילד מאובחן על ידי רופא מומחה כמשותק או ככזה שנכרתה אחת מגפיו או שזה נולד כך, או לחילופין כאשר לילד עומדת מוגבלות שכלית או לקות למדיה חמורה אשר אובחנה על ידי וועדת ההשמה, יזכו ההורים להמשך קבלת ההטבה לאחר הגעתו לבגרות.

 

אופן החלוקה – בדומה להורים לילדים על הרצף האוטיסטי

בדומה לקבוע לעניין ילדים המצויים על הרצף האוטיסטי, גם לעניין נקודות אלו תהא הזכאות ככלל לאחת המשכורות, אלא אם אלו חיים בנפרד.

 

חוסר מודעות – החזר מס ילדים מגיע לכם

ככל שאתם עונים על אחת הנקודות שאוזכרו לעיל, ולא ידעתם על זכאותכם, ייתכן שאתם זכאים להחזר מס מטעם רשות המיסים. כאמור, נקודות אלו מביאות להפחתת שיעור המס אותו עליכם לשלם.

לשם קבלת ההחזר באופן מהיר ויעיל, פנו אלינו, ונוכל לסייע בהקדם האפשרי.

 

:הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון