החזר מס הכנסה לשכירים

שיטת תשלומי והחזרי המס בישראל סבוכה ומסורבלת, מה שגורם לרבים להתייאש מההליך עוד בטרם התחילו.

בעוד בעבור בעלי האמביציה בינינו מצוי הסבר הכולל את שלל ההליכים הנדרשים לשם קבלת הכסף, בואו לגלות כמה עולה בדיקת זכאותכם עבור החזר מס הכנסה לשכירים.

 

החזר מס הכנסה לשכירים מהו הדוח השנתי – מבוא

הדו"ח השנתי הוא מסמך הממולא על ידי אדם, המגלם ומשקף את כלל הוצאותיו והכנסותיו של כל אדם או עסק בישראל, המכונים בפי רשויות המס נישום.

דוח זה בפועל מבצע פירוט של הפעולות האמורות לעיל, ועל בסיסו מחושב חיוב המס שיוטל על היחיד בסיום אותה שנה.

 

 

כל אזרח בישראל חייב בהגשת דו"ח שנתי – איך לא ידעתי?

ייתכן שלא ידעתם על כך, אך על פי פקודה 131 לפקודת מס הכנסה, המהווה מקור נורמטיבי למרבית הוראות המס המוטלות על האזרח הישראלי, על כל אזרח ישראל, מעל גיל 18, להגיש לרשויות המס דוח שנתי מדי שנה.

הסיבה שבגינה ייתכן שלא ידעתם על חובה זו היא שבאותה פקודה מנויים מספר חריגים לחובה האמורה, כאשר העיקרי בהם הוא פטור בעבור שכיר או בעלי הכנסה כלשהי שאינה עולה על 653,000 שקלים בחודש, מה שהופך את חייהם של מגישי המס לפחות נוראיים באופן משמעותי.

 

אופן חישוב המס בישראל – סבוך ומוביל לתקלות

בניגוד לדעה הרווחת, לפיה משלמים מס מדי חודש בחודשו, חישוב המס הסופי מחושב על פי סך ההכנסות והוצאות השנתיות, ובכך, בעצם מבוססת על בסיס הדו"ח השנתי של כל אחד מאיתנו.

הסיבה לתפיסה המוטעית נעוצה בכך שבעבור שכירים, המעסיק מחשב את שיעור המס אותו ישלם העובד על בסיס ההכנסות הצפויות מדי שנה, ועל בסיס מדרגות המס הקבועות בחוק.

השיטה האמורה מקימה לא מעט בעיות במהלך הדרך, שכן לא פעם צפי ההכנסות גבוהה מההכנסות בפועל, מה שמביא לא פעם לחובות של רשויות המיסים כלפי האזרח, אשר שילם מס בשיעור גבוהה מאשר נדרש ממנו.

 

החזר מס הכנסה לשכירים

בגין המקרים שצוינו לעיל, יכול היחיד לזכות של החזר מס הכנסה לשכירים. במקרים אלו, לאחר ביצוע מספר הליכים בירוקרטיים, יזכה אותו יחיד לסכום כסף, לרוב לא מבוטל, אשר יוכל להביא לסיום השנה באופן מתוק יותר. להלן מספר דוגמאות, בגינן יהא זכאי שכיר להחזר מס.

 

הדוגמה הנפוצה – שינוי מקום עבודה

ראשית, והסיבה הנפוצה ביותר לקבלת החזרי מס, היא החלפת מקום עבודה במהלך השנה. מקרה אחד בו תתגבש עילה לקבלת החזר הוא פערי שכר בין שני מקומות עבודה שנים.

לדוגמה, ניקח את רועי. במהלך החציון הראשון של שנת העבודה, עבד תחת שכר חודשי הנאמד בכ – 9,500 שקלים, בגינם יש לשלם מס בשיעור הנאמד בכ – 20%.

במהלך החציון השני, החליף רועי את מקום עבודתו, ועתה הוא משתכר בשכר העומד על 15,000 שקלים, בגינו יש לשלם מס הועמד על 31%.

כאמור, שיעור המס מחושב על בסיס שנתי. משכך, למרות שרועי שילם במהלך חצי שנה מס בשיעור של 31%, היה עליו לשלם מס בשיעור העומד על 20% בלבד לאורך כל השנה, זאת לאור שיעור הכנסתו השנתי.

 

תיאום מס – לבעלי האמביציה בינינו

כידוע, באם הינכם עובדים בשני מקומות עבודה שונים, עליכם להגיש טופס תאום מס לרשויות השונות (באם טרם עשיתם זאת, הגיע הזמן).

לא פעם, בשל חוסר היכרות עם התחום, יבצעו השכירים טעויות בטפסי תיאום המס, מה שיביא לניכוי מס בשיעור גבוהה יותר מהנדרש.

הדבר נכון גם במקרים בהם דיווחתם למעסיק על תעסוקה במקום עבודה נוסף, זאת מבלי להמציא למעסיק תיאום מס כחוק.

ככל שזה המקרה, יהא על המעסיק שלא קיבל את תיאום המס לנכות משכרכם את שיעור המס המקסימלי בחוק, הוא 47%. ראו הוזהרתם.

 

החזרי מס לשכירים – עצמאי או דרך חברה?
החזרי מס לשכירים – עצמאי או דרך חברה?

 

היעדר שימוש בנקודות זיכוי המס

נסביר. נקודות זיכוי מס הן הטבות מס הניתנות לעובד, שמטרתן הקטנת שיעור המס המשולם על ידי העובד.

לאחר קביעת שיעור המס המוטל על העובד, ייבחנו כלל ההטבות להן הוא זכאי, אשר יקבעו את סכום תשלום המס המדויק לאותה שנה.

כל נקודת מס שווה לכ – 219 שקלים, ובין הנקודות המזכות ניתן למצוא סיום תואר אקדמאי, הורות, גירושין וכו'.

ככל שהמעסיק או אתם שגיתם במילוי טפסי המס, ייתכן ואתם זכאים להחזר מס בגין נקודה זו.

 

החזר מס הכנסה לשכירים באופן עצמאי

כיום, שכירים זכאים לקבלת החזר מס, רטרואקטיבית, לאורך 6 השנים שקדמו לשנת המס הנוכחית.

כלומר, באם תגישו טופס להחזר מס עד ליום 31.12.2021, תזכו, ככל שאתם זכאים, לקבל החזר מס בגין התקופה שהחלה ביום 01.01.2015. נציין כי לכלל ההחזרים תתווסף ריבית והצמדה בשיעור העומד על 4%.

לעניין ביצוע החזר מס הכנסה לשכירים באופן עצמאי, נעמוד על שתי נקודות חשובות. הראשונה, שימוש במחשבוני מס לשכירים, והשנייה, מילוי טופס החזרי מס לשכירים.

 

מחשבון החזרי מס לשכירים

ראשית, בטרם תיגשו בפועל אל רשויות המס, יהא עליכם לבחון האם אתם זכאים להחזר מס בגין תשלומי יתר.

לשם ביצוע פעולה זו, מומלץ להיכנס אל "סימלטור לחישוב מס הכנסה שנתי", המצוי באתר רשות המיסים.

לשם חישוב שיעור המס שהיה עליכם לשלם בתקופה האמורה, יהא עליכם להצטייד בכלל ההכנסות שעמדו לזכותכם במהלך כל השנה.

בין היתר, תאלצו למלא את הכנסותיכם מיגיעה אישית, לרבות שכר סופרים, תשלומים מביטוח לאומי, שכר עבודה ועוד.

כמו כן, יהא עליכם למלא את הכנסותיכם ממקורות שונים, לרבות נדל"ן ושוק ההון, וכן פירוט של ניכויים אישיים, הכנסות שאינן חייבות במס ועוד.

 

טופס החזר מס הכנסה לשכירים

לאחר בחינה ומציאת זכאותכם, יהא עליכם לפנות אל פקיד השומה הקרוב לביתכם ולהגיש מספר טפסים.

ראשית, יהא עליכם להגיש טופס 135, הפורט את כלל הכנסותיכם באותה שנת מס, הזהה במהותו לטופס חישוב המס שמצוי באתר הרשות.

כמו כן, יהא על המבקשים להגיש טופס 106, אשר מונפק מטעם המעסיק, ופורס את כלל נתוני השכר שקיבל העובד מטעם המעסיק.

 

בדיקת החזר מס הכנסה לשכירים

כפי שתואר לעיל, בדיקת החזרי מס הכנסה לשכירים כוללת בירוקרטיה רבה, ומקשה על האזרח משלם המיסים לזכות בכספים לו הוא זכאי.

משכך, קם ענף שלם בשוק הפרטי, אשר נועד לשרת את האינטרסים של אזרחים אלו.

הענף האמור, הוא ענף החזרי מס הכנסה לשכירים, נועד לשם בדיקת זכאותם של יחידים להחזר מס, על ידי מומחים בנושא, וביצוע העבודה במינימום זמן ומאמץ.

 

שלב ראשון – בחינת היתכנות

ככלל, בשלב הראשוני, בו תגיעו אל חברת החזרי המס, תיבחן סבירות זכאותכם לקבלת החזר.

לאחר שיחה עם נציג החברה, בה תדרשו לתת מספר נתונים אישיים, ישערו בחברה את מידת זכאותכם לקבלת החזר.

במידה ותמצאו כבעלי סיכוי גבוהה, יפתחו לכם תיק.

יש לציין כי חלק מחברות החזרי המס, אשר אינן דואגות לטובת לקוחותיהם, ישאפו לקבלת תשלום גם באם אינכם מצויים בקרב האוכלוסייה שתהא זכאית לקבלת ההחזר. משכך, מומלץ לפנות לחברה מקצועית בתחום.

 

שלב שני – ייפוי כוח ותחילת עבודה

לאחר שנמצאתם כבעלי סבירות גבוהה לקבלת החזר, יהא עליכם להעניק לחברת החזרי המס ייפוי כוח, זאת לשם שחרורכם מנטל העבודה.

חברת החזרי המס תדאג ליצור קשר עם כלל הגורמים הרלוונטיים, ובסופה, תגיש את הטפסים בשמכם לרשויות.

 

החזר מס הכנסה לשכירים – מחיר

כפי שניתן להניח, מחירי בדיקת היתכנות להחזר מס עולה ככל שעולה שיעור ההחזר הניתן. להלן טווחי מחירים מוצעים בהתאם לרמת ההחזר:

גובה ההחזר (בשקלים)מחיר מומלץ (בשקלים)
עד 750100 – 90
2000 – 751150 – 140
5000 – 2001250 – 240
10,000 – 5001350 – 340

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

2.1/5 - (880 votes)
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון