החזר מס לרופאים

בחשיבות תפקידם של רופאים אין דרך להפריז. אולם, לא פעם אלו אינם מודעים לזכויותיהם, בכל הנוגע לתשלום מס. מהו הסדר נקודות הזיכוי שניתן לרופאים, מדוע אלו זכאים להחזרים בגין תשלום עודף? החזר מס לרופאים – המדריך המלא. 

 

החזר מס לרופאים, מצילי חיים – זכאים להחזרים

רופאים מוגדרים לא פעם כסוג אנשים משכמם ומעלה, ולא בכדי. החל מתנאי הקבלה מרקיעי השחקים לרישום ללימודים הנחשקים, דרך הלימודים שבעיני רבים לא מביישים את יציאת מצריים, הכוללים לילות לבנים הן במהלך הלימודים והן בהתמחות, וכלה בהצלת חיים תרתי משמע, במהלך עבודתם, אשר שניה רק לאלוהים, בכל הנוגע לעקרון קדושת החיים.

אולם, לצד היותם מורמים מעם, לא פעם הרופאים אינם מודעים לכלל זכויותיהם, אשר כוללות זכאות מגוונת של החזר מס לרופאים.

 

אפיק ראשון – נקודות זיכוי

נקודות זיכוי הינן הטבה סוציאלית, אשר מוענקת לקבוצות רבות אשר הוגדרו כסוג אוכלוסיות זכאיות לסיוע הטבה מטעם המדינה. נקודות הזיכוי מאפשרות קבלת הנחה משמעותית בתשלום מס ההכנסה החודשי, שכן כל נקודת זיכוי מעניקה הנחה בשיעור של 218 שקלים (נכון לשנת 2021) בתשלום מס ההכנסה החודשי.

בין היתר, ניתן לראות כי כל תושב ישראלי זכאי ל – 2.25 נקודות זיכוי אך בשל היותו תושב ישראל, וכן מגוון אוכלוסיות שונות, דוגמת עולים חדשים, עובדים זרים, הורים, זוגות גרושים ועוד.

 

נקודת זיכוי בגין השלמת תואר אקדמי

נקודת הזיכוי העיקרית לעניין רופאים היא נקודת הזיכוי המוענקת בגין השלמת תואר אקדמי. ההסדר האמור מעניק למשלימי תואר ראשון או שני נקודת זיכוי לתקופה שעולה לכדי שנה אחת, המעניקה הנחה של כ – 218 שקלים בתשלום מס הכנסה.

 

נקודות הבהרה – בטרם נעבור להסדר

לעניין רופאים, ישנו הסדר מועדף, אשר חל על כלל רופאים, שהם גם רופאי שיניים. כמו כן, נציין כי ההטבות האמורות חלות רק על אלו אשר השלימו את לימודי הרפואה במוסדות לימוד בישראל, ולא על אלו אשר למדו מעבר לים.

 

הסדר לרופאים שסיימו את הכשרתם עד לשנת 2013

בטרם נפרוס את ההסדר הקיים לרופאים בימינו אנו, נסביר בקצרה אודות ההסדר שהיה נהוג עד לשנת 2013, ומדוע הוא רלוונטי לענייננו.

עבור אלו שסיימו את לימודי הרפואה עד שנת 2013, מעניק ההסדר נקודת זיכוי אחת בכל שנה, לאורך 5 שנים מסיום הלימודים. משכך, רופא אשר סיים את לימודיו בשנת 2013, יהא זכאי לקבלת נקודת מס אחת עד לשנת 2019.

הסיבה לכך שהסדר האמור רלוונטי עולה לאור אפשרות קבלת החזר מס לרופאים רטרואקטיבי מטעם רשות המיסים. משכך, רופאים אשר עונים להגדרה זו, זכאים לקבל החזר מס בגין תשלומים ביתר ששולמו בין השנים 2021 – 2015, קרי, בגין 4 שנות מס.

החזר מס לרופאים
החזר מס לרופאים

ההסדר קיום – למסיימים משנת 2014 ואילך

בעבור אלו שסיימו את לימודי הרפואה משנת 2014 ואילך, חל הסדר שונה. הסדר קובע כי במהלך השנה שלאחר סיום לימודי התואר, או בשנה שלאחר מכן, יזכה משלים התואר לנקודת זכות אחת. בשנה שלאחר קבלת ההטבה, יזכה הנישום לקבל חצי נקודת זיכוי, המקימה הנחה של כ – 109 שקלים בתשלום המס בכל חודש.

לשם המחשה, נבחן את אביגיל, אשר השלימה את לימודי רפואת השיניים שלה בשנת 2018. לרשות אביגיל תעמוד אפשרות להחליט, האם לממש את נקודת הזכות בשנת 2019 או בשנת 2020. בהתאם לבחירתה, בשנה שלאחר קבלת נקודת המס היחידה, תקבל אביגיל חצי נקודת זכות לאורך כל השנה.

 

אופן מימוש הזכות – טופס 101

לשם מימוש הזכות העומדת לרופאים, לעניין נקודות הזיכוי, על הרופא הטרי למלא טופס 101, ולהגישו למעסיק בטרם מסתיימת שנת המס. לצד אישור זה, יש להגיש טופס 119, אישור זכאות לתואר מטעם המוסד האקדמי בו למד הרופא.

יש לציין כי ניתן להגיש את הבקשה לקבלת ההטבה באופן ישיר לפקיד השומה המקומי, באמצעות טופס 119, אליו יצורף אישור הזכאות לתואר.

 

אפיק החזר שני – תשלום מס ביתר

על אופן תשלום מס הכנסה בישראל דובר רבות, אך לשם יצירת בסיס אחיד, להלן הסבר קצר. בעוד שיעור תשלום מס ההכנסה נקבע אך ורק בסוף שנת המס, לאור שיעור ההכנסות השנתי של אדם, בפועל נגבה מס הכנסה מדי חודש, על סמך שיעור ההכנסות הצפוי של היחיד, על פי רשויות המס.

משכך, לא פעם, כאשר נוצר פער בשיעור ההשתכרות בין חודשים מסוימים, של הרופאים בפרט ושל תושבי ישראל בכלל, עולה מצב בו הם משלמים מס ביתר. מהם המצבים העיקריים בהם רופאים נתקלים בשינויי שכר במהלך השנה?

 

בין ההתמחות להסמכה – פערי שכר משמעותיים

לאחר לימודיו הפרונטליים, עובר הרופא שלושה סטטוסים שונים, במהלכם משתכר באופן שונה, בהתאם לנתוני דו"ח הממונה על השכר. ראשית, בשלב הסטאז', ירוויח הרופא העתידי כ – 10,000 שקלים בממוצע.

לאחר השלמת הסטאז', מוגדר זה רופא מתמחה, וירוויח בממוצע כ – 25,400 שקלים. לאחר השלמת אלו, יגיע זה אל התואר הנחשק, רופא מומחה, וישתכר בממוצע בכ – 34 אלף שקלים.

בשל תנודתיות גבוהה זו, ייתכן לא פעם כי יעלה מצב בו היחיד משלם מס גבוהה משמעותית מאשר שנדרש. לשם המחשה, אתם מוזמנים לקרוא את הדוגמה בפסקה הבאה.

 

הכירו את שרה – רופאה עם לב זהב, זכאית להחזר מס

שרה היא רופאה מתמחה, אשר לא מזמן התחילה את שלב ההתמחות שלה בגריאטריה, באמצע שנת 2020. כאמור, עד תחילת ההתמחות, הרוויחה שרה כ – 10,000 שקלים בחודש, לאחר תחילת שלב ההתמחות, עלה שכרה לכ – 25,000 שקלים.

 

חישוב שנתי – החישוב הקובע

בהתאם לחישוב ההכנסה השנתי, ניתן לראות כי שרה הרוויחה במהלך חצי שנת המס הראשונה
כ – 60,000 שקלים, ובמהלך חצי שנת העבודה השנייה כ – 150,000 שקלים. משכך, סך ההכנסות של שרה עלו לכדי 210,000 שקלים.

על פי חישוב זה, יהא על שרה לשלם בגין מדרגת המס הראשונה, ששיעורה 10%, כ – 7,596 שקלים, בגין מדרגת המס השנייה (14%) כ – 4,620 שקלים, בגין מדרגת המס השלישית (20%) כ – 13,200 שקלים, ובגין המדרגה הרביעית (31%), כ – 10,862 שקלים.

משכך, בגין כלל שנת המס 2020, יהא על שרה לשלם מס בשיעור של 36,278 שקלים בקירוב.

 

חישוב חודשי – מרקיע שחקים

בהתאם לאופן בו מתבצע תשלום המס בפועל, ניתן לראות כי שרה שילמה מס ביתר, ומשכך, תהא זכאית החזר מס לרופאים משמעותי.

בעד חצי השנה הראשונה, תשלם שרה מס בכל חודש כאמור: בגין המדרגה הראשונה בשיעור של 633 שקלים, בגין המדרגה השנייה 385 שקלים ובגין המדרגה השלישית 184 שקלים. משכך, במהלך חצי השנה הראשונה תשלם שרה מס בשיעור של 1,202 שקלים בכל חודש, המתגבשים לכדי 7,212 במהלך כל התקופה.

 

חצי השנה השנייה – עיקר הבעיה

אולם, בבחינת חצי השנה השנייה, ניתן לראות כי שיעור התשלום עולה באופן משמעותי. בעוד התשלום בגין המדרגה הראשונה והשנייה יהא זהה (633 ו – 385 שקלים בהתאמה), בגין המדרגה השלישית תשלם שרה 1,100 שקלים, ובגין המדרגה הרביעית תשלם שרה מס בשיעור של 1,760 שקלים.

לצד תשלומים אלו, תיכנס משכורתה של שרה גם בגדרי מדרגת המס החמישית (35%), אליה היא כלל לא מגיעה בחישוב שנתי. בגין מדרגה זו, תשלם שרה מדי חודש מס בסך של 1,659 שקלים.

בסך הכל, תשלם שרה בכל חודש בחצי השנה השנייה כ – 5,537 שקלים מדי חודש, העולים לכדי 33,222 שקלים בחצי שנה.

 

החזר מס לרופאים – אינדיגו פיננסים לשירותכם

ניתן לראות כי הפער בין החישוב השנתי לחודשי עומד על סך של 4,156 שקלים. פער זה, לצד נקודות הזיכוי שייתכן שלא מומשו, מקים זכאות החזר משמעותית למדי.

ככל שאתם חושבים שאתם זכאים לקבלת החזר, אתם מוזמנים לפנות אל אחד מנציגי אינדיגו פיננסים, אשר ידאגו לקבלת הכספים במהירות ויעילות.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון