החזרי מס בגין שינויים במשכורת

העובדים השכירים בישראל מהווים את עיקר שוק העבודה במדינה, שכן אלו עולים פי 13 על סך העצמאיים במדינה. לאור הבעייתיות בחישוב חובת המס במדינת ישראל, הנובעת מתשלום חודשי המבוסס על ציפיית הכנסה, ולאור היעדר היכרותם עם שיעורי המס המוטלים עליהם, לאלו עומדות זכאויות רבות. בואו ללמוד הכל אודות החזרי מס בגין שינויים במשכורת.

 

תשלומי מיסים ועולם השכירים

תשלום מיסים הוא רק חלק מחובת האזרחים בישראל. בעבור שכירים – מדובר על מטלה שלכאורה רחוקה מעיניהם, שכן אלו לא דואגים לתשלומי המס, אלא הדבר נכלל תחת חובות המעסיק. בשל הפער, לעיתים רבים לא מודעים לעובדה כי הם משלמים מס ביתר.

לשם יצירת עיגון מספרי לנושא האמור, נציין כי רבים מהמצויים בשוק העבודה הינם שכירים. על פי נתוני רשות המיסים, היחס בין עצמאיים לשכירים בישראל עומד על 13:1, ובמספרים מוחלטים, לעומת סך של 463,000 עצמאיים, מצויים בשוק סך של 3.8 מיליון עובדים שכירים.

משכך, שכירים רבים, ובהם גם אתם, אינם מודעים להיקפי המס שהם חייבים בהם.

 

החזרי מס בגין שינויים במשכורת – בדיקה תכופה

כאמור בכותרת, הפתרון לבחינת תשלום מס ביתר הוא ביצוע בדיקה תקופתית, האם מגיעים לכם החזרי מס?

הדוגמה השכיחה ביותר לזכאות להחזרי מס בקרב שכירים שינוי במשכורת במהלך השנה האחרונה, אשר יכולים להוביל לזכאותכם להחזר מס. הדבר נכון הן כלפי משדרגי שכר והן לגבי כלפי אלו ששכרם ירד.

אז ללא הקדמות מיותרות, להלן מספר מקרים נפוצים, אשר מובילים לשינוי שיעור השכר של היחיד, שיכולים, לא פעם, להוביל לזכאות להחזר מס.

 

שינוי בתוך מקום העבודה – בעיקר לחיוב

מתוך רצון לתגמל עובדים חרוצים ואיכותיים, או לחילופין למנוע מהם לעזוב, לא פעם יעניקו הממונים במקום העבודה תוספת שכר, נאה יותר או פחות, לעובד המדובר.

 

תשלומי מענקים ובונוסים – אפיק תגמול נוסף

לא פעם עובדים מתוגמלים יקבלו בונוס חד פעמי לשכר החודשי, זאת במקום העלאה קבועה. דוגמה טובה לאלו היא דמי ההבראה, המהווים מעין תגמלו עודף שנתי, אשר יכול להקפיץ את שיעור השכר ולהביא לתשלום מס עודף.

 

יציאה לחופשת מחלה

על אף שבתחילה ישתמש העובד בכלל ימי המחלה העומדים לרשותו, זאת לשם שמירה על רף משכורת יציב, אולם מרגע שמיצה את כלל ימי המחלה שעומדים לרשותו, ישהה אותו אדם בביתו ללא רווח ממשכורת.

 

פיטורין – לא נעים, אבל עם פוטנציאל כלכלי נסתר

פיטורין הם אינם מצב נעים כלל. אולם, לצד קבלת הפיצויים לאורך תקופה מסוימת, חלק לא מבוטל מן החוזרים לשוק דורשי העבודה לא ישתכר במהלך מספר חודשים, דבר שיוביל לשינוי משמעותי בהשתכרותם.

 

שינוי בהיקף המשרה – לא חסרות סיבות

בין אם מדובר על צורך שעולה בשל הורות, ובין אם בשל מציאת אפיק תעסוקה חדש, שינוי בהיקף המשרה יכול להוביל להפחתת שיעור ההשתכרות, ומשכך, להפחתה בשיעור המס שעל היחיד לשלם.

 

עיקר הבעיה – אופן ההתנהלות אל מול רשויות המס

תשלומי מס, המועברים מדי חודש בחודשו לרשויות המס השונות, מבוצעות באופן אוטומטי מטעם מקום העבודה, בהתאם להוראות החוק, זאת על סמך היקף ההכנסות החודשיות.

אומנם דרך תשלום זו מבטיחה תשלומים עקביים ואותנטיים למס הכנסה, שכן אינו מעוניין להתחשבן עם אדם בתום שנת המס ולגלות שלא השאיר כסף לתשלום המס, אולם, נקודה זו יכולה להקים לכם זכאות לא מבוטלת להחזר, שכן לא פעם, יש חוסר התאמה בין המס ששולם, לבין שיעור המס בו אתם חייבים.

 

החזרי מס בגין שינויים במשכורת
החזרי מס בגין שינויים במשכורת

שיטת החישוב – על קצה המזלג

כאמור לעיל, על אף שאנו משלמים מס מדי חודש, בהתאם לתחזיות של רואה החשבון של בית העסק או של מדור השכר במקום העבודה, בחינת שיעור המס שמוטלת על היחיד לשלם נבחנת אך לאור הכנסתו השנתית המלאה.

לאחר איתור שיעור הכנסתו במהלך שנה שלמה, יסווג היחיד לאחת מבין 7 מדרגות המס הקבועות בחוק:

הכנסה חודשית בשקלים (הכנסה שנתית חלקי 12 חודשים)שיעור הכנסה שנתי בשקלים (חישוב המקור של רשות המס)שיעור המס המוטל על הנישום
עד 6,330עד 75,96010%
9,080 – 6,331108,960 – 75,96114%
14,580 – 9,081174,960 – 108,96120%
20,260 – 14,581243,120 – 174,96131%
42,160 – 20,261505,920 – 243,12135%
54,300 – 42,161651,600 – 505,92147%
54,301 ומעלה651,601 ומעלה50%

 

כל חלק ממוסה בנפרד – הסבר קצר אודות מדרגות המס

בטרם נמשיך, נקודה קטנה אודות מדרגות המס. כפי שניתן לראות, הטבלה נעדרת חפיפה בין הסכומים השונים, כלומר, סיומה של כל מדרגה מביאה לתחילתה של מדרגה נוספת.

משכך, ניתן להסיק כי אנו נשלם בעד כל חלק, המסווג לכל מדרגת מס, את החלק היחסי. להמחשה, אם אנו משתכרים בכ – 100,000 שקלים בחודש, בעבור 75,960 נשלם 10% מס, ובעד הסכום הנופל לגדרי המדרגה השנייה, הוא סך של 24,040, נשלם 14% מס.

על פי הטבלה לעיל, ניתן לראות כי היחיד משלם מס, מדי חודש, על סמך הכנסתו החודשית. אולם, כאמור לעיל, ככל שזו השתנתה במהלך השנה, והובילה לירידה במדרגת המס, ייתכן שיש לבחון מחדש את שיעור ההכנסה השנתי, שיוביל לזכאות להחזר מס בשל תשלום עודף במהלך חלק מן השנה.

 

דוגמה מספרית לנוחיותכם – הכירו את גלעד המאבטח

גלעד, סטודנט העובד בחברת אבטחה, החל לעבוד בחברה ב – 01.01.2020, ושכרו החודשי נאמד
בכ – 7,500 שקלים. משכך, בהתאם לטבלה לעיל, ישלם גלעד מדי חודש שיעור מס העומד על 770 שקלים מדי חודש, בהיעדר זכאות לנקודות מס.

ביום 01.06.2020 סיים גלעד את הסמסטר, והחל לחפש אחר עבודה. כחודשיים לאחר מכן, ביום 01.08.2020, גלעד החל לעבוד בחברת רציו הישראלית, אשר קיבלה לאחרונה זיכיון לחיפוש גז.

משכורתו עלתה באופן משמעותי, ועד לתום השנה שכרו החודשי עמד על 13,000 שקלים. משכך, שילם גלעד מס חודשי העומד על 1,800 שקלים.

 

האם מגיע לגלעד החזר?

לאור החישובים לעיל, ראינו כי גלעד שילם מס כולל, לאור שנת 2020, העומד על 11,820 שקלים, על סמך משכורותיו החודשיות. אולם, בבחינת הכנסותיו השנתיות של גלעד, ניתן לראות כי עומדת לזכותו זכאות להחזר.

הכנסתו השנתית הכוללת של גלעד, היא הקובעת לענייני מס, עמדה על 97,000 שקלים. משכך, בהתאם למדרגות המס לעיל, יהא גלעד חייב במס בסך העומד על 10,541 שקלים. משכך, יהא זכאי גלעד להחזר מס בסך של 1,280 שקלים.

 

סיכום קצר, והמלצת הכותב

כפי שראינו, קהל העבודה השכיר בישראל הוא משמעותי למדי. בעבור אלו, אשר אינם מעורים, במרבית המקרים, בשיעורי המס שעליהם לשלם, נצברים כספים להם הם זכאים מטעם רשות המיסים. בין היתר, החלפת מקום עבודה ויציאה לחופשה ממושכת יכולה להקים זכאות, אשר תוכל להוות מענק מספק למדי.

המלצת המערכת היא פנייה לאחד המומחים לענייני החזרי מס. מומחים אלו יוכלו לסייע לכם לקבל את כספיכם במהרה, שכן הזמן לקבלת ההחזר עומד על 6 שנים. לאור העובדה שאלו יוכלו למצות את כלל ההחזרים העומדים לכם מטעם רשות המס, מדובר על השקעה משתלמת, המגיעה לצד שקט נפשי מקסימלי.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this post
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון