פטור ממס בעת משיכת כספים מקופת גמל

משיכת כספים עוד לפני מועד הפירעון החוקי מתאפשרת בכפוף לתשלום מס הכנסה בשיעור 35% (או בגובה המס השולי – הגבוה מהשניים). אך האם ידעתם שניתן לבצע משיכת כספים מקופת גמל לעמיתים הנושאים בהוצאות רפואיות גבוהות ולקבל על כך פטור ממס? לפניכם כל המידע בנושא:

 

הוצאות רפואיות גבוהות וחריגות

מחלות, פציעות ואירועי פגיעה גופנית פתאומיים מהווים מצבים מטלטלים לכל אדם, כאשר כעת לא די בסבל ובכאבים שהוא נאלץ להם ועליו להתמודד כעת גם עם ההוצאות הרפואיות מרקיעות השחקים. על מנת להקל בנושא ולאפשר למי שברשותם חיסכון פנסיוני להתאזן כלכלית במהלך התקופה הקשה, המדינה מאפשרת משיכת כספים מקופת גמל לעמיתים בעלי הוצאות רפואיות גבוהות. (עוד בנושא: "החזרי מס בגין בעיה רפואית")

 

משיכת כסף מקופת גמל לכיסוי הוצאות רפואיות

אפשרות זו תתאים גם למי שנדרשים להוצאות משמעותיות לא רק עבורם באופן אישי, אלא עבור בני משפחתם הקרובים כמו בן או בת הזוג, ילדים, צאצאים, הורים, הורי הורים ובני זוגם. (עוד בנושא: "פטור ממס – משיכת כספים מקופת גמל לבני משפחה של אנשים עם נכות")

נוכל לציין כבר עכשיו שהוצאות רפואיות אינן מתייחסות להוצאות על טיפולי שיניים או הוצאות שעתיד להתקבל מהן פיצוי מגוף אחר (או שכבר התקבל). בנוסף, יש לזכור שהמשיכה על חשבון התגמולים מתאפשרת רק עד לכיסוי גובה ההוצאות הרפואיות הקיימות ולא מעבר.

 

משיכת כספי קופת הגמל תוך פטור ממס

אם קיימות הוצאות רפואיות גבוהות ומשמעותיות, קיימת כאמור האפשרות למשוך כספים מקופת גמל ולקבל על כך פטור ממס. כדי לעשות זאת, יש לפנות לפקיד השומה ולקבל אישור משיכה ללא ניכוי מס. הזכאות היא לעמיתים עצמאיים ושכירים שיקבלו אישור בכפוף למקרים הבאים:

  • קיימות הוצאות רפואיות לתשלום בשנת המס שהעמית נדרש לשלם והן גבוהות ממחצית הכנסתו השנתית הכוללת (אם מדובר בבני זוג אז מחצית ההכנסה המשותפת).
  • ההוצאות הרפואיות שהעמית נדרש לשלם הן עבור קרוב משפחתו או עבורו והן גבוהות ממחצית הכנסתו השנתית הכוללת וגם ממחצית ההכנסה השנתית של הקרוב שעבורו נושאים בהוצאות הרפואיות.
  • אם ההוצאות הרפואיות הן לקרוב משפחה, עליו להיות אחד מהבאים: הורה, הורי הורה, בן זוג, צאצא, צאצאי בני הזוג ובן זוג של כל אחד מאלו.

 

משיכת כספים מקופת גמל

אופן הגשת הבקשה

כאמור עליכם להגיש בקשה לפקיד השומה במס הכנסה, על ידי מילוי טופס בקשת עמית (טופס 159). בטופס זה יש לציין פרטים מלאים ומדויקים לרבות סכום ההוצאות הרפואיות שיש לשלם או שכבר שולמו, סך ההכנסות של מבקש הבקשה לרבות הכנסות בני הזוג וילדים וסך ההכנסות של קרוב המשפחה ובן/בת זוגו – אם מדובר בבקשה שנועדה לממן הוצאות לקרוב משפחתו.

יש לצרף לבקשה אישורים שמעידים על הפרטים שמולאו בטופס, לרבות תיעוד רפואי והוצאות רפואיות על שם העמית/ קרוב המשפחה, תיעוד על הכנסות ונכסים (כולל פעילות בקופות גמל נוספות אם יש).

כעת פקיד השומה יבחן את הבקשה ואם היא תאושר, ניתן יהיה לבצע משיכה מקופת גמל ולקבל על כך פטור ממס, עד לסכום ההוצאות הרפואיות שצוינו בטופס הבקשה.

 

פטור ממס גם במצבים נוספים

מלבד הוצאות רפואיות גבוהות, קיימים מצבים נוספים שבגינם ניתן לקבל פטור ממס על משיכת כספים מקופת גמל:

  • פטור ממס – משיכת כספים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות – כאשר ההכנסה החודשית נמוכה משכר המינימום, או נמוכה מפעמיים שכר מינימום כאשר יש ילד קטין (מתחת לגיל 18) המתגורר עם העמית.
  • פטור ממס במשיכת כספי קופת הגמל בגין נכות – אנשים שנקבעה להם נכות ששיעורה 75% ומעלה זכאים למשיכה גם עבורם וגם עבור בני משפחתם ככל שנקבעה להם נכות כזו.
  • פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל לעצמאיים – אם מדובר במצב אבטלה עקב סגירת העסק או הפסקת העבודה במשלח היד, או שהעצמאי הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסות מהעסק.
  • פטור ממס במשיכת כספי קופת הגמל שהגיעו עד 8,000 שקלים – כל עוד מדובר בקופת גמל וותיקה ובלתי פעילה.

 

משיכת כספים מקופת גמל במצבי מסכנות

מצבי אבטלה, מחלה, הכנסה נמוכה ונכות מכונים במס הכנסה, בחברות לניהול קופות הגמל ובמערכת הפיננסית כ"מצבי מסכנות". ככל שקיימת לכם האפשרות להוכיח את אחד המצבים הללו, הנכם זכאים למשיכת כספים מקופת גמל ומקרן פנסיה ולקבל על כך פטור ממס.

למצבי המסכנות צריך להוסיף גם תרחישים של פטירה חלילה, המתירים למוטבי החוסך למשוך בפטור ממס את הכספים שצבר כסכום הוני. יש לציין שהפעולה מתאפשרת במשיכה מקופת הגמל ולא מקרן הפנסיה, שממנה לא ניתן למשוך את הכספים בצורה הונית אך ניתן לבקש קצבת שארים שתשולם מידי חודש.

 

הידעתם? יש גם הנחה בארנונה לבעלי הוצאות רפואיות גבוהות

מלבד האפשרות למשיכת כספים מקופת גמל לעמיתים הנושאים בהוצאות רפואיות גבוהות, קיימת גם הטבה נוספת שניתנת מהרשויות המקומיות במקרה של הוצאות רפואיות משמעותית על טיפולים שונים.

במקרים אלו, ניתן לבקש מהרשות המקומית הנחה באמצעות בקשה הנקראת "בקשה למחזיק שהוא נזקק" וזו תאשר עד 70% הנחה בתשלום הארנונה, על פי שיקול דעתה.

חשוב לציין שהוצאות רפואיות חריגות יכולות להתבטא בטיפול חד פעמי (כמו למשל הצורך בניתוח מורכב להשתלת איברים) או בטיפול מתמשך (למשל קבלת טיפול ניסיוני למחלה סופנית) של מגיש הבקשה או של בן משפחתו.

שימו לב שבמרבית הרשויות המקומיות הדבר איננו כולל הוצאות רפואיות על טיפולי פוריות.

עוד ניתן לציין שהתקנות שמקנות הנחה בתשלום הארנונה לא מפרטות את תקרת ההוצאות הרפואיות על טיפולים ולא נערך מבחן הכנסה.

על כן אפשר להגיש את הבקשה לאגף הארנונה של הרשות המקומית, למלא את טופס הבקשה ולצרף כל הוצאה רפואית ותיעוד רפואי שצפויים לעזור.

טופס הבקשה יועבר לגזבר הרשות ומנהל מחלקת הרווחה שיפיק חוות דעת מסודרת והם ייתנו את החלטתם לוועדת הנחות ברשות המקומית.

כמו כן, סביר שידרשו ממגיש הבקשה עוד מסמכים או פרטים לטובת ההחלטה בנושא. ההחלטה תינתן בצירוף נימוקים כחוק וניתן לערער עליה אם היא איננה משביעת רצון, לגזבר הרשות המקומית.

שימו לב שלאפשרות להנחה בארנונה אין "כפל מבצעים" כלומר שמי שיש לו מספר תנאים מזכים להנחה יקבל בכל מקרה רק הנחה אחת והיא תהיה הגבוהה מבין התנאים הקיימים.

 

לסיכום:

משיכת כספים מקופת גמל לעמיתים הנושאים בהוצאות רפואיות גבוהות תתאפשר תוך קבלת פטור ממס בסך 35% ככל שניתן להוכיח כי ההוצאות הרפואיות אכן גבוהות ועשויות לפגוע כלכלית במגיש הבקשה והוא זקוק לסיוע על מנת לכסות אותן.

חברת הניהול של קופת הגמל תוכל לאשר את משיכת הכספים בפטור עד לכיסוי ההוצאות הרפואיות ולא מעבר, כאשר טיפולים דנטליים לא נכללים בקטגוריית ההוצאות הרפואיות החריגות ולא יכוסו.

כמו כן, אם הגעתם למאמר זה בדיעבד, לאחר שמשכתם בלית ברירה את כספי קופת הגמל ושילמתם את המס המוטל על כך, ניתן יהיה להגיש בקשה להחזרי מס ולקבל בחזרה את הסכום. 

הדבר כרוך בשליחת בקשה נפרדת וטפסים נוספים, אך יאפשר לכם לבדוק האם מגיעים לכם החזרים עקב תשלומים עודפים למס הכנסה, מה שעשוי להגיע לעשרות אלפי שקלים ולהוות מקור סיוע יעיל לא פחות לכיסוי והתמודדות עם ההוצאות הרפואיות הגבוהות. 

אנו בחברת אינדיגו פיננסים נשמח לבדוק עבורכם ללא עלות את הזכאות להחזרי מס ולטפל בבקשתכם למשיכה מקופת הגמל בפטור מס, תוך מתן ייעוץ והכוונה מקצועיים. פנו אלינו ונספר לכם על כל האפשרויות המתאימות למצב. 

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את השאלון לחישוב החזר מס צפוי
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון