החזרי מס לעצמאיים

על אף שרובנו מודעים לביטוי "הוצאה מוכרת", רבים מאיתנו אינם מודעים להוצאות הנכללות תחת ההגדרה האמורה. בנוסף, לצד אפיק זה, עומדת שורת נסיבות בגינם יוכל לבקש עצמאי החזר מס. החזרי מס לעצמאיים – המדריך המלא.

 

דוח שנתי לעצמאי

בעוד עולם השכירים נטול מדאגות בעניין האמור, שכן הדאגה לתשלומי המס של אלו מוטלים על המעסיק, בעבור עצמאיים הדבר אינו כך, שכן האחריות לדאוג לתשלומים האמורים מוטלת עליהם.

בתחילת כל שנה, ישלם עצמאי מקדמות בגין כל חודש עבודה, זאת באמצעות פנקס המקדמות אותו הוא מקבל בתחילת כל שנת מס. בשל התשלום מראש, ומתוך רצון לאמת את הנתונים שהוגשו לה, דורשת רשות המס מהעצמאי להגיש דו"ח שנתי, הפורס את כלל הכנסותיו בשנת המס האמורה. הדו"ח השנתי יוגש לרשות עד ה – 30.04 של השנה שעוקבת את שנת המס.

 

החזרי מס לעצמאיים: שיעור המס המוטל על עצמאים

כפי שצוין, שיעור המס שיש על היחיד ייקבע בהתאם לדו"ח השנתי, ומבוסס על הכנסותיו השנתיות של היחיד. בהמשך לכך, הן על העצמאי והן על העובד השכיר, יוטל שיעור מס בהתאם להכנסתו השנתית בצורה פרוגרסיבי, הקובע כי תשלומי המס שישלם הנישום יתחלקו בין המדרגות השונות.

 

דוגמה פשוטה לאדם הממוצע

לדוגמה, ככל שאדם הרוויח 150,000 אלף שקל בשנת 2020, יתחלקו סך הכנסותיו בין 3 מדרגות מס שונות, אשר יעלו שיעור מס שנתי הנאמד בכ – 20,395 שקלים:

ראשית, יהא עליו לשלם בגין 75,960 מס בשיעור העומד על 10%, הם 7,569 שקלים, המצויים תחת מדרגת המס הראשונה.

בעד הסכום שהרוויח בטווח  108,960 – 75,961 שקלים, יהא עליו לשלם מס בשיעור 14%, היא מדרגת המס השנייה. כלומר, בגין 32,999 השקלים המצויים במדרגת מס זו, ישלם היחיד 4,619 שקלים.

לבסוף בעד שאר הכנסותיו, המצויות בטווח שבין 174,960 – 108,961, ישלם היחיד מס בשיעור של  20%, היא מדרגת המס השלישית. כלומר, בגין 41,039 השקלים המצויים במדרגה זו, ישלם הנישום מס בסך 8,207 שקלים.

 

החזר מס לעצמאיים

כאמור, בשל אופן ביצוע תשלומי המס, יכול לא פעם לעלות מצב בו תשלומי המקדמה עולים על התשלומים בהם חייב בעל העסק העצמאי בפועל. במצבים אלו, יהא זכאי אותו נישום עבור החזרי מס לעצמאיים מטעם הרשות. אולם, ישנם לא מעט מצבים נוספים, בהם יהא זכאי העצמאי להחזר מס, זאת מבלי שהוא כלל ידע על כך. להלן מספר מקרים מסוג זה, אשר ככל שנפלתם לגדרם של אחד או יותר מהם, ייתכן כי אתם זכאים להחזר מס.

 

החזרי מס לעצמאיים – כל מה שצריך לדעת
החזרי מס לעצמאיים – כל מה שצריך לדעת

 

הוצאה מוכרת לעצמאיים – מה מוכר לצרכי מס?

הוצאה מוכרת הוא ביטוי שגור בפיהם של עצמאים רבים, אך רבים מהם לא מודעים לכלל האלמנטים הכלולים תחת ה"הוצאה המוכרת". ככלל, מדובר על כל הוצאה כספית הנדרשת לטובת העסק, אשר מוכרת על ידי רשויות המס.

דרך זו מהווה אפיק דרכו המדינה מסייעת לעצמאיים, אשר נאבקים לא פעם בקשיים כלכליים לקיומם, ומקלה עליהם בתשלומים שונים. החל מהוצאות לימודים והשתלמויות, דרך הוצאות דוגמת מחשב וטלפון ואף סיוע בשכר הדירה, ככל שאתם עובדים מהבית.

עצמאי עובד מהבית זכאי להוצאה מוכרת?

התשובה היא כן, משום שלעובד העצמאי יש הוצאות עבור העסק כמו עסקים אחרים שאינם פועלים מהבית. בהתאם לפקודת מס הכנסה, עצמאי יכול לדרוש הוצאה מוכרת בגין הוצאותיו העסקיות גם אם הוא עובד מהבית.

 

בקשה עבור החזר מס לעצמאי – איך זה עובד?

הטפסים הנדרשים

כיאה לרשויות בישראל, גם בעניין זה דורשת המדינה את פעולתו האקטיבית של הנישום. על אדם להגיש בגין כל תביעה לעיל את הטפסים הנדרשים לבדו. לשם קבלת החזר מס שלילי, על עצמאי להגיש את הדוח השנתי, הסוכם את שלל הכנסותיו בשנת המס הרלוונטית.

ככל שמדובר על הפנייה הראשונה, יהא על הנישום העצמאי להגיש את הבקשה דרך סניפי הדואר.
אולם, ככל שמדובר על הגשת תביעה נוספת, יוכל היחיד להגיש את הבקשה דרך אתר האינטרנט של הרשות.

  • עליכם לצרף לבקשה טופס החזר מס, יש להוריד אותו מאתר רשות המיסים. שימו לב, יש טופס שונה עבור שכיר ועבור עצמאי.
  • הוכחות על הכנסות
  • טפסים אחרים נדרשים – יש לצרף כל טופס אשר מוכיח זכאותכם עבור קבלת החזרי מס לעצמאיים. למשל עמידה בקריטריונים עבור נקודות זיכוי, כספי מדינה, תרומות ועוד.

 

איחור או טעות בדיווח אודות שינוי מצב משפחתי

כידוע, לנישומי המס, הן השכירים והן העצמאיים, עומדת הזכות לצבור נקודות זיכוי מס, אשר לאחר חישוב המס ברוטו שעל היחיד לשלם, מעניקות הנחה נוספת על שיעור המס הסופי שיוטל על הנישום. בין נקודות הזיכוי השונות, ניתן למצוא פעוטות שנולדו זה עתה, שינוי סטטוס, נכות כלשהי ועוד.

ככל שהדו"ח השנתי שהוגש לא כולל פרמטרים אשר השתנו לעניין זה לאורך השנים, ייתכן ואתם זכאים החזרי מס לעצמאיים.

 

החזרי מס לעצמאיים בגין הפרשות לפנסיה

החל משנת 2017 נכנס לתוקפו פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית, המטיל חובה על עצמאים להפקיד מדי חודש כספים לקופת הפנסיה, כפי שנדרש בחוק. אולם, ייתכן שלא ידעתם, אך בגין הפרשות אלו זכאים העצמאיים לניכוי הכנסות.

שיעור ניכוי ההכנסות העומד לעצמאי נאמד בכ – 35% מסך התשלומים לפנסיה. ככל שהפקיד היחיד שיעור של 20,000 שקלים בשנה לפנסיה, ואינו זכה לניכוי ההכנסות האמור, שיעור החזר המס לו יזכה, רק בגין פרמטר זה, יעמוד על כ – 7,000 שקלים.

 

החזרי מס לעצמאיים: החזר מס הכנסה שלילי לעצמאיים

החזר מס הכנסה שלילי, או בשמו האינטואיטיבי יותר, מענק עבודה, הוא כלי של רשות המיסים, אשר נועד לעודד יציאה לעבודה גם תחת קבלת שכר נמוך. על אף שהרעיון מוכר ברחבי העולם עוד מהמאה הקודמת, את דרכו לישראל הוא עשה רק בשנת 2008.

 

איך החזר מס הכנסה שלילי מסייע לי?

העיקרון העומד מאחורי כלי זה הוא הבטחת הכנסה. ככל שאדם, לאורך שנה שלמה (קרי,
01.01 – 31.12) משתכר ברמה הנמוכה מהרף הקבוע בחוק, הוא זכאי לקבל מטעם המדינה תשלומים עודפים, המהווים תוספת הכנסה. ככל שמדובר על הורה לילדים מעל גיל 23, או לחילופין, על אדם מעל גיל 55, יהא זכאי אותו אדם להחזר מס שלילי מטעם רשויות המס, בכפוף לעמידה במספר תנאים.

תנאי הסף לקבלת החזר מס הכנסה שלילי

ראשית, כאמור לעיל, על המבקש להיות בטווח הגילאים שצוין לעיל, המשתנה בהתאם למעמדו כהורה. נציין כי מעבר להורדת גיל הזכאות, מספר הילדים משנה את גובה הקצבה לה תזכו.

כמו כן, ככל שמדובר על הורה יחיד, יהא זכאי הנישום להחזר מס שלילי ככל שהכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 1,290 שקלים, אך אינה עולה על 11,650 שקלים. לעניין בני זוג, על הכנסת המבקש להיות בטווח שבין 6,807 – 2,090 שקלים. לעניין זה, יילקחו בחשבון הכנסות מעבר לשכר, הן הטבות מטעם המעסיק, דוגמת החזקת רכב ושכר לימוד וכו'.

לבסוף, יש לציין נתון נוסף, אשר יכול לשלול את זכאותו של הנישום לקבלת החזרי מס לעצמאיים האמור. ככל שהנישום מחזיק בנכס מקרקעין, בשיעור העולה על 50%, מעבר לדירת מגוריו, הוא לא יזכה לקבלת הקצבה האמורה.

 

החזרי מס לעצמאיים: אופן חישוב הזכאות

לאחר שנמצא היחיד כזכאי לקבלת החזר מס שלילי, תבצע רשות המס חישוב פנימי לשם חישוב רמת הזכאות. בין היתר, יילקחו בחשבון נתונים שונים המצויים בגופים הממשלתיים, לרבות הדו"ח השנתי, המצוי בידיהם של מס הכנסה, וכן נתוני הביטוח הלאומי. כמו כן, ייבחן שיעור הכנסות המבקש, גילו ומספר ילדיו.

לעניין זה, נציין כי טווח ההחזר אותו ניתן לקבל הוא די רחב. בעוד ייתכן שתזכו לקבל עשרות שקלים בודדים מדי חודש, ככל שאתם קרובים לרף העליון של הזכאות, קרבה לרף התחתון תוכל להעניק לכם זכאות לסכומים המגיעים לכדי 4,000 שקלים מדי חודש.

 

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

5/5 - (1 vote)
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון