החזר מס עבודה מהבית

החזר מס עבודה מהבית כל הפרטים

המאה ה – 21 הביאה רבים מאיתנו, בעיקר בקרב קהל העצמאיים, לעבוד מתוך כותלי הבית. אולם, על אף שרבים אינם יודעים זאת, עבודה מהבית שווה לכם כסף, מעבר לשכר החודשי. החזר מס עבודה מהבית, ועוד מספר נקודות שחשובות לכל עצמאי.

 

מיתרונות הקדמה – הנוחות הביתית

עוד בטרם מגפת הקורונה פקדה את עולמינו, ניתן היה לראות מגמה גוברת של עובדים שונים המצויים בשוק העבודה, בעיקר בקרב סקטור העצמאיים, אשר וויתרו על היציאה מפתח ביתם מדי בוקר, והעתיקו את משרדם אל עבר כותלי הבית.

הסיבה העיקרית לשינוי זה נעוצה בקדמה הטכנולוגית, אשר גוברת מדי שנה. הפיתוחים בני ימינו, מאפשרים, מעבר לניהול משרד מקיף דרך הלפטופ, גם קביעת וניהול פגישות, וכל זאת מהנוחות הביתית.

 

עובדים מהבית? מגיע לכם כסף

אז כפי שהבנו, עבודה מהבית הפכה לדבר שבשגרה במאה ה – 21. אולם, רבים אינם יודעים זאת, אך כיום, ניתן לקבל החזר מס בגין עבודה מהבית. ככל שאדם עובד מהבית, מוגדר ביתו כמעין רכוש קבוע השייך לעסק, אולם זה מוגדר כהוצאה מוכרת מעורבת. בעוד פחת על רכוש קבוע הוא דבר מוכר וידוע, אשר שיעור הפחת שלו קבוע בדין, ביחס לדירות מגורים הדבר אינו נפוץ, ולאור העובדה שהדבר שווה לכם כסף, מומלץ להמשיך ולקרוא.

 

החזר מס עבודה מהבית – איך זה עובד?

כאמור, בית המגורים, ככל שמשמש גם כמשרד, יכול לזכות אתכם בהחזר מס. בין הסיבות השונות, בגינן ניתן לבקש החזר מס בגין עבודה מהבית, ניתן למצוא פחת על מחירו של הבית או על בנייתו, או לחילופין, על חלק מדמי השכירות, חלק מן התשלומים החודשיים העולים בגין השימוש בבית, לרבות תשלומי וועד, טלפון, חשמל ומים וכן תשלומי ארנונה.

החלק היחסי, בגינו תזכו לקבל החזר מס עבודה מהבית ייקבע בהתאם לשטח הביתי המשמש כמשרד. כך, ככל שהיחיד עובד בחדר אחד, מתוך דירת שלושה חדרים, יהא זכאי זה להחזר מס בשיעור הנאמד בכשליש מההוצאות השוטפות שצוינו לעיל.

 

החזרים נוספים העומדים לעצמאיים

לאחר שפרסנו כיצד ניתן לקבל החזרי מס בגין עבודה מהבית, יש לעמוד על מספר סיבות נוספות, בגינן יכול לקבל הנישום היחיד החזר מס, ככל שמדובר על עצמאי.

 

סיבה נוספת לבדוק – ריבית רטרואקטיבית

ככל שלא הייתם בטוחים האם להמשיך ולקרוא את המאמר, בין אם בשל היעדר זכאותכם להחזר ובין אם בשל נאיביות, נעמוד על נקודה אחת, אשר יכולה להוות מעין זריקת עידוד להמשך. ראשית, עומדת לרשותכם הזכות לדרוש החזרי מס בגין כל תשלום עודף שבוצע במהלך 6 שנות המס אשר קדמו לשנת המס הנוכחית. כמו כן, נציין כי אותם החזרים יושבו לכם עם ריבית של 4%.

משכך, גם במידה ומדובר על היקפי זכאות נמוכים, זכאות המצטברת לאורך השנים האמורות יכולה להקים זכות משמעותית להחזר.

 

הוצאה מוכרת

הוצאה מוכרת של עסק, בהגדרה, היא כל הוצאה אשר נועדה ליצירת הכנסות נוספות והרחבת היקף העבודה של העסק. לאור העובדה שעלינו מוטלת חובת מס בגין ההכנסות נטו שלנו, אנו זכאים להפחית את ההוצאות המוכרות מסך ההכנסות בגינן אנו חייבים במס.

 

הוצאה מוכרת משתנה

נציין כי הוצאה מוכרת משתנה בהתאם לסוג העסק בו אנו עובדים. לדוגמה, ככל שאנו עובדים בעסקי המזון, נוכל לטעון כי רכישת שלטים לעסק, המהווים קידום מכירות, הינם הוצאה מוכרת. אולם, ככל שעסק המזון כולל גם שירותי משלוחים, בעל העסק יוכל לכלול גם את קו הטלפון הקיים בעסק כהוצאה מוכרת.

 

תשלום מקדמות ביתר

כידוע, על אף שהסכום הקובע לעניין חובת המס של היחיד נקבע עם בחינת שיעור ההכנסות העומדות לזכותו, מיגיעה אישית, בסוף שנת המס, עצמאיים, בדומה לשכירים, משלמים את חובות המס מדי חודש בחודשו, על ידי מקדמות. משכך, ככל שמצא היחיד בסוף שנת המס, כי תשלומי המס ששילם לאורך השנה עלה על הסכום אותו היה עליו לשלם, יהא זכאי הנישום לקבלת החזר מס עבודה מהבית.

 

הפרשות לפנסיה

שנת 2017 היוותה נקודת מפנה בעבור עצמאיים רבים, שכן מאותה שנה קבע חוק ההתייעלות הכלכלית כי מוטלת על אלו חובה להפריש, מדי חודש, כספים אל קופת החיסכון הפנסיוני. אולם, למרות שלכאורה מדובר על בשורה שאינה משמחת, שכן זו מובילה לירידת שיעור ההכנסות הנקיות, עתה יש לעמוד על הבשורה המשמחת.

בגין הפרשות לפנסיה, זכאי עצמאי לזיכוי המס העומד על 35%. במספרים, בגין כל 100 שקלים, אותם הפקיד אדם לקופת החיסכון הפנסיוני, יהא זכאי זה לזיכוי מס בשיעור של 35 שקלים. לאור העובדה שהפרשות פנסיונית מגיעות לאלפי שקלים מדי שנה, יכול להצטבר תחת אפיק זיכוי זה סכום משמעותי, במיוחד לאור הריבית אשר ניתן לקבל בגין תשלומים אלו. עוד פרטים על החזר מס עבודה מהבית בפסקה הבאה.

החזר מס עבודה מהבית
החזר מס עבודה מהבית

נקודות זיכוי

נקודות זיכוי הן חלק מהטבה סוציאלית הניתנת לתושבי מדינת ישראל, מתוך הכרה שישנן אוכלוסיות אשר זקוקות לסיוע כלכלי. מעבר ל – 2.25 נקודות זיכוי, המוענקות לכל אחד מתושבי ישראל אך בשל היותם תושבים, ישנו הסדר נקודות זיכוי הרלוונטי במיוחד בעבור עובדים מהבית, הן נקודות זיכוי בגין לימודים.

 

נקודות זיכוי בגין לימודים – מבוא

אחת מנקודות הזיכוי המוענקות לתושבי ישראל, כאמור בכותרת, היא בגין השלמת לימודים, אקדמאים או מקצועיים. הדבר האמור רלוונטי בעבור אלו אשר עובדים מהבית, שכן לא פעם, אלו הגיעו למצב האמור לאור השלמת לימודים בתחומים שונים.

 

כמה נקודות מקבלים?

היקף נקודות הזיכוי ממס, המוענקות בגין השלמת לימודים, משתנה בהתאם למועד בו החליט לממש את ההטבה. כמו כן, נציין כי שני אפיקי ההטבה אינם מקבילים, וככל שהנישום היחיד עונה על שני הקריטריונים הבאים, הוא יוכל לממש רק אחד מהם בכל שנה.

 

בוגרי תואר ראשון – זכאים כולם

ככל שמדובר על עובדים אשר השלימו לימודי תואר ראשון אקדמי, תעמוד לזכותם של העובדים נקודת זיכוי אחת לאורך שנה שלמה, זאת ללא כל תלות בתקופת סיום הלימודים, שכן ההסדר נכנס לתוקפו משנת 2014. כך, בוגרי תואר ראשון במדעי המחשב, אשר החלו לעבוד מביתם כמפתחים בתחומים שונים, יהיו זכאים להנחת מס שנתית העומדת על 2,616 שקלים.

 

בעלי תעודת מקצוע – תלות בשנה, ובמעמד המוסד

לעניין משלימי לימודי מקצוע, נחלק ההסדר ל – 3, בהתאם לשנת השלמת לימודי המקצוע. בטרם נפרוס את האופן בו נחלקים ההסדרים, נציין כי אלו אשר השלימו לימודי מקצוע יזכו לקבלת ההטבה אך ורק ככל שהמדינה מכירה בקורס שבוצע כמזכה, וכן ככל שהיקף הלימודים עמד על כ – 1,700 שעות לימוד.

 

הפער בהסדר – כבר לא רלוונטי, אך תמיד טוב לדעת

על אף שבמהלך השנים 2018 – 2016 בוצעו מספר שינויים בהסדר, אשר הביאו לקפיצת ההטבה בעבור משלימי לימודי המקצוע מ – 0.5 נקודות זיכוי לנקודת זיכוי שלמה, ככל שמדובר על החזר מס עבודה מהבית, אין משמעות לשנה בה השלים הסטודנט את לימודיו.

הסיבה לכך היא העובדה שההטבה ניתנת בהתאם לשנת המימוש. משכך, ככל שתחליטו לממש את ההטבה כחלק מהחזר המס המגיע לכם, תוכלו לזכות לזיכוי מס בשיעור העומד על נקודה שלמה, בכפוף למימושו בגין שנת המס 2018 ואילך.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this post
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון