החזרי מס למטפלות ומטפלים

המשפחה הקרובה לנו היא מקור לתמיכה ועזרה, הן ברגעים שמחים והן ברגעים מאתגרים. אחד המקרים הנפוצים בהם המשפחה נרתמת לעזרה, הוא כאשר אחד מבני המשפחה הופך לסיעודי. במקרה כזה, עזרת המשפחה מלווה לרוב גם בהוצאות כספיות לא מבוטלות, אשר בגינן ייתכן ומגיעים לכם החזרי מס למטפלות ומטפלים.

 

כשאחד מבני המשפחה הופך לסיעודי

מטבעם של דברים, מציאות בה אחד מבני המשפחה מגיע לגיל הזהב ו/או בעל מחלה או מוגבלות כלשהי, המגבילים את היכולת שלו לבצע פעולות שגרתיות באופן עצמאי, היא מציאות שכיחה למדי, כאשר במרבית המקרים, בני המשפחה הקרובים מעניקים את הסיוע הבלתי רשמי הנדרש לליווי וטיפול בבן המשפחה.

הטיפול באדם קשיש, עם מוגבלות או עם מחלה כלשהיא, כרוכה לרוב בהקדשת זמן רב, לעיתים גם על חשבון העבודה וגם בהוצאות כספיות לא מבוטלות, באופן היכול לעיתים להוות נטל מכביד על משפחתו של האדם הזקוק לעזרה.

כדי להקל על ההתמודדות הכלכלית הזו, חשוב שתדעו, כי ייתכן ומגיעים לכם החזרי מס למטפלות ומטפלים.

 

חובת תשלום מס הכנסה

לפני שנעסוק בנושא החזרי מס למטפלות ומטפלים, חשוב שנבין ונכיר קצת את חובת התשלום למס הכנסה, גם אם הנושא נראה לנו מעט מרתיע. ככלל, כל אזרח ישראלי מעל גיל 18, בעל הכנסה העוברת את שכר המינימום המוגדר בחוק, לרבות רווחים מכספי זכיות או רווחי הון לדוגמה, מחויב בתשלום מס הכנסה, תשלום היורד ישירות בתלוש המשכורת או מהרווחים.

בהתאם למדיניות הרווחה בה מדינת ישראל דוגלת, שיטת המיסוי היא פרוגרסיבית, כלומר, גובה תשלום מס ההכנסה ייקבע בהתאם לגובה המשכורת שלנו, כך שככל והמשכורת תהיה גבוהה יותר, נצטרך לשלם יותר למס הכנסה. שיטה זו נועדה למעשה לצמצם את הפערים הכלכליים בין הרבדים השונים באוכלוסייה.

 

מהו החזר מס?

אמנם כל אזרח ישראלי מעל גיל 18 מחויב בתשלום מס הכנסה, אך כיצד גובה חובת התשלום נקבע? כעיקרון, רשות המיסים מחשבת את גובה חובת התשלום בהתאם לממוצע המשכורות של שנת המס הקודמת וכתוצאה משיטת חישוב זו, לעיתים נוצרים פערים בין התשלום ששילמנו, לבין התשלום אותו היינו צריכים לשלם בפועל.

נקודה נוספת המשפיעה על זכאותכם לקבלת החזרי מס, היא נקודות הזיכוי השונות שרשות המיסים מעניקה לאוכלוסיות מסוימות ולעומדים בקריטריונים ספציפיים שרשות המיסים קבעה.

כך לדוגמה, חיילים משוחררים, אנשים המתגוררים בפריפריה ובעלי תואר אקדמאי יהיו זכאים לנקודות זיכוי מס בהתאם, כאשר כל נקודת זיכוי שוות ערך לכ – 200 ₪ הנחה.

 

החזרי מס למטפלות ומטפלים

החזרי מס למטפלות ומטפלים

בין הקריטריונים השונים בגינם ניתן לקבל הטבות מס, נמצא נושא הטיפול באדם סיעודי או קשיש, אשר כפי שראינו לעיל, נאלץ להקדיש את מיטב זמנו וכספו לטיפול שוטף בבן המשפחה הזקוק לעזרה.

החזרי מס למטפלות ומטפלים ניתן לקבל בגין הוצאות הטיפול עצמן, או בגין ההוצאות הנדרשות לשם החזקת בן המשפחה במוסד טיפולי. את ההוצאות הללו ניתן למעשה לקזז כנגד ההכנסה השנתית של האדם המטפל, כך שסכום ההכנסה השנתית ממנו גוזרים את חובת תשלום מס הכנסה קטנה וכך נוצר מצב בו מגיעים לכם החזרי מס למטפלות ומטפלים.

 

מהן הוצאות מוכרות?

ההוצאות הנלוות לטיפול בבן המשפחה הקשיש ו/או בעל המוגבלות, יכולות להיות רבות ומגוונות, אך חשוב לדעת כי לא כל הוצאה, מוצדקת והכרחית ככל שתהיה, תוכר כהוצאה מוכרת לצורך קבלת החזרי מס למטפלות ומטפלים.

למעשה, הוצאות לצורך קבלת החזרי מס למטפלות ומטפלים ייחשבו ככאלה רק במידה והן משתייכות לקטגוריות הבאות וזאת עד ל – 35% מהסכום הכולל של עלויות הטיפול והשהייה במוסד הרפואי:

  • הוצאות בגין שהייה במוסד סיעודי
  • הוצאות בגין טיפולים רפואיים
  • הוצאות טיפול נוספות, דוגמת הוצאות נסיעה, היעדרות מעבודה ועוד

 

הטבות מס נוספות בגינן ניתן לקבל החזרי מס מטפלות ומטפלים

מלבד נושא החזרי מס מטפלות ומטפלים בגין הוצאות מוכרות, ישנם מקרים נוספים בהם ניתן לקבל נקודות זיכוי מס, המהוות כאמור הנחה של כ – 200 ₪ מחובת התשלום החודשית למס הכנסה, ביניהם מקרים של הורים לילד "נטול יכולת" (בעל מוגבלות רפואית, כגון שיתוק או עיוורון לדוגמה), המזכים בקבלת שתי נקודות זיכוי מס הכנסה.

במקרים של נכות מעל 90% שנקבעה על ידי הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, זכאים אף הם לנקודת זיכוי מס. בנוסף, ישנם מקרים בהם ניתן לקבל הטבות מס גם עבור רווחי הון, דוגמת פטור מלא ממס בעת משיכת כספים מקופות גמל.

 

כיצד אדע אם מגיעים לי החזרי מס מטפלות ומטפלים?

ההתעסקות הבירוקרטית בכלל ומול רשות המיסים בפרט, מרתיעה אנשים רבים לבדוק את זכאותם לקבלת החזרי מס ועל כך תעיד עצם העובדה כי אצל רשות המיסים נמצאים למעלה ממיליארד שקלים שמקורם בגביית מס עודפת, כך שבמידה ואתם מטפלים בבן משפחה סיעודי ו/או עם מוגבלות, סביר להניח כי מגיעים לכם החזרי מס מטפלות ומטפלים.

כדי לוודא את זכאותכם לקבלת החזרי מס למטפלות ומטפלים, תוכלו להיעזר בסימולטורים השונים לחישוב זכאות לקבלת החזרי מס, או להיעזר בחברה מקצועית ומנוסה בתחום, אשר בשיחה קצרה תוכל לבדוק עבורכם באופן מיטבי את סכום ההחזר המגיע לכם.

 

כיצד מגישים את הבקשה להחזר מס?

את הזכאות לקבלת החזרי מס למטפלות ומטפלים ניתן לממש רק עבור אחד מקרובי המשפחה שנשא בעלויות הטיפול, כאשר לאחר שבדקתם את זכאותכם לקבלת החזרי המס וגיליתם כי אתם אכן זכאים לקבלת ההחזר, תוכלו לפנות באופן עצמאי לרשות המיסים (באופן מקוון דרך האתר של רשות המיסים, או דרך פקיד השומה) או דרך חברה מקצועית המתמחה בתחום.

כך או כך, כדי לקבל את מלוא החזרי מס למטפלות ומטפלים המגיעים לכם, תדרשו לצרף לבקשת ההחזר את הטפסים והאישורים הבאים:

טופס 106

טופס אותו תוכלו לקבל במקום העבודה שלכם, כאשר בטופס זה נכללים בפירוט כל המשכורות והניכויים שהיו לכם במהלך שנת המס הפוקעת.

 

קבלות בגין הוצאות מוכרות

הזכרנו לעיל אילו סוגי הוצאות ייחשבו כהוצאות מוכרות לצורך קבלת החזרי מס למטפלות ומטפלים, כאשר בגין כל הוצאה כזו תדרשו לצרף קבלות מתאימות, אותן רשות המיסים תקזז מול ההכנסות שלכם.

 

אישורים רפואיים

כדי להוכיח כי אתם מטפלים באדם סיעודי ו/או בעל מוגבלות, עליכם יהיה לצרף את האישורים הרפואיים הרלוונטיים, המעידים על מצבו הרפואי של בן המשפחה בו אתם מטפלים.

 

האם ניתן לקבל את החזרי המס גם באופן רטרואקטיבי?

פעמים רבות, אנשים כלל אינם מודעים לזכויות וההטבות העומדות להם, במיוחד אלו הקשורות לרשות המיסים. בהתחשב בעובדה כי במקרה של החזרי מס למטפלות ומטפלים, הרי שייתכן ומדובר בסכומים נכבדים בהחלט, חשוב שתדעו כי ניתן בהחלט לדרוש את החזרי המס המגיעים לכם באופן רטרואקטיבי ועד 6 שנים לאחור.

 

מטפלות ומטפלים? בדקו את זכאותכם לקבלת החזרי מס!

ראינו עד כה, כי טיפול בבן משפחה סיעודי או בעל מוגבלות כלשהיא, כרוך בהוצאות כלכליות רבות, אשר בגינן ניתן לקבל החזרי מס למטפלות ומטפלים וזאת בתנאי כי מדובר בהוצאות מוכרות כפי שהזכרנו. בנוסף, ראינו כי קיימים החזרי והטבות נוספות, דוגמת נקודות זיכוי והטבות מס על רווחי הון, דוגמת משיכת כספים מקופת גמל.

כך או כך, כדי לוודא באופן מוחלט את זכאותכם בכלל ואת הסכום המגיע לכם בפרט, מומלץ להיעזר בחברה מקצועית ומנוסה בתחום בהקדם האפשרי.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this post
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון