החזרי מס לחולי סרטן

חולים בסרטן שקיבלו נכות בשיעור של 90% ומעלה זכאים לפטור מס לתקופה או לצמיתות, בהתאם להחלטת וועדה רפואית של רשות המיסים או של המוסד לביטוח הלאומי. חליתם ושילמתם את חבויות המס בפרק זמן של עד שש שנים לאחור? מגיעים לכם החזרי מס לחולי סרטן. כל הפרטים כאן:

 

הטבות וזכויות לחולים במחלת הסרטן

מחלת הסרטן נחשבת לאחת הקשות והנפוצות ביותר בעולם המודרני. אמנם השתפרה יעילות הטיפולים במחלה כך שניתן כעת להתמודד איתה לאורך זמן וסיכויי ההחלמה ממנה הולכים ומשתפרים, אך תקופת הטיפול וההתמודדות עם המחלה היא מורכבת מאוד.

מלבד המצב הבריאותי הירוד והקשיים הנלווים כמו הטיפול בחולה מצד משפחתו ומצבו הנפשי, קיימת גם פגיעה כלכלית. החולה לא מסוגל להמשיך לתפקד ולעבוד כרגיל וכושר עבודתו נפגע, כך שהוא איננו מסוגל להתפרנס וליצור הכנסה מתאימה.

מתוך מטרה להקל על חולים בסרטן, עומדות לרשותם הטבות שונות וביניהן קבלת פטור מס והחזר מס, שניתן לדרוש ולקבל עבור כל שנה משש השנים האחרונות.

 

פטור מתשלומים למס הכנסה

פטור מס הכנסה עבור חולים בסרטן יכול להגיע עד לתקרת הכנסה חייבת מיגיעה אישית של כ-600 אלף שקלים ועד כ-70 אלף שקלים עבור הכנסה הונית (רכוש, ני"ע, אג"ח וכדומה). הפטור המלא ניתן רק אם תקופת הנכות אושרה למשך שנה ומעלה.

אם ניתן פטור לתקופה של 185 ימים ועד שנה אחת, תקרת הפטור על הכנסות מיגיעה אישית תהיה זהה לזו של ההכנסה ההונית (כ-65,000 ₪). ולמה זכאי מי שתקופת הנכות שלו נקבעה ל-184 ימים או פחות? ובכן, במצב זה לא קיים פטור מס.

 

הדרך לפטור עוברת בוועדה הרפואית

בין 90 אחוזים ל- 100 אחוזים

האפשרות לקבל הטבת מס וכפועל יוצא גם החזר מס בשל מחלת הסרטן, מתאימה לחולים שיגישו תביעת נכות לביטוח הלאומי ויוכרו כנכים בשיעור מסוים על ידי וועדה רפואית. ההטבה תתקבל עבור נכים בעלי ליקוי אחד בשיעור של 100%, או 90% נכות אם קיימים מספר ליקויים שבוצע לגביהם חישוב משוקלל וזאת למשך תקופה של חצי שנה לפחות.

 

פחות מ- 90%

אם נקבעו מתחת ל-90% נכות, הפונה יוכל לערער על החלטת הוועדה הרפואי (בהתאם לנהלי הערר שקבע המוסד לביטוח הלאומי) ולעמוד בפני וועדה עליונה של הביטוח הלאומי.

דרך נוספת לקבל הכרה בנכות היא דרך רשות המס. אפשרות זו תתאים לחולים שעדיין לא עברו את הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי וכעת הם יוכלו להגיש בקשה מתאימה לוועדה רפואית של רשויות המס.

כדי לקבל זימון לוועדה זו, יש למלא את טופס מספר 1516 (טופס בקשה לפטור מס) ולציין בתוכו שטרם בוצע דיון בוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.

 

זכויות להורים שילדיהם חלו בסרטן

מלבד חולים בסרטן, גם הורים לילדים חולים בסרטן זכאים לנקודות זיכוי במס הכנסה. הורים שילדיהם מגיל לידה ועד גיל 18 ושלושה חודשים מקבלים טיפולים בכימותרפיה או הקרנות, זכאים לגמלת ילד נכה שמקנה אוטומטית גם הטבה של 2 נקודות זיכוי במס.

שוויה של נקודת מס אחת נכון לשנת 2021 הוא 218 ₪ ו-2,616 בשנה, כך ששתי נקודות יעניקו להורים הפחתה בחבות המס השנתית על סך 5,232 ₪.

זכות נוספת עומדת להורים גם בעת משיכה מוקדמת מקופת גמל, כך שהם יהיו פטורים מהמס הנגבה מהם במצב כזה ועומד על 35%.

החזרי מס לחולי סרטן
החזרי מס לחולי סרטן

החזרי מס לחולי סרטן באמצעות גורם מקצועי

למרות שכיחותה הרבה של מחלת הסרטן, רבים מהחולים לא מודעים כלל לזכויות אלו ובפרט לאפשרותם לקבל החזר מס. חלק מהחולים מודעים לנושא, אך לא בעלי פניות נפשית ופיזית להתמודד עם הבירוקרטיה הנדרשת ועם הוועדות הרפואיות.

הטיפולים האינטנסיביים והתקופה הקשה שעוברים החולה ובני משפחתו לא תמיד מאפשרים להם למצוא את הכוחות להתמודד עצמאית עם סוגיית הזכויות, כך שלא פעם הן נבלעות ומתפספסות.

לכן חשוב לציין שאת הבקשה להחזר מס ניתן לבצע גם רטרואקטיבית עד 6 שנים לאחור, כך שחולים שהוכרו כנכים עוד בשנת 2015 ואילך בגין מחלתם ושילמו מיסים בשיעור מסוים, זכאים כעת להחזר כספי משמעותי.

 

אופן הגשת הבקשה להחזר מס

את הבקשה כאמור מגישים על ידי טופס 1516 לפטור מס, יחד עם טופס 135 לבקשת החזר מס. לטפסים אלו יש לצרף את כל המסמכים הרפואיים המעידים על החלטות הוועדה הרפואית ועותק של הפרוטוקול מהוועדה שבה נקבעו אחוזי הנכות.

יש לצרף גם צילום שיק או אישור ניהול חשבון לאימות פרטי חשבון הבנק, כך שסכום ההחזר יועבר אליו כאשר הבקשה תאושר וסכום ההחזר יחושב במלואו.

 

פטור נוסף גם מדמי ביטוח לאומי

מלבד זכויות המס שקובעות כי נכים בעלי 100% או 90% בגין ציון משוקלל של כמה ליקויים יקבלו פטור עד לתקרה משמעותית, ישנן לחולים במחלת הסרטן זכויות נוספות. בראש ובראשונה, החולים יקבלו גם פטור מלא גם מהביטוח הלאומי (במקביל לפטור ממס הכנסה).

את הקשר עם הביטוח הלאומי יש ליצור במסגרת הגשת בקשה לקצבת נכות כללית וזאת כאשר האדם מנוע מלעבוד בעקבות מחלתו במשך 90 ימים רצופים לפחות, או כאשר הוא סובל מירידה בהכנסותיו בשיעור של 50% לפחות במהלך תקופה של 90 ימים.

חולים שעומדים בקריטריונים זכאים כאמור לתבוע נכות כללית ולעמוד בפני הוועדה הרפואית. לרוב ניתנת קצבת נכות זמנית למשך שנה ועל החולה יהיה להתייצב להערכה מחודשת של מצבו.

אם נמצא כי מצבו הוחמר, הוא יקבל 100% נכות. גם כאן עומדת לזכותם של החולים האפשרות לקבל החזרים רטרואקטיביים, עד שנה אחורנית מיום גילוי המחלה.

כמו כן, נבהיר כי במקביל לתביעת הנכות הכללית ניתן להגיש גם תביעת אובדן כושר עבודה לחברת הביטוח.

 

קצבת שירותים מיוחדים לחולים בסרטן

במקביל לתביעת קצבת הנכות, רצוי להגיש גם בקשה לתוספת שירותים מיוחדים. תוספת זו מקנה לחולים שעברו ניתוח להסרת גידול סרטני, חולים שמקבלים טיפולים אונקולוגיים וחולים שנמצאו להם גרורות לקבל תוספת להכנסה שנפגעה בעקבות מחלתם.

גם תביעה זו מוגשת לביטוח הלאומי ומחייבת דיון בפני וועדה רפואית וזאת לטובת הכרה בשיעור הנכות, שיתייחס בין היתר לתוספת שתחול במקרה של הכרה באחוזי הנכות המתאימים.

קצבת השירותים המיוחדים תינתן עבור כל מקרה לגופו ויש משקל לקביעת אחוזי הנכות באופן זמני או צמית. את הגמלה ניתן לתבוע עד 6 חודשים לכל היותר מגילוי המחלה.

 

קצבת נפגעי עבודה שחלו בסרטן

עובדים שמחלת הסרטן נגרמה להם כתוצאה מעיסוק בעבודה כלשהי או בעקבות חשיפה לחומרים מסרטנים במקום עבודתם (כימיקלים, קרינה, אסבסט וכיוצ"ב) זכאים לתבוע קצבת נכות מעבודה שתחושב לפי גובה השכר בתקופה שלפני המחלה ועל סמך אחוזי הנכות שנקבעו בוועדה הרפואית.

כפי שציינו, המאבק במחלה וההתמודדות עמה מלווים בתקופה קשה ומטלטלת, בה החולים מתקשים לפצל את מאמציהם לטובת ההחלמה ולטובת עמידה על זכויותיהם.

לפיכך הם זכאים לדרוש החזר מס עבור מה שכבר שולם במהלך שש השנים האחרונות ולקבל בחזרה את התשלום העודף ישירות לחשבון הבנק.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בנושא

באמצעות חברה לייעוץ והחזרי מס המתמחה בנושא, תוכלו לחסוך מעצמכם את הבירוקרטיה הרבה שכרוכה במיצוי הזכויות ולקצר את זמן אישור הבקשה, על מנת שכספכם יוחזר בהקדם. היועצים המקצועיים של אינדיגו עומדים לרשותכם בכל עת וישמחו לבדוק את זכאותכם להחזר מס ולקבלת הטבות וזכויות נוספות.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון