פטור ממס הכנסה – פיצויי פיטורים

פטור ממס הכנסה – פיצויי פיטורים ניתן רק במקרים מסוימים ובכפוף לתנאים ייחודיים. מהם וכיצד לדרוש אותם? במאמר זה תוכלו לקרוא בנוגע לזכויותיכם מול מס הכנסה בעת פיטורים מעבודה וכיצד לחשב את סכום הפיצויים שמגיע לכם.

 

זכויות המפוטרים מעבודה

אחת הסוגיות הרלוונטיות ביותר לעניין הפיטורין היא קבלת הפיצויים, שאמורים להבטיח ולעתים גם לתגמל את המשך דרכנו המקצועית ולעזור לנו לצלוח את תקופת "בין העבודות", שעלתה לדיון הציבורי מחדש מאז משבר הקורונה.

מלבד פיצויי פיטורים, זכאי העובד לתשלומים נוספים שמגיעים לו כמו פדיון ימי חופשה או הבראה שבדיוק החודש הייתה אמורה להתקבל – לא מעט מהם ישפיעו על תשלום המס כאשר ניתן לקבל אפילו פטור ממס הכנסה לחלוטין. מתי זה מתאפשר, למי ואיך? קראו ותגלו:

החוק קובע שכל עובד שפוטר ממקום עבודתו יקבל דמי פיצויים שנועדו לגשר על תקופת העדר ההכנסה (המפתיעה, ברוב תרחישי הפיטורים) ולתכנן את הצעדים הבאים בשוק העבודה.

פיצויי פיטורים הם תגמול משתנה והם יתקבלו על סמך הוותק של העובד, כאשר לרוב לא קיימת זכאות לפיצוי עבור תקופת עבודה שהייתה פחותה משנה אחת.

אם עובד מסוים מצליח להוכיח שפיטוריו התרחשו לפני סיום השנה במכוון כדי להימנע מתשלום הפיצויים עבורו, ייתכן שיהיה אפשר לקבל סכום כפיצוי גם בעבור תקופה זו.

אז מהו בדיוק גובה פיצויי הפיטורים? ובכן, גובה המשכורת האחרונה של העובד כפול שנות עבודתו באותו מקום עבודה זו התשובה.

במילים אחרות – אם עבדנו במסירות ובהנאה במפעל טקסטיל במשך 5 שנים ותלוש השכר האחרון מראה שהשתכרנו ב-7,000 ₪, הרי שפיצויי הפיטורין שלנו יעמדו על 35,000 שקלים.

סכום זה כבר נחסך עבורנו מצד המעסיק לאורך חמש השנים, מאחר והוא הפריש כחוק סכום חודשי מסוים מתוך המשכורת ישירות לקרן פיצויים.

 

פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים

כספי פיצויים שהתקבלו מפיטורים מחויבים במס ככל הכנסה שהעובד הכניס והם מחושבים על פי מדרגות המס האישיות וכל ההכנסה השנתית. אך יחד עם זאת, ישנם מקרים שבהם ניתן פטור ממס הכנסה עבור פיצויי פיטורים וזאת על פי זכאות שנובעת מעמידה במספר תנאים:

פיצויי הפיטורים יחד עם כל מענק ותגמול נוסף כמו פדיון ימי חופשה ומחלה, מענק פרישה וכן הלאה, אינם עוברים את הסכום שמתקבל ממכפלת השכר החודשי כפול מספר שנות העבודה.

סכום כולל לכל התשלומים והמענקים שמקבל העובד עם סיום העסקתו איננו עובר את התקרה הקבועה בחוק בסך 12,340 שקלים לכל שנת עבודה (נכון לשנת 2021).

אם הסכום שהתקבל היה נמוך מתקרת החוק אך גבוה ממכפלת השכר האחרון שהתקבל כפול שנות הוותק, ניתן לבקש להגדיל את הפטור ממס עד לכדי סכום של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה.

בעמידה בתנאים אלו, חל פטור ממס עבור כל הפיצויים שהעובד יקבל. אך אם סכום הפיצויים גבוה מהתקרה בחוק, ניתן לקבל פטור ממס הכנסה בגין פיצויי פיטורים עד גובה התקרה ולשלם את הסכום שמעל לתקרה על פי מדרגת המס.

 

פטור ממס הכנסה - פיצויי פיטורים
פטור ממס הכנסה – פיצויי פיטורים

הפחתה במס הכנסה על פיצויי פיטורים

אם אינכם עומדים בתנאי פטור ממס הכנסה לקבלת פיצויי פיטורים, תוכלו לקבל הפחתה מסוימת בתשלום המס על ידי פעולות מסוימות:

פריסה של כספי הפיצויים

אפשרות אחת להקטנת הסכום החייב במס היא לפרוס את כספי הפיצויים על פני מספר שנים. פריסה זו תוכל להתבצע קדימה או אחורה, בהתאם לוותק העובד. לרוב פורסים את הפיצוי כך שעל כל 4 שנות וותק תחול שנת פריסה אחת.

הדבר אומר שסכום זה ייחשב כהכנסה בשנת מס אחרת, כך שבמקרים מסוימים ניתן יהיה לשלם עליה מס מופחת לעומת זה שמשולם במשיכת הכסף בפעימה אחת. בנוסף, יהיה אפשר לבקש משיכה בבת אחת של הסכום הפטור ממס במעמד הפיטורים ואת היתרה שאיננה פטורה מתשלום מס לפרוס למספר שנים בהתאם לזכאות הקיימת לעובד.

 

רצף פיצויים

עוד אפשרות היא לכלול את כל כספי הפיצויים ממקום עבודה קודם (אם יש) יחד עם כספי הפיצויים ממקום העבודה הנוכחי ולמשוך את כולם כקצבה או בפעימה אחת לאחר סיום ההעסקה.

בקשה לרצף פיצויים מגדילה את גובה הפטור עם השנים שכן הוותק של העובד מחושב לפי שני מקומות העבודה המפצים ולא רק אחד מהם. את רצף הפיצויים ניתן לבקש עד שנה אחרי מועד סיום ההעסקה ואף לבטל את הבקשה לכך בתוך שנתיים ממועד קבלת האישור.

 

רצף קצבה

מפוטרים או מתפטרים שלא מעוניינים למשוך את פיצויי הפיטורים אלא לקבלם בגיל הפרישה כקצבה, בדרך של פנסיה חודשית, יוכלו לבקש לייעד את דמי הפיצויים לקצבת הפרישה שלהם.

איך עושים זאת? מוודאים שהסכום הופקד בקופה שניתן למשוך ממנה כקצבה בהמשך ולמלא טופס בקשה מתאים. בגיל הפרישה ניתן יהיה למשוך את הסכום הפטור ממס ואת היתר לקבל כקצבה חודשית, עליה ייתכן שיחול מס קצבאות אך בשיעור נמוך מאוד.

 

נקודות חשובות לעניין פטור המס בפיצויי פיטורים

פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים נועד לסייע לעובד כלכלית בתקופה שבה הוא מחוסר עבודה. תקופת הפיטורים מהווה ניתוק סופי ומוחלט ביחסי עובד-מעביד ולכן אם במס הכנסה יחשדו שהפיטורין בוצעו רק "על הנייר" ולא בפועל, הפטור עצמו לא יינתן.

כמו כן, ניתוק בשל פרישה ופיטורים נחשב לתקופה של 3 חודשים מינימום. אם העובד חוזר למקום עבודתו לאחר תקופה זו, מס הכנסה עדיין עלולים לחשוש שהדבר נעשה על מנת לנצל לרעה את הפטור והם עשויים לזמן לחקירה ברשויות המס את העובד. אל דאגה, אם לא עשיתם דבר, אין שום סיבה לגלות חשש.

מס הכנסה מצידם מבצעים חישוב של פטור על המשכורת לפני הגדלתה וזאת על מנת להימנע מסכומים בלתי סבירים – גבוהים או נמוכים מידי, דבר שעלול לפגוע בעובד או במעסיק. ועם זאת, מס הכנסה רשאים להגדיל כאמור את סכום הפטור לכדי 150% (משכורת וחצי) ואף לפטור ממס מענקים שניתנו עקב מות העובד.

 

פטור ממס הכנסה וחישובו על בסיס המשכורת האחרונה

כפי שציינו, המשכורת האחרונה כפול שנות הוותק היא זו שקובעת את דמי הפיצויים. אך כיצד בתי המשפט והחוק מתייחסים למשכורת זו?

ובכן, אם השכר הוא חודשי, מתייחסים תמיד לשכר האחרון שניתן. כאשר השכר הוא שעתי, יש לקחת את ממוצע שעות העבודה ב-12 חודשי העבודה האחרונים וכפול תעריף שעת העבודה המשולם.

אם מדובר בשכר יומי, יש לקחת את ממוצע ימי העבודה ב-12 חודשי העבודה האחרונים וכפול תעריף היום האחרון לעבודה. אם זהו שכר קבלני, אזי המשכורת הממוצעת מ-12 החודשים האחרונים היא זו שתיחשב. לגבי שכר בסיס ועמלות, מחשבים את שכר הבסיס האחרון שניתן + ממוצע עמלות מ-12 החודשים האחרונים.

ומה לגבי עובד שבדיוק עבר ממשרה מלאה למשרה חלקית או להיפך? החישוב שיבוצע לו יהיה בהתאם לחלקיות המשרה לאורך תקופת העבודה הכוללת ובהתאם לשכר האחרון.

ואם השכר האחרון היה נמוך מהרגיל? במקרה כזה ניתן לחשב את הפיצויים על פי התקופה שלפני ההפחתה בשכר עד ליום שבו חלה ההפחתה בשכר.

 

אנחנו כאן כדי ללוות אתכם

חברת אינדיגו פיננסים נמנית עם צמרת הארגונים המספקים שירות אישי וליווי מיועצי המס וכלכלנים. צרו אתנו קשר ונשמח לייעץ לכם בנוגע לתכנון המס, זכאויות לפטור ממס והאפשרות לקבל החזרי מס בעבור תשלומים משש השנים האחרונות.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון