פטור ממס הכנסה – לאחר פגיעה בהכנסה בעקבות משבר הקורונה

מה זה פטור ממס הכנסה – לאחר פגיעה בהכנסה בעקבות משבר הקורונה

האם קיים פטור ממס הכנסה לאחר פגיעה בהכנסה בעקבות משבר הקורונה? ובכן, לא באופן גורף. אז מי זכאי לפטור מס סביב השלכותיה של הקורונה על תחומי חיים שונים ומה לעשות אם גיליתם על הזכאות לגמרי בדיעבד? כל הפרטים במאמר הבא:

 

מחצית מעובדי המשק נפגעו ממשבר הקורונה

משבר הקורונה פגע בהכנסתם של שכירים ועצמאיים כאחד. מחקרים שנערכו מראים כי שכר הצעירים נפגע בכ-20% לאורך התקופה, שכרם של בני ה-50 הופחת בכ-15% ואילו בני ה-65+ נפלטו לחלוטין משוק העבודה.

על פי הנתונים הכלליים, 46% מעובדי המשק נפגעו בכ-11% בשכרם בשל קיצוץ ישיר בשכר, השעיית הטבות או ירידה בהיקף המשרה.

אבל אין באמת סיבה לדבר במספרים כאשר כולנו חווים במדויק את אותו הדבר – פגיעה בהכנסה בעקבות משבר הקורונה. לאור המצב שעודנו נמשך על אף המאבק הציבורי במגיפה, זה טבעי לדון בהטבות ובזכויות כלכליות שייתכן ומגיעות לכם.

במאמר זה נדון באפשרות לקבל פטור ממס הכנסה לאחר פגיעה בהכנסה בעקבות משבר הקורונה.

פטור ממס הכנסה - לאחר פגיעה בהכנסות בעקבות משבר הקורונה

 

פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית

בסוגיית הנכויות הרפואיות פטורי המס נותרו ללא שינוי. מי שקיבלו בוועדה רפואית 100% נכות או 90% נכות משוקללת זכאים לפטור ממס על הכנסה מיגיעה אישית, כלומר הכנסות שנצברו מעבודה בעיקרן.

תקנות הביטוח הלאומי מתייחסות בשנתיים האחרונות מאז פרוץ המגפה גם לסיבוכים שנגרמו עקב מחלת הקורונה. הסובלים מנזק נשימתי, קשיים תפקודיים וחולשה כרונית עשויים להימצא זכאים לקצבת נכות כללית, ככל שחלה פגיעה משמעותית בכושר עבודתם.

אפשרות נוספת היא לבדוק זכאות לפיצויים כנפגעי עבודה. יחד עם זאת, אם תיקבע נכות נמוכה מ-90% לא יחול פטור מס.

 

פטור ממס הכנסה במשיכת כספים מקרן השתלמות

בין התאריכים 10.08.2020 ועד 09.02.2021, מי שחווה פגיעה בהכנסה בעקבות משבר הקורונה היה זכאי לפטור מס על משיכת 7,500 שקלים בחודש מקרן השתלמות, כאשר המשיכה מתאפשרת עד לתקרה של 45,000 שקלים.

על פי הקביעה בנושא, מי שחלפו למעלה מ-6 שנים ממועד התשלום הראשון שביצע לקרן השתלמות (או 3 שנים לעובדים שמעל גיל הפרישה), זכאים למשיכת סכומים גבוהים יותר בפטור מס ועד לתקרה הקבועה בחוק.

גם עצמאיים שסגרו את בית העסק למשך חודש או יותר בין השנים 2020-2021 עשויים להיות זכאים למשיכת כספים מקופת גמל או הביטוח הפנסיוני ללא חיוב במס.

זכאות למשיכת כספי קרן השתלמות לאחר פגיעה בהכנסות בתקופת הקורונה ניתנה למי שפוטר או יצא לחל"ת או לחילופין בן/בת הזוג. בנוסף, יש להראות כי ההכנסה החודשית הממוצעת פחתה ביחס להכנסה לאותו חודש בשנה הקודמת.

 

פטור ממס שבח ורכישה במהלך תקופת הקורונה

הוראת השעה שיצאה בנושא במהלך שנת 2020 הורתה על התנאים הבאים: מי שרכש דירת מגורים נוספת והיה עליו לבצע תוך 18 חודשים את מכירת הדירה הישנה כדי לשלם מס רכישה מופחת ולקבל פטור ממס שבח, יקבל דחייה אם המועד למכירת הדירה הסתיים בתקופה שבין 1.3.2020-1.10.2020.

 

פטור ממס הכנסה - לאחר פגיעה בהכנסה בעקבות משבר הקורונה
פטור ממס הכנסה – לאחר פגיעה בהכנסה בעקבות משבר הקורונה

פטור ממס הכנסה על מענקי קורונה

לאחר פגיעה בהכנסה בעקבות משבר הקורונה, הכריזו במס הכנסה כי חברות ויחידים יוכלו להגיש מאוחר יותר את הדוחות השנתיים אך גם יהיו זכאים לקיזוז כל ההפסדים שנוצרו בשנת 2020.

הקיזוז התאפשר גם למי שנאלץ לממש נכס נדל"ני או מניות לאורך שנת הקורונה כדי לכסות על הפסדיו העסקיים וכן הייתה קיימת האפשרות לקזז את ההפסדים מתוך הרווחים העתידיים, על מנת להקטין את ההכנסה החייבת במס.

 

גיליתי על הטבות ופטורי מס קורונה רק עכשיו!

אם שילמתם את החבויות הרגילות למס הכנסה וכעת התברר לכם שהייתם זכאים לפטור, תוכלו לדרוש החזרי מס ולקבל את הסכום העודף ששולם בחזרה.

למרות שהסוגייה המוכרת ביותר כרגע סביב רשות המיסים היא דרישת החזרי המענק שקיבלו עצמאיים בכל סדרי הגודל, חשוב להתייחס להחזרי המס כסקטור נפרד לחלוטין בפעילות המיסויית.

בנושא הזה, רשות המיסים איננה מעוניינת לספח לעצמה סכומים עודפים ומנגנוני הרשות נבנו כך שלא ניתן יהיה לנפח את הקופה הציבורית על חשבון חבויות גבוהות שלא לצורך – גם אם משמעות הדבר היא הגדלת הקופה הציבורית במהלך תקופת הקורונה.

ולכן אם במסגרת תקופת הקורונה קיבלתם הטבה, הנחה או פטור ממס, אתם זכאים לדרוש ולקבל החזר מס ישירות לחשבון הבנק שלכם.

 

איך מגישים בקשה להחזר מס?

כל אדם ששילם לאורך השנה מס הכנסה, יכול לבדוק האם ייתכן שהוא זכאי להחזר. סכומי התשלום שהועברו לאורך השנה נבדקים בסיום שנת המס ולא פעם הם נמצאים כעודפים לעומת מה שנדרש לשלם בפועל. זה קורה כאמור מפאת הטבות, ניכויים ופטורים שלא נוצלו אך גם בנסיבות אחרות כמו למשל אי תאימות בניכוי מס במקור.

להלן המסמכים שתידרשו לצרף לבקשה להחזר מס (טופס 135 של מס הכנסה – בקשה להחזר מס לשכירים):

 • טפסי 106 ממקום העבודה
 • אישורי הפקדות לקופות גמל או קרנות
 • מסמכים המעידים על שינוי סטטוס אישי
 • מסמכים מהביטוח הלאומי על קבלת קצבאות, דמי לידה וכו'.
 • טפסי 161 על פיצויים
 • אישור על מקום המגורים
 • הכנסות אחרות
 • אישורים על קופות וביטוחי חיים שלא שולמו במסגרת העבודה
 • קבלות מקוריות על תרומות שניתנו מטעמכם
 • אישורים רפואיים
 • נתוני בן/בת הזוג (טפסי 106 וכל אישור רלוונטי נוסף)

כמובן שלא את כל המסמכים הללו תצטרכו, אלא רק את אלו שתואמים את ההתרחשות של השנה החולפת. למשל אם ביצעתם השנה תרומה כלשהי או שקיבלתם דמי אבטלה.

 

החזר המס מגיע כאשר מתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

 • החלפת מקום עבודה או מעסיק במהלך שנת המס
 • שינוי בסטטוס האישי לרבות לידה, נישואין וגירושין
 • עבודה בחו"ל לאורך השנה (שליחות, רילוקיישן וכו')
 • בעיות רפואיות
 • מעבר למגורים באזור עדיפות לאומית
 • חיילים משוחררים
 • בוגרי תואר ראשון
 • הפקדות לקופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח חיים באופן עצמאי
 • תרומות
 • הפסדים בשוק ההון
 • הורות לילדים עם מגבלה

כמובן שאם ביצעתם פעולה כלשהי, כמו למשל משיכה מקרן השתלמות במהלך תקופת הפטור ממס ולא קיבלתם בפועל פטור ממס הכנסה על הפעולה, תוכלו לקבל גם אותו בכפוף להגשת הבקשה.

ככל שברשותכם יהיו תנאים רבים יותר שלא נוצלו או הובאו בחשבון בתחשיב המס – כך אתם צפויים לקבל החזר משמעותי יותר.

 

עד לאיזה תאריך ניתן לדרוש החזר מס?

ההתיישנות על קבלת החזרי מס היא של עד 6 שנים ולכן תוכלו להגיש בקשה להחזר מס לאחר פגיעה בהכנסה בעקבות משבר הקורונה, עד 6 שנים אחורנית. המשמעות היא שגם אם גיליתם על זכאות לפטור ממס שחלה בשנת 2020, עדיין תוכלו לקבל את ההחזר.

 

מועד קבלת הכספים

רשות המיסים מודעת למצוקה הכלכלית שנוצרה לאורך תקופת הקורונה ומשתדלת לטפל בכל בקשה במהירות. עקרונית משך הטיפול בבקשות הוא כ-3-4 חודשים אך ייתכן שבשל העומסים הטיפול בבקשה יידחה מעבר לכך. ברגע שבקשתכם תאושר, הכספים ייכנסו בתוך 90 ימים ובתוספת הצמדה וריבית בשיעור 4%.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון