החזרי מס לחיילים משוחררים

החזרי מס לחיילים משוחררים שבדיוק סיימו את השירות הצבאי – חיילים המתחילים לחסוך לטיול הגדול, למגורים לבד או ללימודים? חלק גדול מן ההכנסה שאתם עתידים להכניס – שאמורה ללכת בין היתר למטרות האלו אמורה ללכת לתשלומי המיסים השונים, אשר הגדול בהם הוא מס הכנסה ומס ערך מוסף (מע"מ).

 

עם זאת, תכנון נכון של המיסים יכול להוביל לכך שכמות המיסוי שתשלמו על ההכנסה שלכם תפחת משמעותית – רק מתוקף היותכם חיילים משוחררים – באמצעות כלי חשוב של נקודות זיכוי ממס הכנסה לחיילים משוחררים.

הטבת החזרי מס לחיילים משוחררים – הגדרה

הרעיון הכללי של הטבה מן הסוג הזה היא שבעקבות השירות שלכם – מגיעות לכם נקודות מס מסוימות. נקודות מס הן הכלי העיקרי שבאמצעותו נקבעת כמות המיסים שיש לשלם מו ההכנסה לרשויות המס.

כאשר קיימות נקודות זיכוי במס הכנסה – נקודות אלו מתקזזות מתשלומי המס שאמורים להיות משולמים.

מדובר על הטבה שיכולה להגיע למאות שקלים בחודש – סכום משמעותי כאשר מתכננים חסכון לטווח ארוך, בייחוד בתקופה שלאחר השירות, מי מאיתנו לא יודע – שכל שקל שניתן לחסוך הוא מבורך. לכן, יש לעשות הכל על מנת לנצל את כל ההטבות השונות שהמדינה מעניקה שמובילות לקיזוז מס.

 

לכמה זמן תקפות נקודות הזיכוי ממס ההכנסה?

ללא תלות באורך השירות של החייל – תוקפה של ההטבה הוא שלושים ושישה חודשים (דהיינו, שלוש שנים) מעת השחרור.

בשלושת השנים האלו יכולים העובדים להשיג סכומי כסף גבוהים, ובהתאם, נקודות הזיכוי השונות של המס, לאורך כל התקופה יכולים להסתכם באלפי שקלים (ואף יותר לחיילים שתקופת השירות שלהם הייתה ארוכה במיוחד).

חשוב לדעת שמניין שלוש השנים מתחיל רק מחודש לאחר השחרור של החייל. כך שלמשל, במידה וחייל סיים את שירותו בסוף חודש אוגוסט – הוא יוכל לקבל את נקודת זיכוי המס שלו החל מהראשון באוקטובר ולא הישר בתחילת חודש ספטמבר (אך כמובן שההטבה תהיה תקפה לשלוש שנים החל מחודש אוקטובר).

לפרטים נוספים על החזרי מס לחיילים משוחררים – בהמשך העמוד.

 

שווי ההטבה

שוויה של ההטבה, כלומר, כמה נקודות זיכוי ממס ההכנסה יקבל החייל המשוחרר, משתנה בהתאם לאורך השירות של החייל – ככל שהשירות עולה על שנה אך פחות משנתיים – מתקבלת רק נקודת זיכוי אחת ממס הכנסה, בעוד שאם השירות היה ארוך משנתיים אזי שמתקבלות שתי נקודות זיכוי ממס ההכנסה.

שוויה של נקודת זיכוי אחת היא מאתיים ושמונה עשרה שקלים (בהתאם לשנת 2021), בהתאם, שוויין של שתי נקודות זיכוי ממס הכנסה הוא ארבע מאות ושלושים ושישה שקלים. לדוגמא, אם חייל סיים את שירותו שארך שנתיים וחצי – הוא יהיה זכאי לשתי נקודות זיכוי ממס הכנסה לשלוש שנים.

החזרי מס לחיילים משוחררים
החזרי מס לחיילים משוחררים

דרכי מימוש ההטבה

כפי שניתן להבין – מדובר בהטבה מאוד משמעותית, אך עולה השאלה – כיצד ניתן לממש את ההטבה הזו מול רשויות המס ובכך להקטין את תשלומי מס ההכנסה החודשיים של החייל שזה עתה השתחרר משירותו הצבאי?

תהליך מימוש ההטבה כולל כמה שלבים שונים – חלקם סטנדרטיים מאוד וקשורים לטפסים שממילא החייל צריך למלא במקום העבודה שלו על מנת שייחשב בתור עובד (טופס מאה ואחת), וחלקם דורשים מילוא של טפסים אחר (למשל במידה והחייל המשוחרר מוגדר בתור עצמאי בפני רשויות המס עליו למלא זאת בדוח השנתי המוגש לרשויות).

 

חייל משוחרר שכיר

במידה והחייל המשוחרר שמעוניין לממש את ההטבה הוא שכיר – אזי שבמסגרת מילוי הטפסים השנתיים של טופס 101 (שאותם מחויב ממילא כל שכיר למלא כאשר הוא מתחיל לעבוד במקום עבודה חדש) לציין את העובדה שהוא חייל משוחרר במקום המתאים תוך צירוף האסמכתאות הרלוונטיות.

לרוב, האסמכתא הטובה ביותר שיש לצרף היא תעודת שחרור המעידה על תום השירות הצבאי.

חשוב לזכור שההטבה לא תינתן ישר בעת המילוי – אלא (כאמור) בחודש שלאחר הגשת הטפסים. ניתן יהיה לראות את ההטבה מבוטאת בתלוש השכר.

ככל שההטבה איננה מבוטאת בתלוש השכר (מידת ההטבה משתנה בהתאם לאורך השירות – לכן יש לברר מהו סך ההטבה הצפוי) יש לפנות לרשויות המס ולברר מה קרה.

יכול להיות שהייתה טעות בעת מילוי הטפסים שדורשת הגשה של חלק מן המסמכים מחדש.

בנוסף, במידה והחייל המשוחרר עובד בתור שכיר בכמה מקומות, עליו להגיש טפסי תיאום מס. במסגרת הטפסים עליו לציין בכולם כי הוא חייל משוחרר והתיאום בין הטבות המס ייעשה אוטומטית על ידי הרשויות. מידע נוסף על החזרי מס לחיילים משוחררים בעמשך העמוד.

 

חייל משוחרר עצמאי

במידה ולאחר השירות, החייל המשוחרר בוחר לעבוד בתור עצמאי, כמובן שהוא עדיין יקבל את נקודות הזיכוי שלו אך הפרוצדורה לעשות כן תהיה אחרת במישור הבירוקרטי. על העצמאי להגיש ממילא מידי שנה דוח שנתי המפרט את הכנסותיו, טופס 1301.

במסגרת הדוח שממולא בטופס זה – יש לציין את העובדה שהעצמאי הוא חייל משוחרר ולצרף, גם כאן, אסמכתא שמעידה על השחרור – תעודת שחרור של החייל. במסגרת זו יקבל העצמאי את ההכרה בסטטוס חייל משוחרר ואת ההטבה שמגיעה עימה.

 

תנאים נוספים

על מנת לקבל את הטבת המס כחייל משוחרר על החייל המשוחרר להיות תושב ישראל ולעבוד בישראל. מדובר על נתון חשוב שיש לזכור אותו כאשר משקללים את האפשרויות התעסוקתיות השונות שעומדות בפני החייל המשוחרר.

בנוסף, עצם העובדה שהעובד הוא תושב ישראלי מקנה לו כבר נקודות זיכוי ממס הכנסה – אלו יצטרפו לנקודות הזיכוי הנוספות להן הוא זכאי מתוקף היותו חייל משוחרר, מה שכמובן מגדיל את החיסכון החודשי הקשורות בהוצאות על תשלומי מיסים.

ההטבה מתקבלת רק מסוגי עבודות המוגדרים באמצעות דיני המס בתור "יגיעה אישית" – מקורות הכנסה שנעשות באופן אקטיבי על ידכם ולא מקורות של הכנסה פסיבית שלכם או של הקרובים שלכם. הרציונל מאחורי ההטבה הוא שמעוניינים לתגמל את החייל המשוחרר לעבוד ולכן ההטבה מתקבלת בהקשר זה.

 

האפשרות לקבל החזר מס

גם אם הייתם אמורים לקבל את הטבת המס ולא ידעתם על זה עד עכשיו – יכול להיות שאתם זכאים לקבל החזר מס על אותם סכומים שהייתם אמורים לקבל.

ניתן להגיש בקשה לקבלת החזרי מס לחיילים משוחררים באמצעות הליך פשוט יחסית אצל פקיד השומה.

מדובר על סכומים שיכולים להיות מאוד משמעותיים, בייחוד אם ההטבה לא מומשה בכל שנות התוקף שלה, אך מאותם הסכומים מנוכים הפרשי ריביות והצמדות מסוימות שמובילות לכך שסכום החזר המס יהיה קטן יותר במעט מזה שהיה אמור להתקבל מידי חודש.

 

סיכום

כפי שניתן להבין, במידה וסיימתם את שירותיכם הצבאי – המדינה מעוניינת לעודד אתכם על כך ומעניקה לכם הטבת מס שגודלה משתנה בהתאם לאורך השירות. מדובר בסכומים שיכולים להגיע לאלפי שקלים ולכן מומלץ מאוד לממש את ההטבה.

אופן המימוש של ההטבה הוא יחסית פשוט, אך משתנה בהתאם לסוג התעסוקה של החייל המשוחרר. במידה ומדובר בשכיר – עליו למלא את המידע במסגרת טופס 101 בו יוכיח שהוא חייל משוחרר.

בעוד שאם החייל עצמאי עליו לעשות כן במסגרת הדוח השנתי שהוא מגיש.

גם אם לא מימשתם את ההטבה עדיין תוכלו לעשות כן באמצעות הגשה לקבלת החזר מס. חשוב לזכור שההטבה רלוונטית לחיילים תושבי ישראל ושהכנסתם מוגדרת בתור יגעה אישית.

מדובר בתהליך פשוט שיכול לחסוך הרבה כסף.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
כן. חיילים משוחררים זכאים לקבל נקודות זיכוי במס, כך שבכל עבודה שהם ייבחרו לעבוד לאחר השחרור שלהם – יוכלו הם לשלם פחות מס. לעיתים נקודות זיכוי אלו משמעותן בפועל הוא פטור מלא מהצורך לשלם מס, כתלות בשכר שעבורו החיילים המשוחררים עובדים במקום העבודה שלהם.
חייל ששירת בין שנה לשנתיים יקבל נקודת זיכוי אחת במס, ואילו חייל ששירת מעל שנתיים יקבל שתי נקודות זיכוי במס. כל נקודת זיכוי שווה 218 ₪ (נכון לשנת 2021), ותוקף הטבת המס הוא 3 שנים לאחר השחרור מהצבא (כלומר, שלושים ושישה חודשים).
חיילים משוחררים שלא עברו שלוש שנים מיום השחרור שלהם, יכולים לקבל החזרי מס במידה והם לא ידעו על כך שמגיעה להם הטבת מס מתוקף היותם חיילים משוחררים, ולכן שילמו עד כה מס מלא משכר העבודה שלהם. האפשרות לקבל החזרי מס ניתנת בין אם החייל שכיר ובין אם הוא עצמאי.
במידה והחייל המשוחרר שילם עד כה מס מלא ולא נהנה מהטבת המס שלה הוא זכאי, הוא יכול להגיש לפקיד השומה הקרוב לאזור מגוריו בקשה להחזרי מס, ולבקשה זו יש לצרף את המסמכים הרלוונטיים המעידים על זכאותו להטבת המס (תעודת שחרור למשל).
מלאו את השאלון עכשיו וגלו כמה החזר מס מגיע לכם:

אינדיגו בפייסבוק | אינדיגו באינסטגרם | אינדיגו בגוגל

אינדיגו ביוטיוב | המייל שלנו: office@indigofinance.co.il

רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את השאלון לחישוב החזר מס צפוי
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון