החזרי מס חל"ת

השנה האחרונה הפכה את המונח חל"ת, או בשמו הארוך, חופשה ללא תשלום, לשגור בפיהם של ישראלים רבים. אולם, ייתכן שטרם התוודעתם לכך, אך מרבית העובדים, אשר יצאו לחל"ת במהלך תקופת הקורונה ובכלל, זכאים לקבלת החזר מס. החזרי מס חל"ת – הצטרפו אלינו.

 

חל"ת למתחילים

על אף שתקופת הקורונה הביאה עמה מודעות מוגברת למונח חל"ת, נפתח בהקדמה קצרה אודות הסטטוס, בעבור אלו מאיתנו שלא מעורים לחלוטין.

עובד ומעסיק רשאים, ככל שהגיעו להסכמה משותפת בנושא, להביא ליציאתו של עובד לחופשה ללא תשלום, היא חל"ת, זאת ללא ניתוק יחסי העבודה.

נציין כי אורכה של החופשה אינו אחיד, שכן מדובר על הסכמה בין המעביד לעובד ביחס לכל עובד באופן אינדיבידואלי.

 

מה מאפשר לי החל"ת?

ככלל, עובד שכיר אשר היה מצוי במהלך השנה החולפת ובכלל, בחופשה ללא תשלום ממקום עבודתו, יהא זכאי לקבלת החזרי מס בשיעורים משתנים.

הסיבה העיקרית לכך נובעת מהירידה המשמעותית כושר ההשתכרות של היחיד, ומשכך, המשמעות היחידה שיש לדמי האבטלה לעניין זה היא לגבי גובה החזר המס שיעמוד לזכותו של היחיד.

 

קצת רקע – שיטת המיסוי בישראל

כידוע, כחלק מחובות האזרחים במדינת ישראל, מוטלת על אלו החובה לשלם מס בגין כל הכנסה הנובעת מיגיעה אישית, או במילים אחרות, בגין הכנסות שכר עבודה. שיעור המיסוי המוטל על אלו נקבע על פי מדרגות המס הקבועות, שכן שיטת המיסוי הישראלית היא שיטת מיוסי פרוגרסיבית.

אלו הן מדרגות המס המושתות בישראל, נכון לשנת 2021:

הכנסה חודשית בשקלים (הכנסה שנתית חלקי 12 חודשים)שיעור הכנסה שנתי בשקלים (חישוב המקור של רשות המס)שיעור המס המוטל על הנישום
עד 6,330עד 75,96010%
9,080 – 6,331108,960 – 75,96114%
14,580 – 9,081174,960 – 108,96120%
20,260 – 14,581243,120 – 174,96131%
42,160 – 20,261505,920 – 243,12135%
54,300 – 42,161651,600 – 505,92147%
54,301 ומעלה651,601 ומעלה50%

 

מצוי מול רצוי – הבעיה שמובילה לזכאות מקיפה להחזרים

על פי הוראות הדין הישראלי, חישוב שיעור המס, שמוטל על היחיד לשלם, יבוצע אך ורק בתום כל שנת מס. אולם, רובנו ככולנו שמנו לב, כי גביית מס ההכנסה מתבצעת מדי חודש בחודשו, בניגוד לכלל שצוין לעיל.

שיטת עבודה זו, אשר מבססת את הגבייה על סמך ציפייה עתידית, מביאה לכשלים רבים במערכת, ולא פעם, לגביית מס ביתר. אחת הסיבות הנפוצות ביותר לגבייה זו היא הפסקת עבודה.

החזרי מס חל"ת
החזרי מס חל"ת

חל"ת כאחד הפרמטרים – הפסקת עבודה כמקיימת זכאות להחזר מס

הפסקת עבודה, אשר אחד מתתי המקרים בה הוא היציאה לחל"ת, מביאה לא פעם למקרים בהם קמה לעובד, אשר הפסיק לעבוד לתקופה מסוימת, להחזר מס. הסיבה לכך נעוצה בשיטת גביית מס ההכנסה שתוארה לעיל.

ככל שהנישום היחיד מרוויח 14,000 שקלים מדי חודש, מדי חודש זה ישלם מס שולי, הוא שיעור המס הגבוהה ביותר שיהא עליו לשלם, בשיעור העומד על 20%. אולם, ככל שזה לא עבד במהלך 3 חודשים בשנת המס, בעניינינו, בשל יציאה לחל"ת, ירד שיעור ההשתכרות השנתי שלו באופן משמעותי, מה שיפחית באופן מקיף את שיעור המס שעליו לשלם.

 

דוגמה מספרית – הכירו את דניאל

דניאל משתכר מדי חודש במשכורת של כ – 12,000 שקלים. עם פרוץ מגפת הקורונה, מעסיקו של דניאל הבין כי לא יוכל לעמוד בנטל תשלום המשכורת, ועובדה זאת, לצד העובדה כי היקף העבודה ירד באופן משמעותי, הביא ליציאתו של דניאל לחל"ת בחודש מרץ. לאחר כחצי שנה, דניאל חזר לעבודתו ולמשכורתו הרגילה.

נציין כי בדוגמה החישובית לא כללנו את תקבולי דמי האבטלה האופציונליים, בעיקר לשם פשטות ההמחשה.

 

חישוב חודשי – גבוהה שלא לצורך

בבחינת שיעור המס אותו דניאל שילם מדי חודש, ניתן לראות כי משכורתו של דניאל מגיעה לתקרת המס של המדרגה הראשונה ושל מדרגת המס השנייה, ומצויה בתוך מדרגת המס השלישית. בבחינה חודשית, משכורת זו הקימה חיוב מס חודשי העומד על 1,606 שקלים.

אולם, כאמור, חישוב זה אינו החישוב הקובע.

 

החישוב השנתי – החישוב הקובע, המקים זכאות לקבלת החזר

בבחינת הכנסתו השנתית של דניאל, ניתן לראות כי זה עבד בסך הכל שישה חודשים במהלך שנת העבודה. משכך, סך השתכרותו השנתית של דניאל נאמדת בכ – 72,000 שקלים.

בבחינת מדרגות המס, ניתן לראות כי שיעור שכר זה אינו חוצה כלל את התקרה הראשונה, ומשכך, מקים חיוב מס העומד על 7,200 שקלים בשנה, הם 600 שקלים בחודש בלבד.

 

חל"ת בתקופת הקורונה – הטבות עודפות מטעם המדינה

סביר להניח כי הגעתם למאמר האמור בשל חל"ת, אליו יצאתם במהלך מגפת הקורונה אשר פקדה את עולמנו בשנה האחרונה. חוסר הוודאות ששרר, הן בקרב הציבור והן בקרב מקבלי ההחלטות, הביא ליצירת שורת הנחיות, אשר מטיבים עם אלו אשר נפגעו כלכלית במהלך התקופה, ובייחוד כלפי אלו שיצאו לחל"ת.

 

הנקודה העיקרית – תיאום מס

על אף שבימים כתיקונם, על עובד שיצא לחל"ת, ככל שמקבל דמי אבטלה, מוטלת החובה לבצע תיאום מס, לא כך בימי הקורונה. בשל המאפיינים הייחודיים של תקופה זו, יצאו רשות המיסים, יחד עם המוסד לביטוח לאומי בהצהרה, הקובעת כי אלא מוטלת חובה לבצע תיאום מס מחודש. משכך, יצרו הרשויות פתח בעבור כל נפגעי החל"ת במדינת ישראל לקבלת החזר מס.

 

החזרי מס חל"ת – איך זה עובד?

בטרם נפרוס מהי הפרוצדורה הנדרשת מהיחיד, לשם קבלת החזר מס בגין יציאה לחל"ת, נציין כי את כלל הטפסים יש להגיש באופן ידני, לידי פקיד השומה הקרוב לביתכם. על אף שרשויות המס ביצעו מספר התאמות למאה ה – 21, הקדמה הטכנולוגית טרם הגיעה לשיאה בכל הנוגע לשירותי המגזר הציבורי, ומשכך, יהא עליכם להגיע עם העותקים הפיזיים עד למשרדי הרשויות.

 

135, 106 ואישור דמי אבטלה – הטפסים הנדרשים לבקשה

לשם קבלת ההחזר, יהא על הנישום, אשר יצא לחל"ת, להגיש בסוף שנת המס טופס 135. אל הטופס האמור יהא על הנישום לצרף שני טפסים עיקריים, הם טופס 106 ואישור שנתי על דמי אבטלה. טופס 106, אותו מקבל העובד מן המעסיק בסוף שנת המס, פורס את כלל התקבולים וההפרשות אשר עמדו לזכותו של העובד במהלך שנת המס. משכך, מהווה טופס זה האסמכתא העיקרית לעניין שיעור השתכרותו של היחיד לאורך שנת המס.

כמו כן, יהא על הנישום לצרף לבקשתו אישור שנתי על דמי האבטלה, המונפק על ידי המוסד לביטוח לאומי.

 

האם מומלץ להגיש בקשה להחזר מס באופן עצמאי?

כפי שניתן היה לראות לעיל, הגשה עצמאית של בקשה להחזר מס בגין חל"ת אפשרית, אך כרוכה בבירוקרטיה רבה. מעבר להגעה הפיזית הנדרשת אל רשויות המס, על היחיד מוטלת החובה לאגד את כלל המסמכים הרלוונטיים, ובטרם לכך, לבדוק האם הוא בכלל זכאי לקבלת ההחזר.

משכך, מומלץ ביותר להשתמש בשירותיהם של יועצי מס מוסמכים. אלו יוכלו, באמצעות ייפוי כוח אותו תעניקו להם, להשיב לידיכם את הכספים במהירות ויעילות, וכל זאת מבלי שתיאלצו לצאת מפתח הבית.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this post
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון