החזרי מס חופשת לידה

לידת תינוק היא שלב מרגש ומיוחד בחיי ההורים, שנדרשים כעת לרכז את כל המאמצים האישיים והכלכליים לטובת טיפול בילדם, לרבות יציאה לחופשת הלידה שתימשך 3 חודשים. חופשה זו מתוגמלת על פי חוק בדמי לידה מהמוסד לביטוח הלאומי, אך ייתכן והיא מזכה בדיעבד גם בקבלת החזרי מס חופשת לידה.

 

זכויות במס להורים ישראלים

הורים לילדים מקבלים מספר הטבות מס אפשריות, המתקבלות בצורה של נקודות זיכוי שנועדו להפחית בפועל מחבות תשלום המס השנתית.

מכיוון ששכירים משלמים מס יחסי מידי חודש לאורך כל שנת המס, הקיזוז עבורם מתבצע בדיעבד. אז איך מס הכנסה מודע להיותכם הורים טריים שזכאים להטבות מס? באמצעות טופס 106 שממלאים מידי שנ

ה במקום העבודה.

את טופס 106 מעביר המעסיק למס הכנסה וזה מעדכן אצלו לגבי השינוי במצבם של ההורים ומעניק להם נקודות זיכוי עבור החלק היחסי בשנה.

לדוגמה, הורים לתינוקת שנולדה ב-1.8 זכאים לנקודת זיכוי במס הניתנת עבור כל ילד עד גיל 18 ול-1.5 נקודות זיכוי נוספות הניתנות עבור ילדים בגיל הרך (עד גיל 5). לפיכך, זכאים ההורים ל-2.5 נקודות שיינתנו רטרואקטיבית, עבור 5 חודשים משנת המס.

 

נקודות הזיכוי להורים לילדים

כאמור, הורים לילדים עד גיל 18 זכאים לנקודת זיכוי אחת במס, הניתנת עבור כל ילד בבית וללא קשר למספר הילדים.

 

נקודה וחצי

1.5 נקודות זיכוי נוספות ניתנות לילדים שנמצאים כעת בגיל הרך, כלומר מגיל לידה ועד 5 שנים.

 

נקודה אחת נוספת

נקודת זיכוי אחת ניתנת עבור ילדים שגילם הוא 6-17 שנים.

 

חצי נקודת זיכוי

עבור השנה שבה יחגוג הילד את יום הולדתו ה-18, מגיעה להורים חצי נקודת זיכוי.

 

האם קיימת מגבלה לצבירה?

לצבירה זו אין מגבלה, כך שלא קיימת מכסה המונעת קבלה של נקודות עבור ילדים נוספים ועד כדי תשלום בסכום אפס למס הכנסה.

יחד עם זאת, חשוב להבהיר שנקודות המס עד גיל 5 ניתנות לשני ההורים. מגיל 6 ואילך, מועברת נקודת הזיכוי רק להורה שמקבל את דמי הילדים מהמוסד לביטוח הלאומי.

הנה לדוגמה, אם לשלושה ילדים כאשר האחד בן 8, השני בן 5 והשלישי בן שנה וחצי. היא תקבל נקודה אחת עבור בנה בן ה-8 ו-2.5 נקודות זיכוי עבור כל אחד מילדיה הנוספים שנמצאים בגיל הרך.

נוסף לצבירה זו, האם זכאית גם לנקודות נוספות כמו 2.75 נקודות זיכוי שמגיעות לה כתושבת ישראל, נקודות נוספות אם היא סיימה תואר או שירתה במילואים, מתגוררת בעיר בפריפריה ועוד.

כפי שאתם מבינים, רק הצבירה שלה כאם ישראלית עומדת על 8.75 נקודות זיכוי במס. נכון לשנת 2021 עומד שוויה של נקודת זכות אחת על 281 שקלים בחודש ו-2,616 שקלים בשנה, כך שסכום הנקודות של 8.75 יעניק לאם הטבת מס שנתית של יותר מ-20 אלף שקלים!

 

קבלת החזרי מס חופשת לידה

סיבה נוספת לקבלת החזרי מס היא כאשר מאריכים את חופשת הלידה. חופשת הלידה בישראל נחשבת קצרה מאוד ביחס לעולם המערבי ועומדת על 3 חודשים בלבד, מה שגורם להורים רבים להאריך את החופשה לכדי חצי שנה.

הדבר על פי חוק מותר ואפשרי כמובן, אם כי עבור הארכה זו לא מתרחש תשלום ולא תופחים דמי הלידה, כך שההורה למעשה נמצא בחופשה על חשבונו.

מצב כזה במקרים רבים גורם לגביית יתר מצד מס הכנסה, כך שההורה יימצא זכאי להחזר. איך? שיטת המיסוי הישראלית היא פרוגרסיבית, כלומר מחושבת בתחילת שנת המס על סמך הערכה שנתית של יכולת ההשתכרות.

ולכן הורה שיצא לחופשה שבה לא מתקבל שכר, המיסים ממשיכים להיגבות ואיש במערכת מס הכנסה עדיין לא התעדכן לגבי השינוי, מביא למצב של חבות מס גבוהה יותר, כפי שהזכרנו בתחילת המאמר.

החזרי מס – חופשת לידה
החזרי מס – חופשת לידה

אופן הגשת הבקשה להחזרי מס

כדי להגיש בקשה להחזר מס, עליכם לפנות לפקיד השומה בסניף רשות המיסים המקומי ולהגיש טפסים ומסמכים נדרשים, או לעשות זאת באופן מקוון דרך אתר הרשות.

הטופס הנדרש לטובת ההחזר הוא טופס מס הכנסה שמספרו 135.

בטופס זה יש למלא את פרטי המבקש ואת נסיבות הבקשה להחזר מס. יש לצרף לבקשה את טופס 106 האחרון מהמעסיק שבו מפורטים כל ההכנסות וההפרשות שבוצעו לאורך שנת המס החולפת.

יחד עם כל אלו חשוב לשלוח שיק מבוטל או צילום אישור ניהול חשבון המעידים על פרטי חשבון הבנק, אליהם יועבר סכום ההחזר בסופו של דבר.

 

עד מתי ניתן להגיש את הבקשה להחזרי מס חופשת לידה?

גם אם הבנתם רק כעת שהייתם זכאים להחזרי מס חופשת לידה שלא התקבלו מתקופת חופשת הלידה, למרות שכבר חלפה יותר משנה ממנה, אתם עדיין יכולים להגיש ולקבל החזרי מס. על פי החוק, תשלומים ששולמו למס הכנסה ביתר מאפשרים לציבור לדרוש ולקבל את הסכום העודף באופן רטרואקטיבי, עבור 6 השנים האחרונות.

כך, גם אם תקופת חופשת הלידה הייתה בשנת 2015 ואנחנו כיום בשנת 2021, עדיין קיימת לכם האפשרות להגיש החזרי מס חופשת לידה ולקבל את כל מה ששילמתם ביתר ישירות לחשבון הבנק.

אם אתם זכאים להחזר במשך יותר משנה אחת, זכרו שאת הגשת הבקשה עליכם לבצע עבור כל שנת מס שבגינה אתם זכאים להחזר, כלומר בקשה נפרדת לכל שנת מס הכוללת את טופס 135 המתייחס לנסיבותיה של אותה שנת מס, טופס 106 ששייך לאותה שנת מס וצילום שיק מבוטל.

בקשות שיכללו רצף של מספר שנים עשויות להידחות ולעכב את הטיפול בהן.

 

איך יודעים בוודאות מי זכאי להחזרי מס חופשת לידה?

למרות שהפרוצדורה נראית פשוטה וחלקה כך שניתן להגיש את הבקשה להחזר מס בעצמכם, דעו שאפשר ובמקרים מסוימים גם רצוי להיעזר בגורם מומחה שיעשה זאת עבורכם.

שיטת המיסוי הישראלית אמנם מתגמלת אנשים שהוצאותיהם הכלכליות גבוהות באופן שיוצא מאיזון ביחס לשאר הציבור החייב במס, אך היא מורכבת ומסועפת מאוד והדברים כאמור, לא תמיד ברורים כל כך.

כך לדוגמה, יכול להיות מצב שבו אחת השנים כללה תקופת מחלה ממושכת שניתנו בגינה החזרים קודמים, או שעבדתם ביותר מעבודה אחת ולא ביצעתם תיאום מס שהפחית בפועל את חבות התשלום השנתית שלכם, כך שאין יתרה שאתם זכאים לקבל.

יכול בכלל להיות שנפגשתם עם רואה חשבון או יועץ מס שכבר ביררו בעבר את זכאותכם וקיבלתם החזר ששכחתם ממנו.

 

כשמגלים על חוב במס, במקום על זכאות להחזר

שאלה נוספת שעולה בקרב אנשים שמבקשים לבדוק האם מגיעים להם החזרי מס, היא לגבי "התעוררות" רשות המיסים שתבדוק את חבויות המס ותגלה בטעות שהפונה בכלל חייב לה סכומים נוספים.

אנשים חוששים ובצדק "לעורר מתים" בקרב מס הכנסה ולכן המעשה הנכון ביותר לביצוע, הוא להעניק את המושכות לחברה מקצועית ומנוסה שלא תגיש שום בקשה לפני שתבדוק בבדיקה פנימית את הזכאות להחזר.

אם אתם מעוניינים בבדיקה כזו ללא תשלום וללא התחייבות, תוכלו לפנות אלינו ונדאג לבדוק את זכאותכם להחזר מס, יחד עם הערכה מקדימה של סכום ההחזר שמגיע לכם לקבל. חלק גדול מלקוחותינו מגלים על אלפי ואף עשרות אלפי שקלים המהווים עודף רב ששולם למס הכנסה עוד משלב הלידה. פנו אלינו ונדאג גם לכם.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון