החזר מס לעיוורים

מגבלה פיזית או מנטלית, הנובעת מנכות או עיוורון, אינה פשוטה ויכולה להערים קשיים רבים על אדם. משכך, הגיע המדינה למסקנה כי לאלו המצויים בקבוצות אלו, ישנה זכאות להטבות מס שונות. חוסר מודעות להטבות אלו, יכול להביא לא פעם לזכאות לקבלת החזר מס. אז למי מגיע ומתי? החזר מס לעיוורים – המדריך המלא.

 

נכות ועיוורון – קושי ממשי

ישנן שורת מגבלות פיזיות שונות, בהן עיוורון ונכות גפיים, וכן שורת מגבלות קוגניטיביות שונות, אשר יכולות להערים קשיים ממשיים על חייו של היחיד. בין היתר, מגבלה באפיקי התעסוקה השונים, קושי בלימוד מקצועות חדשים ורבים נוספים, יכולים להגביל את אלו אשר נופלים בקבוצה זו, ולהוביל לקושי ממשי בכלכלה היומיומית.

החזר מס לעיוורים

הבעיה והפתרון – הקלות מס

על רקע האמור לעיל, החליטה מדינת ישראל להעניק הסדרי פטור מתשלום מס וכן הקלות שונות, אשר ניתנות לאלו הנופלים בגדר קבוצות אלו. אז מהן ההטבות הניתנות לקבוצות אלו, וכיצד הם יכולים לקבלן?

 

ההטבה העיקרית – פטור מתשלום מס הכנסה

בין שלל ההטבות המצויות לנכים ועיוורים, עולה הסדר הפטור מתשלום מס. על פי ההסדר, אשר קבוע בסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, אלו אשר זכו להכרה כנכים, בשיעור העולה על 90%, מטעם הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, יהיו זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה, בגין יגיעתם האישית, או במילים אחרות, בגין הכנסות בשל עבודה.

 

אחרי שהבנו את מהות ההסדר – מהם התנאים הנוספים לקבלת החזר מס לעיוורים?

כאמור, התנאי המקדים הראשון לקבלת הפטור, הוא קבלת הכרה כנכה בשיעור של 90%. נציין לעניין זה כי בשל מדיניות רשות המיסים, אשר נוהגת לעגל את שיעור הנכות כלפי מעלה, לשם עמידה בתנאי זה יש לקבל שיעור נכות העומד על 89.1%.

כמו כן, יש לוודא עמידה בשני פרמטרים נוספים. ראשית, יש לוודא כי לנישום הזכאי יש הכנסה שבגינה הוא חייב במס, שכן ככל שאין, לא יהא ניתן לקבל את הכספים האמורים לחינם. שנית, יש לוודא שקביעת הוועדה תקפה לכל הפחות לכ – 185 ימים, וניתנת מתוקף אחד מחוקי הנכות המזכים בפטור.

 

לא רק פטור – הסדר החזר בגין רכישת ציוד

מעבר לקושי אשר צוין לעיל, לעניין עבודה והשתלבות בשוק התעסוקה, יכולים לעלות קשיים יומיומיים רבים, הקשורים להתנהלות בבית. משכך, קיים הסדר החזר מס, בגין רכישות שונות, שניתן הן לנכים והן לעיוורים.

 

ההסדר בעבור נכים – מוצרים רבים

בין היתר, יזכו נכים, המוכרים מטעם הביטוח הלאומי, להחזר בגין רכישת מוצרים שונים לבית. ניתן למצוא ברשימה הן ציוד בסיסי, דוגמת שואבי אבק מותאמים, מייבשי כביסה ואף דודי שמש נגישים, וכן מוצרי מותרות, דוגמת מערכת סטריאו וכו'.

 

עיוורים – הסדר דומה, עם סייגים

גם עיוורים יוכלו לזכות לקבלת החזר עבור רכישת הציוד שצוין לעיל. מקררים, תנורי אפייה, מזגן ומכונת כביסה הם רשימה חלקית של המוצרים בגינם יוכלו אלו לזכות להחזר מס, וכולל גם מוצרים שונים אשר נועדו להתגבר על הנכות, דוגמת מכשיר להגדלת כיתוב, צג ברייל לטקסטים וכו'.

אולם, לעניין אלו, עולה סייג משמעותי לגבי ההחזר, שכן ככל שלא עונים על הסעיפים האמורים, יוכלו אלו לקבל שיעור החזר העולה לכדי 50% משיעור ההחזר המלא.

 

החזר מס לנכה או עיוור מולד

עיוורון, כידוע, לא תמיד מגיע בצורה מולדת, אלא מהווה מגבלה העולה לאורך השנים. ככל שמדובר על עיוור מלידה, זה יזכה לקבלת ההחזר ככל שעבר את גיל 18, ומקביל מנהל משק בית עצמאי. ההטבה בעבור אלו תינתן ככל שאלו מחזיקים שנתיים בתעודת העיוור.

 

עיוורון עם גיל מתקדם – הסדר שונה

ככל שמדובר על לקוי ראייה או עיוור, אשר קיבל את תעודת העיוור שלו לאחר גיל 65, יהא עליו להמתין כ – 5 שנים עד לקבלת ההטבה. ככל שמדובר על אדם אשר קיבל את התעודה לאחר גיל 75, הוא יזכה להטבה לאחר 5 שנים, אך ורק לאחר קבלת אישור העובדת הסוציאלית, שהמכשיר נרכש לשם שימושו האישי.

 

שיעור נכות העולה בשל מספר נכויות – אופן החישוב

ככל שמדובר על נכים, יש לעמוד על נקודה חשובה, היא חישוב הזכויות. בעוד נכויות גפיים יחושבו בצורה אריתמטית, קרי חישוב מתמטי של חיבור, נכויות אחרות יחושבו על פי נוסחה שונה.

ככל שלאדם נכות אחת, אשר מעניקה לו 75 אחוזי נכות, ונכות נוספת, אשר מעניקה לו 25% נכות נוספים, שיעור הנכות שיעמוד לו לא יעמוד על 100%. חישוב הנכות יבוצע באופן הבא:

אחוז הנכות הכולל = אחוז הנכות הנמוך X (אחוז הנכות הגבוה – 100) + אחוז הנכות הגבוה.

משכך, האדם בדוגמא שלעיל, יזכה לשיעור נכות העומד על 81.25%, קרי, 82% נכות.

 

ההליך בפועל – כיצד מממשים את הזכות?

לאחר שאדם הוכר כנכה, יוכל זה לדרוש החזר מס בגין כלל התשלומים אותם ביצע ביתר, במהלך התקופה שעד לקבלת ההכרה. כידוע, הליכים בירוקרטיים שונים, ובפרט הליכי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, זזים לאט, ומשכך, ייתכן כי שילמתם כספים רבים במהלך השנים המדוברות.

לשם קבלת הכספים, יהא על הנכה להגיש טופס 1516, לצד כלל הממצאים הרפואיים וחוות הדעת של הוועדה הרפואית, לפקיד השומה המצוי בסמוך לביתו.

 

נגיש, אך מסורבל

על אף שרשות המיסים ביצעה בשנים האחרונות רפורמה משמעותית, אשר נועדה להקל על התושבים השונים ליצור קשר עם הרשות, עדיין ישנן בעיות רבות בהליך הקשר.

לאור העובדה שמדובר על מערך בירוקרטי נוקשה, לצד המגבלה, אשר מקשה על היחיד להתנהל בקשר שאינו ישיר, מביאים, יחד עם חוסר ההבנה המהותי של רבים בעולם המס, לטעויות רבות.

 

ההמלצה – פנייה אל אינדיגו פיננסים

בהתאם לכל האמור לעיל, המלצת המערכת היא פנייה אל מומחי המס של אינדיגו. מערכת החזרי המס של אינדיגו מתאימה לכל אדם, ומאפשרת קבלת הכספים במהירות האפשרית, תוך שמירה על שקט נפשי ברמה הגבוהה ביותר.

בנוסף, לאור האמור לעיל לעניין שיעור ההחזר, פנייה למומחים של אינדיגו תוכל להבטיח כי תקבלו את כל הכסף המגיע לכם עד השקל האחרון. היות ומדובר על כספים השייכים לכם בדין, אין סיבה שלא לפנות.

 

אם בטרם השתכנעתם – 2 סיבות נוספות לפנייה למומחים של אינדיגו

מעבר לשקט הנפשי לקבלת הכסף המהירה והיעילה, אותה יכולים להעניק לכם המומחים, עולות שתי סיבות נוספות, שבגללן מומלץ לפנות ליועצי אינדיגו מהר ככל הניתן. סיבות אלו הן הריבית המגיעה עם הכסף, וכן תקופת ההחזר לה אתם זכאים.

 

4% לאורך 6 שנים – אפשר לסרב?

מדיניות רשות המסים מאפשרת לאדם, שהגיש בקשה לקבלת החזר מס, לקבל כספים אשר שילם ביתר במהלך שנת המס הנוכחית, וכן במהלך 6 השנים שקדמו לה. עובדה זו, לצד העובדה שכלל הכספים האמורים מגיעים יחד עם ריבית העומדת על 4%, יוצרים הזדמנות כלכלית די משתלמת. אז למה אתם מחכים?

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
הטבת המס העיקרית שלה זכאי אדם עם נכות או עיוורון היא פטור מלא מתשלום מס הכנסה. פטור זה ניתן למי שהוכרה לו נכות העולה על 90% בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, כל עוד יש לו הכנסה חייבת במס וכן כל עוד קביעת הוועדה תקפה לפחות ל-185 ימים.
נוסף על פטור מתשלום מס, אדם עם נכות או עיוורון זכאי גם להחזרים בגין רכישת ציוד. נכים יוכלו לקבל החזרים בגין רכישת מוצרים בסיסיים ונגישים לנכים, ועיוורים יוכלו לקבל החזרים אף בגין מכשירים מונגשים (כדוגמת צגים עם כתב ברייל ומכשירים להגדלת הכתב).
אנשים עם נכות או עיוורון יוכלו להגיש בקשה לקבלת החזרי מס מרגע שהם עומדים בקריטריונים השונים הנקבעו לצורך זכאותם. יש לקחת בחשבון שההליך עלול להיות איטי ומסורבל, שכן הזכאות להטבות אלו תלויה בהחלטת וועדה של הביטוח הלאומי, וישנם קשיים בירוקרטיים לא מעטים בדרך.
על מנת להימנע מעומס הבירוקרטיות הצפוי לאדם עם נכות או עיוורון עד שיוכל לממש את זכאותו להטבות המס, מומלץ להיעזר באנשי מקצוע שעוסקים בהחזרי מס באופן שוטף. כך יהיה גורם מקצועי שינהל את ההליך, וידאג למיצוי זכויותיכם באופן מהיר ויעיל יותר.
מלאו את השאלון עכשיו וגלו כמה החזר מס מגיע לכם:

אינדיגו בפייסבוק | אינדיגו באינסטגרם | אינדיגו בגוגל

אינדיגו ביוטיוב | המייל שלנו: office@indigofinance.co.il

רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון