החזרי מס לעובדים בחו"ל

על אף היות המשק הישראלי קטן, רילוקיישן הופך בשנים האחרונות לנפוץ יותר ויותר בשוק הישראלי, וחלק מתושבי ישראל אף מעתיקים את חייהם לחו"ל לשם שגשוג והצלחה. אולם, לא פעם אלו משלמים מס שלא לצורך, ומשכך, זכאים להחזר. החזרי מס לעובדים בחו"ל – המדריך המלא.

 

החובה לתשלום מס – בעד כל רווח

כל ישראלי ממוצע, לכל הפחות לאחר השירות הצבאי, מכיר את המונח מס. התשלום האמור, אשר מועבר לקופת המדינה, בשל היותה שותפה לרווחינו, מוטל עלינו בכל מצב בו עולה לנו רווח מסוים.

בין היתר, אנו משלמים במהלך חיינו מס שבח או מס רכישה, המוטלים בעת עסקת מקרקעין, ובין אם מדובר על מס רווח הון, העולה לרובנו בשל רווחים בשוק ההון.

 

מס הכנסה – התדיר ביותר

בין שלל המיסים אותם משלם התושב הישראלי, זה משלם מדי חודש מס הכנסה. מיסים אלו, אשר מוטלים על כלל ההכנסות שעלו לנו מעבודתנו, משתנים בהתאם למדרגות המס השונות הקבועות בחוק.

על פי המדרגות האמורות, ככל ששיעור השכר החודשי שלכם גבוהה יותר, כך יעלה בהתאמה שיעור המס אותו אם משלמים. אולם, ישנן מספר בעיות אשר עולות בכל הנוגע לתשלום מס, אשר לא פעם מביאות לזכאות להחזרים רבים.

 

חישוב שנתי, תשלום חודשי – המקור לבעיות

הגורם העיקרי לזכאותם של ישראלים רבים לקבלת החזר מס נעוץ בפער בין אופן חישוב חובת המס לצורת הגבייה בפועל. בעוד חישוב שיעור תשלום המס הקובע מבוצע בסוף שנת המס, הגבייה בפועל מתבצעת מדי חודש. משכך, הפסקת עבודה זמנית, שינוי שיעורי שכר במהלך השנה וסיבות רבות נוספות, מביאות לתשלום מס ביתר.

 

האם מגיע לי החזר מס?

אולם, לצד השאלה האם מגיע לי החזרי מס לעובדים בחו"ל, בגין תשלומים עודפים, עולה שאלה נוספת בקרב רבים, אשר מתגוררים כדרך קבע מבר לים. אלו, לא פעם יכולים לשאול עצמם – האם עלי לשלם מס לרשויות הישראליות?

 

לפני שנדבר על ההחזרים – שוק העבודה הישראלי וחלום הרילוקיישן

בעוד בעבר שוק העבודה הישראלי היה מקומי למדי, זה עבר שינוי משמעותי במהלך העשורים האחרונים. הגדרתה של ישראל כסטרטאפ ניישן, לצד עליית השפעת המשק הישראלי בתחומים נוספים, הביאה חברות ישראליות רבות לשלוח את עובדיהם להעסקה מעבר לים.

עובדים אלו, לא פעם, יגלו כי הם זכאים לקבלת החזר מס, שכן לא מוטלת עליהם כלל חובה לשלם מס לרשויות בישראל. אז כיצד ניתן לדעת האם עלי לשלם מדי חודש למס הכנסה או לא?

 

המבחן המרכזי – מרכז החיים

מבחן מרכז החיים, בבסיסו, רוצה לבחון היכן מצוי מקום מושבו הקבוע של אותו אדם. ככל שימצא, על פי המבחן, כי מרכז החיים של תושב ישראל כלל אינו בארץ, הוא לא ייאלץ לשלם מס לרשויות בישראל.

 

בחינת מספר פרמטרים

ככלל, רשות המיסים תבחן מספר פרמטרים לשם הגדרת מרכז חייו של אדם מעבר לים. בין היתר, תבחן הרשות היכן מתגוררים בני משפחתו של העובד, מספר הימים בהם שהה בכל מדינה, מוקד הכנסתו העיקרי ומיקום חשבון הבנק הפעיל ביותר שלו.

אולם, הבחינה החשובה ביותר אותה תבצע הרשות, נוגעת לשיעור הזמן בו שהה בישראל בתקופת ההחזר.

 

הפרמטר החשוב ביותר – כמה זמן בארץ, כמה זמן בחו"ל

כאמור לעיל ובכותרת, הבחינה החשובה ביותר, אשר מהווה תנאי מקדים לקבלת ההחזר, היא שיעור הימים בהם שהה העובד בארץ במהלך שנת המס. על אף שהיותך תושב מדינה זרה ניתנת להוכחה באופן אינדיבידואלי, ישנן שתי חזקות בחוק אשר בעמידה בהן יוגדר אדם כתושב מדינה זרה באופן אוטומטי.

 

החזר בגין עבודה בחו"ל

ראשית, יוכלו לזכות להחזר בגין עבודה בחו"ל אלו אשר שהו במהלך שנת המס פחות מ – 183 ימים בגבולות מדינת ישראל. כמו כן, יוגדרו כתושבי מדינה זרה אלו אשר שהו בישראל פחות מ – 425 ימים בסך הכל, במהלך השנתיים שקדמו לשנת המס בגינה מבוקש החזר, וכן עד 30 ימים במהלך שנת המס בגינה מבוקש ההחזר.

החזרי מס לעובדים בחו"ל
החזרי מס לעובדים בחו"ל

החזרי מס לעובדים בחו"ל – אז למי מגיע?

כפי שעולה מהפסקאות הקודמות, כל אדם אשר מנהל את חייו, האישיים והכלכליים, מעבר לים, זכאי לקבלת החזרי מס לעובדים בחו"ל. אולם, ברמה הפרקטית, הזכאים להחזרי מס בגין עבודה בחו"ל נחלקת לשניים.

ראשית, יהיו זכאים אלו אשר העתיקו את חייהם למדינה זרה, מנהלים שם את עסקיהם, ומגיעים לישראל בעיקר בעת חגים, אירועים משפחתיים ולביקורים תקופתיים. לצד אלו, החזר המס האמור יגיע גם לאלו אשר מצויים בשליחות מטעם העבודה, קרי, תקופת רילוקיישן, מעבר לים.

 

בעבור אנשי הרילוקיישן – הקושי והפתרון

לא פעם נעשה הליך המעבר באופן חפוז, או לחילופין, תחת חוסר ידע של העובד. הדבר לא פעם יכול להוביל לחוסר דיווח בנדון לרשויות השונות, אשר יוביל לתשלומי מס ביתר.

נציין כי ההליך יהא פשוט בעבור אלו אשר מקבלים שכר במדינה אליה עברו, בדומה לעובדי אל על וחברות בין לאומיות, בעוד אלו אשר מקבלים שכר בישראל, יתקלו במעט יותר בעיות בהליך ההחזר.

 

אז מה מקבלים חזרה?

ככל שאדם הוכר כתושב מדינה זרה, הוא יוכל לזכות להחזר מס. שיעור החזרי מס לעובדים בחו"ל כפוף למשך הזמן בו שילם מס לרשויות ישראל במקביל להיותו תושב זר. לדוגמה, ככל שאיריס, תושבת מיאמי בשל רילוקיישן, החל מחודש יוני 2018, הגישה תביעה בגין שנת המס 2020, זאת תהא זכאית לקבלת החזר בגין כל תשלום מס שהעבירה החל מחודש יוני 2018.

 

מה לעניין התשלומים החודשיים הנוספים?

בקרב תושבים ישראלים, עולים בעיקר שני תשלומים חודשיים נוספים, אשר נלווים מדי חודש לתשלום מס הכנסה, הם ביטוח לאומי וביטוח בריאות. בניגוד לתשלום המס, שבשל היעדר הצורך בתשלומו ניתן לקבל החזר, מומלץ להמשיך ולשלם את שני התשלומים המדוברים מדי חודש.

הסיבה העיקרית להמלצה האמורה היא שימור זכויות. בעוד תשלום מס הוא חובה, ומשולם בשל היות המדינה "שותפה" להצלחתנו, התשלומים האמורים מעניקים לנו זכויות שונות, בהן זכויות רפואיות, וכן זכות לפיצויים ולסעדים שונים.

 

נקודה חשובה – אמנות מס

נקודה חשובה לעניין זה עולה בנוגע לאמנות המס, עליהן חתומה ישראל אל מול מדינות שונות. אמנות אלו נועדו למנוע תשלום מס כפול על אזרחי מדינה אחת אשר מתגוררים באחרת. ככל שקיימת אמנת המס האמורה, יוכל להראות תושב ישראל כי שילם מס למדינה בה הוא מתגורר.

 

אז איך אני מקבל את הכסף?

קבלת הכסף יכולה להיעשות באמצעות פנייה עצמאית אל רשות המיסים. לאחר הגשת תצהירי דוחות תשלום המס במדינה הזרה, לצד תצהיר המציין את הסיבות שבגינן מרכז החיים של אדם הוא מעבר לים, תבוצע בדיקה בקרב רשויות המס.

 

הדרך הנכונה לקבלת החזרי מס לעובדים בחו"ל – פנייה למומחים

החזר מס אינה עבודה פשוטה כלל וכלל. על אף שבשנים האחרונות רשויות המס הגדילו את הנגישות אותה הם מציעים בפלטפורמות הפנייה השונות, ובעיקר באתר האינטרנט, התנהלות אל מול הרשות אינה פשוטה, ואינה בעבור כל אדם.

 

היכרות עם המערכת ושקט נפשי – הסיבות לבחירה באינדיגו פיננסים

המלצת המערכת העיקרית היא פנייה אל מומחי אינדיגו פיננסים בעת רצון להגיש בקשת החזר מס, המלצה העולה משתי סיבות.

 

לסיכום

ראשית, מומחה החזרי מס מכיר את הנקודות אשר משפיעות באופן יעיל יותר על פקידי השומה. משכך, ישנו סיכוי גבוהה יותר שטענתו, שאדם מהווה תושב מדינה זרה, תתקבל. שנית, שימוש במומחים מאפשר שקט נפשי יקר, הנשאר עד לקבלת הכספים במלואם.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון