החזרי מס השקעות וביטוחים

מבין שלל האפיקים העומדים לקבלת החזר מס, מצויים שלל הטבות למשקיעים בשוק ההון ובקופות הגמל, שייתכן שאינכם מודעים אליהם, זאת לצד הטבות העומדות לרוכשי ביטוח חיים. ניתן לקבל החזרי מס השקעות וביטוחים – עד 6 שנים לאחר התשלום!

 

מס הכנסה והאזרח הקטן

בהתאם לפקודת מס הכנסה, על כל אזרח לשלם בעד הכנסותיו בתום כל שנה, לאחר חישוב כלל ההכנסות אותם הוא צבר. בעוד בעבור מרבית האזרחים ההכנסות מגיעות בעיקר מהשכר החודשי, או לחילופין מבית העסק, חלק לא מבוטל מאזרחי המדינה בעל הכנסות שונות מאפיקים אחרים.

הדו"ח השנתי – היקף השפעה

כאמור לעיל, בסוף כל שנת מס משוכללים סך הכנסותיו של אדם, ועל פי החישוב האמור יחושב שיעור המס שעל הנישום לשלם. אולם, לאור העובדה שאנו משלמים מס מדי חודש, עולה כי ייתכן שטעויות חישוב יכולות ליצור אי התאמה בין שיעור המס ששולם לבין החבות בפועל.

ככל ששיעור התשלום נמוך מהתשלום הנדרש בפועל, ידרוש מס הכנסה את כספו, ובמצב בו שילם היחיד מעבר לחוב העומד לו, יזכה האחרון להחזר מס.

 

לא רק שיש טעות – הסיבות השונות להחזרי מס

מעבר למצב שתואר לעיל, בו זוכה היחיד להחזר מס בגין כספים עודפים ששילם, ישנם שלל מקרים בהם האזרח הקטן אינו מודע להטבות המוקנות לו בדין, ומשכך, משלם מס שלא לצורך.

דוגמה אחת היא נקודות הזיכוי השונות, אליהם לא מודעים נישומים רבים. בעוד מרבית האזרחים מודעים לזכאותם לנקודות מכוח תושבות, או לחילופין לאחר השחרור, ספק אם כלל משלימי הלימודים, האקדמאים או המקצועיים, לנקודות המגיעות להם.

לצד אלו ולצד רבים אחרים שאינם מודעים להטבות המוקנות להם, עומדים הסוחרים בשוק ההון, וכן המפרישים לקופות הגמל ורוכשי הביטוחים, שגם הם אינם מודעים לעיתים להטבות להן הם זכאים. אם אתם סוחרים בשוק ההון, הצטרפו אלינו לגלות האם ומתי מגיע לכם לשלם פחות מס.

 

אנחנו ושוק ההון

בשנים האחרונות, ובמיוחד עם הגעת מגפת הקורונה, ישראלים רבים החלו להפנות את חסכונותיהם הפנויים לשוק ההון. הריבית הנמוכה בבנקים, לצד היקף ההשקעה הנדרש לשם רכישת נכס נדל"ן מביאים, כאמור, רבים לפתחה של הבורסה הישראלית ושל זירות המסחר מסביב לעולם.

 

מרוויחים, משלמים – מנגנון המיסוי של רווחי שוק ההון

ככל שנייר ערך הניב למשקיע רווח, יהא עליו לשלם עליו מס בעת מימושו, כלומר, במעמד המכירה, שכן רשויות המס מגדירות את המכירה כ"אירוע מס". בשל העובדה שרווחים הנובעים משוק ההון מוגדרים בהתאם לשם שלהם – "רווחי הון", יהא על משקיעים לשלם מתוך הרווחים שיעור של 25% לקופת המדינה.

יש לציין לעניין זה כי עלייה בערכו של הנכס, הנובעת מרווח נומינלי אינה ממוסה. לדוגמה, ככל שאדם רכש מניה בסכום של 1,000 שקלים, ועד סוף השנה, בשל עליית ערך הכסף, עלתה ב – 3% לכ – 1,030 שקלים, לא ישלם אדם מס בעד רווח זה, שכן כוח הקנייה של הכסף, הן במועד ההשקעה והן במועד המימוש, זהים.

 

החזרי מס השקעות וביטוחים
החזרי מס השקעות וביטוחים

 

החיסכון הגדול – קיזוז הפסדים עם רווחים

כפי שכל משקיע יודע, לא ניתן להזדכות על החזרי מס בגין הפסדים בבורסה. אולם, ישנו אפיק המאפשר הפחתת שיעור המס אותו אתם משלמים, על בסיס ההפסדים שצברתם לאורך השנה.

על פי פקודת מס הכנסה, ניתן לקזז כספים אותם הפסדנו במהלך שנת המס יחד עם הרווחים אותם צברנו. אומנם הדבר לא מפחית את שיעור המס אותו עלינו לשלם, הוא 25%, אך פעולה זו מאפשרת לנו להפחית את סך הרווחים בגינם אנו משלמים מס.

 

החזרי מס השקעות וביטוחים – חוסר המודעות עולה לכם כסף

בניגוד למיסוי הרווחים הנובעים משוק ההון, אשר מתבצעים באופן אוטומטי בסוף כל יום מסחר, לשם דרישת הקיזוז שהוצגה לעיל עלינו להגיש בקשה לרשויות המס. לא פעם, חוסר מודעות בנושא מביאה אותנו לתשלום מס בשיעור גבוה משמעותית מזה שעלינו לשלם, ומשכך, להעמיק את ההפסד מעבר לנדרש.

 

לא רק שוק ההון – החזרי מס בעבור הפקדות לקופות גמל וביטוח חיים

מעבר לקיזוז שדובר לעיל, המאפשר קבלת החזרי מס על בסיס ההפסדים שצברנו בשוק ההון, עומדת לנישומי המס זכות לקבלת החזרי מס גם בגין הפקדות שונות לקופות הגמל, וכן בגין תשלומים לביטוח חיים.

 

לפני הכל – מבוא לקורא הממוצע

בהתאם לכותרת, ישנם שני אפיקים עיקריים בגינם ניתן להזדכות בהחזרי מס, היום ובעתיד. ראשית, עומדות קופות הגמל, בשבתן כפוליסות חיסכון. פוליסות אלו משמשות כקופות חיסכון לגיל מתקדם יותר, אשר יאפשרו להנות מההפקדות בעת הגעה לגיל פנסיה.

שנית, עומדות פוליסות ביטוח החיים, הנקראות בשפה המקצועית "ביטוח ריסק". ביטוחים אלו מגנים על המבוטחים מפני מוות בטרם עת, ומאפשרים פיצוי למשפחה, אשר תוכל להימנע מכניסה לתהום כלכלית.

שיעור ההחזר – קופות הגמל

על פי סעיף 45א(ב) לפקודת מס הכנסה, יחיד יקבל זיכוי העולה לכדי 35% מן כלל ההפרשות שהפקיד בקופות הגמל השונות.

שיעור ההחזר – ביטוחים

בהתאם לפקודת מס הכנסה, גובה ההחזר בגין הפקדות אלו נאמד בכ – 25% מגובה ההפקדה. לדוגמה, במידה ואדם הפריש לקופת הגמל שלו סכום העולה לכדי 10,000 שקלים בשנה, יקוזז מסך ההכנסות השנתיות שלו, בגינם הוא חייב במס, סכום הנאמד בכ – 2,500 שקלים.

לעניין זה, יש לציין כי תקרת ההפרשה, במסגרתה יזכו היחידים להטבת מס, עומדת על 34,000 שקלים. כל הפקדה מעל לסכום זה לא יעניק את ההטבה האמורה. למרות זאת, מדובר על סכום לא מבוטל כלל.

גם ברכישת משכנתא – החזר מס בגין תשלום על ביטוח חיים

מרבית הישראלים, במרדף אחר הדירה, מגיעים אל כותלי הבנקים והגופים הפיננסים השונים, המחייבים אותם ברכישת ביטוח חיים. בעד ביטוח זה, עליו אנו משלמים לאורך כל תקופת המשכנתא, אשר יכולה להגיע אף ל – 30 שנים, ניתן לקבל החזר מס כפי שצוין.

 

לא ידעתם? עדיין יש תקווה

ככל שמצאתם כי אתם זכאים לאחת הטבות המס שצוינו לעיל, אך טרם ממשתם אותה, אל חשש. רשויות המס, בהתאם לדיני ההתיישנות הישראלים, מאפשרים לקבל החזר באופן רטרואקטיבי עד 6 שנים אחורה. כלומר, במידה וגיליתם בשנת 2021 כי שילמתם במהלך השנים האחרונות מס לחינם, תוכלו לקבל החזר הן בעד שנת 2021, וכן בעד כל שנה החל משנת 2015.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

5/5 - (3 votes)
החזרי מס השקעות קשורים לביטוחי השקעות בבנקים או בית ההשקעות, והם מקנים לך הקלות פטורים ממס על תרומה לפנסיה או לקרן השתלמות. ההקלות מסתמכות על הפקדונות שלך ועל סכומים שאתה מוכן להפקיד ולחסוך.
קיימים שני סוגים עיקריים של ביטוחי השקעות:
פנסיה: הפקדון לקרן פנסיה עשוי לזכות בהקלות מס, וישנם סכומים מקובלים שניתן להפקיד עם הקלות מס מיוחדות.
השקעות אחרות: כמו ביטוחי חיים או ביטוחי פציעות אישיות, שיש להם השפעה על החזרי מס מסוימים על פי החוק.
דרכי הפקידה בבנקים או ביתי השקעות יכולות להשתנות על פי המדינה והמערכת הפרסונלית שלך. ישנם שני סוגים עיקריים של הפקדות:
• הפקדה קבועה: סכום קבוע שמופקד באופן קבוע, ויכול להשפיע על החזרי מס.
• הפקדה גמישה: הפקדה שאתה יכול לשנות את הסכום שלה לפי הצורך, וגם היא עשויה להשפיע על החזרי מס.
ישנם יתרונות מסוימים להפקדות לפנסיה או השקעות ביטוחיות:
הקלות מס: על פי החוק, יתרומות לפנסיה יכולות להועיל בהקלות מס מסוימות.
חסכון פרטני: בנוסף להקלות מס, הפקדות לפנסיה מאפשרות חסכון פרטני שיכול לשרת אותך לאחר פרישה או בתקופות קשות.
נזכיר שהמידע המדויק יכול להשתנות בהתאם לחוקים והגבלות מסוימות במדינתך, ולכן תמיד כדאי להתייעץ עם מומחה מס בנושאים כמו השקעות פנסיה והחזרי מס.
מלאו את השאלון עכשיו וגלו כמה החזר מס מגיע לכם:

אינדיגו בפייסבוק | אינדיגו באינסטגרם | אינדיגו בגוגל

אינדיגו ביוטיוב | המייל שלנו: office@indigofinance.co.il

רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון