חישוב החזר מס

חלק לא מבוטל מאזרחי ישראל זכאים להחזר מס. אולם, המחשבונים הפרוסים ברחבי הרשת לא תמיד נגישים ונוחים לתפעול. משכך, מגיע מאמר זה, הפורט כיצד חישוב החזר מס מתנהל באופן ידני, ויאפשר לכם לבחון את היתכנות זכאותכם.

 

הקדמה לנישום המתחיל

באם הגעתם לדף האמור, כנראה שבסיס הידע, אודות החזרי מס, כבר מצוי באמתחתכם. אולם, לשם יישור קו בטרם נתחיל עם הפירוט אודות אופן חישוב החזר מס בעבור אפיקי ההחזר הנפוצים בקרב הקהל הישראלי, הרשו לי לוודא כי כולנו מצויים באותה נקודת פתיחה.

חישוב המס במדינת ישראל

כידוע, מדינת ישראל גובה מס מדי חודש בחודשו, הן מקהל העצמאיים והן מקהל השכירים. בעבור אלו המצויים בשוק העבודה, קובעת רשות המס את שיעור מס ההכנסה שיהא עליכם לשלם על סמך תחזיות. לאחר סיום כל שנת מס, מבוצע חישוב החזר מס על סך ההכנסות העומדות לאדם, הבוחן האם בוצע תשלום מס ביתר או בחסר, שכן שיעור המס אותו נשלם מבוסס על סך ההכנסות השנתיות.

חישוב החזר מס בזכות? או בחובה?

ככל שממצאי רשות המיסים יקימו תשלום בחסר, סביר להניח שתקבלו הודעה אודות חובכם לרשות. אולם, כפי שניחשתם, הדבר לא יקרה בעת תשלום מס ביתר. במקרים אלו, יהא עליכם לפעול בעצמכם. עתה, לאחר שהבנו את הבעייתיות שבאופן התשלומים, נצלול אל אופן קביעת שיעור המס.

 

מס שולי, פרוגרסיבי, מדורג – מונחי היסוד בהרכב מס ההכנסה בישראל

מדינת ישראל דוגלת במדיניות מס מדורגת, או פרוגרסיבית, לאלו מכם אשר מעוניינים להעשיר את אוצר המילים. בהתאם לקביעת המחוקק, קיימות 6 מדרגות מס, אשר קובעות את שיעור המס שנשלם בעד כל רכיב בו השתכרנו. מדרגות המס, נכון לשנת 2021, הם כדלקמן:

הכנסה חודשית בשקלים (לשם הנוחות)שיעור הכנסה שנתי בשקלים (חישוב המקור של רשות המס)שיעור המס
עד 6,330עד 75,96010%
9,080 – 6,331108,960 – 75,96114%
14,580 – 9,081174,960 – 108,96120%
20,260 – 14,581243,120 – 174,96131%
42,160 – 20,261505,920 – 243,12135%
54,300 – 42,161651,600 – 505,92147%
54,301 ומעלה651,601 ומעלה50%

דוגמה מספרית

לשם המחשה, ניקח את ראם, שזה עתה נכנס לעבוד כמתכנת בשוק ההייטק בתחילת שנת 2020. ראם משתכר מדי שנה בשכר הנאמד בכ – 150,000 שקלים. כפי שיבואר, סך חובותיו של ראם לרשויות בשל הכנסותיו משכר, בשנת המס 2020, יעמדו על 20,424 שקלים, זאת על פי החישוב הבא:

בגין רכיב השכר הנכנס במדרגת המס הראשונה, ישלם ראם מס בשיעור 10%, הם 7,596 שקלים. בגין המדרגה השנייה, גם בה משכורתה של ראם מכסה את כל הטווח, ישלם ראם שיעור מס העומד על 14%, הם 4,620 שקלים. בגין שכרו של ראם המצוי במדרגה השלישית, הנאמד בכ – 41,040, ישלם ראם שיעור מס העומד על 20%, קרי, 8,208 שקלים.

 

חישוב החזר מס בגין סיבות שונות

כפי שראינו, על אף שאנו משלמים מס מדי חודש, חישוב שיעור המס שיש עלינו לשלם מתגלה רק בתום שנת המס. משכך, לא פעם עולות טעויות רבות בחישוב שיעור המס המוטל על היחיד, בעיקר בעבור שכירים, שאינם מודעים אף לטעויות אלו, ולעיתים, לא מודעים לכסף המגיע להם. אז מיהם הזכאים לקבלת החזר, וכיצד מחשבים את שיעור ההחזר המגיע בעבור כל אפיק החזר?

שכירים – בעיקר החלפת מקום העבודה

לא פעם, בעת החלפת מקום העבודה במהלך שנת מס, מתגלות בעיות בחישוב שיעור המס שיש לשלם, זאת בשל האוטומציה הגלומה בציפייה של רשות המיסים.

עוד דוגמה לחידוד הנושא

נניח כי עדן, אשר עבד כמאבטח במהלך החציון הראשון של שנת 2020, והשתכר בכ – 9,000 שקלים מדי חודש. לאחר כחצי שנה, סיים עדן את לימודיו האקדמאים, החליף את מקום עבודתו, והשתכר עד לסוף שנת המס בכ – 15,000 שקלים. בשל טעות החישוב של רשויות המס, עדן שילם מס העומד על סך של 45,000 שקלים בשנת 2020.

חישוב החזר מס – כיצד יחשב עדן את שיעור המס שעליו לשלם?

לשם חישוב שיעור המס שהיה על עדן לשלם, נבחן את היקף השתכרותו השנתי. מחישוב מהיר עולה כי במהלך השנה עדן הכניס סך של 144,000 שקלים. משכך, זהו הסכום שבגינו יחויב במס.

לאחר ביצוע חישוב בדומה לחישוב לעיל (אודות ראם), נמצא כי שיעור המס אותו יהא על עדן לשלם יעמוד על 39,840. ככל שעדן שילם מס בסכום מצטבר העולה על האמור, יהא זכאי עדן להחזר מס.

חישוב החזר מס
חישוב החזר מס

נקודות מס – דרך נוספת לחסוך בנטל

אפיק נוסף העומד לכם, עובדי ועובדות ישראל, לחסוך בתשלום המס, הם נקודות הזיכוי ממס. נקודות אלו, אשר ניתנות כמעין הטבה סוציאלית לכוח העבודה במשק, מאפשרים קיזוז של סכומים מסך ההכנסות בגינן תחויבו במס. נכון לשנת 2021, כל נקודת זיכוי תפחית סך של 2,616 שקלים משיעור ההכנסות השנתי.

אופן חישוב החזר מס – פשוט למדי

לשם המחשה נמשיך עם עדן, שכאמור, היקף המס שעליו לשלם עומד על 39,840. בהיותו תושב ישראל, לעדן עומדת זכאות לקבלת 2.25 נקודות זיכוי בשל היותו אזרח ישראלי. כמו כן, נניח כי לעדן תעמוד זכות לקבלת נקודת זכות בשל סיום הלימודים האקדמאים (נקודה המוענקת בשנת המס שלאחר סיום הלימודים).

3.25 הנקודות העומדות לזכותו של עדן מביאות להפחתה של כ –  8,502 שקלים מהסכום בגינו חייב עדן במס. משכך, שיעור המס שיהא על עדן לשלם יעמוד על 31,338 שקלים.

 

שוק ההון – החזר נפוץ בקרב הישראלים

נקודה נוספת, על חישובה יש לעמוד, הוא החזר מס הנובע מפעולות בשוק ההון. אף אחד לא יספר לכם זאת, אך ניתן לקזז את ההפסדים שנחלתם בשנת מס אל מול הרווחים שצברתם, בכל שנת מס באופן אינדיבידואלי. הבעיה בתשלום המס לעניין זה עולה בשל העובדה שלמרות שבגין רווחים מוטל מס במועד מימוש נייר הערך, בעבור הפסדים, לא תזכו לזיכוי במקום.

אופן החישוב – מתמטיקה פשוטה

אופן חישוב החזר מס של החזרים הנובעים מהפסדים יהא כדלקמן: מכלל הרווחים אשר עמדו ליחיד במהלך השנה, נקזז את שיעור ההפסדים. לאחר מכן, נבחן את היקף המס שהיה עלינו לשלם בגין סכום זה. הפער בין המס ששולם בפועל לבין המס שהיה עלינו לשלם, יהא גובה ההחזר אשר יעמוד לזכותנו.

אף פעם לא מזיק – דוגמת גל הסוחר

בדוגמה זו, גל, סוחר צעיר בבורסה, נחל הצלחה גדולה במהלך החציון הראשון של שנת המס 2020, עם סך רווחים העומד על 150,000 שקלים. בגינם, ישלם גל מס רווח הון הנאמד בכ – 25%, הם 37,500 שקלים.

אולם, הצלחתו של גל לא האריכה ימים, ובמהלך החציון השני של השנה הפסיד כ – 60,000 שקלים. לשם בחינת שיעור ההחזר המגיע לו, עלינו לבחון מהו הרווח שנוצר לאחר קיזוז ההפסד, הוא 90,000 שקלים, בגינם יהא על גל לשלם מס הנאמד בכ – 22,500 שקלים. משכך, לגל עומדת הזכות להחזר הנאמד בכ – 15,000 שקלים.

 

 

מחשבון מס – לא תמיד הדרך הקלה

הנחת המוצא היא שהגעתם לעמוד זה לאחר בחינת מספר מחשבוני החזר מס. מחשבונים אלו, ובראשם זה המצוי באתר רשות המיסים, אומנם מדויקים כמו שעון שוויצרי, אך אינם נגישים ונוחים לתפעול.

 

חישוב החזר מס עם המומחים לראש שקט

ככל שהתייאשתם ממחשבוני המס ברחבי האינטרנט, והחישוב האמור נראה לכם סבוך ומייגע, אנו ממליצים לפנות אלינו. לאחר בדיקה קצרה נברר האם אתם מוגדרים כמועמדים לקבלת החזר, אותו נוכל להשיג עבורכם בזמן קצר ויעילות מרבית.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
רשות המיסים מחשבת את שיעור המס שכל נישום יצטרך לשלם לאחר תום שנת המס, על בסיס השכר הממוצע שאותו נישום הרוויח לאורך כל שנת המס. אי לכך, גם אם יהיו שינויים בשכרו של הנישום במהלך שנת המס, ייתכן כי רשות המיסים תמשיך לגבות את המס כפי שחושב בסוף שנת המס הקודמת.
בישראל נוהגת שיטת מס פרוגרסיבית – אדם שמשתכר במשכורת גבוהה יותר ישלם יותר מס, ואדם שמשתכר בשכר נמוך יותר ישלם פחות מס. מדרגת המס הנמוכה ביותר היא הכנסה שנתית של עד 75,960 ₪, שמחויבת בתשלום 10% מס. מדרגת המס הגבוהה ביותר היא הכנסה שנתית של 651,601 ₪ ומעלה, שמחויבת ב-50% מס.
הזכאות להחזרי מס מתרחשת לרוב כאשר במהלך שנת המס לאדם היו שינויים בשיעור המס שעליו לשלם, אך רשות המיסים לא עודכנה בכך ולכן הוא שילם לאורך שנת המס שיעור מס גבוה יותר מכפי שהוא היה אמור לשלם. במקרים מסוג זה, המדינה תחזיר לנישום את הסכום העודף שהוא שילם.
חישוב החזר המס העקרוני הוא יחסית פשוט ואינטואיטיבי – הפחתה של סכום המס שאותו הנישום שילם בפועל מסכום המס שהנישום היה אמור לשלם. כך מתקבל רק החלק שהנישום שילם שלא לצורך, ועבור אותו חלק מגיע לנישום לקבל החזר מס מקופת המדינה.
מלאו את השאלון עכשיו וגלו כמה החזר מס מגיע לכם:

אינדיגו בפייסבוק | אינדיגו באינסטגרם | אינדיגו בגוגל

אינדיגו ביוטיוב | המייל שלנו: office@indigofinance.co.il

רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון