פטור ממיסים

פטור ממס מתקבל בעקבות עמידה בתנאים מזכים או פעולות מסוימות. לצד הפטורים האפשריים ישנן גם הטבות וזכויות שונות ניכויים, זיכויים והחזרי מס – כולם נועדו לצמצמם את חבות התשלום ולהותיר אצלכם יותר כספים. אז כיצד תקבלו פטורים מתאימים ממס וגם תתנהלו בחכמה מול רשויות המס? המידע לפניכם.

 

פטור ממס הכנסה כמוצר צריכה נחשק

"החיים הם תקופה קשה" אומר הקומיקאי חנוך דאום ובצדק: הרי כולנו עובדים קשה, פועלים בכמה וכמה תחומי חיים מקבילים ומשתדלים לנהל את כולם בשליטה מלאה, תוך מודעות למתרחש ועל הצד הטוב ביותר. אבל האם נמצאות ברקע זכויות מסוימות שלא ידעתם שניתן לנצל? בהחלט ייתכן.

חלק גדול מזכויות אלו נמצא למרבה הצער יותר על הנייר מאשר במודעות הציבורית, אבל לא נוכל לפרט כאן את כולן. לכן במאמר זה נתרכז בזכות משמעותית, גדולה ומרכזית במיוחד – פטור ממס הכנסה.

באופן עקרוני, ניתן לומר שכל חבות תשלום במס יכולה להיות פטורה, אם רק תדעו מהם הקריטריונים, התנאים והפעולות המתאימות כדי לקבל את פטור המס.

במקרים אחרים ייתכן שמגיעה לכם הנחה מסוימת וקיימות גם הטבות אפשריות רבות שמומלץ לדעת כיצד ניתן לקבל ולנצל. כל אלו עשויים להביא לחיסכון שנתי כולל בתשלומי המיסים של אלפי ואף עשרות אלפי שקלים.

 

שיטת המיסוי הישראלית על קצה המזלג

המיסים הם שיטה שבה המדינה גובה כספים מהאזרח למימון פעולות שלטוניות שונות, אך זוהי הגדרה רחבה ביותר. בפועל, מדובר בתחום עצום ודינמי שנועד לא פעם גם להשגת מטרות כלכליות כאלו ואחרות ולעתים גם מטרות כלכליות.

במובן רוחבי, הם מסייעים לאיזון ויצירת שוויון כלכלי בין אזרחים ומווסתים את ההון הפרטי שנמצא בידיהם.

בנוסף, מדובר בכלי להתנהגות ציבורית. פטור ממס יכול לעודד אתכם לבצע מהלכים מסוימים, כמו למשל השקעה בקרקעות מסוימות בעיירות פיתוח וגם להגביל אתכם מלבצע אחרות, כמו למשל לרכוש שתי דירות באותה שנת מס.

המיסים המוטלים מחולקים לשני סוגים: מס ישיר, המוטל על ההכנסות ונלקח מכם ישירות, ברובו מס הכנסה המחושב לפי מדרגות מס ושיעור מס שולי שנקבע לכל מדרגה. וכך, ככל שהשכר גדל, כך גם שיעור המס השולי.

מס זה מנוכה במקור על ידי המעסיק שלכם ועובר למס הכנסה עד ה-15 לכל חודש. בסיום חישוב המס ברשות המיסים, העובד זכאי לנקודות זיכוי שיקטינו את החיוב במס וזאת בהתאם למצב האישי, המשפחתי ופרמטרים נוספים כמו שירות מילואים לדוגמה. כל נקודת זיכוי היא בעלת ערך כספי מסוים ולכן אותו ערך כספי יקוזז מחבות המיסים שתצטרכו לשלם.

מס עקיף הוא החלק במס שמוטל על הוצאות. הוא נלקח מהאזרחים כשמו – בדרך עקיפה, על ידי המע"מ ובעקבות רכישת מוצרים ושירותים שונים. מס זה מוכר יותר למפעילי עסקים ונותני שירותים שנדרשים לגבות מע"מ ולהעבירו למס הכנסה.

שיעור המע"מ עומד כיום על 17% ומשתנה על פי החלטת משרד האוצר. כמו כן, ישנו גם תשלום מס על רווחים, כלומר הכנסות בניכוי ההוצאות שלהן. מכירת דירה למשל היא דוגמה שכזו, שכן נוצר ממנה רווח ועליו יש לשלם מס. כמו כן, חברות בע"מ משלמות מס חברות על הרווחים שלהן בשיעור קבוע של 25%.

 

פטור ממס
פטור ממס

תכנון מס מושכל ומראש

לא די בקבלת פטור ממס מסוים על מנת להפחית בתשלום המיסים. למעשה, פטור ממס נחשב לעתים כאירוע חד פעמי, בעוד שיתר תשלומי המיסים מתרחשים בעקביות ובאופן שוטף.

ולכן כדי להפחית מגובה המס ואפילו להימנע ממנו על ידי ניצול פטורים שונים, מומלץ לבצע תכנון מס מקצועי לטווח הארוך, שיבטיח צמצום ככל האפשר של התשלומים וימצה כמה שיותר זכויות שתוכלו לקבל.

 

סוגי פטורים ממס

רשימה ארוכה מכילה את כל סוגי הפטורים הקיימים במס, לכל אחד מהם תנאים שונים ותלות בגורמים אחרים לחלוטין. כדי לבדוק את זכאותכם לפטור מס, רצוי להמשיך לקריאה נוספת בתחום המדויק ולהתייעץ עם גורם מקצועי בנוגע לבקשת הפטור והשלכותיו על תכנון המס העתידי.

 

פטור ממס הכנסה על כספים המשולמים לעובד בסיום העסקתו

עובדים שקיבלו מענקים ודמי פיצויים יוכלו לקבל עליהם פטור ממס בגובה שכר חודשי אחרון כפול שנות העבודה ועד לתקרה של 12,340 שקלים כפול שנות העבודה. ניתן להגדיל את הפטור במידת הצורך לגובה של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה. אם קיים סכום מעל לתקרה, הוא ימוסה כחוק.

 

פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים

בדומה לכספי סיום העסקה, גם כאן תקרת הפטור היא בגובה של 12,340 ₪ כפול שנות העבודה ובחישוב של משכורת אחת כפול שנות העבודה. אם הפיצוי גבוה יותר ומחויב במס, ניתן לפרוס אותו למספר שנים או לתכנן אותו כך שיופקד לקצבה או רצף פיצויים שיכולים להיות פטורים ממס גם הם בכפוף לתנאים מסוימים.

 

פטור ממס הכנסה על מענק פרישה

פטור זה ניתן על כל המענק ובתנאי שבצירוף כל הסכומים המשולמים בסיום ההעסקה לא עולים על תקרת השכר האחרון כפול שנות העבודה ועד ל-12,340 ₪ כפול שנות העבודה. ניתן לבקש הגדלה עד 1.5 משכורות לכל שנת עבודה. אם קיים סכום מעל לתקרה, הוא ימוסה כחוק.

 

פטור ממס הכנסה על תשלום "חלף הודעה מוקדמת" לעובד שפוטר או התפטר

פיצוי זה בדומה למענק הפרישה, הינו פטור ממס כל עוד בצירוף כלל הסכומים בסיום העסקת העובד מתקבל סכום שלא עולה על התקרה האמורה ובחישוב שכר אחרון כפול שנות העבודה.

 

פטור ממס הכנסה על הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני ולביטוח אובדן כושר עבודה

הזכאות לפטור ניתנת עד 7.5% מהשכר של העובד ולא יותר מתקרה של 1,978 שקלים. מה שמעבר לכך, ימוסה כחוק והסכום שנותר פטור ממס על הפרשות לביטוח אובדן כושר עבודה או פנסיה הינו פטור גם מדמי ביטוח לאומי ודמי בריאות.

 

פטור ממס הכנסה על הפרשות המעסיק לקרן השתלמות של העובד

פטור ממס זה ניתן בהתאם לדרכי משיכה ספציפיות לעצמאיים ולשכירים שחשוב להכיר בטרם ביצוע הפעולה.

 

פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירה למגורים

כל עוד הדירה מושכרת בסכום של 5,070 ₪ היא פטורה ממס. אם היא מושכרת בסכום של עד 10,140 ₪ היא פטורה חלקית וזאת על פי חישוב ייחודי. כמו כן ישנם מסלולי פטור מיוחדים לבני ה-65+ שעוברים למגורים בדיור מוסדי ומשכירים את הדירה שברשותם.

 

פטור מתשלום מס הכנסה לנכי עבודה, בעלי נכות רפואית, עיוורים ולקויי ראייה

פטור ממס בנסיבות רפואיות ניתן בהתאם לקריטריונים רפואיים המתאימים למצבו של מבקש הפטור ונועדו לסייע לו ולבני משפחתו בהתמודדות ובאמצעים נדרשים לשלומו ובריאותו.

 

פטור ממס רווחי הון

פטור זה מתקבל הן בגין רווחים בקרנות השתלמות, הן במשיכה מקופת גמל להשקעה (פטור ממס רווחי הון – קופת גמל להשקעה) או קופה לא פעילה, על הכנסה מריבית, בגין משיכה מתוכנית "חיסכון לכל ילד" כקצבה והשקעה בפיקדונות או פוליסות חיסכון.

 

פטור מס באמצעות השירות של אידיגו פיננסים

חברת אינדיגו פיננסים נמנית עם צמרת החברות המתמחות בסוגיית המיסוי והייעוץ הכלכלי לעצמאים ולשכירים כאחד. אנו מספקים ייעוץ וליווי בתכנון מס, החזרי מס וגם מתן מידע על זכויות אפשריות להטבות מס ולפטורי מס שיסייעו לכם לעצב את עתידכם הכלכלי בהצלחה. צרו עמנו קשר ונדאג גם לכם.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון