פטור ממס הכנסה – הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני

פטור ממס הכנסה בגין הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני ניתן עבור הפרשות של עד 7.5% משכר העובד ועד לתקרה קבועה בחוק. אבל זה לא הכל – יחד עם הפטור, יש גם הטבות נוספות שחשוב להכיר. במאמר זה נעשה סדר בכל החובות והאפשרויות שעומדות לרשותכם בהפרשות לפנסיה.

 

חובת ההפרשות לביטוח הפנסיוני

עצמאים ושכירים מחויבים כידוע להפקיד כספים לקרן פנסיה, אך מלבד הידע האישי בנוגע למחויבות לעשות זאת, חשוב להבין גם מהן הטבות המס המשתנות שניתן לקבל, עד איזו תקרת מקסימום הן מגיעות ולמי ניתן פטור ממס הכנסה בגין הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני.

חובת ההפקדות לפנסיה היא חובה המעוגנת בחוק. בעוד שעצמאיים אמורים לבצע אותה באופן עצמאי ללא גורם נוסף שיבצע עבורם את ההפקדות, שכירים מעבירים את חובת ההפקדה למעסיקים שלהם, שמפרישים משכרם הישר לקופת החיסכון הפנסיוני.

החוק גם קובע את שיעור ההפרשה החודשי של כל עובד וכן את כל הטבות המס המתקבלות מסכומים מסוימים.

כמובן שישנו הבדל בין הסכום שחובה להפריש לסכום שמאפשר הטבות מס ואפילו פטור ממס הכנסה, אך המדינה מבקשת לעודד את ההפרשות לפנסיה ככל יכולתה ומספקת הטבות מוצלחות ככל שסכומי ההפקדה גבוהים יותר מסכומי החובה.

 

כמה ניתן להפקיד לפנסיה בכל חודש?

גובה ההפקדות המינימלי בחוק עומד על 18.5% כאשר המקסימום הוא על 22.83% מהשכר. מלבד טווחים אלו, קיימות גם הפרשות מעסיק נוספות כמו פיצויים למשל, שהמינימום להפרשתם בשנת 2020 עמד על 6% משכרו של העובד והמקסימום להפרשות אלה עמד על 8.33%.

נכון לשנת 2021 שחוותה עדכונים ספציפיים לאחר משבר הקורונה, נקבעה תקרת הפקדה בשיעור של 20.5% מפעמיים תקרת השכר הממוצע במשק שעומד על 10,762 ₪.

במילים אחרות, ניתן להבין כי 20.5% לשכר ממוצע במשק מהווים 21,102 ₪ לחודש ולפיכך תקרת ההפקדה היא 4,326 שקלים. כעת, סכום כל ההפרשות לרבות הפרשות מעסיק, הפרשות לפיצויים וגם הפרשותיו של העובד עצמו לא יוכלו לעלות מעבר לתקרה זו.

כל מה שנוסף מעבר, יועבר באופן אוטומטי לקרן פנסיה משלימה בניהול הגורם שקופת הפנסיה נמצאת אצלו וללא שום הטבת מס.

לכן הפתרון המועדף הוא לחסוך בדרך אחרת סכומים רלוונטיים לגיל הפרישה, במקום לנסות ולהפריש סכום לא מבוטל וללא יעילות. למשל הפקדות לקופת גמל או חיסכון פנסיוני אחר שבו החוזה לא משתנה לאורך תקופת החיסכון הפעילה.

 

הטבות מס על הפקדות עובדים שכירים לפנסיה

המדינה מעניקה הטבות מס על הפקדת כספים לביטוח פנסיוני והן ניתנות עד לתקרת ההפקדה האמורה. אחת ההטבות הללו היא זיכוי מס הכנסה בסך 35% מההפקדות לפנסיה, לבעלי משכורת של עד 8,700 ₪ בחודש.

ממשכורת זו ניתן להפריש עד 7% לפנסיה (סכום של 609 ₪) כאשר גובה ההטבה המקסימלי הוא 213 שקלים לחודש (35% מתוך הסכום של 609 ₪ מהווים 213 שקלים) וסכום נאה ביותר של 2,556 ₪ לשנה.

 

הפרשות עצמאים לביטוח פנסיוני

חובת ההפרשות לביטוח פנסיוני בקרב עצמאיים נקבעה בשנת 2017 ומתעדכנת בשיעור ההפקדה המינימלי (במצב אידיאלי) אחת לשנה. נכון לשנת 2021, שיעורי ההפקדה הם להלן:

עצמאיים שמרוויחים את מחצית השכר החודשי הממוצע במשק, קרי 5,275.5 ₪ – יפקידו 4.5% מהכנסתם החודשית, כלומר 237 שקלים לחודש.

עצמאיים שמרוויחים בין 5,275.5 ועד 10,762 (השכר הממוצע במשק) -יפקידו 12.55% מהכנסתם החודשית, כלומר 662 שקלים בחודש.

מעבר לסכומים אלו אין חובת הפקדה, אך תקרת המקסימום היא 899 שקלים לחודש, המצטברים לסכום שנתי של 10,762 שקלים בשנה.

המדינה מבקשת לעודד עצמאיים לבצע הפקדות מעבר לסכומי החובה המתוארים ולכן מספקת הטבת מס על הפקדות לביטוח הפנסיוני בגובה 16.5% מהשכר של כל עצמאי, בתנאי שלא עבר את תקרת ההכנסה השנתית שעומדת על 208,800 שקלים נכון לשנת 2021.

מדובר בתקרת הכנסה ל"עמיתים מוטבים", כלומר עצמאיים שהפרישו לפחות 16% מגובה השכר הממוצע במשק. אם הפרישו פחות, תקרת ההכנסות לקבלת הטבת המס תהיה נמוכה יותר. כמו כן, עצמאיים בעלי הוצאות מוכרות על ביטוח אובדן כושר עבודה יקבלו הטבת מס בגובה 16% מהשכר.

 

פטור ממס הכנסה - הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני
פטור ממס הכנסה – הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני

אז מה נותנת הטבת המס בגובה 16.5% לעצמאיים?

5.5% מתוכם מוענקים כזיכוי מס. הסכום להפרשה הוא בתקרה שנתית של 11,484 שקלים בשנה וזיכוי מס ניתן בגובה 35% מהסכום המופרש. אם הופרש הסכום המלא, הזיכוי שינתן הוא 4,019 ₪.

אם נוצלה הטבת מס על רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה, תקבלו הטבת זיכוי במס של 5% מהשכר.

11% מתוכם מוענקים כניכוי מס. תקרת הניכוי לשנת 2021 היא 22,968 שקלים. ניכוי המס ניתן על פי מדרגת המס של כל עצמאי והמדרגה המקסימלית היא בסך 7,120 שקלים.

הסכום המקסימלי שניתן להפריש לקרן פנסיה ולקבל עבורו הטבת מס הוא 34,452 ₪ כך שהטבת המס המקסימלית שתינתן בעבור סכום זה תהיה 11,139 שקלים למפרישי 16.5% משכרם.

כמובן שרצוי לעצמאיים להחליט על סכום חודשי אחיד וקבוע שיופקד בכל פעם לפנסיה וזאת כדי לשמור על הכיסוי הביטוחי ולהימנע מהגדלת הוצאות לקראת סוף השנה, רק לטובת הטבת המס. כמו כן, יש לבחור בסכום נמוך מהצפי להכנסה השנתית כדי שלא לעבור בטעות את התקרה.

 

הטבת מס רווחי הון במשיכת פנסיה לעצמאיים

הטבת מס רווח הון קיימת על כל הסכום שהופרש לביטוח הפנסיוני, כל עוד משיכתו מבוצעת לאחר גיל הפרישה כקצבה חודשית.

 

הטבת מס לשכירים ועצמאיים כאחד

סעיף 47 לפקודת מס הכנסה מתייחס לשכירים שחלק מהמשכורת שלהם היא בגדר "שכר לא מובטח", כלומר חלק המשכורת שלא מופרש לקופת פנסיה או גמל. שכר זה הוא למעשה שכר הבסיס ותוספות כמו וותק, מקצועיות, עמלות ועוד. שכר מובטח איננו מכיל שעות נוספות, החזרי הוצאות, בונוסים ומשכורת 13 שמגדילים את סכום הנטו בשכר העובד.

במקומות מסוימים, אף יוגדר חוזה עבודה שלפיו 75% מהווים שכר מובטח. לאור זאת, מתוך השכר החודשי מבצעים הפקדות לקרנות פנסיה וקופות גמל רק מסכום השכר המובטח, כך שישנה יתרה שאינה מובטחת. הדבר מותיר יותר כסף לשכיר בנטו החודשי שלו, אבל צובר פחות לפנסיה.

עד כה ההקדמה וכעת להטבה: עמיתים שהפקידו בשכר המובטח שלהם לפחות 1,688 שקלים בחודש לביטוח הפנסיוני (או לקופת גמל כקצבה) המהווה 16% מגובה השכר במשק, יקבלו הטבה בסך 5% זיכוי במס ו-11% ניכוי במס – מהלך שיוריד את מדרגת המס עבור השכר שאינו מבוטח. ההטבה מוגבלת עד 8,700 שקלים בחודש.

עמיתים שאינם מוטבים רשאים להפקיד רק 10% מהשכר הבלתי מבוטח ולקבל 5% ניכוי ו-5% זיכוי במס.

 

פטור ממס הכנסה על הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני ויתר האפשרויות

פטור ממס הכנסה – הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני מתקבלות בגין הפרשות שנמוכות מגובה מסוים. ההפרשות עצמן לביטוח הפנסיוני + הפרשות לביטוח אובדן כושר עבודה אינן עולות על 7.5% ממשכורת העובד ולא על התקרה הקיימת בחוק. אם המעסיק מפריש יותר ממה שמותר, סכום זה יחויב במס כרגיל.

יחד עם זאת, עצמאיים ושכירים כאחד יוכלו לקבל הטבות מס מוצלחות ומשמעותיות, המאפשרות לחסוך סכום שנתי של אלפי שקלים בתשלומי המיסים ולשמור על התנהלות תקינה ורציפה עד לגיל הפרישה.

אנו בחברת אינדיגו פיננסים נשמח לעמוד לרשותכם בכל צורך, ללוות ולייעץ בנוגע לסכום ההפקדות ותכנון מס ארוך טווח, כדי שתגיעו מוכנים ובטוחים לגיל הפרישה.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון