איך מקבלים החזרי מס?

מדי שנה בשנה, גובה מס הכנסה מיסים עודפים בסכומי עתק, מאזרחי ישראל. את הסכומים הללו ניתן לקבל בחזרה כהחזרי מס, על ידי הגשת בקשה מתאימה. במדריך שלפניכם נסביר איך מקבלים החזרי מס ומה הדרך לעשות זאת בצורה קלה ומהירה. קריאת חובה.

 

איך מקבלים החזרי מס הכנסה ואיך זה מתאפשר מלכתחילה?

הבסיס לקבלת החזרי מס, היא הבנת שיטת המיסוי הנהוגה בישראל. מדינת ישראל גובה מס הכנסה מאזרחיה בשיטת מיסוי מדורגת. פירוש הדבר הינו ששיעור המס שאותו עובדים ובעלי עסקים בישראל משלמים כל חודש, נגזר מהערכה שנתית של הסכום שאותו העובד צפוי להכניס במהלך שנת המס כולה.

 

על סמך אומדן שנתי זה, נקבעת למעשה מדרגת המס שאליה העובד משתייך, ובהתאם לה נקבע שיעור המס שיש לשלם על בסיס חודשי למס הכנסה. כלל האצבע הוא פשוט: ככל שהכנסתו השנתית של אדם היא גבוהה יותר, כך אחוז המיסים שהוא יידרש לשלם למס הכנסה, יהיה גבוה יותר.

 

איך מקבלים החזרי מס ומי זכאי?

לאחר שהבנו באיזו שיטה מחושב שיעור המס הנגבה מאיתנו מדי חודש בחודשו, ניתן לדון בשאלה שלשמה נתכנסנו כאן: איך מקבלים החזרי מס?

עקרונית, מי שזכאי לקבל החזרי מס, הוא כל אדם בישראל שהסכומים שאותם השתכר בפועל לאורך שנת המס, היו נמוכים מההכנסה הצפויה שקבע עבורו מס הכנסה.

במצב כזה, הנישום או בעל התיק, יהיה זכאי לקבל החזרי מס בגין הפער שבין סכום המיסים ששילם בפועל לבין סכום המיסים שהוא אמור היה לשלם לפי הכנסותיו במציאות.

מכאן שבכל תרחיש בו סך ההכנסה השנתית המשוערת עבר שינויים במהלך השנה, נוצרת זכאות לקבלת החזרי מס. קבלת החזר מס תתאפשר רק למי שהגיש את בקשת ההחזרים בתוך לא יותר משש שנים משנת המס הרלוונטית.

כלומר כיום בשנת 2021, תוכלו להגיש בקשה להחזר מס בגין שנת 2015 ואילך, כשבעבור כל שנה תידרשו להגיש את הבקשה והמסמכים הנלווים אליה בטפסים נפרדים.

 

החזרי מס לשכירים

באופן זה לדוגמא, עובד שכיר שעבד רק בחלק מהשנה, החליף מקום עבודה במהלך השנה, או שגובה משכורתו השתנה – עשוי להיות זכאי לקבל החזר ממס הכנסה.

 

החזרי מס לעצמאיים

עצמאיים בישראל עשויים להיות זכאים לקבלת החזר מס על בסיס ניכוי של הוצאות מוכרות לצורכי מס הכנסה, מתוך סך ההכנסות השנתי. רשות המיסים בישראל מודעת לכך שבעלי עסקים בארץ נוהגים להשקיע סכומים משמעותיים מתוך  הכנסתם במטרה לייצר הכנסות נוספות.

בין היתר מדובר על הוצאות סביב נסיעות, דלק, חניה, רכישה של סחורה או ציוד מקצועי, הוצאות משרדיות, ועוד. על כן, הסכומים הללו ניתנים לקיזוז חלקי מסך ההכנסות בעסק, מה שמאפשר חבות מס מופחתת וקבלת החזרי מס בסוף שנת המס.

 

איך מקבלים החזרי מס?
איך מקבלים החזרי מס?

איך מקבלים החזרי מס על בסיס נקודות זיכוי במס הכנסה?

קבלת החזרי מס בישראל, מתאפשרת גם על בסיס הטבות מיסוי שנקראות נקודות זיכוי במס הכנסה. מדובר בהקלות מס המוענקות לקבוצות אוכלוסיה ספצפיות על מנת להקל על התנהלותן הפיננסית.

נכון לשנת 2021, שוויה החודשי של נקודת זיכוי בודדת במס הכנסה הוא 218 ש"ח, ובחישוב שנתי מדובר בסכום של 2,616 ש"ח. כאשר ישנה זכאות למימוש נקודות זיכוי שלא נוצלה, למעשה מתאפשרת קבלת החזרי מס עבור תקופת הזכאות הרלוונטית.

 

על תנאי הזכאות לקבלת נקודות זיכוי

בין קבוצות האוכלוסייה הזכאיות לקבלת החזרי מס בשל נקודות זיכוי שלא מומשו, ישנם:

  • בוגרי תארים אקדמיים
  • הורים לילדים קטינים
  • עובדים חולים או בעלי מוגבלויות פיזיות, בכפוף להחלטה של הוועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי
  • הורים לילדים הלוקים במוגבלות פיזית / שכלית או מחלה
  • הורים גרושים המשלמים דמי מזונות
  • הורים יחידניים

מלבד הזכאות לקבלת נקודות זיכוי בכפוף להשתייכות לקבוצות אוכלוסייה מסוימות, חשוב לדעת שנקודות זיכוי ניתנות בנוסף גם על סמך מין, גיל, אזרחות, ושירות צבאי או לאומי.

בנוסף לסיבות הנ"ל לקבלת נקודות זיכוי במס הכנסה, ישנן נסיבות נוספות המזכות בהקלות מס שאי מימושן במהלך שנת המס, עשוי לזכות את הנישום בקבלת החזרים לאחריה.

בין הנסיבות הללו ישנו מעבר ליישוב בפריפריה – מתוך רשימה מוגדרת של יישובים המזכים את תושביהם בהקלות במיסוי, רכישה של ביטוח חיים, וכן הפקדת כספים לקופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות.

 

איך מקבלים החזרי מס באופן עצמאי?

אף שישנו חשש מובנה בציבור מפני אינטראקציה עם רשות המיסים, בפועל אין סיבה שלא להגיש בקשה לקבלת החזרי מס. שהרי, זוהי זכותו של כל אזרח משלם מיסים.

 

הטפסים שתידרשו להגיש כדי לקבל החזרים ממס הכנסה

על מנת לקבל החזרי מס יש למלא טופס בקשה להחזרי מס, שנקרא טופס 135. על פי סיבת הזכאות להחזרים, ובכפוף להוראות בטופס, תידרשו לצרף לבקשתכם מסמכים מסוימים.

למשל, בגין בקשה להחזרי מס עבור דמי מזונות, תידרשו לצרף לבקשתכם את הסכם המזונות החתום או את פסק הדין המעיד על כך שנדרשתם לשלם דמי מזונות בשנת המס הנתונה.

בנוסף תידרשו לצרף לבקשה גם טופס 106 ממעסיקיכם, שבו יופיעו כל הכנסותיכם מעבודה והניכויים שבוצעו ממנה לאורך שנת המס. בנוסף לאישורים הללו עליכם לצרף לבקשתכם לקבלת החזרי מס, גם צילום צ'ק או אישור על ניהול חשבון בבנק שלכם, שמאמתים את בעלותכם בחשבון העו"ש שאליו ביקשתם לקבל את החזר המס שלכם.

את כלל הטפסים הללו עליכם להגיש ידנית למשרדי פקיד השומה בסניף מס הכנסה הקרוב למקום מגוריכם.

 

כך תקבלו החזרי מס בקלות וביעילות

אף שראינו כי הבקשה להחזר מס ניתנת להגשה גם באופן עצמאי, מומלץ שלא לעשות זאת לפני שמתייעצים עם יועץ מס או רואה חשבון מנוסים. זאת משום שאתם עלולים לגלות כי הפרשי המס שנצברו הם דווקא לרעתכם.

כלומר, עלול להתברר כי גובה ההכנסות שלכם בשנת מס מסוימת, היה דווקא גבוה יותר מההכנסה המשוערת שמס הכנסה ייחס לכם.

משמעות הדבר היא שאם תגישו בקשה להחזרי מס עבור שנת מס זו, אתם עלולים להיות חייבים בתשלום סכומים נוספים למס הכנסה.

מעבר לכך, חשוב להבין שהגשת בקשה להחזרי מס ללא הבנה מעמיקה של חוקי המיסוי עלולה לפגוע ביכולת שלכם למימוש מלא של הטבות המס שלהן אתם זכאים כחוק.

מסיבות אלו, ישראלים רבים שמעוניינים לוודא שיקבלו את מלוא החזרי המס המגיעים להם, בוחרים להסתייע בחברות ייעוץ מס מקצועיות בהגשת הבקשה להחזרי מס.

 

עם אינדיגו פיננסים – גם אתם יכולים לקבל החזרי מס!

אם פעם קבלת החזרי מס הייתה עניין מורכב שמחייב תשלום שכר טרחה גבוה לרואה חשבון והתנהלות בירוקרטית מייגעת מול רשות המיסים, הרי שכיום ניתן לעשות זאת במינימום מאמץ בעזרת חברות ייעוץ מס כמו "אינדיגו פיננסים".

רואי החשבון ויועצי המס המנוסים שלנו, יבצעו עבורכם את בדיקת הזכאות לקבלת החזרי מס בתוך פרק זמן קצר, על מנת שתוכלו לקבל לחשבונכם את ההחזר המקסימלי שאתם זכאים לו, ללא דיחוי.

ישראלים רבים כבר הצליחו להשיב לכיסם כספים בסכומים נכבדים מרשות המיסים, בעלות סמלית ומינימום התעסקות. אם גם אתם חפצים במימוש זכויותיכם לקבלת החזרי מס, זה הזמן למלא את השאלון שלנו ולגלות כמה כסף מגיע לכם.

רוצים לדעת איך מקבלים החזרי מס במינימום מאמץ? זה הזמן להיכנס לבדיקת זכאות מהירה!

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון