החזרי מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

אזרחי מדינת ישראל זכאים להקלות מס שונות, בכפוף לעמידה בתנאי זכאות ספציפיים אשר קבועים בחוק. הקלות המס ניתנות ברובן כנקודות זיכוי, המאפשרות הפחתה בחבות המס.

כך למשל, הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, זכאים לקבל 2 נקודות זיכוי ממס. לכן גם הורים שלא היו מודעים לזכאותם להטבת המיסוי הזו, יכולים להגיש בקשה רטרואקטיבית לקבלת החזרי מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

 

הסכום במסגרת החזרי מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

הטבת החזרי מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, מוענקת להורים לילד בעל מחלה או מוגבלות, כנקודות זיכוי ממס הכנסה. נקודות זיכוי מקנות לבעליהן זכאות להנחה בחישוב חבות המס שלהם כלפי מס הכנסה. נכון לשנת 2021, שווי נקודת זיכוי אחת במס הכנסה עומד על 218 ש"ח לכל חודש, ובחישוב שנתי כולל – 2,616 ש"ח.

מאחר וכל ילד המוגדר כבעל צרכים מיוחדים, מזכה את הוריו ב- 2 נקודות זיכוי ממס, החזר המס השנתי שניתן להגיע אליו כיום עומד על סכום של עד 5,232 ש"ח לשנה (עבור כל ילד עם צרכים מיוחדים במשפחה).

כלומר אם במשפחתכם ישנו יותר מילד אחד עם צרכים מיוחדים, המזכים אתכם ביותר נקודות זיכוי, סכום החזר המס השנתי שלכם עשוי להגיע גם למעל 10,000 שקלים.

 

מהם תנאי הזכאות לקבלת החזר מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים?

סעיף 45 בפקודת מס הכנסה קובע שהזכאות לקבלת החזרי מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, מותנית בכך שבמשפחה ישנם ילדים קטינים העומדים באחד מתנאי הסף הבאים לפחות:

 • ילד אשר נבדק בידי רופא נוירולוג / רופא מומחה מתחום התפתחות הילד, שקבע שהוא בעל שיתוק באחת מגפיו, נולד ללא אחת מגפיו, או שאחת מגפיו נכרתה.
 • ילד אשר אובחן כבעל עיוורון בידי רופא עיניים.
 • ילד אשר אובחן כבעל פיגור שכלי בידי רופא נוירולוג / רופא מומחה מתחום התפתחות הילד.
 • ילד בעל פיגור התפתחותי בעקבות לקות למידה, והופנה למסגרת חינוכית מיוחדת בידי ועדת השמה.
 • ילד בעל פיגור התפתחותי בשל מחלה קשה, הזכאי לקבלת קצבת ילד נכה מהביטוח הלאומי (גם אם אינו מממש את זכאותו בשל מגוריו במוסד מיוחד).

מעבר לכך, גם הורים לילדים בגירים עלי צרכים מיוחדים, עשויים להיות זכאים לקבלת החזרי מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, בתנאים הבאים:

 • הילד עודנו נמצא תחת חזקתם של הוריו. גם אם הבגיר דר במסגרת מיוחדת כדוגמת דיור משותף לקבוצת אנשים "נטולי יכולת", הוא עדיין ייחשב בראי החוק כמי ש"סמוך לשולחן הוריו", קרי – תלוי בהם. ככל שהילד יתחתן עם אדם אחר הנחשב כנטול יכולת, ניתן יהיה לראות בו כמי שמזכה את הוריו בנקודות הזיכוי להורים לבעלי צרכים מיוחדים, בהתאם לשיקול דעתו של פקיד השומה.
 • ילד בגיר נטול יכולת אשר אובחן בידי רופא נוירולוג כבעל שיתוק באחת מגפיו, או שמי שאחת מגפיו חסרה או נכרתה – זאת במסגרת הצהרה באמצעות טופס 127.
 • ילד בגיר נטול יכולת אשר אובחן כבעל פיגור שכלי, בידי הוועדה לאבחון במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 • ילד בגיר נטול יכולת המחזיק בתעודת עיוור שהופקה בידי השירות לעיוור במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
 • ילד בגיר בעל 74% אי כושר עבודה קבוע שהוכרו בידי הביטוח הלאומי.

 

דגשים חשובים לקבלת ההחזרים

ישנם 3 דגשים חשובים לקבלת החזרי מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, והם כדלקמן:

 1. בחלק מן המקרים, קבלת זיכוי במס הכנסה תתאפשר גם בהגיעו של ילד בעל צרכים מיוחדים לגיל 18 והפיכתו לבגיר בראי החוק.
 2. ככל שהילד מטופל בידי אפוטרופוס שאינו אחד מהוריו, אותו אפוטרופוס עשוי להיות זכאי לקבלת נקודות זיכוי בגין גידול ילדים בעלי צרכים מיוחדים, או החזרי מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 3. בתנאים מסוימים, יש לבקש את הארכת הטבה המס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, על בסיס שנתי.
החזרי מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים
החזרי מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

 

אופן הגשת הבקשה

הגשה של בקשה לקבלת החזרי מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, כאשר היא מתבצעת באופן עצמאי, מחייבת הגעה של המבקש למשרדי פקיד השומה בסניף מס הכנסה הקרוב למקום מגוריו.

מבקש החזרי המס ידרש להגיש טופס בקשה לשם קבלת ההחזר האמור, בצירוף מסמכים רלוונטיים המוכיחים את עמידתם של ההורים והילד בתנאי הזכאות שאותם מנינו בשורות הקודמות.

 

אילו טפסים יש להגיש במסגרת בקשה להחזרי מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים?

במסגרת הגשה של בקשה להחזרי מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, יש לצרף את הטפסים שלהלן:

 • טופס 116 א' עבור זיכוי במס בשל קרוב משפחה נטול יכולת
 • טופס 127 למילוי על ידי הרופא שאיבחן את הילד כנטול יכולת

בנוסף לכך, על פי סוג הצרכים המיוחדים שבגינם הבקשה להחזרי מס מוגשת, יידרשו המבקשים לצרף אישורים רלוונטיים, כדוגמת תעודת עיוור בעבור ילד הלוקה בעיוורון, אישור של ועדת השמה בגין ילד המתמודד עם לקות למידה, או אישור זכאות לגמלת ילד נכה מטעם המוסד לביטוח לאומי.

 

מהו פרק הזמן שבו ניתן לבקש החזרי מס?

פרק הזמן שבו ניתן להגיש בקשה לקבלת החזרי מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, הוא עד 6 שנים אחורה משנת המס שבה הבקשה מוגשת.

 

האם יש כפל נקודות זיכוי בהחזרי מס מסוג זה?

לא אחת, נוצר מצב מצער שבו במשפחה אחת יש יותר מילד יחיד המוגדר כבעל צרכים מיוחדים. גידול ילדים בעלי צרכים מיוחדים, הוא לא רק מאתגר במישור הרגשי והלוגיסטי, אלא גם כרוך בהוצאות כספיות רבות מאוד.

על כן ישנה חשיבות רבה להכרת זכויותיכם במס הכנסה. למשל, אם אתם הורים לשני ילדים עם צרכים מיוחדים, סביר מאוד להניח שאתם זכאים לשתי נקודות זיכוי במס הכנסה.

במקרים מסוג זה ישנה אפשרות להחליט על אופן החלוקה של  נקודות הזיכוי בין ההורים (בכפוף לשיעור ההכנסות של כל הורה), על מנת לנצל את מלוא ההנחה שניתן לקבל ממס הכנסה.

אין ספק כי הטבת מיסוי זו יש בה כדי להקל במידה ניכרת על יכולתם של הורים להתמודד עם הצרכים יוצאי הדופן של ילדיהם ולספק להם את התנאים הטובים ביותר לגדול ולהתפתח.

 

השיטה הנוחה והזריזה ביותר לקבלת החזרי מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

היה ואתם הורים לילד או ילדים בעלי צרכים מיוחדים, זה הזמן לבחון את זכאותכם לקבלת הקלות מיסוי והחזרים ממס הכנסה.

אף שבאופן עקרוני, תוכלו לעשות זאת גם בכוחות עצמכם, השיטה הנוחה והזריזה ביותר לקבלת החזרי מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים – היא בעזרת אנשי מקצוע המתמחים בנושא, ויוכלו ללוות אתכם.

לא נטען חלילה שהחזרי המס שתקבלו יכולים לבטל את הקשיים עמם אתם מתמודדים בשגרה, אולם במישור הכלכלי – מדובר בלא מעט עזרה.

רוצים לדעת אם גם אתם זכאים לקבל החזרי מס להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים? אנו בחברת אינדיגו פיננסים נדאג לכם לבדיקת זכאות מהירה ללא התחייבות!

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את השאלון לחישוב החזר מס צפוי
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון