ביטול חישוב מס מאוחד לזוגות

חישוב מס מאוחד לזוגות מהווה עוול היסטורי, אשר ליווה את המדינה שנים רבות, שכן הדבר הוביל לתשלומי מס ביתר של עסקים קטנים ובינוניים רבים. ביטול חישוב מס מאוחד לזוגות מהווה לא פחות מבשורה, אשר מאפשרת תשלום מס בהתאם לשיעור ההשתכרות. אז כיצד תשפיע עליכם הרפורמה, וכיצד תוכלו לקבל החזר מס? הישארו עמנו. 

 

מס הכנסה בישראל

מס הכנסה, הוא המס אותו אנו, אזרחי ישראל, משלמים בעד הכנסה מיגיעה אישית, מוכר למרבית תושבי ישראל. מתוך תפיסה כי המדינה מהווה שותפה לרווחיו של כל אדם, שכן מעניקה לו ביטחון וחינוך, מוטלים מיסים שונים על האזרחים, ובהם מס הכנסה.

 

שיטת המיסוי בישראל – מיסוי המשתכרים הבכירים

מתוך תפיסה סוציאלית, אשר הרציונל מאחוריה הוא להותיר בידי האוכלוסייה בעלת השכר הנמוך שיעור כסף רב יותר, מונהגת שיטת מיסוי פרוגרסיבית בישראל, ובמילים פשוטות יותר, שיטת מס מדורג.

ככלל, על בסיס שיטה מיסוי זו, ייבחן שיעור הכנסתו השנתית של אדם. לאחר איתור כלל הכנסותיו, ייקבעו שיעורי המס בהתאם למדרגת השכר בה מצוי השכר שהתקבל. לשם המחשה, על שיעור המשכורת אשר נופל לגדרי המדרגה הראשונה יוטל מס בשיעור המדרגה הראשונה, על השיעור נופל לגדרי המדרגה השנייה יוטל שיעור מס בהתאם למדרגה השנייה וכן הלאה.

 

לנוחיותכם – מדרגות המס ודוגמה מספרית

נכון לשנת 2021, שיעור מדרגות מס הכנסה נראות כך:

הכנסה חודשית בשקלים (לשם הנוחות)שיעור הכנסה שנתי בשקלים (חישוב המקור של רשות המס)שיעור המס
עד 6,330עד 75,96010%
9,080 – 6,331108,960 – 75,96114%
14,580 – 9,081174,960 – 108,96120%
20,260 – 14,581243,120 – 174,96131%
42,160 – 20,261505,920 – 243,12135%
54,300 – 42,161651,600 – 505,92147%
54,301 ומעלה651,601 ומעלה50%

 

לשם המחשה, ניקח את איריס, עובדת במשרד ממשלתי, אשר משתכרת מדי חודש בכ – 140,000 שקלים בשנה. בגין הסכום אשר נופל לגדרי מדרגת המס הראשונה, כלומר, בגין 75,960 שקלים, תשלם איריס מס בשיעור של 10%, הם 7,596 שקלים. בגין הסכום אשר נופל בגדרי המדרגה השנייה, תשלם איריס 14% מס, הם 4,620 שקלים. לבסוף, בגין המדרגה הסכום אשר מצוי בטווח המדרגה השלישית, תשלם איריס כ – 20% מס, קרי, 6,208 שקלים.

משכך, בסך הכל, תשלם איריס מס בשיעור העולה לכדי 18,424 שקלים לערך.

 

קפיצה קטנה וחוזרים – עסקים קטנים ובינוניים, המנוע של הכלכלה הישראלית

לאחר שהבהרנו כיצד עובדת שיטת המיסוי הישראלית, נעבור להקדמה אודות המטרה שלשמה התכנסו – עסקים עצמאיים. עסקים אלו, אשר לא פעם נטען שמהווים את לב הכלכלה הישראלית, מוכיחים את המוניטין שקנו.

בבחינה מספרית, עסקים אלו תורמים כמעט ממחצית התמ"ג של מדינת ישראל, נתון אשר מעיד על חשיבותם לכלכלה. מעבר לכך, אלו מהווים מעסיקים של כ – 55% מעובדי המגזר הפרטי, מה שמקים תלות גבוהה של אזרחי ישראל בעסקים אלו.

 

מיסוי עצמאיים – בהתאם למדרגות המס

שיטת המיסוי שצוינה לעיל, לעניין אוכלוסיית השכירים, מושתת גם על בעלי העסקים העצמאיים. משכך, ניתן להניח כי ככל שהכנסתו של יחיד בעל עסק גדולה יותר, כך שיעור המס שיוטל עליו יהיה גבוהה יותר.

קביעה זו התגלתה כבעייתית מיוחד על רקע פסיקת העליון בעניין משה מלכיאלי נ' פקיד שומה אשקלון (8114/09). באותו פסק דין נקבע, במילים פשוטות, כי בני זוג אשר מהווים שותפים לעסק, או עובדים יחדיו בעסק הרשום על שם אחד מהם, יאלצו לבצע חישוב הכנסות, הקובע את שיעור המס שישלמו, במשותף. מה הבעיה? המשיכו לקרוא.

ביטול חישוב מס מאוחד לזוגות
ביטול חישוב מס מאוחד לזוגות

חישוב מס מאוחד – מבוא

חישוב מס מאוחד היא פרקטיקה אשר הייתה נהוגה במדינת ישראל עשורים רבים. במסגרת החקיקה האמורה, נקבע, כאמור לעיל, כי בני זוג המהווים שותפים בעסק, או עובדים יחדיו בעסק המשפחתי, ייאלצו לשלם מס כאילו מדובר על כיס אחד.

הפסיקה שצוינה לעיל הכתה גלים באופן משמעותי בקרב העסקים הקטנים, שכן זו הובילה לתשלום מס בשיעור גבוהה מהנדרש, גם אם בני הזוג יכלו להוכיח כיצד יש לחלק את הכסף ביניהם באופן אובייקטיבי.

 

הבעיה – קפיצה במדרגות המס

כפי שהוסבר לעיל, ככל ששיעור השכר של היחיד עולה, כך עולה שיעור המס שיוטל עליו. משכך, ניתן להבין, באופן אינטואיטיבי, כי הכללת שני כיסי שכר, תחת שקלול הכנסות יחיד, יכול להביא לשיעור מס גבוהה יותר.

 

רוני ורינה – פערי מיסוי מטורפים

נדגים באמצעות בני הזוג רוני ורינה. בני הזוג עובדים בעסק המשפחתי למכירת מוצרי מאפה. העסק, בכללותו, מכניס כ – 200,000 שקלים. בגין הכנסות אלו, בהתאם לטבלה לעיל ותחת חישוב מס מאוחד, ייאלצו בני הזוג לשלם מס בשיעור העומד על 33,178 שקלים בשנה.

אולם, כאשר בוחנים את שיעור המס שיהא על בני הזוג לשלם במצב של פיצול הכנסות, נראה כי זה יורד באופן משמעותי. בהנחה שכל אחד מבני הזוג מצהיר כי הכניס 100,000 שקלים בשנה, יהא על בני הזוג לשלם מס בשיעור העומד על 10,961 שקלים כל אחד, וסך של 21,923 שקלים יחדיו.

הפער, כפי שנראה לראות, עולה על 11,000 שקלים בשנה!

 

הפתרון – ביטול חישוב מס מאוחד לזוגות

החל מה – 1 לינואר 2014, בוטל חישוב מס מאוחד לזוגות. משכך, בהתאם לקביעת החוק כיום, יוכלו בני זוג לעבוד יחדיו, בעסק המשפחתי, מבלי לחשוש לתשלומי מס שאינם הולמים את שכרם הריאלי.

 

אז מה השינוי בחוק?

בעוד בעבר חישוב מס נפרד היה ניתן רק לאלו אשר שכרם המשותף לא עלה על 50,000 שקלים, כיום החוק מיטיב באופן משמעותי עם בני זוג המהווים בעלי עסק במשותף. ככלל, בהתאם להסבר שיבוא כעת, קיימות שתי תצורות הכנסה עיקריות, שבעמידה בהן מתאפשר חישוב מס נפרד לשני בני הזוג.

 

ראשית – מקור הכנסה משותף

ההגדרה של מקור הכנסה משותף, ככזה בו ניתן לקבל חישוב מס נפרד, מהווה פתרון משמעותי לבעיה שהוצגה לעיל. על פי ההגדרה, כל מקור הכנסה, בו הכנסתו של בן זוג אחד, תלוי בעבודתו של בן הזוג השני, יזכו השניים לפיצול בחישוב המס.

כך, לדוגמה, ככל שמדובר על מספרה, בה עובדים שני בני הזוג, משק חקלאי, חנות קמעונאית מסוג כלשהי ועוד, יוכלו בני הזוג לזכות לחישוב מס נפרד.

 

מצב שני – הפקת הכנסה מתוך בית המגורים

דוגמה נוספת לחישוב נפרד של מס, בין שני בני הזוג, היא במצב של הפקת הכנסה מתוך בית המגורים. ככל שבית המגורים משמש לפעולה עסקית, דוגמת עסקים בתחום הקוסמטיקה, המחשוב ועוד, יראו בבני הזוג כבעלים של נכס משותף לייצור הכנסה. הגדרת נכס ככזה, מביאה לחישוב מס נפרד עבור בני הזוג.

 

אל תפספסו – אפיקים נוספים לחיסכון במס

שינוי החקיקה, בנושא חישוב מס מאוחד לזוגות, מהווה בשורה בעלת משמעות רבה. אולם, לשם הימנעות מתשלום מס נוסף ביתר, והפעם, בשל טעות שלכם, אנו ממליצים לקרוא את הפסקה הבאה, אודות נקודות זיכוי.

 

נקודות זיכוי – סבסוד מס בחסות המדינה

נקודות זיכוי ממס הכנסה הינן הטבה סוציאלית, המוענקת מטעם המדינה לשורה שונה של אוכלוסיות. נקודות אלו, אשר ניתנות לצבירה ושימוש במקביל (ברובן), מעניקות, כל אחת, הנחה של כ – 2,616 שקלים בתשלום המס החודשי.

בין היתר, ניתן למצוא בין הזכאים השונים הורים טריים, עולים חדשים, לגרושים משלמי מזונות, נכים ועיוורים, אקדמאים ועוד רבים. ככל שלא ידעתם על הטבה זו, ייתכן ואתם זכאים להחזר מס.

פנו אלינו, ונדאג שתחסכו בתשלום המס ככל הניתן, ואף תוכלו לקבל החזר בגין 7 השנים האחרונות!

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון