פטור ממס – משיכת כספים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות

פטור ממס על משיכת כספים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות מאפשר עמידה כלכלית נאותה יותר בכל תקופה שבה ההכנסות אינן מספיקות להוצאות האישיות או לניהול רמת החיים באותה התקופה. מי זכאי לכך וכיצד תוגש הבקשה? כל הפרטים לפניכם.

 

משיכת כספים מקופת גמל עקב הכנסה נמוכה בפטור ממס

כל אדם שברשותו קופת גמל שהופקדו בה כספים לאורך הזמן, אך כעת הכנסותיו אינן עולות על 5,300 שקלים בחודש (שכר המינימום), עשוי לקבל זכאות למשיכת כספי קופת הגמל שלו בפטור ממס.

האפשרות לעשות זאת ניתנת עוד לפני מועד פירעון הקופה, כך שהזכאים יוכלו לבצע משיכה עד לתקרה מסוימת מבלי לשלם את שיעור המס בגובה 35% מסכום המשיכה.

כמו כן, הורים לילדים שגילם מתחת ל-18 זכאים לפטור ממס על משיכת כספים מקופת גמל, כל עוד הכנסותיהם אינן עולות על 10,600 שקלים בחודש (פעמיים שכר המינימום).

 

מי זכאי למשיכת כספי קופת הגמל במצב של הכנסות נמוכות?

עמיתים רשאים למשוך את כספי קופת הגמל בפטור ממס, ככל שהכנסותיהם בחודש מסוים לא עולות על הסכומים הבאים:

 • העמית השתכר בשכר זהה או נמוך משכר המינימום (5,300 שקלים נכון לשנת 2021) ואין לו ילדים מתחת לגיל 18.
 • העמית השתכר בשכר זהה או נמוך ממכפלת שכר המינימום (10,600 שקלים נכון לשנת 2021) ויש לו ילדים מתחת לגיל 18.

אז כמה כסף ניתן למשוך מהקופה? ההפרש בין סכום התקרה לבין ההכנסה החודשית, עבור כל חודש שבו קיימת זכאות לעשות זאת.

ניתן להסביר זאת טוב יותר באמצעות דוגמה: גל נשואה ואם לתאומים בני 3. בחודש אוגוסט הכנסות שני בני הזוג עמדו על 8,000 שקלים. היא תוכל להגיש בקשה המתייחסת לאותו החודש, למשיכת כספים מקופת גמל ללא ניכוי מס.

אם בקשתה תאושר, היא תוכל למשוך עד 2,600 שקלים בפטור ממס (כלומר את סכום ההפרש מ-10,600 ל-8,000 שקלים).

 

אופן הגשת הבקשה

משיכת כספים מקופת גמל לבעלי הכנסה נמוכה מתאפשרת באמצעות טופס בקשת עמית למשיכת תגמולים ללא ניכוי מס. זהו טופס שניתן לקבל מחברת הניהול של קופת הגמל.

עליכם למלא בטופס הצהרה שמתייחסת לחודש שבו ההכנסות האישיות, ההכנסות של בן הזוג וההכנסות של ילדיהם הקטינים ומכל מקור הכנסה שהוא, אינן עולות על התקרה האמורה בחוק. כמו כן, יש לפרט את סכומי ההכנסות של אותו חודש.

כעת לבקשה יש לצרף מסמכים שונים, לרבות תדפיסי חשבון בנק, תיעוד נכסים שונים כמו חסכונות וקופות גמל נוספות.

קופת הגמל תעביר כל בקשה שאושרה אוטומטית למס הכנסה. הכספים ישולמו בתוך 60 ימים לאחר מכן. שימו לב שהזכאות למשיכה בפטור ממס מתקבלת למשך חודשיים נוספים אחרי החודש שאליו מתייחסת הבקשה (אלא אם בזמן הזה הוגשה הצהרה מתוקנת או שמס הכנסה הודיע על שינוי בזכאות לכך).

למעשה, בסיום כל תקופת הזכאות (שעומדת על 3 חודשים), קיימת אפשרות להגיש בקשה חדשה.

 

פטור ממס - משיכת כספים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות
פטור ממס – משיכת כספים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות

פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל במצבים מזכים נוספים

מלבד מצב של הכנסה נמוכה, קיימים עוד מספר מצבים שבהם ניתן למשוך את כספי קופת הגמל ולקבל על כך פטור ממס. מצבים אלו מכונים במערכת הפיננסית "מצבי מסכנות" ומייצגים את המקרים הבאים:

 • הוצאות רפואיות חריגות – משיכת כספים מקופת גמל בפטור ממס תתאפשר למי שברשותם הוצאות רפואיות שעולות על מחצית ההכנסה השנתית שלהם. הוצאות אלו יכולות להיות אישיות או של קרוב משפחה, למעט הוצאות רפואיות על טיפולי שיניים. ניתן למשוך את הכספים עד לתקרת כיסוי ההוצאות הרפואיות בפטור ממס ולא מעבר לכך. (לעוד בנושא: "החזרי מס בגין בעיה רפואית")
 • נכות מעל 75% – במצב של קביעת נכות צמיתה בשיעור זה ומעלה ניתן למשוך כספים מקופת הגמל ללא מס. הזכאות מתייחסת הן לעמיתים עצמם והן לקרובי משפחתם, כמו למשל הורים שיש להם קופת גמל ולילדם נקבעה נכות בשיעור זה או יותר. (לעוד בנושא: "פטור ממס – משיכת כספים מקופת גמל לבני משפחה של אנשים עם נכות")
 • אבטלה לעצמאיים – כל עובד עצמאי שהפקיד כספים לביטוח הפנסיוני וסגר את העסק, או הפסיק לעבוד במשלח ידו זכאי לפטור ממס במשיכה. כמו כן, אם העצמאי הגיע לגיל הפרישה ואין לו הכנסות יותר מעבודתו, הוא זכאי לכך גם כן.

מלבד מצבי המסכנות המאפשרים משיכת כספים בפטור ממס, קיימת גם האפשרות למשיכה חד פעמית בפטור מלא, ככל שמדובר בקופה ותיקה ולא פעילה, שנותרה בה יתרה של 8,000 שקלים לכל היותר.

 

פטור ממס על משיכת רכיב הפיצויים מקופת הגמל

ניתן למשוך את כספי קופת הגמל שמשמשים כרכיב פיצויים בלבד בפטור מס ובהינתן התנאים הבאים:

 • סכום הכספים ברכיב הפיצויים הוא עד 10,000 שקלים
 • משיכת כספי הפיצויים היא של אלו שכבר הופקדו עד סוף שנת המס הקודמת
 • סך הכנסותיו של מבקש הבקשה (כולל הסכום שברצונו למשוך) הוא עד 59,000 שקלים לגברים או עד 72,000 לנשים ובכפוף להצהרה חתומה מצד המבקש.
 • הסכום המקסימלי למשיכת כספי קופת הגמל בפטור ממס הוא ההפרש בין ההכנסות שהוצהרו לבין התקרה לגברים ונשים. הפרש זה מוגבל בתקרה של עד 10,000 שקלים.

 

פטור ממס על משיכת רכיב התגמולים מקופת הגמל

ניתן למשוך את כספי קופת הגמל שמשמשים כרכיב התגמולים בפטור מס וזאת בהתאם לתנאים הבאים:

 • סכום הכספים ברכיב התגמולים הוא עד 15,000 שקלים
 • המבקש יצטרך להצהיר שאין לו ולא צפויות להיות לו הכנסות בשנת המס שכלפיה הוא מגיש את הבקשה.
 • לא בוצעו הפקדות לפיצויים או תגמולים מהמעסיק באותה שנת מס
 • יש להגיש את הבקשה בין החודשים אוקטובר לדצמבר בשנה הקלנדרית. בקשות שנשלחו לפני חודש אוקטובר לא יתקבלו.

 

פטור ממס על משיכת רכיב הפיצויים ורכיב התגמולים יחד

ניתן למשוך את כספי קופת הגמל הצבורים עבור שני רכיבי הפיצויים בתנאים להלן:

 • סכום הפיצויים עומד על 5,000 שקלים וסכום התגמולים עומד על 4,000 שקלים.
 • המשיכה של הכספים היא של אלו שהופקדו עד סוף שנת המס הקודמת
 • סך ההכנסות של המבקש הוא עד 45,000 שקלים בשנה לגבר או 58,000 שקלים לאישה, בכפוף למילוי הצהרה על ההכנסות השנתיות.

 

משיכת כספי פנסיה בפטור מס לסיכום

היכולת למשוך את כספי קופת הגמל בפטור ממס מתאפשרת ככל שמדובר במשיכה של כספי פיצויים, תגמולים או שניהם ביחד ובכפוף לעמידה בכל התנאים המפורטים.

מי שלא יעמוד בתנאים לרבות הגשת בקשה מתאימה על הצהרת ההכנסות והמסמכים הרלוונטיים, צפוי לשלם מס של 35%. כאשר הבקשה מוגשת ללא טופס 161 או אישור מפקיד השומה, עליכם לדעת שינוכה מס בשיעור המקסימלי בישראל ששיעורו הוא 47%

כדי להימנע מכך עליכם להיערך להגשת הבקשה בהתאם, אם ניתן באמצעות ייעוץ מקדים או גורם מקצועי שיטפל בהגשת הבקשה וכך ימנע את דחייתה.

אנו בחברת אינדיגו פיננסים ערוכים לספק לכם את השירותים הטובים ביותר בתחום החזרי המס, תכנון המס ובדיקת זכויותיכם מול מס הכנסה ותוכלו לפעול מולנו בכל סוגיה בנושאים אלו ובסוגיות פיננסיות נוספות.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון