רואה חשבון להחזרי מס

כל עובד שכיר או עצמאי בישראל, נדרש לשלם מיסים בגין הכנסותיו. גובהם של המיסים הללו ובכללם מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי, נקבע לפי סך הכנסתו השנתית של העובד, אך בפועל המס מנוכה על בסיס חודשי.

כאשר המס שנוכה מהשכר החודשי חורג מהשיעור המס שהעובד אמור היה לשלם בחישוב שנתי, ניתן לרוב לקבל החזר מס בעזרתו של רואה חשבון להחזרי מס.

 

מתי נדרש סיוע של רואה חשבון להחזרי מס?

אנשים רבים בישראל נוהגים לשלם מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי עודפים. אולם בעזרת סיוע של רואה חשבון להחזרי מס, ניתן ברבים מן המקרים, לקבל החזרים מרשויות המיסים בסכומים נאים. לא זאת בלבד, אלא שניתן גם להגיש בקשה להחזרי מס אף בדיעבד, עבור עד 6 שנים אחורה משנת המס הנוכחית.

כדי לא לאבד את הזכאות לקבלת ההחזרים בגין השנים שחלפו זה מכבר, מומלץ להסתייע בשירותיו של רואה חשבון המספק בדיקת זכאות מקצועית לקבלת החזרי מס, המזרזת תהליכים.

 

משמעות המושג "החזרי מס"

החזרי מס הינם תשלומים שעובדים במדינת ישראל רשאים לקבל בחזרה מרשות המיסים, בשל גביית מס ביתר. אין זה סוד שמס הכנסה גובה מתושבי ישראל – שכירים ועצמאיים כאחד, סכומי עתק מדי שנה, כאשר חלק מהסכומים הללו מקורם בגביית מס עודף.

הגשת בקשה לקבלת החזרי מס היא זכותו של כל משלם מיסים בישראל, ומימושה עשוי להשיב לכיסכם אלפי שקלים ויותר. הדרך המהירה והפשוטה ביותר למימוש הזכות, עוברת כאמור בבדיקת זכאות באמצעות רואה חשבון להחזרי מס.

 

איך תדעו אם אתם זכאים לקבל החזרי מס

לאור העובדה שמס הכנסה לרוב מעריך את היקף הכנסותיו של עובד בשיעור גבוה מזה שהוא משתכר בפועל, חלק לא מבוטל מן העובדים השכירים בישראל ממוסים לפי מדרגת מס שהיא גבוהה מן הנדרש.

במידה וקיימים הפרשים בין ההכנסות שאותן העריך מס הכנסה שתרוויחו בשנת מס מסוימת, לבין שיעור ההכנסות שהרווחתם בפועל – דעו כי ייתכן בהחלט שאתם זכאים לקבל החזרי מס.

 

רואה חשבון להחזרי מס
רואה חשבון להחזרי מס

כך רואה חשבון להחזרי מס יסייע לכם לבדוק אם גבו מכם מס עודף

כיום, ישנן חברות ייעוץ מס מקצועיות שמתמחות בבדיקות זכאות לקבלת

. חברות אלו מעסיקות בין היתר רואי חשבון להחזרי מס ויועצי מס מנוסים, שבודקים את כלל הכנסותיו של הלקוח בשנות המס הרלווטיות אל מול סכומי המס שנגבו ממנו או נוכו משכרו.

על בסיס הנתונים הללו לצד נתונים אישיים הקובעים האם למשלם המיסים הספציפי יש נקודות זיכוי במס הכנסה – ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר מס לפקיד שומה.

 

האם חלה תקופת התיישנות על פנייה?

ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר מס במשך עד שש שנין אחורה משנת המס שבה מוגשת הבקשה. הגשת בקשות להחזרי מס החורגת מחלון זמנים זה, תידחה על הסף גם אם תתבצע בעזרתו של רואה חשבון להחזרי מס. זאת מאחר וזוהי תקופת ההתיישנות שהחוק מגדיר לעניין זה.

 

כיצד ניתן לנצל נקודות זיכוי במס הכנסה בעזרת רואה חשבון?

חוקי המיסוי במדינת ישראל אינם פשוטים להבנה עבור האדם מן היישוב. הדבר נובע, בין השאר מן העובדה שבישראל מונהגת שיטת מיסוי פרוגרסיבית הנשענת על מדרגות מס, כך שלא כל משלמי המיסים, נדרשים לשלם את אותו שיעור מס, ולעיתים גם אותו אדם עשוי לעבור בין מדרגות מס שונות לאורך אותה שנת מס, בשל שינויים בהכנסותיו או בנסיבותיו האישיות.

מלבד זאת, ישנה זכאות להטבות והקלות מס שונות, הזמינה לקבוצות אוכלוסייה שונות בישראל. קבלת נקודות הזיכוי הללו, שהן שוות ערך לכסף ומאפשרות חיסכון ניכר במיסים, מותנת בעמידה בתנאי זכאות ספציפיים מאוד.

להלן מספר דוגמאות לקבוצות אוכלוסייה הזכאיות לנקודות זיכוי ממס הכנסה, בהתאם לחוק:

  • לחיילים משוחררים
  • נקודות זיכוי במס הכנסה להורים לילדים בעלי נכות או מגבלות
  • נקודות זיכוי במס הכנסה בעקבות אובדן כושר עבודה זמני או קבוע
  • נקודות זיכוי במס הכנסה לתושבי ישובי פריפריה מסוימים

דוגמאות אלו הן רק אפס קצה של הזכאויות השונות לנקודות זיכוי במס הכנסה. לכן בבואנו לבחון את זכאותנו לקבל החזרים ממס הכנסה או המוסד לביטוח לאומי, יש להכיר את תקנות המיסוי על בוריין ואת השינויים שנערכו בהוראות החוק במרוצת השנים.

הדבר מצריך השקעת זמן לא מבוטלת וצבירת ידע, שלרוב לאזרח מן השורה אין זמן או רצון אמיתי לעסוק בו.

לכן לשם ניצול מיטבי של נקודות זיכוי במס הכנסה, נהוג לפנות לרואה חשבון להחזרי מס, אשר בוחן בעין מקצועית את זכאותו של הלקוח לקבלת הקלות מיסוי שונות על פי היקף הכנסתו ונתוניו האישיים והתעסוקתיים.

 

כיצד נראה תהליך העבודה מול רואה חשבון להחזרי מס?

תהליך העבודה מול רואה חשבון להחזרי מס מתבצע במספר שלבים עיקריים:

 

שלב איסוף הנתונים

בתחילת תהליך בדיקת הזכאות להחזרי מס, רואה חשבון להחזרי מס מבצע בדיקת רקע כוללת של הלקוח, כדי לזהות מהם נתוניו האישיים והכלכליים. שלב זה הוא חיוני לבדיקת הטבות המס המגיעות ללקוח, שתבוצע בהמשך התהליך.

 

שלב בדיקת הנתונים האישיים והפיננסיים

ישנו מגוון רחב של נתונים אישיים ופיננסיים שעלולים אמנם להיראות לאדם מהיישוב כמידע זניח, אולם בפועל עשויים לזכותו בהחזרי מס בסכומים מכובדים מאוד. הפחתת שומת המס המוטלת על נישומים לא תמיד מנוצלת מראש מאחר ומרבית האנשים אינם מודעים לעצם השתייכותם לקבוצת זכאות רלוונטית.

אך בבדיקת הנתונים שמבצע רואה חשבון להחזרי מס, זכאויות אלו להקלות מיסוי מתגלות וניתן להעריך מה היקף הזכאות המצטבר לזכותו של הלקוח.

 

שלב בדיקת ההכנסות ושיעור המס ששילם הלקוח

בשלב זה בודק רואה חשבון להחזרי מס, מה היה היקף ההכנסות השנתי של הלקוח, וכמה מיסים נגבו ממנו במצטבר לאורך שנת המס. ככל שבחישוב שנתי מתחוור כי נגבה מהלקוח מס בסכום העולה על זה שהיה חייב בו בחישוב שנתי – ישנו מקום להתקדם להגשת בקשת החזרי המס לרשות המיסים.

 

בדיקת עמידה בתנאי הזכאות להטבות מס מסוגים נוספים

מעבר לנקודות הזיכוי ממס שלהן זכאים תושבים רבים בישראל ולו מפאת היותם גרים באזור מסוים או בעלי סטטוס משפחתי כלשהו, הטבות מס מוצעות גם למי שבבעלותם פוליסות ביטוח וחסכונות מסוגים מסוימים.

למשל, בעלי ביטוח חיים או פוליסת אובדן כושר עבודה פרטית, ועובדים עצמאיים המפקידים כספים לקרן השתלמות ו / או לקרנות פנסיה.

 

הגשת בקשה לקבלת החזרי מס לפקיד השומה במס הכנסה

עובד שלא ניצל את כלל הטבות המיסוי המגיעות לו במשך 6 שנות המס האחרונות, עשוי בהחלט להיות זכאי לקבלת החזר מס אם ישכיל לפנות לרשות המיסים בצירוף האסמכתאות המזכות אותו בהטבות שטרם מומשו.

לשם זירוז תהליכים, את הגשת הבקשה לקבלת החזרי מס לפקיד השומה, מומלץ לבצע בעזרת רו"ח להחזרי מס.

 

בשורה התחתונה

אם אתם מעוניינים לבחון את זכאותכם לקבל החזרים מרשויות המיסים, או זקוקים לסיוע בהגשת הבקשה להחזר מס, רואה חשבון להחזרי מס הוא איש המקצוע הנכון לפנות אליו.

אנו בחברת אינדיגו פיננסיים, מעסיקים רואי חשבון מהימנים ועתירי ניסיון, המתמחים בבדיקת זכאות מזורזת לקבלת החזרי מס ומקסום ההחזרים שניתן לקבל מרשות המיסים. נשמח לעמוד לרשותכם!

חפצים בסיוע מרואה חשבון להחזרי מס? זה הזמן לבקר בעמוד הבא ולהשאיר פרטים!

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון