החזרי מס על שנת שבתון

שנת שבתון היא הטבה שמקבל כל מורה, בין אם לשם פיתוח מקצועי, ובין אם לשם אתנחתא קצרה מהאינטנסיביות הלימודים. אולם, רבים לא יודעים זאת, אך שנת שבתון, לא פעם, מביאה לזכאות להחזרי מס. החזרי מס על שנת שבתון – כל מה שצריך לדעת. 

 

החזרי מס על שנת שבתון – המדריך למורה המתחיל

שנת שבתון, כפי שידוע למרבית המורים, היא שנת חופש, אשר מגיעה למורים בגין שש שנות לימוד רצופות. הסיבה להענקת שנת החופש לאחר 7 שנים, היא הוותק הנדרש לשם פירעון קרן ההשתלמות, שעל בסיסה ישולמו קורסים והכשרות שונות אשר אותם המורה יעבור במהלך שנת החופש.

 

הבעיה – העדר חפיפה עם שנת המס

בעיה העולה בהסדר שנת השבתון, אשר נוגעת ברורה להחזרי מס, נוגעת לתקופה שבה יוצא המורה לחופשה. בעוד שנת השבתון מעניקה למורה חופש בתקופת שנת הלימודים, כלומר, בתקופה שבין ספטמבר לאוגוסט של שנה פלונית, שנת המס הקבועה בדין היא מינואר עד דצמבר של אותה שנה.

משכך, ועל רקע העובדה במהלך שנת השבתון מקבל המורה מענק חודשי, עולות לא פעם בעיות בתשלום המס של המורה היחיד.

 

מס הכנסה – מבוא לנישום

לשם המחשת הבעיה, יש לעמוד על אופן תשלום המס במדינת ישראל. כידוע, מדינת ישראל גובה מס בגין שכר עבודה על בסיס מדרגות מס, קרי, בהתאם לשיטה פרוגרסיבית. בהתאם לשיטה זו, ככל ששכרו של הנישום עולה, כך יעלה שיעור המס שיוטל על חלקו היחסי של השכר.

לשם המחשה, ולאור הדוגמאות שיובאו בהמשך וביאורן, מצורפת טבלת מדרגות המס המוטלות על הנישומים:

הכנסה חודשית בשקלים (הכנסה שנתית חלקי 12 חודשים)שיעור הכנסה שנתי בשקלים (חישוב המקור של רשות המס)שיעור המס המוטל על הנישום
עד 6,330עד 75,96010%
9,080 – 6,331108,960 – 75,96114%
14,580 – 9,081174,960 – 108,96120%
20,260 – 14,581243,120 – 174,96131%
42,160 – 20,261505,920 – 243,12135%
54,300 – 42,161651,600 – 505,92147%
54,301 ומעלה651,601 ומעלה50%

 

הסכום הקובע לתשלום מס – שנתי

בהתאם לאמור בטבלה, שיעור המקור של רשות המיסים היא שנתית. משכך, בתום כל שנת מס, ייבחן שיעור תקבוליו של הנישום היחיד, ובהתאם לכך ייקבע שיעור המס שישלם.

 

התשלום בפועל – מדי חודש בחודשו

בניגוד לנקודה שהובהרה לעיל, אודות אופן קביעת שיעור המס שמשלם יחיד בשל הכנסותיו, גביית מס הכנסה בפועל מתבצעת מדי חודש.

משכך, לא פעם, ולעניינינו, בעת יציאה לשנת שבתון, מוטלת על היחיד חובת מס שאינה הולמת את שיעור ההכנסות השנתי.

חובת המס האמורה, והפער שנוצר בין החובה על הנייר לבין התשלום בפועל, מקימה זכאות להחזר מס.

 

דוגמה מספרית – הכירו את בר

בר, מורה שסיימה את ששת שנות הלימוד הראשונות שלה, יצאה לשנת שבתון בספטמבר 2020. בעוד במהלך תקופת עבודתה הרוויחה בר שכר העומד על 10,500 שקלים, במהלך שנת השבתון קיבלה בר מענק חודשי בשיעור של 4,000 שקלים בלבד.

כפי שיבואר בדוגמה האמורה, אשר בוחנת הן את החישוב השנתי והן את החישוב החודשי, תעלה בעיה בתשלום המס של בר לאורך 2 שנות מס, הן שנת 2020, והן שנת 2021.

החזרי מס על שנת שבתון
החזרי מס על שנת שבתון

חישוב שנתי – החישוב הקובע

ראשית, נבחן את שנת הלימודים 20/21. במהלך שנת הלימודים האמורה, בר תשתכר באופן מלא בחודשים ינואר – אוגוסט, ולאחריהם, בתקופה הנעה בין ספטמבר לדצמבר, תזכה לקצבה החודשית בלבד. משכך, סך שכרה של בר יעמוד בשנה האמורה על 100,000 שקלים, אשר יגררו חובת מס אשר עומדת על 10,961 שקלים בקירוב.

בשנת המס 2021, תשתכר בר החל מחודש ינואר ועד לחודש אוגוסט בשכר העומד על 4,000 שקלים, בחודשים ספטמבר עד דצמבר בשכר הרגיל שלה. משכך, תרוויח בר בכל השנה כ – 74,000 שקלים, בגינם תחויב במס בשיעור של 7,400 שקלים.

משכך, בכל התקופה המדוברת, יהא על בר לשלם מס בשיעור של 18,361 שקלים.

 

חישוב חודשי – מקים זכאות להחזר

בעוד החישוב לעיל מהווה החישוב הקובע, כפי שצוין בתחילה, בפועל ייגבה מס בהתאם להכנסותיה החודשיות של בר. בהתאם לכך, בחודשים בהם בר תשתכר בשכר העומד על 10,500 שקלים, תשלם בר 633 שקלים בגין מדרגת המס הראשונה, 385 שקלים בגין מדרגת המס השנייה, ו – 284 שקלים בגין מדרגת המס השלישית. משכך, בגין כל חודש בו בר תשתכר כרגיל, היא תשלם מס הכנסה בסכום של 1,302 שקלים, ובכל התקופה, בסך של 15,624 שקלים.

בנוסף, בחודשים בהם שכרה של בר יעמוד על 4,000 שקלים, היא תשלם מס בהתאם למדרגת המס הראשונה. משכך, תשלם בר מס בשיעור העומד על 400 שקלים, לאור שיעור המס (10%), ובכל התקופה, כ – 4,800 שקלים.

משכך, תשלם בר בפועל מס העומד על 20,424 שקלים, כ – 2,063 שקלים, אשר שייכים לה.

 

נקודות חשובות – הריבית תקופת הפירעון

שתי נקודות חשובות, בטרם תעבור להמלצות וזכאויות מס נוספות העומדות למורים, נוגעת לעניין תקופת ההחזר והריבית שבצידו. ראשית, נציין כי כל החזר מס גורר בצדו תשלום ריבית, העומד על 4% משיעור הקרן.

כמו כן, יש לעמוד על כך שאדם רשאי לדרוש החזרי מס מרשות המיסים, בגין כל תשלום עודף שביצע בשנת המס הנוכחית, וכן ב – 6 השנים שקדמו לבקשה. משכך, מומלץ לפנות למומחים, ולבחון את ככל זכאותכם להחזר.

 

פנייה לאינדיגו פיננסים – המעשה הנכון

בעבור מורים רבים, אשר נתקלו בבעיה האמורה, ישנה התלבטות. האם לפעול לבד לשם החזרת הכספים האבודים, או לחילופין, לוותר ולהתמודד עם הבעיה בשנת השבתון הבאה, בשל החשש מהמערכת הבירוקרטית או מפאת חוסר זמן.

בעבור אלו, אנו ממליצים בחום לפנות למערכת אינדיגו פיננסים. מערכת אינדיגו, אשר מעסיקה את מיטב המומחים בתחום החזרי המס, יוכלו להביא להחזר הכספים האמורים ביעילות ובמהירות הגבוהה ביותר, תוך הענקת שירות אישי ואמין.

 

החזרי מס על שנת שבתון – לא הסיבה היחידה להחזר

אם החלטתם לפנות לאינדיגו, או לחילופין, לבצע את החזר המס האמור לבדכם, מומלץ לבחון את כלל זכויותיכם, שכן ייתכן שאלו יובילו להגדלת ההחזר באופן משמעותי. להלן מספר דוגמאות, בגינם מורים זכאים לא פעם לקבלת החזר מס.

 

נקודות זיכוי – מתנה מהמדינה

נקודות זיכוי ממס הכנסה הן מעין הטבה סוציאלית, המוענקת לקבוצות המוגדרות בחוק. כל נקודת זיכוי אשר מוענקת לאדם מזכה אותו, נכון לשנת 2021, בהנחה של כ – 218 שקלים בתשלום המס החודשי, ומשכך, יכולה להביא להנחה די משמעותית בתשלום מס הכנסה.

 

נקודה ראשונה – תואר ראשון

בהתאם להסדר שהונהג החל משנת 2014, יזכה כל משלים תואר אקדמי נקודת מס אחת בשנה שלאחר סיום לימודיו. לאור העובדה שמורים רבים מגיעים מרקע אקדמי, בין אם לאחר תואר בחינוך והוראה, ובין אם לאחר לימודי תארים אחרים, מדובר על נקודה שבגינה מורים רבים יוכלו לזכות לזכאות.

 

לא רק אקדמאים – משלימי לימודי הוראה

מעבר למשלימי המסלול האקדמי, מוענקת נקודת זיכוי גם למשלימי לימודי הוראה מקצועיים. ההסדר האמור זהה להסדר המוענק לאקדמאים, ומאפשר גם לאלו שלא עברו בין כותלי האקדמיה לקבל הטבת מס.

לעניין זה, נציין כי לא ניתן לקבל את שתי הנקודות שצוינו לעיל במקביל, ומשכך, יכול מורה לממש רק את אחת ההטבות בכל שנת מס.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון