מהם החזרי מס?

אחת לשנה מס הכנסה גובה מעובדים שכירים ומבעלי עסקים, סכומים עודפים בשיעור של מאות מיליוני ש"ח. מדובר על סכומים שאותם אתם זכאים לבקש בחזרה מרשות המיסים בתור החזרי מס הכנסה.

במסגרת המדריך שלפניכם, נסביר מהם החזרי מס, איך תדעו אם אתם עומדים בתנאי הזכאות לקבלתם, ומהי הדרך הקלה ביותר לקבלת ההחזרים הללו, שסכומם עשוי להגיע גם לאלפי שקלים לשנה.

 

החזרי מס – הגדרה

החזרי מס הם תשלומים שיכולים עובדים בישראל לקבל בחזרה ממס הכנסה, בגין גביית מס עודף.

 

איך קורה מצב שבו מס הכנסה מחזיר לנו כספים?

על מנת להבין מהם החזרי מס, חשוב להסביר בראש ובראשונה את מנגנון המיסוי במדינת ישראל. מנגנון המיסוי במדינת ישראל, הוא למעשה שיטת מיסוי הנגזרת מפקודת המס מתקופת המנדט הבריטי, אשר במסגרתה הוגדר כי שיעור מס ההכנסה שישולם בידי כל עובד בישראל, יקבע לפי סך הכנסתו השנתית.

בהתאם לכך, ככל ששכר העובד גבוה יותר, כך מס ההכנסה שהוא יידרש לשלם יהיה גבוה יותר. אולם למרות שחישוב המס מתבצע על בסיס שנתי, בפועל מס הכנסה נגבה משכרו של העובד מדי חודש בחודשו ולא אחת לשנה בלבד.

נשאלת אם כן השאלה: כיצד מס הכנסה יודע מהו סכום המס שעליה לגבות מן הנישום עוד לפני שידוע לה מה היקף ההכנסות הכולל שלו לכל שנת המס?

ובכן, לצורך חישוב שיעור המס החודשי, רשות המיסים מבצעת אומדן של פוטנציאל ההשתכרות השנתי של העובד כבר בתחילת שנת המס, ועל בסיס אומדן זה, נקבע אחוז המס שהעובד ידרש לשלם מדי חודש. אחוז מס זה ידוע גם בתור "מדרגת מס" – מה שמחזיר אותנו לנושא החזרי המס.

כאשר קיים פער בין הסכום שאותו העריכה רשות המיסים שתרוויחו במהלך שנת המס הנתונה, לבין הסכום שאותו הרווחתם הלכה למעשה – אתם עשויים להיות זכאים לקבלת החזר מס.

זאת לאור העובדה שכאשר מס הכנסה מעריך את שיעור ההכנסות של העובד בסכום גבוה ממה שהוא מרוויח בפועל, העובד ממוסה על פי מדרגת מס גבוהה מהנדרש.

 

קבלת החזרי מס על בסיס נקודות זיכוי שלא נוצלו

כמו כן, קבלת החזרי מס עשויה להתאפשר גם על בסיס הטבות מס שונות שהעובד לא מימש, וכן בנסיבות שבהן לא בוצע תיאום מס ולכן שיעור המס שנגבה מהעובד היה גבוה מזה שהוא אמור היה לשלם בפועל.

 

מהם החזרי מס?
מהם החזרי מס?

איך נדע אם אנחנו עומדים בתנאי הזכאות לקבלת החזר?

אף שאזרחים רבים במדינת ישראל עומדים בתנאי הזכאות לקבלת החזרי מס, הלכה למעשה, ללא בדיקה אקטיבית של הנושא – לא תדעו האם אתם בין הזכאים לקבלת ההחזר המיוחל, או לא.

מס הכנסה אינו שולח הודעות לנישומים ולבעלי תיקים בנוגע לזכאותם להחזר מס. זאת מאחר וגביית מס ביתר נגזרת לרוב משגיאת חישוב או מאי ניצול של הזכאות להטבות מס. לכן מס הכנסה בעצמו אינו בהכרח מודע לכך שהוא חייב כספים לעובדים ספציפיים ובאיזה היקף.

נשאלת אם כן השאלה: כיצד בכל זאת ניתן לדעת אם קיימת זכאות לקבלת החזר מס? הדרך הקלה ביותר לבדוק את הנושא הוא בפנייה לחברת ייעוץ מס מקצועית. גם רואה חשבון מיומן יכול לזהות אם ישנה זכאות למימוש נקודות זיכוי שלא ניצלתם או פוטנציאל לקבלת החזרי מס בהינתן תרחישים מסוימים.

 

התרחישים הקלאסיים שבהם נוצרת זכאות להחזרי מס

ישנם מספר תרחישים נפוצים שבהם עובדים זכאים להחזרי מס, והם:

 

הפרשי הכנסות בשל שינויים במסגרת ההעסקה

כאשר נוצרים הפרשים בין סכום המשכורת שעובד צפוי לקבל, ובין סכום המשכורת העובד הכניס בפועל, הוא עשוי להיות זכאי לקבלת החזרי מס. דוגמא שכיחה למצב כזה, היא במקרה בו עובד מחליף את מקום העבודה שלו במהלך שנת המס, עובר תקופת אבטלה, יוצא לשנת שבתון, או שגובה השכר שלו משתנה.

 

העסקה תחת מספר מעסיקים ללא תיאום מס

גם עובדים המועסקים ביותר ממקום עבודה אחד, מבלי שביצעו תיאום מס, משלמים בפועל מס הכנסה בשיעור מקסימלי, ומכאן שישנה סבירות גבוהה לכך שהם זכאים להחזרי מס.

 

אי מימוש של נקודות זיכוי במס הכנסה

כאשר עובד אינו מממש את הטבות המס שלו באמצעות נקודות הזיכוי שהוא רשאי לקבל במס הכנסה, הוא יכול לנצל אותן כהחזרי מס. מצב כזה עשוי להיווצר למשל, בנסיבות המובילות לשינויים במצבו המשפחתי של העובד המתרחשים תוך כדי שנת המס, כדוגמת נישואין, גירושין או לידה של ילד חדש.

גם השלמת לימודים אקדמיים או קבלת תעודת מקצוע, מזכה בנקודות זיכוי במס הכנסה, וכן מחלה קשה של העובד או של בני משפחתו. ישנן סיבות רבות ונוספות המזכות עובדים בנקודות זיכוי ממס הכנסה, ולכן מומלץ לברר כראוי את הנושא לפני שמגישים בקשה לקבלת החזרי מס.

 

הקלות מס בשל שינויי מגורים, חסכונות וביטוחים

ישנן נסיבות נוספות המזכות בהקלות מס שאי מימושן במהלך שנת המס, עשוי לזכות את הנישום בקבלת החזרים לאחריה.

בין הנסיבות הללו ישנו מעבר ליישוב בפריפריה – מתוך רשימה מוגדרת של יישובים המזכים את תושביהם בהקלות במיסוי, רכישה של ביטוח חיים, וכן הפקדת כספים לקופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות.

 

הדרך הקלה ביותר לקבלת החזרי מס

כדי שתוכלו לקבל החזרי מס, תידרשו להגיש בקשה להחזר מס לפקיד השומה במשרדי מס הכנסה באזור מגוריכם. אולם להבדיל מתיאום מס שאותו אפשר לבצע באמצעות האינטרנט, בקשות לקבלת החזרי מס מחייבות הגשה ידנית.

למרבה המזל, ישנה דרך קלה ונוחה יותר לקבלת החזרי מס, והיא הסתייעות בחברה לייעוץ מס מקצועי, המתמחה בנושא, כמו חברת אינדיגו פיננסים.

 

חלון הזמן שבו ניתן להגיש בקשה קבלת החזרי מס

לשם קבלת החזרים ממס הכנסה, יש להגיש בקשה להחזרי מס בתוך עד 6 שנים משנת המס שבגינה הבקשה מוגשת. במידה ואתם מעוניינים להגיש בקשה לקבלת החזר מס בגין כמה שנות מס במרוכז, תידרשו להגיש בנפרד טופס בקשה עבור כל שנה בנפרד.

מכאן שחשוב לשמור על כל תלושי השכר וה- 106 שלכם עבור כל השנים שטרם הגשתן בקשת החזר בגינן. חשוב לדעת שהגשה שגויה או לוקה בחסר של הבקשה לקבלת החזרי המס, עלולה להוביל לפגיעה בסכום ההחזרים הצפוי, ואפילו להוביל לדחיית הבקשה להחזרים על הסף, בידי רשות המיסים.

מכאן החשיבות הרבה של פנייה לליווי מקצועי בהגשת בקשה לקבלת החזרים ממס הכנסה.

 

ממי ניתן לקבל סיוע בנושא החזרי מס?

אם אתם זקוקים לסיוע בבדיקת זכאותכם לקבלת החזרי מיסוי, מעוניינים לברר מהו סכום החזרי המס שאותו אתם זכאים לקבל, או צריכים עזרה בהליך הגשת הבקשה עצמו, אנו בחברת אינדיגו פיננסיים, נשמח לעמוד לרשותכם.

הניסיון שלנו מעיד על כך שהגשת הבקשה לקבלת החזרי מס באמצעותנו, גם מסייעת בקיצור תהליכים מול רשות המיסים וגם תורמת במקרים רבים להגדלה של גובה ההחזר הצפוי במידה ניכרת.

אז במקום להסתבך עם בירוקרטיה מיותרת, הרשו לנו לפעול עבורכם להשגת ההחזרים שמגיעים לכם.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון