החזרי מס לתא המשפחתי

החזרי מס לתא המשפחתי הם לא מילה גסה. בגין ילדים, תשלום מזונות, גירושין ואף בגין היעדר תעסוקה של אחד מבני הזוג, תוכלו לזכות להטבות מס משמעותיות, אשר יחסכו לכם לא מעט כסף! בואו לגלות הכל אודות הכסף שמגיע לכם.

החזרי מס בישראל – מבוא לנישום המתחיל

שיטת המס בישראל היא פרוגרסיבית, או בשמה השני מדורגת. על פי שיטת המס האמורה, נחלקים כלל התקבולים אותם אדם מקבל במהלך שנה קלנדרית בין המדרגות השונות, כך שכל חלק של הכנסתו ממוסה על פי שיעור המס אליו הוא משויך. מסובך? נסביר באמצעות דוגמה.

 

מדינת ישראל – מדינת רווחה

כאמור, שיעור המס נקבע על פי שיעור ההכנסה שעומד ליחיד, אולם, זהו אינו הסוף לחישוב שיעור המס. לאחר קביעת שיעור ההכנסה של היחיד, שבגינו יחושב שיעור המס אשר יוטל עליו, קיים שלב נוסף, בטרם קביעת שיעור התשלום בפועל. שלב זה הוא שלב בחינת זיכוי המס, בגינו ניתן לקבל הנחת מס משמעותית.

 

נקודות זיכוי מס – על רגל אחת

מדינת ישראל מכירה במספר מקרים, בהם יש להקל על הנישומים בתשלום המס אשר יושת עליהם. מקרים אלו, אשר נחלקים למספר קריטריונים, מעניקים לנישומים נקודות מס ברמות שונות, אשר מפחיתות את שיעור התשלום.

נכון לשנת 2020, כל נקודת מס שווה לכ – 219 שקלים בחודש, אשר יורדים מחבות המס. לדוגמה, בדוגמה לעיל נראה כי קרן חייבת בתשלום מס העולה לכדי 21,678 שקלים. במידה ולה עומדות 4 נקודות זיכוי, ירד שיעור התשלום השנתי שלה בכ – 10,512 שקלים בשנה.

עתה, לאחר שהתוועדתם לחשיבותם של נקודות המס והשקט הכלכלי שאלו יכולות להביא לכם, בואו לבחון האם אתם זכאים לקבלת אחת מהנקודות המדוברות.

 

החזרי מס לתא המשפחתי
החזרי מס לתא המשפחתי

 

הפרמטרים השונים לנקודות זיכוי מס

ראשית, נציין כי כל תושב ישראל זכאי לקבלת 2.25 נקודות מס. ככלל, ניתן לסווג את סוגי הזכאות למספר סוגים. ראשית, קיימת זכאות מס בגין סיום לימודים אקדמאים, אף למסיימי דוקטורט (כן, גם לרופאים) וכן בגין סיום לימודי מקצוע. בנוסף, עולים חדשים ועובדים זרים יוכלו לזכות לנקודות זיכוי גם הם.

אולם, נושא מאמר זה, והעניין שלשמו התכנסנו, הוא החזרי מס בעבור התא המשפחתי, לרבות מקום שבו הגיעו בני המשפחה למצב בו עולה קושי בפרנסה, זמנית או קבועה, מתוך רצון לשפר את רווחתם הכלכלית של בני התא המשפחתי.

 

החזרי מס לתא המשפחתי –מי יכול לקבל?

החזרי מס לתא המשפחתי, הנובעים מתוך מצב התא המשפחתי או היחיד, מגיעים בשלל גוונים וצורות. ראשית, ניתן לקבל נקודות מס בעבור בן זוג שאינו עובד, או לחילופין בן זוג לשעבר שאינו משלם מזונות. כמו כן, ניתן לקבל נקודות מס בגין ילדיכם, עד שאלו הגיעו לגיל 18, בשיעורים משתנים במשך השנים.

באם אינכם מודעים לנקודות המס להם אתם זכאים, מתוך מצבכם המשפחתי, אתם מוזמנים לעבור על הפסקאות הבאות ולברר – האם גם אתם זכאים לחסכון של אלפי שקלים בתשלום המס מדי שנה?

 

החזר מס בגין לידה

מזל טוב, נולד לכם ילד! לאחר שהבנתם את גודל המעמד, ולצד האור הגדול שנכנס לחייכם, הצלחתם להבין שמעתה ועד שיגיע לבגרות הוא כל עולמכם, מגיעה בשורה חדשה בנושא זה, היא שהילד שווה כסף!

בגין לידה, וילדים בכלל, ישנם מספר נקודות מס עליהן יש לתת את הדעת, הן נקודות זיכוי בשנת הלידה, נקודות זיכוי עד גיל 5 ונקודות זיכוי עד גיל 18. נציין כי ככל שמדובר על הורים נשואים, ההטבה תינתן לאישה בלבד, וכן כי ההטבות ניתנות במצטבר, קרי, כולן ביחד. מי ידע שילדים שווים כ"כ הרבה כסף?

 

שנת הלידה הראשונה – מזל טוב!

החל משנת 2017, המדינה החלה במתכונת אשר מהווה מעין מתנה להורים הטריים. משנה זו, החלה רשות המס להעניק להורים טריים 1.5 נקודת מס בשנת הלידה של הילד. לעניין זה נציין כי להורים עומדת הזכות לבחור האם לממש את נקודת המס בשנת הלידה או בשנה שלאחריה.

 

עד לגן חובה ועד להגעה לצבא – נקודות מס נוספת

בגין ילד שאינו עבר את גיל 5, יזכו הורים לנקודת מס נוספת. לשם קבלת ההטבה, על מקבל ההטבה למסור למעסיק טופס 101, בטרם סיום שנת המס.

כמו כן, יזכו בני זוג לנקודות מס נוספות עד הגעת הילד לגיל 18. יש לציין כי באחת משנותיו הראשונות של הילד, במקום נקודה זו יזכו ההורים לנקודה בגין הלידה.

 

 

החזרי מס לגרושים

החזרי מס לתא המשפחתי: במצב בו שני בני הזוג חיים בנפרד, יזכה ההורה אשר מגדל את ילדיו לנקודת זיכוי אחת. בניגוד לנקודות בגין גידול ילדים, אשר ניתנות להורה בעבור כל ילד אינדיבידואלי, נקודה זו תוענק בעבור כל הילדים.

נציין לעניין זה כי ככל שההורה השני שותף לכלכלת הילדים, יוכל לזכות גם הוא לקבל נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה, בהתאם לשיעור השתתפותו במימון הילדים.

נקודה נוספת לעניין זה היא גירושין במהלך שנת המס. ככל שבני הזוג התגרשו במהלך השנה הקלנדרית, יזכה היחיד (או שניהם, בהתאם לתנאים שצוינו) לנקודת המס רק בעבור חלקה היחסי של אותה שנה, בה היו בני הזוג גרושים.

 

החזרי מס להורים גאים – רשות המס כמקדמת זכויות להט"ב

בניגוד למוסד הרבנות במדינת ישראל, אשר ממאן להכיר בנישואיהם של זוגות חד מיניים כדת משה וישראל, רשות המיסים מביעה עמדה ליברלית יותר, אשר משחקת לטובתם של אלו.

על פי הנחיית רשות המיסים בעניין "נקודות זיכוי בגין ילדים לבני אותו מין", הנחיות הפקודה אשר מעניקות נקודות זיכוי בגין ילדים ופעוטות לבני זוג, יכללו תחתיהן גם בני הזוג מאותו המין. משכך, כלל נקודות הזיכוי המגיעות לבני זוג הטרוסקסואלים בגין גידול ילדים, יוענקו גם לזוגות חד מיניים.

 

החזרי מס למשלמי מזונות

על פי פקודת מס הכנסה, יהא זכאי גרוש, אשר נישא בשנית, ועדיין משלם את דמי המזונות שלו, יזכה לנקודת זיכוי אחת ממס הכנסה. נקודה זו תגיע למשלם המזונות בנוסף לנקודה אשר מגיעה לו, כאמור לעיל, במידה והוא משתתף בכלכלת הילדים.

 

החזרי מס למשפחה חד הורית

משפחה חד הורית, אשר מוגדרת כמשפחה בה אחד ההורים אינו בחיים, או לחילופין, זהותו אינה רשומה במרשם האוכלוסין, מעניקה הטבת מס גם היא. במקרים אלו, יהא זכאי ההורה היחיד לנקודת זיכוי אחת, בעבור כל הכנסה מיגיעתו האישית, זאת ללא כל קשר לנקודות המס להן הוא זכאי בשל גידול הילדים.

 

החזרי מס לזוגות נשואים

במקרה של זוגות נשואים, ישנם שני מקרים עיקריים אשר עולים לדיון. הראשון, מקרה בו האישה זכאית לקבלת נקודות זיכוי, אך אינה מרוויחה מספיק לשם מימושן. השני, מקרה בו אחד מבני הזוג לא עובד, המקים זכאות נוספת.

 

העברת נקודות זיכוי

באם האם אינה מרוויחה די כסף לשם מימוש ההטבה הנובעת מנקודות המס, ישנם מקרים בהם תיתכן העברה של נקודת הזכות לבן הזוג השני. לשם בחינת המקרה הפרטני שלכם, יש לפנות אל יועץ מס.

 

נקודות זיכוי באם בן הזוג לא עובד

במקרה זה, יוכל לזכות בן הזוג העובד בנקודת מס, אך רק במקרים בהם לבן הזוג שאינו עובד נקבעו 100% נכות בשל מקרה אחד, או לחילופין 90% נכות משוכללת.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

5/5 - (3 votes)
החזר מס לתא המשפחתי הוא סוג של הטבה מס למשפחות וליחידים הפועלים כמשפחה מאוחדת במשך כל השנה המסוימת. הטובה הזו מיועדת לעוזר למשפחות להוציא יותר כסף לידי החלקה בהוצאות מס שנותרות לאחר חיוי המס.
זכאיים להחזר מס לתא המשפחתי הזוגות, בני זוג המחזיקים בתיקון זוגי ומגישים הצהרה משולבת בלמ"ס (למשקין מועסקים) או בלמ"ס (למשקין מפרטיים) בהתאם למשק המסתיים על ידי המשפחה.
כדי לבקש החזר מס לתא המשפחתי, עליך למלא את ההצהרה המשולבת בלמ"ס ולהגיש אותה לרשות המס. יש לעדכן את הפרטים המשפחתיים בצהרה זו, וההחזר יחולק בין בני הזוג לפי התנאים המשולבים בחוק המס. הוא נקבע לפי ההכנסה המשוערת של הזוג ומספר הילדים במשפחה.
הסכום הממוצע שניתן לקבל כהחזר מס לתא המשפחתי יכול להשתנות משנה לשנה ולפי התנאים המדויקים של משפחתך. בכל שנה, המס הכללי המשולב בהחזר יתעדכן לפי הצורך ולפי ערכי ההכנסה שלך. אם ברצונך לדעת את הסכום הממוצע, יש להתייעץ עם יועץ מס או לבצע חישובים מדויקים בהתאם למצב המשפחתי וההכנסה הנוכחית שלך.
מלאו את השאלון עכשיו וגלו כמה החזר מס מגיע לכם:

אינדיגו בפייסבוק | אינדיגו באינסטגרם | אינדיגו בגוגל

אינדיגו ביוטיוב | המייל שלנו: office@indigofinance.co.il

רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון