פטור ממס רווחי הון – קופת גמל להשקעה

פטור ממס רווחי הון שחל על קופת גמל להשקעה, מאפשר לחוסכים שצברו כספים בתוך הקופה ושהגיעו לגיל פרישתם, למשוך את הסכום כקצבה וליהנות ממנו בפטור מס מלא. כיצד עושים זאת, מהן יתרונותיה הנוספים של קופת הגמל ובאילו מקרים נוספים יחול פטור ממס זה?

 

קופת גמל להשקעה כמוצר חיסכון יעיל

קופת גמל להשקעה נחשבת כיום לאחד ממוצרי החיסכון המעניינים והיעילים ביותר. מלבד היותה פטורה ממס רווחי הון בנקודת זמן מסוימת (מיד נפרט לגביה), היא מאפשרת לחסוך עד 70,913 שקלים בשנה (סכום המקסימום נכון לשנת 2021) שנותרים זמינים ונזילים ללא קנסות יציאה, ללא הטבות מס מסוימות על ההפקדה וללא הגבלה על כמות הקופות שניתן לפתוח ולחסוך בהן סכומים לא מבוטלים.

במילים אחרות – אדם יכול לפתוח קופת גמל על שם בת הזוג ועל שם כל אחד משלושת ילדיו ולהפקיד בכל אחד מהם עד לסכום התקרה השנתי.

 

מתי חל פטור ממס רווחי הון?

הסכום ההוני בקופת הגמל ניתן למשיכה חד פעמית בכל שלב וללא קנסות יציאה, אך תידרשו לשלם בגינה מס רווחי הון ששיעורו הקבוע בחוק הוא 25%. אז מתי יתקבל פטור ממס רווחי הון? ובכן, רק אם הסכום נמשך כקצבה חודשית והחל מגיל 60.

אפשרות נוספת היא לבדוק האם קיימות לכם נקודות זיכוי במס שלא נוצלו לאורך השנה, דבר שיסייע לכם בקיזוז הרווחים מול אותן נקודות זיכוי וכך שיעור חבות המס שעליכם לשלם תפחת.

אם בחרתם באפשרות המשיכה מקופת גמל לאורך השנה, שלא כקצבה חודשית ובגיל צעיר מ-60, עליכם גם לדעת שלא תוכלו להפקיד באותה השנה כספים נוספים מחדש לאותה קופת גמל.

 

מהלך פטור ממס – משיכה מקופת גמל כקצבה חודשית

קופת גמל להשקעה נחשבת לאפיק חיסכון מעולה, אך מטרתה המרכזית היא לשרת את מי שהגיעו לגיל פנסיה או קרוב אליו ולכן מעודדת חיסכון רציף עד לשלב חיים זה. כדי לעודד גם את המשיכה בגיל המתאים, הוחלט להעניק פטור ממס רווחי הון.

על מנת לקבל את הסכום כקצבה ולהימנע מתשלום המס, יש להעביר את הכספים לקרן פנסיה, פוליסת ביטוח או קופת גמל לחיסכון.

כעת הקצבה החודשית תשולם לחוסך על פי מכשיר החיסכון בו בחר ועליו להעביר אליו את הסכום בהתאם לתנאים הקיימים לאותו מכשיר.

חשוב להבהיר שקופת גמל להשקעה איננה "מזרימה" את הסכום כקצבה מטעמה הישיר ולכן תצטרכו להעביר את הכספים שנחסכו בכל מקרה למכשיר אחר, כאשר הבולטים שבהם יהיו בוודאי קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

שם, חישוב הקצבה המתקבלת יהיה בהתאם לתנאי המוצר הנבחר ומסלול הפרישה הרצוי.

 

פטור ממס רווחי הון במשיכת כספים מקופת גמל

ניקח לדוגמה חוסכת שברשותה 500,000 שקלים בקופת הגמל וכעת משיצאה לגמלאות, היא מעוניינת למשוך את הסכום ולקבל פטור ממס רווחי הון (אחרת, היא תאבד 125,000 ₪ מהסכום שיועבר לתשלום המס).

אותה חוסכת בחרה להעביר את כספה לקרן פנסיה, כאשר בה יש מקדם פרישה (פקטור לחישוב סכום הקצבה) של 200 שקלים. בהתאמה, היא תקבל קצבה חודשית בסך 2,500 ₪ והיא תהיה פטורה ממס.

הפנסיה שלה תשולם על פי מסלול הפרישה שבחרה, כאשר ברירת המחדל בקרנות פנסיה מספקת פנסיה לבני הזוג בגובה 60% מהפנסיה של בעל הקרן. אם חלילה תחול פטירה של אותה חוסכת ובן זוגה, לא תועבר יתרת הקצבה לילדיהם.

ולכן במקרה כזה וככל שהרצון הוא להבטיח תשלום עתידי לילדים, יש לבחור במסלול הבטחת קצבאות.

נחזור ונדגיש גם שלהבדיל מכספים אחרים שקיימים בחיסכון הפנסיוני, את אלו שהתקבלו מקופת גמל להשקעה לא ניתן להוון. ולכן אלו שמעוניינים למשוך את כל הסכום בקופת הגמל כסכום חד פעמי גדול, יצטרכו לעשות זאת ישירות מהקופה ולהביא בחשבון את תשלום המס הצפוי.

פטור ממס רווחי הון - קופת גמל להשקעה
פטור ממס רווחי הון – קופת גמל להשקעה

 

פטור ממס רווחי הון במעבר מסלולים בקופת גמל

אחד היתרונות המוצלחים של קופות גמל להשקעה הוא האפשרות לעבור בין מסלולי השקעה ומבלי שמעברים אלו יחושבו כאירועי מס. כך יכולים החוסכים להשתמש לדוגמה במסלול השקעות לטווח קצר ומאוחר יותר לבחור במסלול מנייתי וזאת מבלי לשלם מס על הפעולה כלל.

 

פטור ממס רווחי הון בניוד קופת גמל להשקעה בחברה

גם ניוד של קופת הגמל להשקעה בין חברות איננו נחשב עוד כאירוע מס. למעשה, ניתן לנייד את הקופה ללא פדיון תוך שחל פטור ממס רווחי הון. כאשר החוסכ/ת מגיעים לגיל הפרישה, הם יוכלו עדיין להעביר את הסכום הצבור לביטוח מנהלים או קרן פנסיה ולקבל את הקצבה.

 

קצת על מס רווחי הון

מס רווחי הון כשמו כן הוא – מס שמוטל על ריווח הון, כלומר סכום שבו התמורה בנקודת המכירה גדל לעומת המחיר המקורי. מס זה משולם לדוגמה לאחר מכירת נכס, כך שנוצר רווח מהמכירה ביחס לתעריף הקנייה הקודם וגם במקרים נוספים, כמו משיכה הונית של סכום הצבור בקופת גמל.

בעבר, נחשבו רווחים שנגרמו משינוי הון לחייבים במס על פי מדרגות מס שונות. בשנת 2003 שונה החוק וכעת חישוב המס מבוצע אחרת, בהתאם לאחד משני סוגי מס אפשריים:

 

מס רווחי הון ריאלי

מס שחל על מכירת נכסים, מכירה של מניות או ניירות ערך, המבטאים נכסים צמודים למדד המחירים.

 

מס רווחי הון נומינלי

מס שחל על מכירת אג"חים, ניירות ערך מסחריים, הלוואות, המבטאים נכסים שאינם צמודים למדד.

מכיוון שחיסכון בקופת גמל נחשב לנכס שחל עליו מס רווחי הון ריאלי, הרי ששיעורו נכון לשנת 2021 הוא 25%. לו היה חיסכון זה נחשב למס רווחי הון נומינלי, שיעור המס היה בגובה של 15% בלבד.

יחד עם זאת, במצב של אדם יחיד בעל מניות מהותי (כלומר מי שמחזיק לבד, עם שותף, במישרין או בעקיפין ב-10% שליטה בחברה), חלה תוספת למס זה של 5% ולפיכך יעמוד מס רווחי ההון הריאלי על 30% ומס רווחי ההון הנומינלי על 25%.

 

פטור ממס רווחי הון על פי סעיף 125ד' של מס הכנסה

חוסכים של מאות אלפי שקלים בשנה צפויים לשלם מיסוי רווחי הון בשיעור 25%, למעט במקרים שבהם מתרחש פטור ממס. תרחיש שכזה, מלבד קבלת סכום קופת הגמל כקצבה יתקיים גם בהתאם לסעיף 125ד' לפקודת מס הכנסה, על פיו גמלאים שנולדו לפני התאריך 31.12.1948 הנם פטורים מתשלום על רווחי הון וזאת עד לתקרה של 4,170 ₪ בשנה.

אם מדובר ביחיד שהגיע לגיל הפרישה ובן/בת זוגו עברו את גיל 55, הוא זכאי לניכוי מס בגובה 13,440 ₪ (נכון לשנת 2021). אם שני בני הזוג הגיעו לגיל הפרישה ומלאו לשניהם 55 שנים, הם זכאים לניכוי מס בגובה 16,560 ₪!

לפיכך, בעלי התנאים המתאימים יהיו זכאים להחזר מס על כל מוצר שבו הרווח הריאלי נחשב להם כריבית ומשמעות הדבר היא שניתן לקבל פטור ממס רווחי הון בהשקעה בפיקדונות בבנק ובפוליסות חיסכון בכל חברת ביטוח.

 

מעוניינים בתכנון מס? החזר מס? לפעול בדרך פטורה ממס? אנחנו כאן עבורכם!

אנו בחברת אינדיגו פיננסים מעמידים לרשותכם מערך ייעוץ גדול ומקצועי, הכולל יועצי מס, רואי חשבון וכלכלנים שיוכלו להציג בפניכם מגוון דרכים נוספות ואיכותיות לחסוך במס או להגיע לפטור מלא, לרבות האפשרות לקבל החזר מס עד 6 שנים אחורנית על מה שכבר שולם. צרו קשר ונשמח לענות לכל שאלה.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון