החזר מס רכישה ילד נכה

הורים לילדים נכים בשיעור 100% זכאים לפטור חלקי ממס רכישה או החזר מס רכישה ילד נכה. שילמתם את הסכום המלא במהלך שש השנים האחרונות? אתם זכאים לקבל החזר מס רכישה בשם ילדכם. בעמוד זה נציג בפניכם את הפרטים החשובים על החזר מס רכישה ילד נכה ועל הדרכים לקבלת ההחזר.

 

פטור חלקי ממס רכישה ומס שבח

תקנה מספר 11 לתקנות מס שבח ורכישה (תשל"ה – 1974) קובעת כי הורים לילד שהוכר מטעם הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח הלאומי כנכה בשיעור של 100% זכאים לפטור חלקי ממס שבח ומס רכישה, כאשר ניתן לבחור בניצול של אחד משני הפטורים הללו ובתנאי שהפטור אושר מטעם בית המשפט לענייני משפחה.

פטור זה הוסדר בעבר באמצעות הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, במסגרתה נדרשה רשות המיסים להעמיד פטור ממס רכישה להורים לילד נכה, שרוכשים דירה המותאמת לצרכי הקטין במקום דירת המגורים הנוכחית.

 

החזר מס רכישה ילד נכה – תהליך קבלת ההנחה מהמדינה

למרבה הצער, ילדים שנפגעו בעקבות מחלה או תאונה זקוקים לתנאי דיור משופרים לאחר פגיעתם, המאפשרים להם להתנהל בסביבה בטוחה יותר והדבר מוסיף נטל כלכלי כבד על ההורים במסגרת תהליכים של שיפור הדיור. ולכן אם נקבע כי הילד זקוק לדיור מותאם, הוריו יקבלו פטור חלקי מתשלום מס הרכישה בעבור דירה זו.

אחרי שניתן אישור מבית המשפט לענייני משפחה, על ההורים לשלוח בקשה בצירוף פסק הדין למיסוי מקרקעין. בבקשה זו יש לפרט את הנסיבות המיוחדות של המבקשים, כלומר את הצורך בדיור אחר מהקיים על מנת לאפשר לקטין סביבת מחייה נאותה ובטוחה יותר (למשל בית בעל מפתחים רחבים המאפשר תנועה של כיסא גלגלים או בית עם חדר נוסף שישמש לטיפולים או מרחב סטרילי וכד').

 

כמה מס רכישה תשלמו בפטור חלקי?

כאשר המטה המרכזי של מיסוי מקרקעין מאשר את הבקשה, יש לפנות לפקיד השומה האזורי בצירוף האישור על מנת לעדכן את הפטור הקיים. הפטור יינתן על סמך מדרגות מס הרכישה הקיימות ובאופן הבא:

עד לגובה הפטור שנקבע לדירת מגורים יחידה (דירת מגורים מזכה בגובה של 1,600,000 ₪) לא ישולם מס רכישה כלל.

 

עד 2,500,00 ש"ח

על הפרש בין גובה הפטור שנקבע ועד לסכום של 2,500,000 ₪ ישולם מס רכישה בגובה 0.5%

 

מעל 2,500,00 ש"ח

על הפרש בין גובה הפטור שנקבע ומעל לסכום של 2,500,000 ₪ ישולם מס רכישה בגובה 0.5% 

​אם מדובר בניצול של הפטור עבור רכישת דירה נוספת, ישולם מס רכישה בגובה 0.5% משווי הדירה כך שהפטור יינתן עד פעמיים לכל היותר.

 

ההנחה ממס רכישה – ניצול הזכות עד פעמיים בלבד

לראיה, פטור חלקי ממס הרכישה מעניק למשפחה הנחה משמעותית ביותר ובייחוד אם מדובר בדירה גדולה וחדשה יותר, כי אם המשפחה בוחרת לרכוש נכס יחיד ששוויו מתחת ל-1,600,000 ₪ היא פטורה ממס שבח בכל מקרה.

מכיוון שהטבה זו ניתנת לנכים עד פעמיים בלבד וישנו רצון למנוע מההורים "לבזבז" את הזכות של ילדם לפני שהגיע לבגרות וקבלת החלטות משל עצמו, מתקיים פיקוח מצד בית המשפט על תהליכי מימוש הפטור. ולכן לא די בעמידה בתנאי תקנה 11 ויש לקבל את אישורו של בית המשפט למשפחה.

החזר מס רכישה - ילד נכה
החזר מס רכישה ילד נכה

מס רכישה ומאפייניו

מס רכישה הוא תשלום שקונה אמור לשלם בתוך זמן קצר אחרי שרכש נכס מקרקעין (דירה, חנות, בית או משרד) וכל עוד לא ניתנו לו פטור או הקלה בתשלום. תקנות מס הכנסה קובעות שישנם נכים שזכאים להקלות מסוימות בהתאם לחוק, כמו למשל: נכים מתאונת עבודה, נכי צה"ל ונכים שהוכרו על ידי המוסד לביטוח הלאומי.

 

דרישת הסף: הכרה בנכות צמיתה של 100%

כדי לממש את הפטור החלקי שניתן להורים במס הרכישה, יש לעבור כאמור וועדה רפואית במוסד לביטוח הלאומי. יש להגיש לביטוח הלאומי תביעה לקצבת נכות כללית בצירוף כל הניירת הרפואית של הילד או הילדה וייקבע דיון בבקשה, שבו הילד והוריו נדרשים לעמוד בפני וועדה רפואית.

הוועדות הרפואיות בביטוח הלאומי מורכבות בדרך כלל מרופא הוועדה ומזכיר שמתעד את הוועדה בפרוטוקול מסודר. במעמד הוועדה ההורים יתבקשו להשיב לשאלות בנוגע למצבו ותפקודו של ילדם וייתכן שהרופא יבחר לשאול גם את הילד עצמו על מנת לאבחן את תגובותיו ולהתרשם מהן.

התשובה מהוועדה ניתנת בדרך כלל בתוך שלושה חודשים וכוללת הן את שיעור הנכות והן את תקופת הנכות שניתנה (זמנית או פרמננטית). אם מדובר בנכות זמנית, תצוין התקופה שבה הנכות תקפה ובסיומה הילד והוריו יעברו וועדה נוספת להערכת מצבו וקביעה מחודשת של שיעור הנכות.

 

הגשת סעד לבית המשפט לענייני משפחה

רק לאחר שניתנה הכרה בנכות רפואית בשיעור של 100% לצמיתות, רשאים ההורים לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולבקש סעד הצהרתי לניצול פטור ממס רכישה.

ההורים למעשה פונים בשם ילדם כאפוטרופוסים על פי חוק ובית המשפט יגיב לבקשת ההורים על סמך נסיבות המקרה ויתן פסק דין מתאים. אם הבקשה אושרה וישנו פסק דין, ניתן לפנות איתו כאמור למיסוי מקרקעין ומשם לפקיד השומה המחוזי.

בבואו לבחון את בקשת הסעד, מביא בית המשפט בחשבון שני שיקולים מרכזיים: אחד מהם – האפשרויות שיישארו בידיו של הקטין לנצל את פטור זה בעתיד והצורך כעת ברכישה של דירה אחרת מפאת סוג המוגבלות הקיימת והדיור הנוכחי שבו הילד מתגורר.

 

הגשת בקשה לפטור חלקי במיסוי מקרקעין

את הפנייה למיסוי מקרקעין יש למלא ולשגר דרך הדואר. פנייה זו אמורה להכיל מספר מסמכים חשובים:

טופס 2973

טופס מספר 2973 שעניינו בקשה לפטור חלקי ממס רכישה (ניתן להורדה מאתר gov.il המרכז את כל השירותים הממשלתיים)

 

טופס 7000

טופס מספר 7000 שעניינו הצהרה על רכישת זכות במקרקעין

 

טופס 169א'

טופס מספר 169א' שעניינו בקשה לוועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות לצרכי מס

אישור הביטוח הלאומי על מתן קצבת נכות

את הדירה הנרכשת אין צורך לרשום על שם הילד בכדי שתתקבל ההנחה במס רכישה. כמו כן, נזכיר שוב שהזכאות להקלה במס הרכישה בעת קניית דירה מתאפשרת עד פעמיים במהלך החיים וללא חריגים או מקרים מיוחדים שיאפשרו מעבר לכך.

 

קבלת החזר מס רכישה ילד נכה

הורים לילדים נכים שכאמור רכשו דירה, אך קיבלו רק בדיעבד את ההנחה כך ששילמו בעצם מס רכישה מלא, זכאים להחזר מס בעבור הסכום ששילמו ביתר.

באופן כללי, החזרי המס נועדו לאזן בין החבויות שהאזרחים נדרשים להן מול רשויות המס ובין הטבות או הקלות המספקות להם הפחתה מסוימת בתשלומים על סמך עמידה בקריטריונים מתאימים.

כך לדוגמה, תתרחש הקלה במס להורים ולמשרתים במילואים, לבוגרים בלימודים אקדמיים, הורים גרושים המשלמים מזונות או שהוגדרו כמשמורנים על ילדיהם, עולים חדשים, חולים במחלות מסוימות וגם נכים ששיעור נכותם גבוה (בדרך כלל מ-75% נכות ומעלה).

 

מלווים אתכם עד לקבלת ההחזר המלא

נוכח ההתמודדות של בני המשפחה עם מצבו של ילדם במקביל להתמודדות עם כל תחומי החיים האחרים, ניתן לפנות לגורם מקצועי שילווה את התהליך מול ההורים, יגיש עבורם את הבקשות המתאימות ויגדיל כמובן את הסיכויים לקבלת החזר מס בסכום משמעותי וללא עיכובים מיותרים.

אנו באינדיגו פיננסים מעמידים לרשותכם מערך מקצועי שלם המורכב מיועצי מס ויועצים כלכליים שיוכלו לסייע לכם בהיבטי המיסוי ומיצוי זכויותיכם ולדאוג לניצול ההטבה המכובדת שניתנה לכם. כמו כן, ניתן לפנות אלינו גם בנושא פטור ממס הכנסה לבן זוג של נכה ונשמח לסייע בכל דרך.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון