החזר מס להורים לילדים

מלאכת גידול ילדים בישראל הפכה למורכבת וקשה יותר בשנים האחרונות, כאשר פרט לכלל תלאות גידול הילדים בסביבה מורכבת כדוגמת ישראל ההיבט הכלכלי הפך למכביד ויקר משמעותית מאשר בעבר לנוכח יוקר המחייה האימתני שקיים במחוזותינו כאן תגלו את כל הפרטים על התהליך של החזר מס להורים לילדים.

לעומת זאת, עובדה אשר חומקת מעיניהם של הורים רבים היא יכולתם לקבל בעבור ילדיהם זיכויי מס אשר נמשך למשך שנים רבות ואשר יכול להפחית את משקלו הכלכלי של גידול ילדיהם, כאשר משפחות ברוכות ילדים עתידות להנות מהטבה זו במידה יתרה.

 

החזר מס להורים לילדים כל הפרטים

בהמשך לכך, לנוכח תקנה אשר נכנסה לתוקף בראשית 2017, נקבע כי גובה ההחזר אשר יינתן להורים ישתנה הן לאור גיל הילדים וכמו גם יגדל ויורחב בעבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים כפי שנרחיב אודותם בהמשך. כמו כן, כי גובה הסיוע כתוצאה מזכאות לנקודת מס מזכה אדם ב- 216 ש"ח מדי שנה.

 

חשוב להכיר!

בנוסף לכך, בעבור כל ילד אשר נולד זכאים הוריו ל- 1.5 נקודות מס בעבור השנה בה הוא נולד, כמו גם 2.5 נקודות החל מיהותו בן שנה ועד אשר יגיע אותו ילד לכדי גיל 5. קרי עבור ילד שנולד והגיע לגיל 5, זכאים הוריו במצטבר לזיכוי אשר משול ל- 11.5 נקודות מס, או 2,484 ש"ח.

כמו כן, מדובר בזכאות אשר עומדת לכל הורה גם אילו בני הזוג חיים בנפרד, כאשר לפיכך גם הורים גרושים, כ- 30% מההורים בישראל, זכאיים גם הם למימוש זכות זו ולקבלת הסיוע בגין גידול ילדיהם המשותפים.

 

זכאות עבור ילדים מעל גיל 5

זאת ועוד, כי הזכאות לנקודות מס ממשיכה גם כאשר הילד גדל ועובר את גיל 5, כפי שקורה בעבור ילדים בגיל 6 – 18, כאשר בעבור ילדים בטווח גילאים זה זכאיים הוריהם לנקודת מס עבור כל שנה, כאשר משהילד מגיע לבגרות ומהווה מבוגר עצמאי, קרי כאשר עבר את גיל 18 אותו ילד מזכה את הוריו ב- 0.5 נקודת מס מעתה ואילך.

 

זכאות לנקודות מס בעבור הורים לילדים בעלי לקויות למידה

כמו כן, לנוכח התפתחות האבחון הלימודי אשר הפך נפוץ בעת האחרונה, כאשר יותר ילדים מאשר בעבר מוגדרים בעלי עיכוב התפתחותי ו/או לקות למידה, עבור הורים אשר מגדלים ילד בעל קושי למידתי ניתן סיוע מורחב יותר אשר מגיע לכדי 2 נקודות זיכוי מדי שנה.

כלומר, אילו ילדיכם נאלץ להתמודד עם לקות למידה חמורה, כזו אשר אובחנה על ידי איש מקצוע כהפרעת קשב וריכוז ו/או לקות נוירולוגית, הנכם זכאיים לקבלת סיוע חודשי בגובה 436 ש"ח, אשר מאמיר לכדי 5,232 ש"ח מדי שנה, כאשר מדובר בסכום אשר מהווה בבת עינו של כל הורה באשר הוא.

 

החזרי המס רטרואקטיבית 6 שנים אחורנית

זאת ועוד, כי ניתן לדרוש את החזר מס להורים לילדים רטרואקטיבית 6 שנים אחורנית ממועד הבקשה, כאשר לנוכח זאת כל הורה אשר ילדיו כבר סיימו את לימודיהם והתמודדותם עם קשיי הלמידה וההתפתחות כחלק מלימודיהם זכאים לממש את זכותם ולקבל את הסיוע בעבור שנת המס הנוכחית ושנות המס הקודמות להגשת בקשתם.

 

מי זכאי למימוש הסיוע?

בהמשך לכך, על מנת לדרוש את הסיוע במלואו על הוריו של אותו ילד לעמוד במספר תנאים ותקנים ייחודיים אשר לפיהם תקבע זכאותם למימוש הסיוע, אשר הינם כדלקמן:

  • עובד אשר גר בישראל אשר ילדיו הוכרו כבעלי עיכוב התפתחותי על רקע לקות למידה שאובחנה ככזו על ידי ועדת השמה ו/או ועדת זכאות ואפיון לשירותי חינוך מיוחדים אשר הפנו את אותו ילד למוסד חינוכי מיוחד מבין הבאים:
  1. גן לחינוך מיוחד
  2. בית ספר לחינוך מיוחד
  3. כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל (לא תקף בעבור כיתת מב"ר ו/או אתג"ר)
  4. מסלול 07 – מסלול סיוע ותגבור לימודי במהלך הלימודים התיכוניים (כיתה ט' – י"ב)

כמו כן, הזכאות היא בעבור משכורת אחת של הורים משותפים או בעבור משכורותיהם של 2 ההורים במידה ואלו חיים כפרודים / גרושים ואינם מנהלים משק בית משותף.

החזר מס להורים לילדים
החזר מס להורים לילדים

כיצד ניתן לממש את הזכות?

בנוסף לכך, על מנת לדרוש את הסיוע עצמו ולקבל את ההכרה הנלווית לו, על ההורים להגיש טופס 116 א' – בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת, כאשר לאחר ותוגש בקשה זו, הזכאות אודותיה תינתן החל משנת המס אשר בה החל הילד בעל הצרכים המיוחדים את לימודיו בקרב המוסד המיוחד ועד למעבר למסגרת הלימוד הבא.

 

לפי גיל הילד/ה

כלומר, מהגן עד ליסודי, מהיסודי עד לחטיבת הביניים וכן הלאה, עד כדי מעבר סופי מחטיבת הביניים לכדי התיכון. כמו כן, במידה ומדובר בילד המוכר כנכה, אשר בגין נכות זו ניתנת לו גמלת ילד נכה, ניתן להעניק את הזיכוי וניכוי המס הרלוונטי ישירות ממעסיקם של ההורים מבלי הצורך לכתת רגלם לעבר משרד מס הכנסה.

 

זכאות לנקודות מס בעבור הורים לילדים בעלי נכות

בהמשך לכך, בדומה לאשר מתקיים בעבור לקות למידה, גם הורים לילדים אשר סובלים מנכות או לקות קבועה זכאים להקלה בדמות נקודות מס קבועות כאשר גם לכך קיימים סייגים והתניות, אשר נוגעות לאופן בו אותו ילד מתגורר ובהתאם גם מתקיים כלכלית.

כלומר, גובה הסיוע בעבור הורים אלו הינו בדומה לאשר ניתן להורים לילדים בעלי לקויות למידה, כאשר ניתנת להם מדי שנה הטבת מס בגובה 2 נקודות מס (קרי – 436 ש"ח חודשיים ו – 5,232 ש"ח שנתיים) כאשר ניתנת לאותו הורה הזכות לבחור בין בחירה באפיק זיכוי המס לבין הטבת מס ייחודית המאמירה לכדי 12.5% (1/8) מן הסכום שהוא חייב במס עבור אותה שנה.

 

הטבה לזכאיים

רוצה לומר, אילו מדובר בהורים אשר ילדם המשותף מתגורר במסגרת מוסד חיצוני, כאשר מגורים אלו כמובן גובים מחיר כלכלי כביר מצד הוריו, זכאיים האחרונים לקבלת הטבה בגובה ההפרש שבין 35% מהוצאות דיור חוץ לבין 12.5% מההכנסה החייבת במס של אחד מהוריו.

 

גובה הטבת המס בעבור מגורי ילד בעל נכות ו/או לקות במוסד חוץ

כלומר ולדוגמה, אילו הורה מוציא 80,000 ש"ח מדי שנה עבור מגורי בנו במוסד חוץ, אזי ש- 35% מההפרש בין אותו סכום (80,000 ש"ח) לבין 12.5% מההכנסה החייבת במס של אותו הורה, יוענק לאותו הורה כזיכוי מס שהוא זכאי לו לנוכח הוצאותיו בגין ילד בעל לקויות.

 

זכות עם הגבלת זמן

כמו כן, מדובר בזכות אשר עומדת לזכות הורי הילד עד אשר האחרון מגיע לבגרות (גיל 18), כאשר גם היא מתפצלת באופן שווה בין הורים אשר מנהלים משק בית נפרד לאור היותם גרושים ופרודים, כאשר מנגד אילו מדובר בהורים אשר חיים יחדיו אזי שהזיכוי יינתן בעבור משכורת אחת לבחירתם של ההורים.

לעומת זאת, מדובר באפיק פיצוי אשר אינו מתווסף לזיכוי 2 נקודות המס שזכאים להם הורים לילדים נכים, כאשר לנוכח זאת מומלץ להורים לבצע הערכת שווי עבור כל אחד מן האפיקים בטרם יקבלו החלטה בעניינם.

 

כיצד ניתן לממש את הזכות?

כמו כן, על מנת לקבל את ההטבה בפועל על ההורים להגיש 2 טפסים אשר הראשון נוגע לפרטיו הרפואיים של הילד והאבחנה הנלווית להם חתומה על ידי רופא המוסמך לקבוע את נכותו של הילד, בנוסף לטופס זיכוי ממס בעבור קרוב נטול יכולת.

בנוסף לכך, מדובר בטופס אשר יש לחדש מדי שנה את הזכאות לו, על מנת להבטיח כי הסיוע יינתן מדי שנה כל עוד הילד אכן מתגורר מחוץ לביתו ואכן הינו ילד, כלומר קטין.

 

לסיכום

כפי שניתן להבחין מן הכתוב לעיל, מתוקף עצם היותם של הורים ככאלו, זכאי כל הורה לקבלת סיוע מס בשיעור משתנה לנוכח נסיבותיו השונות של הילד. כלומר, האם הוא בעל לקות למידה או נכות אשר מקשה על תחזוקתו הכלכלית כפי שמתקיים בעת מגוריו במוסד חיצוני.

כמו כן, מדובר בזכות אשר הורים רבים לוקים בחסר לעת מימושה, הן מפאת היעדר הידע אודות הזכאות לה, כמו גם מפאת היעדר ההבנה כיצד ליישמה, כאשר על כלל ההליך הבירוקרטי ניתן להקל משמעותית באמצעות היעזרות חיצונית בגורמים מוסמכים אשר מקיימים תקשורת רציפה אל מול גורמי המס ובקיאים באופן היעיל והמהיר ביותר בו ניתן לממש ולקבל את הסיוע והזכות הכלכלית הנלוות לו.

 

סיוע שולי?

זאת מכיוון שמדובר בסיוע אשר כשלעצמו עלול להידמות לשולי, אך שצבירתו למשך זמן רב ושנים רבות כאשר הילדים מתבגרים וגדלים ועימם ההוצאות הכרוכות בגידולם, עלולה במידה רבה להקל כלכלית על הורים אשר נאלצים להתמודד עם עלויות משמעותיות וכבדות מצידם.

לכן, אילו הנכם הורים לילדים בכלל והורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים בפרט, מומלץ במידה רבה לבצע פנייה בהקדם למען קבלת סיוע בהחזר מס בגין היותכם הורים, כאשר מדובר בסכומים אשר הצטברותם מצדיקה פנייה שכזו בעבור כל הורה באשר הוא, צרו קשר עם הצוות של אינגידו לגבי החזר מס להורים לילדים.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון