החזר מס ביטוח בריאות פרטי

כולנו משלמים מס דמי בריאות בשיעור 3% כחוק מידי חודש, כל עוד אנחנו עובדים בכל עבודה שהיא כעצמאיים או כשכירים (או נמצאים זמנית בין עבודות) וכבר עברנו את גיל 18. אבל האם יש סיכוי שנקבל החזר מס ביטוח בריאות פרטי? הנה כל מה שאתם צריכים לדעת בנושא:

 

גובה מיסי הבריאות

החזר מס ביטוח בריאות פרטי משולם על סמך כמה משתנים, כשהמרכזי מביניהם הוא שכרו של העובד. עבור חלקו של השכר עד לסכום של 5,171 ₪ נגבים דמי בריאות בשיעור המדויק של 3.10%. עבור חלקו של השכר מסכום זה ומעלה, עד לגובה ההכנסה המקסימלית, נגבים 5% נוספים.

 

החזר מס ביטוח בריאות פרטי בעקבות ביטוח בריאות

החזרי מס ביטוח בריאות מתקבלים כהחזר מהביטוח הלאומי, עבור מקרים שבהם מנוכה ממשכורתו של העובד השכיר סכום גבוה מעבר למה שהיה צורך לשלם, כך שנותר בקופת הביטוח הלאומי עודף.

החזר זה מתאפשר לשכירים המועסקים ביותר ממקום עבודה אחד כך שקיים הסיכוי ששילמו מס בריאות כפול בטעות, או אזרחים שמקבלים פנסיה מוקדמת יחד עם מקור הכנסה נוסף.

זוהי אחת הסיבות שבגללן נדרשים שכירים בשתי עבודות ויותר או מקבלי קצבאות עם הכנסה ממקום עבודה במקביל לבצע תיאום מס ולבקש במקביל בקשה לתיאום דמי ביטוח לאומי.

בקשת החזר מס ביטוח בריאות פרטי ניתן להגיש עד 7 שנים לאחור והיא תגרום לביצוע חישוב על סמך כל נתוני השכר והניכויים שהיו לשכיר או למקבל הקצבה.

את הבקשה עצמה אפשר להגיש כיום גם דרך אתר המוסד לביטוח הלאומי ולהשתמש במערכת המקוונת על מנת לפטור את עצמכם מהגעה פרונטלית לאחד הסניפים ומילוי טופס וניירת בו במקום.

 

החזר מס בעקבות ביטוח בריאות פרטי

אפשרות נוספת שבגינה יינתן החזר מס בדמי ביטוח הבריאות היא כאשר שכירים ועצמאיים מפקידים כספים לקופות פיננסיות פרטיות כמו ביטוחי חיים וקופות גמל. השכירים שאינם מפרישים עצמאית למעשה מבצעים זאת דרך המעסיק ולכן הם נהנים מהטבות מס רלוונטיות שינתנו להם אוטומטית.

יחד עם זאת, עצמאיים או שכרים שמפרישים עצמאית תשלומים באופן קבוע למוצרים פרטיים כמו ביטוח החיים וקופות גמל יוכלו להגיש בקשה להחזר מס על ידי הגשת הדו"ח השנתי שלהם למס הכנסה.

בקשה זו תבדוק את תשלום המס בעבור 6 השנים האחרונות. שכירים שמעוניינים בבקשה דומה יצטרכו להגיש את טפסי 106 מהמעסיק עבור שנים אלו.

החזר מס ביטוח בריאות פרטי יינתן למעשה רק עבור הפקדות שנחשבות לתקרת הפקדה כפי שהוגדרה מראש ולכן בנושא זה שעשוי להיות מורכב ושונה מאוד מאדם לאדם, רצוי להתייעץ עם גורם שמתמצא היטב בכל תחום החזרי המס.

הרציונל שמאחורי מתן החזר מס ביטוח בריאות פרטי עבור קופות גמל וביטוחי חיים פרטיים הוא לעודד כמה שיותר את התושבים להפקיד במוצרים אלו כספים שונים.

שלא כמו דמי הבריאות הנגבים כחוק, כאן לא מתקיימת חובה להחזיק במוצרים אלו אך הם נחשבים לאידיאליים וחיוניים במיוחד, כאשר ביטוח החיים נחשב למוצר קריטי עבור כל אדם.

החזר מס ביטוח בריאות פרטי
החזר מס ביטוח בריאות פרטי

הפרשות עצמאיות אינן מזכות אתכם אוטומטית!

קיימות שתי דרכי הפקדה לקופת הגמל או ביטוח החיים. האחת היא דרך מקום העבודה כשכירים, אז מתקבלות ההקלות במס אוטומטית.

השניה היא להפקיד את כספים אלו באופן עצמאי, אך אם אתם שכירים חשוב שתדעו שהקלות המס והניכויים השונים שמגיעים בגין הפקדות אלו אינם מתקבלים אוטומטית ויש לבקש אותם. תזמון הבקשה להחזר מס ביטוח בריאות פרטי מתרחשת אך ורק בעת הגשת הדו"ח למס הכנסה.

 

לאילו החזרים נוספים מלבד החזר מס ביטוח בריאות פרטי אתם זכאים?

החזרי מס בגין הפקדות שבוצעו לביטוח החיים או לקופת גמל באופן עצמאי נקבעו בפקודת מס הכנסה על פי הנוסח החדש שנחקק בשנת 2007. פקודה זו מוסדרת בשני סעיפים הקובעים את הזכויות הבאות:

סעיף 45א'

על פי סעיף 45א' לפקודת מס הכנסה, אדם יחיד יזוכה ב-25% ממס בגין סכומים שהוא או בן/בת זוגו שילמו בשנת המס לטובת ביטוח חיים עבורו או בן/בת זוגו, או ב-35% מס בגין סכומים שהוא או בן/בת זוגו שילמו בשנת המס לטובת קופת גמל.

 

סעיף 47

הסעיף הבא, סעיף 47 לפקודת מס הכנסה קובע כי יש לנכות 5% מסכום ההפקדה ששולמה לביטוח החיים או קופת הגמל.

סעיף זה שמציין את חובת הניכוי, מציין כי כל שכיר שהפקיד סכום כספי באופן עצמאי ינוכה ב-5% מגובה ההפקדה, אך עומדת לו הזכות לניקוי של 25% או 35% מסכום אותה ההפקדה ועד לתקרה המשתנה בכל שנה קלנדרית לפי גובה ההכנסה.

סעיף 45א' מציין גם כי הפקדות הנחשבות להוצאה מוכרת עבור שכירים, יכללו רק את הפרמיות של ביטוח החיים. סעיף 47 מציין כי הפקדות הנחשבות להוצאה מוכרת עבור שכרים ייחשבו הן בעקבות תשלום הביטוח והן בעקבות תשלום לקופת הגמל.

אם מדובר בעובד עצמאי שמפריש לעצמו כספים לביטוח החיים או קופת הגמל, זכויות אלו יינתנו לו גם אם ההפקדה בוצעה לקופת גמל של בני זוג, ילדים או הורים והן יינתנו פעם אחת בלבד, כלומר לא יחול זיכוי כפול בכל מקרה.

 

אז מי יכול לקבל החזר מס ביטוח בריאות פרטי?

אם שילמתם יותר מס הכנסה ממה שהייתם אמורים לשלם במהלך השנה, כך שנגבה מכם מס ביטוח בריאות ביתר, אתם צפויים לקבל החזר מס.

ההחזר ניתן בעקבות חשיפה של אי תאימות בדיעבד בין ההכנסה השנתית של העובד ובין ניכויי המס במקור מהמעביד אצל שכירים, או בעקבות טעויות ואי הצהרה בסעיפי הניכוי והזכאויות השונות לפטור שהעובד השכיר או העצמאי היו אמורים לקבל.

חשוב להבהיר שרשימת כל הניכויים, נקודות הזיכוי, הזיכויים והפטורים במס הכנסה מתפרסמת בתחילת כל שנת מס ומאפשרת לכל אזרחי המדינה לבדוק מהם סכומי ההחזר שמגיעים להם, לפני שיוגש הדו"ח השנתי למס הכנסה.

על מנת לבדוק את הנושא יש לאסוף את טפסי 106 ומסמכי הביטוח הלאומי, אישורי הפקדות לביטוחים, קרנות וקופות גמל וכמובן מסמכים המעידים על שינוי סטטוס אישי שגם ממנו ייתכן ואתם זכאים להחזר.

כעת רצוי לפעול בנושא מול יועץ מס או חברה המתמחה בהחזרי מס, על מנת שיבדקו את המסמכים הקיימים לאור רשימת הזכויות השנתית במס הכנסה ועד 6 שנים אחורנית. אם ישנה אי תאימות, הרי שמגיע לכם החזר מס.

יש לציין כי תשלום לגורם מקצועי לטובת הכנת דו"ח למס הכנסה הינו הוצאה מוכרת שתקטין את ההכנסה החייבת ומכאן גם את שיעור המס שנדרש לשלם.

 

עבודה חלקית

אם עבדתם לאורך השנה בעבודה חלקית (אבטלה, חל"ת, חילופי עבודות)

 

החלפת מקומות עבודה

אם החלפתם מקום עבודה במהלך השנה ולא ביצעתם תיאום מס

 

עבודה מחוץ לישראל

עבדתם בחו"ל במקביל לעבודתכם בישראל

 

שינוי סטטוס

שיניתם סטטוס אישי בנוגע לנישואין, לידת ילדים, גירושין, מזונות

 

מקרים רפואיים

אתם סובלים מבעיות רפואיות

 

פריפריה

עברתם לאזור מחייה פריפריאלי כמו עיר פיתוח, גליל, נגב או רמת הגולן

 

חיילים משוחררים

השתחררתם מהצבא לפני שנתיים או פחות

 

קופות אישיות

הפקדתם עצמאית לקופת גמל, ביטוח חיים, פנסיה או משכרות

 

עולים חדשים

עליתם ארצה לפני שלוש שנים או פחות

 

סטודנטים לשעבר

סיימתם תואר ראשון

 

תרומות

תרמתם יותר מ-180 ₪ למוסד מוכר

 

ייתכן אתם זכאים להחזר מס ובסכום משמעותי!

לפי פקודת מס הכנסה, כל החזר מס שיינתן לכם יחויב להיות צמוד למדד והריבית השנתית ולכן גם אם אתם סבורים שמדובר בסכום זניח למדי, אין סיבה לעכב את הטיפול בנושא ולהימנע ממימוש זכויותיכם כחוק.

בדיקת כל הנתונים תאפשר לכם להיערך בוודאות קרובה לגובה ההחזר הצפוי ולדרוש אותו באמצעותנו ממס הכנסה. צרו קשר ונשמח לבדוק האם גם לכם מגיע החזר מס ביטוח בריאות פרטי יחד עם מיסים נוספים ששולמו.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון