פטור ממס – משיכת כספים מקופת גמל לאנשים עם נכות

כל החוסכים שכספיהם לגיל הפנסיה שמורים בקופה או בקרן, יחויבו במס בשיעור משמעותי במיוחד אם יבחרו למשוך את כספם מוקדם יותר. יחד עם זאת, אחד המצבים בהם מעניקה המדינה פטור ממס מתרחש בקרב אנשים עם נכות. מתי מתרחשת הזכאות במדויק וכיצד מקבלים את פטור המס? הכל כאן:

 

משיכה מחיסכון מחייבת במס משמעותי!

על פי תקנות מס הכנסה, משיכת כספי פיצויים ותגמולים ממוצרי חיסכון כמו קופת גמל, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה, מחויבת בתשלום מס הכנסה. כדי להרתיע את החוסכים מפני משיכת כספיהם המיועדים למהלך חיי הגמלאות, נקבע גובה מס משמעותי בשיעור 35% או לחילופין תשלום בגובה המס השולי – הגבוה מהשניים.

רגע, מה? הרי לכם דוגמה: נניח שאתם מעוניינים כעת למשוך כסף מקופת גמל לפני גיל הפרישה ולא לקבל אותו כקצבה כשתהיו גמלאים.

במקרה כזה, תצטרכו לשלם 35% מגובה הסכום שצברתם, או לחילופין לשלם סכום מקביל לגובה המס השולי השנתי הנוכחי שלכם (נקבע ע"ב מדרגות המס) – מה שגבוה יותר באותה שנת מס שבה ביקשתם לבצע את המשיכה. (קרא עוד בנושא: "החזרי מס בגין פידיון קופת גמל לפני המועד החוקי")

אבל כידוע, לכל חבות במס ישנה גם האפשרות לפטור, כאשר על פי תקנות המס, כל עמית – שכיר או עצמאי, שנקבעה לו נכות, עשוי להיות זכאי למתן פטור ממס על משיכת כספים מקופת גמל לאנשים עם נכות.

 

מי זכאי לפטור מס במשיכת כספים מקופת גמל לאנשים עם נכות?

הזכאים לפטור מס מלא, כלומר משיכת הכספים הצבורים מוקדם מגיל הפנסיה וללא חיוב במס הם חוסכים שנקבעה להם נכות בשיעור של 75% ומעלה. חשוב להבהיר שמדובר באנשים עם נכות צמיתה בלבד, כך שבעלי נכות זמנית לא זכאים לכך בשום מקרה (נציין שבנכות זמנית של 100% מתאפשרים פטורים שונים ממס).

כמו כן, התקנות קובעות שפטור המס יינתן רק כאשר הפגיעות או המחלות שגרמו לקביעת אותה הנכות התרחשו אחרי מועד ההצטרפות של אותו עמית לקופה. במילים אחרות – קודם העמית הצטרף לקופה עצמה ורק במועד מאוחר יותר נפצע, נפגע או חלה באופן שהעמיד לו נכות צמיתה בגובה 75% ומעלה.

אם אדם מסוים נפגע למשל בתאונת דרכים ובתקופת השיקום שלו הצטרף לקופה, הוא לא יהיה זכאי לקבלת פטור ממס בגין משיכת כספים מקופת גמל לאנשים עם נכות. עיקרון מנחה נוסף של תנאי הזאות, הוא שהנכות היא של העמית עצמו או של קרוב משפחתו.

קרוב משפחה לצורך העניין חייב להיות אך ורק אחד מהבאים: הורה, בן זוג, הורי ההורה, צאצא, צאצא של בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מאלו.

 

הגופים הקובעים נכויות בישראל

נכות נוצרת מכוחם של מקרים רבים, מה שמקים מספר גופים ממשלתיים שונים המפעילים וועדות רפואיות שבהן נקבעים אחוזי נכות בשיעורים משתנים:

המוסד לביטוח הלאומי – במקרה של פגיעות ומחלות מעבודה, תאונות דרכים, תאונות אישיות, מחלה קשה, נפגעי פעולות איבה וכו'

משרד הביטחון, אגף השיקום והתגמולים – במקרה של עובדי משרד הביטחון וכוחות החילוץ וההצלה, לרבות חיילים וחיילי מילואים

משרד האוצר – במקרה של ניצולי שואה ונפגעי גזזת

 

משיכת כספים מקופת גמל לאדם עם נכות בפטור מס

ההליך למשיכת הכספים כשלעצמו לא מורכב במיוחד, אך אם אתם קוראים את שורות אלו עוד לפני קבלת אחוזי הנכות, דעו שעליכם לעבור מסלול בירוקרטי ממושך ואף מורכב עד להכרה בנכותכם ובשיעור המתאים לפטור המס.

אם אתם לפני גיל הפרישה מעבודה, עליכם להגיש תביעת נכות כללית למוסד לביטוח הלאומי ולעבור וועדה רפואית מתאימה. במקרה של גיל מאוחר יותר או שכר גבוה ב-60% מהשכר הממוצע במשק, יש להגיש תביעה לפטור במס הכנסה, אצל פקידי השומה.

לאחר הגשת התביעה מוזמן התובע לבדיקה רפואית בוועדה מיוחדת, בה יעריכו את המצב הגופני, הבריאותי והתפקודי וייקבעו אחוזי הנכות המתאימים על פי התקנות. עקרונית, כדאי לדעת שככל שקיימים יותר ליקויים ובעיות תפקודיות הנובעות מהם, כך צפוי לגדול שיעור הנכות, אם כי קיימת האפשרות שהתובע יוזמן למספר וועדות רפואיות שונות.

 

חישוב אחוזי הנכות

כדי לעמוד בנכות של 75%, לא תמיד מדובר בסעיף אחד ולכן הנכות משוקללת. ולכן, אם לאדם מסוים יש שני ליקויים כך שבאחד מהם נפגמה הבריאות מ-100% ומפחיתים אותה מהשלם, בליקוי השני כבר יפחיתו מה-100% "החדש".

למשל, אדם שחלה בסוכרת קיבל נכות של 65% והוא סובל גם ממחלת לב, אז יחשיבו לו את מחלת הלב מתוך 35% הנותרים מהנכות הראשית.

מכיוון שתקנות הביטוח הלאומי קובעות במקרה של מחלת לב 40% נכות, הרי שהם מחושבים מתוך אותם 35% ולפיכך מדובר בתוספת של 14% נוספים, המביאים לכדי נכות רפואית צמיתה ומשוקללת בגובה 79%.

חשוב להבהיר שיש סעיפים רפואיים או בעיות בריאותיות שאינם נלקחים בחשבון בקביעת אחוזי הנכות, משום שהם לא נחשבים לכאלה שפוגעים בכושר העבודה, כמו יתר לחץ דם למשל.

 

פטור ממס - משיכת כספים מקופת גמל לאנשים עם נכות

מצבים נוספים לקבלת פטור ממס במשיכת כספים מקופת גמל

מלבד נכות צמיתה בגובה 75% ממנה ניתן לקבל פטור מס במשיכת הסכום הצבור, קיימים עוד מספר מצבים שבהם רשאי אדם לקבל פטור מס על משיכת כספים מקופת הגמל שלו. מצבים אלו מכונים "מצבי מסכנות" ובהכרה בהם, תתרחש משיכה ללא חיוב במס:

  • הכנסה נמוכה – ככל שהכנסתו השנתית של אדם היא נמוכה משכר המינימום לאותה השנה, או אם מדובר בבני זוג שיש להם ילדים עד גיל 18 ושלא עברו את פעמיים השכר הממוצע במשק בהכנסתם.
  • הוצאות רפואיות – אם אדם חלה במחלה ובאופן שהביא להוצאות רפואיות בגובה של 60% יותר מהכנסתו השנתי. הזכאות קיימת גם אם מדובר בקרוב משפחה שהתקיימו לגביו הוצאות שכאלה.
  • קופת גמל רדומה וקטנה – תקנה חדשה משנת 2015, שמתייחסת לאנשים שבבעלותם קופת גמל לא פעילה עם סכום צבור של 8,000 ₪ לכל היותר. אם זהו המצב, ניתן למשוך את הכספים בפטור מס מלא.

 

אופן משיכת הכספים מקופת הגמל

משההכרה באחוזי הנכות המתאימים בידכם, ניתן למשוך את כספי קופת הגמל. יש לפנות לחברה המנהלת את אותה הקופה ולקבל ממנה טופס בקשה למשיכת כספים בפטור מס.

את הטופס יש למלא במדויק ולצרף אליו את פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות, צילום ת.ז וכן צילום של שיק מבוטל או אישור מהבנק שמאמתים את פרטי החשבון שאליו ייכנסו הכספים.

ההעברה לחשבונכם תבוצע תוך 10 ימי עסקים. כדאי לדעת שחברת הניהול של קופת הגמל נדרשת לשלם לכם פיצויים בגובה פריים + 4.5% אם תאחר מעבר ל-10 הימים.

 

אינדיגו פיננסים תמיד לשירותכם!

חברת אינדיגו פיננסים נמנית עם החברות המקצועיות והמנוסות ביותר בתחומי המס, הביטוח והפיננסים. משרדנו מאגד את כל בעלי המקצוע בתחום כמו יועצי מס, סוכני ביטוח, רואי חשבון ועורכי דין, יחד עם עשרות עובדים מקצועיים נוספים.

החברה ערוכה לספק פתרון לכל סוגיות ושאלות המס האפשריות, כולל טיפול וליווי במקרים מורכבים – לשכירים ולעצמאיים כאחד. לשאלות, בדיקת זכויות וביצוע משיכת כספים מקופת גמל בפטור מס מלא פנו אלינו ונדאג גם לכם.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את השאלון לחישוב החזר מס צפוי
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון