פטור ממס – משיכת כספים מקופת גמל לא פעילה

הידעתם? משיכת כספים מקופת גמל לא פעילה עשויה להיות פטורה ממס. לא תמהרו להוציא את כספכם? אנו מגישים לכם את כל המידע המעודכן והרלוונטי בנושא – כיצד למשוך את הכספים ומתי מתרחשת הזכאות לכך בפטור מס.

 

פטור ממס – משיכת כספים מקופת גמל לא פעילה עד 8,000 ש"ח

קופת הגמל מהווה מוצר חיסכון אטרקטיבי במיוחד לטווח הבינוני- ארוך, כאשר מטרתה העיקרית היא להשתמש בכספי הצבירה כקצבה בגיל הפנסיה. יחד עם זאת, קופת הגמל מספקת נזילות רבה לאורך השנים, דבר שמאפשר למשוך את כספי הצבירה בכפוף לתשלום מס יחסית משמעותי.

אלא שכאשר קופת הגמל איננה פעילה, ניתן למשוך את הכספים גם ללא מס. איך וכיצד? מיד תדעו.

המדינה מספקת כיום פטור מס על משיכת כספים מקופת גמל לא פעילה וקטנה, שנצברו בה עד 8,000 שקלים לפידיון. תקנה זו נקבעה ביולי 2015 ולפיה כל חשבון "רדום" שלא הופקד בו כסף במשך זמן רב, יוכל להתרוקן ולהיסגר על פי צרכי בעליו.

הרקע לקביעת התקנה הוא הרצון לפתור את עומס היתר וריבוי החשבונות בקופות הגמל, שבהן שכבו כספים מועטים. על פי ההערכות משנת 2015, כללו קופות הגמל הישראליות כ-3 מיליון חשבונות, ברובם כספים מועטים למדי, לפעמים רק של כמה מאות שקלים.

מכיוון שקופות אלו יכולות לשמש את בעליהן והסכומים בהן לא גבוהים, ניתן להימנע ממשיכה במס בגובה 35%.

מתי ניתן למשוך כספים בקופה או בקרן בפטור מס?

כספים בחיסכון פנסיוני מופרשים הן על ידי עובדים והן על ידי מעסיקם ונשמרים עד לגיל הפרישה מעבודה. כדי למנוע את משיכתם המוקדמת, המדינה מטילה מס אחיד של 35% על כל משיכה שתבוצע לפני גיל הפנסיה, למעט 4 מקרים חריגים המאפשרים לפעול אחרת:

  • מות המבוטח – מאפשר למוטביו למשוך את כספו בפטור מס. אם מדובר בקרן פנסיה, השארים רשאים לקבל את הסכום רק כקצבה חודשית (קצבת שארים).
  • נכות – במקרה של קביעת נכות בשיעור של 75% לפחות.
  • הכנסה נמוכה – כאשר לבני הזוג יש הכנסה שלא עולה על שכר המינימום במשק. אם מדובר בבני זוג שילדיהם מתחת לגיל 18 ושכרם המשותף לא עולה פעמיים על שכר המינימום, גם הם זכאים לקבלת הפטור.
  • מצב רפואי – כאשר ההוצאות הרפואיות של החוסך קרובות או גבוהות ממחצית הכנסתו השנתית.

 

קבלת פטור ממס על משיכה מקופה רדומה עם חיסכון קטן

משיכה מקופת גמל שנצברו בה סכומים נמוכים (כאמור, עד 8,000 שקלים), היא אקט רלוונטי מאוד לשכירים ולעצמאיים. לא אחת מתרחש מצב שבו אדם מסוים הועסק כשכיר ואז הפך לעצמאי ואז חזר למעגל עולם השכירים – סיבה נפוצה ביותר להיות חשבון קופת הגמל קטן ורדום.

מכיוון שמשיכה של 8,000 שקלים מקופת הגמל לא נחשבת לסכום משמעותי כל כך, אין טעם של ממש לשמור אותו לגיל הפנסיה. בנוסף, מדובר בסכום משמעותי שיכול לעזור ממש כאן ועכשיו לכל אדם שנקלע לקושי כלכלי ודרוש לו סכום כספי משמעותי כדי להתאזן.

 

האם יש סכנה במשיכת כספי הקופה?

רבים מהחוסכים חוששים ממשיכת כספי קופת הגמל משום שהם מאמינים שהדבר יגדיל בפועל את הכנסתם השנתית, מה שיביא לתשלום מס מוגדל. זו הסיבה שחשוב להתוודע לפטור ממס על משיכת כספים מקופה לא פעילה וקטנה עד 8,000 שקלים, כך שניתן לקבל את הסכום המלא.

 

משיכה מקופה עם חיסכון גדול מ-8,000

קופות גמל עם סכום צבור שגדול מ-8,000 שקלים כפופות לחיוב במס בגובה 35%, מה שמרתיע רבים ממשיכה מוקדמת מסיבות מובנות. אבל צריך לזכור שגם אם משכתם את הכספים ושילמתם את חבות המס שנובעת מכך, תמיד קיימת הזכאות לבדוק את זכאותכם להחזר מס על סכומי המס השנתיים שכבר שולמו ולקבל כסף ששולם בעודף על סמך המצב הפרטי, גובה ההכנסה השנתית והזכאות לנקודות במס.

פטור ממס - משיכת כספים מקופת גמל לא פעילה

קופת גמל קטנה ויתרונותיה

קופות הגמל מונחות כיום לשגר מכתב לכל חוסך שברשותו קופה עם חיסכון קטן ואף בלתי פעיל. אבל גם אם לא קיבלתם מכתב שכזה ואתם לא בטוחים אם בכלל יש לכם קופה פעילה כלשהי, תוכלו להיכנס לאתר "הר הכסף" של משרד האוצר, בו ניתן לאתר כל חיסכון פנסיוני קיים ולפנות לגורם שאצלו קיים החיסכון.

בנוסף, פטור ממס על משיכת כספים מקופת גמל לא פעילה מתאים גם למי שברשותו שני חשבונות קטנים, נניח בקופת גמל של 3,000 ₪ ובקופה נוספת של 5,000 ₪. גם אם מדובר בשני חשבונות שמתקיימים באותה קופת גמל, ניתן לבצע את המשיכה בפטור מס מלא.

שימו לב שכאשר הסכום הכולל משתי הקופות (וגם יותר) עובר את רף ה-8,000 שקלים, לא ניתן ליהנות מפטור המס וכדאי לשקול מי תהיה הקופה שאתם "נפרדים" ממנה.

אפשרות נוספת שנובעת מהתקנה, היא מיזוג בין שתי קופות. אם ברצונכם להשאיר את כספי קופת הגמל הצבורים על אף שהקופה כבר לא פעילה, תוכלו למזג את החשבון הקטן לחשבון אחר שברשותכם.

על פי החוק, הבוחרים באפשרות להשאיר את הכספים בקופת הגמל, ישלמו דמי ניהול של 6 שקלים לחודש (כלומר 72 שקלים בשנה, כתחליף לתשלום עבור השיעור השנתי המקסימלי בגובה 1.05% מהחיסכון).

 

זכאות למתן פטור ממס על משיכת כספים מקופת גמל רדומה

להלן רשימת התנאים לקבלת פטור ממס בגין משיכה מקופת גמל לא פעילה:

  • שכירים ועצמאיים בקופת גמל ו/או בקרן פנסיה וותיקה (כלומר כזו שפתיחתה התרחשה לפני שנת 1995)
  • הפקדת הכספים לקופת הגמל הופסקה החל מיום 1.1.14 והקופה לא קלטה כספים מקופת חיסכון אחרת.
  • השתייכות החוסך לאחד מארבע "מצבי המסכנות" שפורטו לעיל: הכנסה נמוכה מהמינימום, הוצאות רפואיות גבוהות, נכות בשיעור 75% ומעלה או מות החוסך.
  • היתרה הצבורה בחשבון הבלתי פעיל היא עד 8,000 שקלים נכון לתאריכים הבאים:

31.12.15 – למי שהגישו בקשה למשיכה בין 1.1.16-31.3.17

31.12 לשנה שקדמה לזו שבה בוצעה בקשת המשיכה, ככל שהבקשה הוגשה בתאריך 1.4 והלאה.

31.12 לשנתיים הקודמות לזו שבה בוצעה בקשת המשיכה, ככל שהבקשה הוגשה בתאריך 31.3 והלאה.

נסביר:

נניח שלעמיתה בקופת גמל מסוימת יש חשבון לא פעיל מאז 1.1.14. בבדיקה נכון לתאריך 31.12.15 היו לה 3 חשבונות: אחד של 3,000 ₪ ועוד שניים עם 2,500 ₪ כל אחד. מכיוון שבאותו תאריך היתרה עמדה על 8,000 שקלים, התאפשר לבעלת החיסכון למשוך את הכספים בפטור מס – ככל שהגישה בקשה למשיכה בין התקופה 1.1.16 ועד 31.3.17.

בדוגמה אחרת, עמית בעל 2 חשבונות בשתי קופת גמל שונות צבר 7,000 ₪ בקופה אחת ו-6,500 בקופה השנייה. במקרה כזה הוא כן יקבל פטור מס על משיכת כספים מקופת גמל לא פעילה, שכן הסכום בכל אחד מהחשבונות הוא פחות מ-8,000. לו היו מתנהלים חשבונות אלו באותה הקופה, המשיכה לא הייתה מתאפשרת.

 

אז כיצד מושכים את כספי קופת הגמל בפטור מס?

יש ליצור קשר עם החברה המנהלת את קופת הגמל או הקרן ולמלא טופס בקשה למשיכת הכספים. לבקשה יש לצרף צילום ת.ז, שיק מבוטל או אישור חשבון לאימות פרטי העמית. המשיכה תתרחש תוך 10 ימי עסקים מיום העברת הבקשה וכל המסמכים. אם הקופה איחרה מעבר לעשרת הימים, עליה לשלם ריבית פיגורים של 4.5%.

 

רוצים למשוך את כספי קופת הגמל? בדקו איתנו

חברת אינדיגו פיננסים נמנית עם החברות המקצועיות והוותיקות ביותר בישראל בתחומי המס והפיננסיים ומעניקה שירות מסור ואיכותי לעצמאיים ושכירים כאחד, כולל טיפול בהחזרי מס, משיכת כספים בפטור מס, עריכת תחשיבים פיננסיים ועוד.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון