החזר מס שלילי

החזר מס שלילי ידוע גם בתור מענק הכנסה. מדובר בכלי חשוב של רשויות המס לתגמל עובדים שעומדים בתנאים מסוימים.

רבים לא יודעים שהם זכאים למענק מן הסוג הזה – שיכול להגיע גם לאלפי שקלים מידי חודש.

בעקבות מגפת הקורונה – הכנסות של תאים משפחתיים רבים קטנו מאוד והובילו לכך שההכנסה החודשית, שלעיתים קטנה בעקבות הקטנת אחוזי משרה או אף הוצאה לחל"ת, לא מספיק לכסות את ההוצאה החודשית (שכוללת תחזוקת בית וילדים) שרק גדלה בתקופת המגיפה.

הבדיקה לזכאות היא פשוטה מאוד ויכולה להעניק עוד אלפי שקלים לבני הזוג במסגרת קבלת החזרי המס השליליים.

התנאים לקבלת החזר המס השלילי השתנו בעקבות מגפת הקורונה. במאמר זה יוסבר אודות החזר המס השלישי, התנאים השונים לקבלתו והפרוצדורה הכרוכה במימוש ההטבה.

 

על אילו נתונים מתבססים כאשר מחשבים זכאות להחזר מס שלילי?

כאשר מחשבים החזר מס שלילי מובאים מאפיינים רבים לתוך החישוב הכללי של רשויות המס.

בראש ובראשונה, גודל השכר הממוצע של מגיש הבקשה (ליתר דיוק של התא המשפחתי של מגיש הבקשה) במסגרת שנת המס.

השכר הממוצע שמחושב הוא שכר ברוטו, כלומר שכר לפני הניכויים השונים (מיסים, ביטוח לאומי, הפרשות חסכון שונות וכיוצא באלו).

הרבה פעמים שכר הברוטו גבוה באופן משמעותי משכר הנטו (השכר לאחר הניכוי) – אבל זהו המדד שמחושב.

נתונים שונים שיכולים להיות רלוונטיים הם מספר הילדים בתא המשפחתי (ככל שעובדת למשל מהווה גם אם – זהו נתון שיכול להשפיע לטובה על הסיכויים לזכאות להחזר מס שלילי), כמות הנפשות העובדות בתא המשפחתי והאם ישנו הורה אחד או שניים.

 

החזר מס שלילי

תנאי הזכאות להחזר מס שלילי

על מנת להיות זכאים להגיש בקשה לקבלת החזר מס שלילי (כלומר שבכלל הבקשה תיבדק על ידי רשויות המס) – יש לעמוד על מספר תנאים שיובאו בתת פרק זה בהרחבה:

גיל

על מגיש הבקשה להיות מעל גיל עשרים ושלוש ולהיות הורה לילד אחד לפחות (כאשר ההגדרה של ילד לעניין זה היא מי שלא מלאו לו תשע עשרה במהלך שנת המס) או לחילופין להיות מעל גיל חמישים וחמש ללא קשר לשאלת הילדים.

האפשרות להגיש את הבקשה להחזרי מס שליליים החל מגיל עשרים ושלוש היא משמעותית מאוד שכן המצב הכלכלי של זוגות צעירים עם ילדים הוא כזה שבו כל שקל חשוב – ומה שניתן לקבל מרשויות המדינה מבורך מאוד.

מה גם, שאם לפני מגפת הקורונה אותם הסכומים היו משמעותיים לזוגות צעירים, היום בעקבות מגפת הקורונה, קל וחומר שאותם הסכומים יכולים לעזור לסגור את החודש ולבצע רכישות הכרחיות שונות שלא יכלו לעשות קודם לכן.

 

אופן חישוב הזכאות לפי גיל

במידה ועומדים בתנאי זה, על מנת לקבל החזר מס שלילי יש לבצע את החישוב הבא:

לחבר את סכום ההכנסה ברוטו של שני בני הזוג, ולחלק אותה בחודשי העבודה שעבדו בהם במהלך השנה. תוצאת החישוב היא השכר הממוצע של בני הזוג ושל התא המשפחתי.

בנוסף, חשוב מאוד לזכור שסך ההכנסות שמוכנסות לחישוב המדובר הן רק ההכנסות החייבות במס הכנסה לפי דיני המס השונים. לכן, יש להכניס לחישוב רק מקורות הכנסה כמו בית עסק, עבודה, השכרת נכסים או כל מקור הכנסה מן הסוג הזה.

במידה והשכר הממוצע של בני הזוג היה בין אלפיים ומאה שקלים ובין ששת אלפים שקלים ומאתיים – הם זכאים לקבלת החזר מס שלילי.

מדובר על סכומי כסף יחסית נמוכים (בייחוד כאשר מדובר על הכנסת ברוטו) – כך שסכומי ההחזר חשובים אף יותר.

הדגמה לחישוב

לכאורה, זה נראה חישוב מסובך אך הוא למעשה פשוט, בייחוד אם כמות ההכנסה של בני הזוג לא משתנה מידי חודש (למשל אם אחוזי המשרה נשארים זהים לאורך כל השנה).

לכן, אם בן זוג אחד מרוויח באופן קבוע חמשת אלפים שקלים ברוטו והשני מרוויח רק אלף שקלים ברוטו, הסכום הממוצע שלהם מידי חודש הוא ששת אלפים שקלים ולכן הם יהיו זכאים.

כמובן שהחישוב נעשה מורכב יותר ככל שאחוזי המשרה או ההכנסה משתנים מידי חודש ולכן יש להסתכל על הסיכום השנתי של ההכנסה ולחלק אותו בחודשי העבודה.

ניתן לעשות זאת בקלות יחסית באמצעות הסימולטור של רשות המיסים.

בנוסף, במידה ומדובר בתא משפחתי יחידני (הכולל רק הורה מפרנס אחד) הרף משתנה ובמידה וההורה מרוויח פחות מ9,500 שקלים מידי חודש – תקום זכאות להחזר מס שלילי.

 

החזקת מקרקעין

הזכאות להחזר המס השלילית מותנית בהחזקת מקרקעין מוגבלת יחסית – ניתן להחזיק בדירת מגורים ובנוסף לה בבעלות של עד חמישים אחוזים בנכס נוסף.

כל אחזקה נוספת לכך שוללת את הזכאות להחזר המס.

 

אופן מימוש הזכאות

כפי שניתן לראות – ישנם רבים שיכולים להיות זכאים להטבת המס המדוברת בשיעור משמעותי שיכול להקל מאוד על סגירת החודש.

אך עולה השאלה, כיצד ניתן להגיש את הבקשה ולממש את הזכאות לקבלת החזר מס שלילי?

כפי שניתן לראות, מדובר על החזר מס שנעשה באופן שנתי על בסיס סך ההכנסות השנתי של התא המשפחתי ולכן יש להגיש את המסמכים השונים מידי שנה ושנה בהתאם להכנסות השנתיות שהיו באותה שנת מס.

יש למלא את הטפסים השונים שדרושת תביעה לקבלת מענק עבודה.

הטפסים השונים אינם דורשים דמי טיפול או אינדיקציות שונות על ההכנסה (שכן המידע הזה נתון כבר בידי רשויות המיסים).

אולם, במקרים בהם המעסיק לא דיווח את כל המידע הדרוש לרשויות – יכול להיות שתידרש השלמת מסמכים מסוימת מצד התובע.

 

הגשת תביעה מקוונת לעומת פיזית

במידה וכבר בעבר מולאה תביעה לקבלת מענק עבודה (החזר מס שלילי) – ניתן להגיש את התביעה בפשטות יחסית באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים.

במידה וזוהי הפעם הראשונה של המגיש – יש למלא את התביעה באופן פיזי באמצעות הדואר.

כאשר ממלאים את המסמכים באופן פיזי בדואר, יש לספק לפקידי הדואר מידע מסוים הנוגע להכנסה ולסוגי המעסיקים של מגישי התביעה.

לרוב, יישאלו שאלות הקשורות במספר מקומות העבודה בהם עבד המגיש, האם עבדו במקביל גם בתור עצמאיים, וסוגי מידע מזהה.

חשוב לדעת שהמידע שנמסר לרשויות המס מוצלב עם מידע נוסף שיש על ההכנסות של המגישים אצל רשויות ציבוריות אחרות ובהן בעיקר את המוסד לביטוח לאומי והדוחות שמגיש המעסיק כך שאין טעם לנסות ולהסתיר מידע מסוים מן הרשויות בעת הגשת התביעה.

יתרה על כך, במידה ומתגלות לרשות המס טעויות בדיווח או שינוי במצב העובדתי – הרשות רשאית עד שלוש שנים לגבות מחדש את סכומי המענק שניתנו למגישי התביעה.

בנוסף, על מנת להטיל סנקציה על מי שניסו לרמות את הרשות ונתפסו – לא ניתן יהיה להגיש את התביעה לקבלת החזר מס שלילי בשנתיים שלאחר מכן.

 

סיכום

כפי שניתן לראות, החזר מס שלילי הוא דרך חשוב ומועילה לקבל סכומי כסף גבוהים יחסית מידי שנה מרשויות המס.

על מנת לקבל את ההחזר יש לעמוד בתנאים קשיחים יחסית הקשורים בעיקר לכמות ההכנסה החודשית של התא המשפחתי ולכמות הילדים בתא.

ההגשה היא שנתית וניתן להגיש כל שנה בקשה להחזר.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

5/5 - (1 vote)
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון