החזרי מס הכנסה בשירות צבאי או שירות לאומי

בשל השירות המשמעותי, והזמן האישי אותו תרמו למדינה, מקבלים חיילים נקודות זיכוי ממס, בהתאם לאורך השירות, למשך 36 חודשים לאחר השחרור. באם שילמתם במהלך תקופה זו מס, ייתכן שאתם זכאים לקבלת החזר. החזרי מס הכנסה בשירות צבאי או שירות לאומי – בואו נתחיל.

 

שיטת המס בישראל – עולה בהתאם להכנסה

שיטת המס בישראל היא שיטת מיסוי פרוגרסיבי, או במילים פשוטות, מדורגת. שיטת מס זו בעצם גובה מהנישום היחיד מס בעד כל דרגה באופן נפרד. כך, כל חלק מן השכר, אשר משתייך למדרגה נפרדת, ממוסה על בסיס הדרגה אליה הוא משתייך.

 

 

החזרי מס הכנסה בשירות צבאי או שירות לאומי – צעד אחר צעד

לאחר שסיימה קרן את לימודיה, החלה לעבוד במשרה בה היא משתכרת כ – 13,000 שקלים מדי חודש. מחישוב מהיר, עולה כי מדי שנה קרן מכניסה 156,000 שקלים.

בגין השכר השנתי שקרן מרוויחה עד לסכום 75,960 שקלים, תשלם קרן 10% מס, הם 7,596 שקלים. בגין השכר אותו מרוויחה קרן, הנע בין 108,960 – 75,961, תשלם קרן 14% מס, הם 4,620 שקלים. בגין השכר שקרן מרוויחה בטווח שבין 174,960 – 108,691, תשלם קרן 20% מס, הם 9,462 שקלים.

 

מתנות קטנות – הטבות מס לתושבים

מתוך מדיניות רווחה בה דוגלת מדינת ישראל, ניתנות שורה של הטבות מס, בהן מצויות נקודות זיכוי המס, לסוגים שונים של תושבים. באמצעות הטבות אלו, יכולים המשתייכים לקטגוריות השונות בפקודת מס הכנסה לזכות להפחתת שיעור המס המוטל עליהם, להפחית את שיעור המס בו הם חייבים.

 

בין הזכאים – חיילים ומשרתי המדינה

על פי רוב, חיילים ומסיימי שירות חובה לא יהיו בקרב משתכרי העלית במדינת ישראל, ולא פעם אלו יעבדו בעבודה מועדפת, אשר תעניק שכר שאינו עולה משמעותית על שכר המינימום במשק. למרות זאת, מעניקה המדינה למסיימי השירות, ככל שאלו עומדים בתנאים הנדרשים, הטבות מס ברמות שונות.

 

השתחררתי, מה מגיע לי?

אם כן, הגענו לשורת הכסף. לכמה כסף יזכו החיילים ואלו שבחרו בשירות הלאומי, לאחר השחרור?

להלן תוצג טבלה, אשר תעגן את היקף נקודות הזכאות העומדות לכל מסיים שירות בעבור המדינה:

סטטוס הזכאימשך השירות (בחודשים)סך נקודות הזיכוישיעור ההטבה (בשקלים)
חייל23 חודשי שירות ומעלה2438 ₪
חייל23 – 12 חודשי שירות1219 ₪
חיילת22 חודשי שירות ומעלה2438 ₪
חיילת22 – 12 חודשי שירות1219 ₪
משרתי שירות לאומי24 חודשי שירות2438 ₪
משרתי שירות לאומי12 חודשי שירות1219 ₪

(הנתונים באדיבות אתר כל זכות)

לעניין זה, נציין כי משך ההטבה יעמוד על 36 החודשים, אשר יספרו החל מהחודש השני שלאחר יום השחרור, הם 3 שנים. לדוגמה, באם רועי השתחרר ב – 28.08.14, ההטבה שמעניקה נקודת הזיכוי תכנס לתוקף החל מחודש אוקטובר של אותה שנה.

לאור העובדה שצוינה לעיל, אודות משכורתם של חיילים אלו, רבים מהם ימנעו מתשלום מס בתקופה זו כלל, בשל ההטבה האמורה.

 

חתמתי קבע, האם אני זכאי לנקודות הזיכוי?

בדומה לחיילים אשר גזרו את החוגר עם תום השירות, נקודות הזיכוי מוענקות גם לאלו אשר בחרו להישאר במסגרת הצבא בשירות קבע. בדומה לאמור לעיל, תקופת ההחזר תכנס לתוקף החל מחודש לאחר שחרורם, למשך כ – 36 חודשים, גם במידה ואלו החליטו לסיים את שירות הקבע לאחר תקופה נמוכה מזו.

 

הבנתי. איך אני מממש את ההטבה?

שכירים

במסגרת כניסתכם לעבודה חדשה, יהא עליכם למלא טופס 101. במסגרת טופס זה, אותו נדרש למלא כל עובד בתחילת שנת עבודה ובעת כניסתו לעבודה חדשה, מעניק המעסיק לעובד את הטבות והקלות המס המגיעות לו.

בעת מילוי הטופס, עליכם לציין כי אתם זכאים להטבת המס בשל היותכם חיילים משוחררים, ולצרף תעודת שחרור או סיום שירות.

 

עצמאיים

בשל העובדה שעצמאיים נדרשים להתמודד מול הרשויות לבדם, יהא עליהם לפעול באופן אחר משכירים. על אלו יהא למלא בסוף השנה טופס 1301, הוא טופס דין וחשבון שנתי, אליו יצרפו תעודת שחרור או סיום שירות.

 

החזרי מס הכנסה בשירות צבאי או שירות לאומי
החזרי מס הכנסה בשירות צבאי או שירות לאומי

 

עוד לא סיימנו – שאלות ותשובות על החזרי מס הכנסה בשירות צבאי

לאחר שסיימנו עם הסבר הבסיס, אתם יכולים לצאת ולממש את זכותכם לנקודות זיכוי. אומנם, ככל שעלו לכם שאלות נוספות לעניין הזכות האמורה, להלן מספר נקודות חשובות עליהן יש לעמוד לעניין נקודות הזיכוי בעבור חיילים משוחררים.

 

שילמתי מס בשנה הראשונה לאחר השחרור, מה לעשות?

תשלום מס שלא לצורך היא תופעה מוכרת במדינת ישראל. הבירוקרטיה הרבה לא פעם מביאה אנשים למצב של חוסר מודעות כלפי זכויותיהם, ומשכך, לתשלומים מיותרים.

ככל ששילמתם, על אף היעדר צורך, ניתן להגיש בקשהעבור החזרי מס הכנסה בשירות צבאי. הבקשה תוגש אל פקיד השומה אליו משתייך הנישום, או במילים אחרות, אתם, אשר במרבית המקרים הוא פקיד השומה הקרוב למקום מגוריכם.

לעניין זה, נציין כי ניתן לדרוש החזר מס רטרואקטיבי, אשר יעניק להם החזר בגין תשלום מיסים עודף במהלך 6 השנים האחרונות, לצד החזר בגין שנת המס הנוכחית.

 

אני עובד בשני מקומות או יותר, אני אזכה להטבה בשניהם במקביל?

חישוב שיעור המס, אותו על היחיד לשלם, נובע מסך ההכנסות והתקבולים אותם צבר במהלך השנה. אולם, יש לציין כי ככל שאדם עובד בשני מקומות במקביל, ללא הגשת תיאום מס כנדרש, יוביל למיסוי אחת המשכורות בשיעור המקסימלי בחוק, הוא 47%.

משכך, יש להגיש תיאום מס למעסיקים, לצד מילוי הזכאות בטופס 101 בכל אחד ממקומות העבודה.

 

האם אני זכאי לנקודות נוספות?

כאמור, קיים מגוון רחב של סיבות לקבלת נקודות זיכוי ממס הכנסה. ראשית, נציין כי כל תושב ישראל, בהיותו תושב, זכאי לקבלת 2.25 נקודות זיכוי, אשר מעניקות הנחה בתשלום המס בשיעור חודשי של 492.75 שקלים, הם 5,913 שקלים בשנה.

מעבר לנקודה זו, ישנו מגוון רחב של קריטריונים מזכים, בהם סיום לימודים אקדמאים או תעודת מקצוע, לידה והורות, תשלום מזונות ועוד.

 

האם הנקודות האמורות מצטברות או שאני צריך לבחור באילו מהן להשתמש?

נקודות הזיכוי ממס הן נקודות מצטברות. כלומר, אין צורך לבחור ביניהן, אלא ניתן להשתמש בכולן. כך, ככל שתשויכו ליותר קטגוריות הזכאיות לקבלת נקודות מס, כך שיעור המס אותו תשלמו ירד בהתאמה.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
כל אדם ששירת שירות צבאי או שירות לאומי זכאי לנקודות זיכוי במס, למשך כ- 3 שנים מיום שחרורו. במידה ועבדתם בתקופה שלאחר שחרורכם ושילמתם מס, אך שילמתם סכום מס גבוה יותר מכפי שהייתם אמורים לשלם, מגיעים לכם החזרי מס.
חייל או חיילת ששירתו למשך 23 חודשי שירות ומעלה, או משרתי שירות לאומי ששירתו 24 חודשים, יהיו זכאים לשתי נקודות זיכוי במס – שהן 438 ₪ שיופחתו משיעור המס שהם חייבים לשלם. שירות של בין 12-23 חודשים יזכה אתכם בנקודת זיכוי אחת, שהיא 219 ₪.
אם לאחר השחרור התחלתם לעבוד כשכירים, עם כניסתכם לעבודה החדשה תצטרכו למלא טופס 101. במסגרת טופס זה ניתן למלא את כל ההטבות והקלות המס המגיעות לעובד, כך שהשכר שלו ייגבה בהתאם להטבות המס המגיעות לו.
אם גבו מכם מס ביתר, ולא התחשבו בכך שמגיעות לכם נקודות זיכוי במס בשל היותכם משוחררי שירות צבאי או לאומי, תוכלו להגיש בקשה להחזרי מס לפקיד השומה הקרוב לביתכם. את הבקשה להחזרי מס ניתן להגיש גם באופן רטרואקטיבי, עד 6 שנות מס אחורנית.
מלאו את השאלון עכשיו וגלו כמה החזר מס מגיע לכם:

אינדיגו בפייסבוק | אינדיגו באינסטגרם | אינדיגו בגוגל

אינדיגו ביוטיוב | המייל שלנו: office@indigofinance.co.il

רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון