החזר מס השקעות

מעבר לרווחים אותם תוכלו ליצור מתוך השקעות בשוק ההון, עולה נקודה נוספת אשר יכולה להתגלות כרווחית למדי. בגין הפסדים, בשל יציאה לפנסיה וכן הגדרתכם כסוחר בניירות ערך, כולם שווים כסף. החזר מס השקעות – מתחילים.

 

בשורה משמחת למשקיעים – שנת 2012 הגיעה, גם אם באיחור

שנת 2012 הייתה שנת חגיגה בעבור המשקיעים. החל משנה זו, נכנס לתוקפו הסדר מס חדש, המאפשר לסוחרים בשוק ההון לקזז את סך ההכנסות, לעניין מס רווח הון, יחד עם ההפסדים, כך שיפחיתו את שיעור ההכנסות, ובהתאם, את סכום המס אותו נשלם בגין הרווחים.

אם הגעתם לקרוא את המאמר המובא בדף זה, סביר להניח שטרם גיליתם את כל פלטפורמות חיסכון המס העומדות למשקיעים השונים בשוק ההון. בטרם נעבור למדריך המלא להחזרי מס בגין השקעות, נגיש לכם מידע בסיסי אודות אופן המיסוי בשוק ההון, אשר ישמש אותנו בהמשך.

 

החזר מס השקעות בשוק ההון – הדין המצוי

בגין מימוש כל רווח אשר נובע מפעולות בשוק ההון, תשלמו מס בשיעור העומד על 25%, מס הידוע בכינוי מס רווח הון. על אף שמעמד הפסד, כצפוי, לא תזכו לזיכוי מס, ישנן מספר נקודות עליהן יש לעמוד, אשר מאפשרות קבלת הטבות מס שונות. ככל שלא ידעתם על אלו, ייתכן שאתם בין הזכאים השונים לקבלת החזר מס.

עוד על החזר מס השקעות:

הסכום בגינו נשלם מס – רווחים בלבד

הסכום הקובע לעניין תשלום מס בגין רווחים הנובעים משוק ההון נקבעים בהתאם לשיעור הרווח אשר צמח לכם מביצוע עסקה.

כך, ככל שדניאל, סוחר מתחיל בשוק ההון, רכש מניה בכ – 10,000 שקלים, ומכר אותה שלושה ימים לאחר מכן בכ – 15,000 שקלים, הסכום על בסיסו ייקבע שיעור חובו לרשויות המס יהא 5,000 שקלים, קרי, ראם ישלם מס בשיעור 1,250 שקלים בגין הרווח.

 

קיטון נוסף בסכום הקובע – מדד המחירים לצרכן

יש לציין, לעניין זה, כי הרווח נבחן גם לאור מדד המחירים לצרכן. מדד זה הא אחד מבין מדדי המחירים המצויים בשוק הישראלי, אשר נבחן על סמך חישובים סטטיסטיים שונים, ושיעורו נבחן כ – 8 פעמים בשנה. מדד זה משפיע על שווים של ניירות הערך, ומשכך, מביא לירידה בשיעור המס אותו נשלם.

לדוגמה, ככל שמדד זה עלה במהלך הימים האמורים בכ – 2%, יפחת שיעור הסכום בגינו יחויב דניאל במס בכ – 2%, קרי, יעמוד על 4,900 שקלים, בגינם ישלם כ – 1,225 שקלים.

 

לפני שמתחילים לדבר על החזרים – נקודה לסוחרים דרך מספר פלטפורמות

ככל שאתם סוחרים דרך מספר פלטפורמות, יהא עליכם לבצע תיאום הפסדים דרך פקיד השומה. הקיזוז האמור ייעשה לאחר קבלת פטור מניכוי מס במקור, או דרך קבלת היתר לתשלום מס מופחת, זאת לאור שיעור הקיזוז. כך שככל שלא ביצעתם תאום מס, הגיע הזמן.

החזר מס השקעות
החזר מס השקעות

קיזוז הפסדים – חיסכון משמעותי בתשלום המס

כאמור לעיל, ניתן לקזז הפסדים, אשר נוצרו לכם ממסחר בניירות הערך, אל מול הרווחים אשר צברתם לאורך שנה. לשם המחשה, ניקח את דין, אשר סחר לאורך שנת, אשר סך רווחיו נאמדו
בכ – 200,000 שקלים.

בגין רווחים אלו, דין שילם מס, בעת מימוש ניירות הערך, אשר מתגבש לכ – 50,000 שקלים. בתום שנת המס, דין רואה כי סך רווחיו נאמדו בכ – 100,000 שקלים. משכך, לאחר הגשת בקשה לרשות המיסים וקבלתה, דין יזכה לזיכוי מס הנאמד בכ – 25,000 שקלים, שכן לאחר הקיזוז נאמדו רווחיו בכ – 100,000 שקלים בלבד.

 

נקודה חשובה – אופן ביצוע הקיזוז

בטרם תרוצו לרשויות בשל הפסדים מרובים, שאנו מקווים שלא צברתם, יש לעמוד על נקודה חשובה, היא משך הזמן לעניינו ניתן לבצע קיזוז. הקיזוז המדובר מתבצע בגין כל שנת מס בנפרד, כך שלא ניתן למשוך הפסדים משנת מס אחת לזו שאחריה.

לדוגמה, ככל שההפסדים שדין צבר התגבשו רק בשנת 2021, הוא לא יוכל לקזזם משיעור הרווח שהתגבש בשנת 2020, אלא רק עם הרווחים אשר יצבור במהלך שנת 2021.

 

לא רק קיזוז מרווחים – "סוחר בניירות ערך" כבעל עסק

בעבור אלו המוגדרים "סוחר בניירות ערך", אשר עוסקים בבורסה כעסק מניב, קיים אפיק קיזוז נוסף. ככל שנחלתם הפסדים מרובים ממסחר בבורסה, תוכלו לנקות את ההפסדים האמורים מהכנסות אחרות העומדות לכם, לרבות שכר עבודה, שכירות והכנסות עסקיות. יש לציין שבעבור סוחרים עומדת האפשרות לשמור את הזכות לקזז את ההפסדים שספגו גם לאחר שנת המס הנוכחית, שכן פעילות זו מוגדרת בעבורם כפעילות עסקית לכל דבר.

 

לפני שרצים לרשויות – הגדרת סוחר בפסיקה

לעניין זה, יש לציין כי מענה על הגדרת סוחר אינו פשוט כלל. על הסוחר מוטלת החובה לעמוד במספר מבחנים שונה, בהם, בין היתר, תדירות עסקאות העולה לכדי מספר דו ספרתי (אשר לעיתים לא יספיק), להפגין בקיאות ומומחיות בפעולותיו וכן להציג היקפי השקעה גבוהים.

 

לא רק קיזוזים – פטור מלא ממס לפורשים

לעיתים, יזכו לקבלת פטור ממס בגין רווחים הנובעים מפעולות בשוק ההון גם פורשים ובני זוגם. ככל שהכנסותיהם של השניים לא עולים על הסכום הנקוב בחוק, אלו יוכלו לקבל פטור ממס בגין ההכנסות האמורות.

 

הגשת בקשת החזר – עשה זאת בעצמך

לאחר סיומה של שנת המס, יהא על המשקיע, המבקש לקבל החזר מס השקעות, להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. לעניין זה, יש לפנות אל הבנק בבקשה להמצאת טופס 867, אשר נחלק לשלושה חלקים, הם ריכוז אינפורמציה אודות רווחים והפסדים מפעולות בניירות ערך, פירוט אודות מכשירים פיננסים לא סחירים בחזקתכם וכן פירוט רווחי דיבידנדים וריביות הנובעים מהחזקת ניירות ערך.

 

אליה וקוץ בה – חיסכון כספי, הקדשת זמן

מחד, ככל שיימצא שהיה מקום להעניק את הקיזוז האמור, תעניק רשות המס את ההחזר לנישום המאושר.

מנגד, התעסקות עם גורמי הבירוקרטיה האמורים, המצאת הניירת המרובה והזמן שעבר, יכולים להקשות על אנשים רבים במהלך ביצוע המטלה. משכך, ההמלצה העיקרית היא פנייה לאנשי המקצוע, על אף החיסכון הכספי הגלום בהתמודדות עצמאית.

 

יועץ מס מקצועי – הדרך להחזר מהיר ושקט

פנייה ליועץ מס, לסיוע בהליך ההחזר, או לחילופין, לשם מסירת הסמכויות לביצוע ההחזר, יכולה להתגלות כהחלטה נבונה למדי בעבור חלק לא מבוטל באוכלוסייה. להלן מספר נקודות בהן יועץ המס יוכל לסייע, ולעיתים, לשפר את חייכם.

 

ראש שקט, במיוחד לאור השגרה העמוסה

העולם של היום, אשר דורש מאיתנו מאמץ רב בשוק העבודה, בניהול הבית, ובעבורכם, גם זמן לביצוע מחקר שוק בטרם ביצוע השקעה, לעיתים אינו פנוי להתעסקות נוספת, טענה המתחזקת כאשר מדובר על גוף בירוקרטי נוקשה. משכך, שימוש בשירותיו של יועץ מס יוכל להעניק ראש שקט עד לקבלת החזר מס השקעות.

 

יעילות היא שם המשחק – מומחיותו של יועץ המס

מעבר לשקט הנפשי אשר יילקח ככל שעליכם מוטלות המשימות השונות עד לקבלת ההחזר, מדובר על משימה שאינה פשוטה, במיוחד לאזרח הממוצע, שאינו מתמחה בדיני המס הישראלים.

פנייה ליועץ מס מומחה יכולה להתעלות על המהמורה המדוברת. בשבתו כיועץ מס מומחה, היועץ מכיר את כלל הגורמים הרלוונטיים, המסמכים אותם יש להמציא, וכן מספר פקידים ברשויות השונות, אשר יוכלו לזרז את ההליך. משכך, יועץ מס מומחה יוכל להחזיר את הכספים ביעילות ומהירות העולה על זו שלכם באופן משמעותי.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון