מענק פרישה פטור ממס

מענק פרישה פטור ממס יתקבל במספר מצבים, שנובעים מתכנון מושכל, ידע מתאים וגם נתונים אפשריים שכוללים את חיי העבודה שניהלתם עד כה. במאמר זה נפרט כיצד תקבלו פטור על המענק שניתן לכם ומהן האפשרויות בעת הפרישה וגם למקבלי מענק שממשיכים הלאה לעבודה הבאה:

 

מענק פרישה – על מה ולמה?

אדם שמסיים את עבודתו במקום מסוים מכל סיבה שהיא (פיטורים, התפטרות או פרישה לגמלאות) זכאי לזכויות סוציאליות מסוימות, המוגשמות על ידי כספים שניתנים בעקבות הסכם כזה או אחר עם המעסיק לצד כמה חוקים מתאימים למקרה. אחד מהתקבולים האפשריים הללו הוא מענק פרישה.

להבדיל מתשלומים אחרים שניתנים לעובד בסיום העסקתו כמו פדיון ימי מחלה וחופשה, מענק הפרישה איננו קבוע בחוק ולכן יינתן רק על סמך ההסכם שברשות העובד מול מעסיקו או מול ארגון עובדים שאליו הוא שייך.

גובה המענק ונסיבות מתן המענק גם הם משתנים על פי הסכם כזה או אחר שנוצר בעבר. המעסיק למשל יכול להחליט לתת מענק פרישה אם ברצונו לעודד יציאה של עובדים לגמלאות ותחלופה של כוח האדם.

מרגע שנוצר חוזה שכולל את מענק הפרישה – הוא חלוט, כלומר שהמעסיק לא יוכל להתחרט, לחזור בו או לא לתת את מענק הפרישה בתירוצים כלשהם.

 

עד כה ההקדמה לגבי מענק הפרישה

אך כעת הגיע הזמן לדון בחלק החשוב והבוער יותר – האם וכיצד ניתן לקבל ממנו פטור מס? מדובר בידע חשוב ומרכזי למסיימי העסקה ובפרט ליוצאים לפנסיה, שכן הוא מונע מהצורך לתכנן כראוי את שלב הפרישה ולהבין עם כמה כסף בדיוק מגיעים אליו.

עקרונית, כל תשלום – מהשכר הרגיל ועד לתקבולים כספיים כאלה ואחרים שהעובד קיבל בסיום עבודתו, מחויב במס. פורשים שקיבלו מענק פרישה יוכלו לקבל פטור ממס הכנסה על כך וזאת בהתאם לעמידה במספר כללים ופעולות:

מענק פרישה פטור ממס במענקי פרישה עד לסכום הפטור בחוק

מענק הפרישה פטור ממס עד לסכום השווה את המשכורת החודשית האחרונה כפול מספר שנות העבודה. במילים אחרות, עובד שהשתכר ב-11,000 ₪ בחודש עבודתו האחרון ועבד במקום העבודה הנוכחי במשך 25 שנים, יוכל לקבל עד 275,000 ₪ כמענק פרישה פטור ממס לחלוטין.

אם מענק הפרישה ניתן עקב מוות, הוא יהיה פטור ממס עד לסכום של שני חודשי העבודה האחרונים, כפול וותק. אפשר גם לבקש להגדיל את הפטור עד 150% מגובה השכר האחרון (משכורת וחצי) כך שסכום הפטור הכולל למענק הפרישה לא יעבור את התקרה הקבועה בחוק בסך 12,340 ₪ (נכון לשנת 2021).

סכום הפטור שניתן במענקי פרישה עקב מוות יכול להגיע רק עד 24,680 ₪ (גם נתון זה נכון לשנת 2021, התקרה מתעדכנת מידי שנה). כל סכום מעבר לסכומים אלו שניתן כמענק פרישה חייב במס וזאת על פי שיעור המס השולי של העובד הפורש.

 

מענק פרישה פטור ממס
פטור ממס הכנסה – מענק פרישה

מענק פרישה פטור ממס בפריסת החלק שחייב במס

אם קיימת יתרה במענק החייבת במס הכנסה, ניתן לפנות לפקיד השומה כדי לפרוס אותו. הפריסה תבוצע על פי חלקים שווים ולאורך שנות העבודה שעליהן משולם המענק, אך רק עד שש שנות מס אחורנית מהשנה שבה המענק ניתן.

דרך אחרת היא לפרוס את הסכום דווקא קדימה, כלומר לשנות המס העתידיות. יש לפנות לפקיד השומה עם הכנסות ומענק הפרישה שהתקבלו ואם יאשר זאת, הוא יוכל לדרוש תשלום מקדמה על חשבון תשלום המס שתשלמו בהמשך.

את הפריסה יש לדרוש על ידי מילוי של טופס 116ג' ברשות המיסים ולצרף אליו את המסמכים הרלוונטיים, לרבות ציון סכום הפריסה הכולל של החלק המחויב במס. אם הבקשה היא לפריסה קדימה, עליכם להגיש דוחות רלוונטיים גם עבור שנים אלו.

 

פטור ממס הכנסה – מענק פרישה, על ידי שימוש בשיטת הרצף

פורשים שמעוניינים להשתמש ברצף זכויות, יכולים לדחות את התחשבנות המס לעזיבת עבודתם הבאה, מה שמתאים כמובן לעובדים שאינם פורשים לגמלאות.

אפשר לבצע את רצף הזכויות בכפוף למסירת הודעה לפקיד השומה לפיה העובד בוחר שלא לקבל את סכום הפיצויים שהוא זכאי לו. אם סכום זה שולם בידי המעסיק עצמו, יש לבקש שהוא יופקד על ידי אותו מעסיק בקופת גמל לפיצויים ברגע שהעובד יחליט על פרישתו.

כעת עליו להתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש בתוך שנה מפרישתו ממקום העבודה הקודם ולקבל תשלום לאותה קופת גמל.

גם כאן קיימת תקרה המיועדת לרצף זכויות והיא שווה לארבע פעמים השכר הממוצע במשק (נכון לשנת 2021 סכום זה הנו 42,204) כפול ותק שנות העבודה במקום שממנו העובד פרש ובצירוף הסכום לכיסוי כל התחייבות מצד אותו מעסיק בהתאם לחוק פיצויי פיטורים.

עובד שיחליט להשתמש בשיטת הרצף באופן הזה, יביא לכך שמענק הפרישה ייחשב כאילו לא התקבל כלל, בין אם מדובר במענק פטור ממס ובין אם פטור רק בחלקו. אם מדובר בסכום שחלקו חייב במס, הפורש יצטרך לפנות לפקיד שומה ולבקש אישור לפטור מביצוע ניכוי מס.

לפרטים נוספים על מענק פרישה פטור ממס בהמשך המאמר.

הבוחרים ברצף זכויות שקיימו את כל התנאים הללו אך קיבלו בפרישתם מעבודה חלק מסכום מענק הפרישה, יצטרכו לדעת שהוא יהיה חייב במס ללא פטור.

הבוחרים ברצף זכויות אצל מעסיקים קודמים או מספר מעסיקים קודמים שאחד ממעסיקיהם בעבר בחר שלא להמשיך את הרצף, יביאו לכך שכל תקופת עבודתו – הן אצל המעסיק האחרון והן אצל המעסיקים הקודמים תיחשב לתקופה אחת.

לפיכך, כל הכספים שהצטברו בקופת הגמל כולל מענק פרישה מעבודה ייראו כאילו התקבלו ממקום העבודה האחרון. הסכום שכולל פטור ממס הכנסה ייקבע על פי המשכורת האחרונה אצל המעסיק האחרון ועד לתקרת הפטור בשנת הפרישה.

רצף זכויות מאפשר לכם לחזור בכם תוך שנתיים מהמועד האחרון שבו בחרתם כך, גם אם עדיין קיימת תעסוקה אצל המעסיק האחרון. במקרה כזה כל הסכומים שהצטברו עד כה בקופת הגמל ייראו כאילו התקבלו ממעסיק קודם, הנחשב כמעסיק אחד גם אם היו עד כה מספר מעסיקים.

הסכום הפטור ממס ייקבע על פי השכר מהמעסיק האחרון ועד לתאריך החזרה בכם מרצף, עד לתקרת הפטור. אם תחזרו בכם אחרי תקופה של שנתיים ממועד הבחירה האחרון וכמובן טרם הפרישה בפועל, כל סכום שהצטבר עד כה בקופת הגמל יהיה חייב במס ולא יינתן לגביו פטור ממס הכנסה.

 

פטור ממס הכנסה על מענק פרישה באמצעות רצף קצבה

דרך רביעית ואחרונה לקבלת פטור ממס מענק פרישה היא שימוש ברצף קצבה. אם ברשות העובד כספים שנחסכו בקופת גמל לקצבה (קופת פנסיה) והוא כבר רשאי לקבלם אך מצהיר בפני פקיד השומה כי בוחר להשאירם כדי למשוך את הסכום כקצבה, הדבר יביא לכך שבעתיד הסכומים הללו לא ייראו כאילו התקבלו במעמד הפרישה ולכן לא חל עליהן מס הכנסה אלא מס מופחת שמתאים לקצבאות.

 

אינדיגו פיננסים לרשותכם בעת הפרישה

הצוות המקצועי והמיומן שלנו ישמח לבחון עבורכם כל פעולה וכל אפשרות שתסייע לכם למטב את כספכם מעבודה ובפרט לטובת תכנון פרישתכם כאשר כל הזכויות והכספים שחסכתם עד כה עומדים לרשותכם ללא תשלומי עתק. צרו עמנו קשר להתייעצות ולליווי כבר עכשיו.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון