החזרי מס בגין הפסקת עבודה

הפסקת עבודה היא אחת הסיבות הנפוצות לתשלום מס ביתר. ככל שבשנים האחרונות הייתם בחל"ת, פוטרתם מעבודתכם או הגעתם למיצוי ימי מחלה, אתם מוזמנים להישאר עמנו – החזרי מס בגין הפסקת עבודה.

 

העובדים השכירים בישראל

על אף שלכאורה, חלומם של מרבית הישראלים הוא לפתוח עסק ולעבוד בשם עצמם, הנתונים מציגים תמונה אחרת. ככלל, לעומת סך של 463 אלף עצמאיים במשק הישראלי, עולים כ – 3.8 מיליון שכירים בשוק העבודה. מספרים אלו ממחישים את היקף השכירים בישראל, אשר לא פעם, אינם מודעים לזכויותיהם בגדרי מקום העבודה, ובפרט, לעניין החזרי מס.

 

החזרי מס בגין הפסקת עבודה: כל אזרח ישראלי מכיר – חובת המס

כידוע, כחלק מחובות האזרח במדינת ישראל, עליו לשלם מס בגין כמעט כל הכנסה אשר הוא מכניס לכיסו. אולם, רבים אינם יודעים זאת, אך לא פעם עולות טעויות בתחשיבים אותם מבצעים רשויות המס, מה שמוביל לתשלום מס ביתר.

במקרים אלו, בהם שיעור המס הנגבה מכם עולה על הנדרש, אתם זכאים להחזר מס. אז איך אתם לא יודעים על כך?

 

בין עצמאי לשכיר – פערי מידע

ייתכן שהטענה האמורה אינה נכונה כלפי מרבית אוכלוסיית העצמאיים, שכן אלו עובדים בצמוד לרואה חשבון במרבית המקרים, או לכל הפחות, עוסקים באופן תדיר באספקטים הכלכליים של בית העסק, לרבות שכר עובדים והפרשות, אולם בעבור שכירים, לא כך הדבר.

 

חובת המעסיק

שכירים, לא פעם, מתגלים כאדישים להתנהלות הכלכלית, הנדרשת מהם, אל מול רשות המיסים. הסיבה העיקרית לכך היא שהחובה להתעסקות באלו מוטלת על המעסיק, ומשכך, אלו אינם מודעים לכלל החובות בהן עליהם לעמוד, ומשכך, גם אינם מודעים לזכויות הצומחות להם, ככל שהרשות טעתה בתחשיביה.

לאור העובדה שלא פעם הרשות טועה, ייתכן ומגיע לכם כסף, ובהרבה מקרים, לא מעט.

 

מרבית הטעויות – חישוב המס בישראל

כפי שניתן לראות בתלוש המשכורת החודשי של כל אחד מאיתנו, גביית מס ההכנסה מתבצעת מדי חודש בחודשו. אולם, בניגוד לאופן הגבייה, בחינת שיעור המס המוטל על היחיד בפועל נקבע רק בסוף שנת המס. משכך, לא פעם עולים פערים משמעותיים בין המס ששולם בפועל לבין המס שהיה על היחיד לשלם, בהתאם לנתוני סוף שנת המס.

מבין שלל המקרים השונים, המובילים לפער בין הסכומים האמורים, עולה סיבה אחת, די נפוצה בקרב הקהל הישראלי, היא הפסקת עבודה.

 

לפני שנגיע למנה העיקרית – הסבר קצר על גביית המס בישראל

כאמור לעיל, גביית המס בישראל נעשית מדי חודש, ובדומה לאופן החישוב השנתי, זו מתבססת על מדרגות. ככל שמשכרותו השנתית של היחיד הגיעה למכסה המקסימלית של מדרגת המס הראשונה, שאר על יתר המשכורת יוטל רף המיסוי של המדרגה השנייה. ככל שהמשכורת חצתה את תקרת המדרגה השנייה, תמוסה היתרה תחת המדרגה השלישית, וכן הלאה.

 

דוגמה מספרית – לשם המחשה

יניב משתכר מדי חודש במשכורת העולה לכדי 13,000 שקלים. בגין 6,290 שקלים, המהווים את תקרת המס הראשונה, על יניב יוטל מס בשיעור הנאמד בכ – 10%, הם 629 שקלים. לאחר מכן, נעבור למדרגה השנייה, אשר מסתיימת בסכום של 9,030 שקלים. לאור העובדה שיניב מגיע גם לתקרה של מדרגה זו, כלל הסכום תחת מדרגה זו ימוסה בכ – 14%, העולים לכדי 383 שקלים.

בהמשך, נראה כי יניב יגיע אל מדרגת המס השלישית, אשר תקרתה עומדת על 14,490. משכך, על יתר משכורתו החודשית של יניב, העולה לכדי 3,970 שקלים, יוטל מס בשיעור 20%, הם 794 שקלים.

 

החזרי מס בגין הפסקת עבודה – מבוא

כאמור, הסכום הקובע לעניין שיעור המס בגינו יש לחייב את היחיד הוא סך התקבולים השנתיים אותם הכניס. משכך, ככל שיניב מפסיק למשך חודש אחד, מכל סיבה שהיא, סך ההכנסות השנתיות של יניב ירדו בכ – 13,000 שקלים. ירידה זו יכולה להשפיע רבות על שיעור המס שיש על יניב לשלם, שכן ייתכן וכלל לא יגיע למדרגת המס השלישית.

אז מהם המקרים בהם הכירה רשות המס כהפסקת עבודה המזכה בהחזר מס?

 

3 מקרים להחזרי מס בגין הפסקת עבודה – מטעם רשות המיסים

הפסקת עבודה יכולה להגיע בגין מספר רב של מקרים, אולם רשות המיסים קבעה שלושה עיקריים, אשר בגינם יוכל הנישום היחיד להגיש בקשה להחזר מס.

התפטרות או פיטורין

ככל שעובד פוטר, או התפטר וזכה להכרה כמתפטר בדין מפוטר, ייתכן שיוכל להיות זכאי להחזר מס. זכאות זו תעלה לו ככל שהתקופה בה לא עבד עולה על חודש ימים. במקרים אלו, תקום לאלו זכאות לקבלת החזר בגין הפער בין תשלומי המס החודשיים לבין סכום המס הקובע בסוף שנת המס.

כמו כן, נציין כי בעבור אלו עומדת האפשרות לקבל החזר מס גם באם קיבלו דמי אבטלה במהלך התקופה בה ישבו בבית. גובה החזר המס יהא הפער שבין קצבת האבטלה שקיבל לבין המשכורת שהרוויח בטרם פיטוריו.

 

יציאה לחופשה ללא תשלום

בדומה לאמור בפסקה לעיל, גם כאן תקום לנישום זכאות להחזר ככל שתקופת החל"ת עולה על חודש ימים. אורכה של החופשה האמורה אינה משפיעה על זכאותו של העובד להחזר, אולם כתנאי מקדים, על העובד לעבוד לכל הפחות במשך חודש אחד במהלך שנת המס, שכן ככל שלא עבד, לא יחויב במס כלל.

כמו כן, נציין כי נשים בהריון, אשר מאריכות את חופשת הלידה שלהן בחודש נוסף, זכאיות גם הן להחזר בגין ימים אלו.

 

ימי מחלה כמקימים זכאות החזרי מס בגין הפסקת עבודה

בנוסף לאמורים לעיל, גם ימי מחלה נכללים לעניין חישוב הפסקת העבודה, אולם, בניגוד לתפיסה שעלולה להתקבע, לא מדובר על החזר בגין ימי המחלה הממומשים בפועל. ככל שעובד ניצל את מכסת ימי המחלה המגיעים לו על פי חוק, הוא יהא זכאי, ככל שנבצר ממנו להגיע בימים מסוימים לעבודה, לזכות להחזר מס.

 

החזרי מס בגין הפסקת עבודה
החזרי מס בגין הפסקת עבודה

מגיע לכם החזרי מס בגין הפסקת עבודה? – לא להתייאש

רבים מאיתנו קוראים את השורות לעיל, ומוותרים מראש. ההתעסקות המרובה אל מול הרשויות, הבירוקרטיה הכלולה באיגוד הטפסים וסיבות שונות מביאות רבים לוויתור. אולם, מעבר לעובדה שמדובר על כסף שלכם על פי דין, הרי לכם שתי סיבות עיקריות לדרוש את שלכם.

 

רטרואקטיביות – בהתאם להוראות הדין הישראלי

בדומה לדין הישראלי, המעניק גישה לערכאות שיפוטיות עד 7 שנים לאחר התגבשות עילת התביעה, גם רשויות המס מעניקות לנישום אפשרות לדרוש את שלו עד 6 שנים לאחור, לצד הזכות לדרישת ההחזר בעבור שנת המס הנוכחית. משכך, גם ככל שאתם זכאים להחזר בגין 3 חודשי הפסקת עבודה שאירעו לפני 4 שנים, עדיין עומדת לכם הזכות להיפרע מהחוב.

 

תשלומי ריבית – גם בעולם החזרי המס

רובנו מכירים את המונח ריבית מעולם המשכנתאות ושוק ההון, אשר גורמת לנו לשלם, או להרוויח, בעד הכסף. אולם, מעבר לשווקים האמורים, גם שוק החזרי המס מאפשר קבלת ריבית. ככלל, כל סכום אותו אתם זכאים לקבל בחזרה, בשל תשלומי מס עודפים, יצבור ריבית של 4% מיום הזכאות. לאור העובדה שעולם הנדל"ן הישראלי מעניק תשואה שאינה עולה על 3.5%, מדובר על נקודה אטרקטיבית למדי.

 

ההמלצה – שימוש באנשי מקצוע

בעוד כיום ניתן לפנות אל רשויות המס באופן ישיר, ההמלצה היא שימוש בשירותם של אנשי מקצוע. אלו יוכלו להשיב את הכספים האבודים במהירות, יעילות, וללא טרחה מצדכם, למעט טלפון קצר.

 

שאלות נפוצות בנושא החזרי מס בגין הפסקת עבודה

האם מגיעים לי החזרי מס עבור חופשה ללא תשלום?

כאשר עובד משוחרר לאחר תקופה של חופשה ללא תשלום, הוא עשוי להיות זכאי להחזרי מס. הדבר נובע בעיקר ממסים שייתכן שנמנעו לאורך כל התקופה בה הועסק הפרט, אך טרם שולמו למערכת. על מנת להיות זכאים להחזר מס, עובדים בדרך כלל חייבים להגיש ניירת או למלא טפסים ספציפיים על מנת להוכיח את זכאותם.

בנוסף, בהתאם למדינה או לתחום השיפוט המשפטי בה הם גרים או עובדים, ייתכן שידרשו צעדים נוספים לפני קבלת החזרים. חשוב לכל עובד השוקל לקחת חופשה ללא תשלום להבין מהן ההשלכות האפשריות כדי שיוכל לקבל החלטה מושכלת לגבי הדרך הטובה ביותר להמשיך.

האם מגיעים לי החזרי מס עבור מחלה ממושכת?

אם אתה חולה ואינך יכול לעבוד, דע כי אתה עשוי להיות זכאי להחזר מס בהתאם לתנאי הפסקת העבודה ולמדיניות המעסיק. בהתאם למקום מגוריכם, למיסים עשויות להיות תנאים שונים עבור מחלה ממושכת שמזדכה בהחזרי מס. במצבים מסוימים, המעסיק שלך עשוי להיות מחויב על פי חוק לספק החזר אם אינך יכול לעבוד

החלפתי את עבודתי בעקבות החלפת מקום מגורים, אני זכאי להחזר?

המעבר לעיר חדשה הוא החלטה חשובה בחיים שלעתים קרובות כרוכה בהחלפת מקום עבודה. אם אתם שוקלים לבצע מעבר מהסוג הזה, חשוב לדעת מהן הזכויות שלכם לגבי החזרי מס בגין הפסקת עבודה בעיר שלכם. יתכן שאם שינוי מקום המגורים נובע מסיבה מוצדקת, ייתכן שתזכו להחזר מס. במאמר זה, נדון בקריטריונים החלים ונספק הנחיות כיצד אתה יכול ללכת לתבוע אותם.

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this post
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון