פטור ממס – משיכת כספים מקופת גמל לעצמאים בשל אבטלה

אדם שנמצא בין עבודות זקוק לא פעם לכספים שיסייעו לו להתקיים לאורך התקופה, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר במי שאיננו זכאי לדמי אבטלה. האם ידעתם שניתן לבצע משיכת כספים מקופת גמל לעצמאים בשל אבטלה תוך קבלת פטור ממס? לפניכם כל המידע הרלוונטי בנושא:

 

פטור ממס – משיכת כספים מקופת גמל לעצמאים בשל אבטלה

משבר הקורונה כיוון זרקור מחדש על נושאים שלא עלו לדיון הציבורי לפני כן, מרביתם מתייחסים להתמודדות הכלכלית לאורך התקופה. רבים נאלצו לסגור את העסק או להשבית את פעילותו לתקופה ממושכת ולכן פנו לפתרונות סיוע אפשריים לרבות כספים הצבורים בקופות גמל וקרנות פנסיה, תוך בדיקת האפשרות למשוך מהם כספים בפטור ממס.

כך רבים התוודעו לשינוי בחקיקה שנקבע שנתיים מוקדם יותר, בשנת 2018: כל עובד עצמאי שהפקיד עד כה כספים לחיסכון פנסיוני, רשאי למשוך ממנו כספים בפטור מס (עד לתקרה בחוק) כל עוד הוא מצוי במצב אבטלה – כלומר סגירת עסק או הפסקת העיסוק במשלח ידו.

במהלך הקורונה, ניתן היה למשוך את הכספים גם מפאת סגירת עסק והפסקת עיסוק זמנית בלבד.

 

משיכת כספים לעצמאים בפטור מס: עד לאיזה סכום?

הזכאות למשיכת כספים מקופת גמל לעצמאיים נולדה לאחר חקיקה משנת 2017, לפיה כל עובד עצמאי מחויב להפריש מהכנסתו לחיסכון פנסיוני. הוא כמובן רשאי לבצע הפקדות לקופת גמל לחיסכון (שתשרת אותו בעתיד כקצבה) ולמשוך משם כספים במצב אבטלה עד לסכומים הבאים:

  • משיכת 12,200 שקלים בשנה (ככל שבאותה שנה הופקדו תשלומים לקופת הגמל
  • משיכת שליש מכל תשלום שהופקד לקופת הגמל.

 

באילו תנאים ניתן לעשות זאת?

  • כאשר העצמאי סגר את העסק שלו (ללא קשר לסיבת הסגירה)
  • כאשר העצמאי הגיע לגיל הפרישה ואין ברשותו הכנסות כעת ממשלח ידו או מעסק
  • כאשר העצמאי מפסיק לעסוק במשלח ידו
  • כאשר העסק היה סגור במשך למעלה מחודש בין השנים 2020-2021 וזאת מפאת ההגבלות שהוטלו במהלך תקופת הקורונה.

 

אופן משיכת הכספים מקופת הגמל בפטור מס

כדי למשוך את כספי קופת הגמל לעצמאיים בשל אבטלה ולקבל פטור ממס, יש להעביר כמה מסמכים רלוונטיים:

  • אישור מהמוסד לביטוח הלאומי שמאשר כי העצמאי מצוי כעת ב"מצב אבטלה" (כלומר שהפסיק לפעול בעיסוקו, סגר את העסק או הגיע לגיל פרישה ואין ברשותו הכנסות מעסק או משלח היד).
  • אישור מרשות המיסים על סגירת התיק במס הכנסה ומע"מ
  • הצהרה מרואה החשבון על חדלון מפעילות בעסק

ישנם מקרים שבהם חברת הניהול של אותה קופת גמל תדרוש הוכחות נוספות כמו למשל סגירת קמפיינים פעילים לפרסום העסק, הורדת אתר אינטרנט מהאוויר וכדומה.

את כספי קופת הגמל הניתנים למשיכה אפשר לקבל בפריסה לשלושה תשלומים שווים, שיועברו לעצמאי במשך 3 חודשים ברצף. רק אם מדובר בעצמאי שהגיע לגמלאות ופורש כעת, הוא רשאי למשיכת כספים מקופת גמל בפעימה אחת בלבד.

 

משיכת כספים מקופת גמל לעצמאים בשל אבטלה
משיכת כספים מקופת גמל לעצמאים בשל אבטלה

משיכת כספים מקופת גמל שנוצרה לפני החוק החדש

עצמאים שהייתה ברשותם קופת גמל שהופקדו אליה כספים עוד לפני כניסת החובה על הפרשות עצמאים לביטוח פנסיוני, רשאים למשיכת הכספים בשיעור דומה לשיעורי ההפקדה החייבים על פי חוק, בתנאי שההפקדות בוצעו במשך שנתיים לפחות בין השנים 2013-2016.

נשתמש בדוגמה כדי להבהיר זאת: עצמאית שפתחה קופת גמל בשנת 2015 והפקידה אליה כספים בשיעור דומה לשיעור ההפקדה שנקבע מאוחר יותר בחוק, תהיה רשאית למשוך משם כספים במצב אבטלה וזאת החל משנת 2018.

כעת נניח שאותה עצמאית הפקידה כספים לקופת הגמל אך בסכום נמוך מזה שנקבע לאחר מכן, או במשך תקופה שלא עולה על שתי שנות מס (למשל פתחה את הקופה בשנת 2015 והפקידה כספים, אך לא הפקידה דבר בשנת 2016). כעת באפשרותה למשוך את הכספים בדומה לעובדים שהתחילו להפקיד לראשונה בשנת 2017.

במצב כזה, עצמאיים שהחלו להפקיד תשלומי חובה משנת 2017 על פי חוק ולא הפרישו כספים לביטוח פנסיוני לפני כן, רשאים למשוך כספים מקופת גמל לעצמאים בשל אבטלה רק אם הפקידו קודם לכן כספים במשך שנתיים.

במילים אחרות – עצמאיים שהתחילו להפקיד לקופת הגמל כספים בשנת 2017 עם כניסתו של החוק החדש, יוכלו לבצע משיכת כספים מקופת גמל לעצמאים בשל אבטלה לכל המוקדם בשנת 2019.

משיכת כספים מקופת גמל לעצמאיים בשל אבטלה עד לתקרה בחוק

כפי שציינו קודם, ניתן למשוך שליש מסכום הצבירה או עד סכום שנתי של 12,200 שקלים. כאן החוק מבדיל פעם נוספת בין מי שהפקידו כספים לפני ואחרי שנת 2017.

 

כספים שהופקדו לפני שנת 2017

ניתן למשוך שליש מהסכום הצבור או עד 12,200 שקלים כפול מספר השנים שבהן הופקדו תשלומים עד שנת 2017. כלומר שעצמאי שיש לו קופת גמל משנת 2010 לדוגמה ואז בשנת 2018 סגר את העסק ורוצה כעת למשוך את כספי קופת הגמל ולקבל פטור ממס, יוכל לעשות זאת כך:

נניח שבקופת הגמל ממתינים כעת לעצמאי 140,000 שקלים – 120,000 מתוכם הופקדו לפני שנת 2017. כעת באפשרותו למשוך שליש מהסכום שנצבר לפני 2017, כלומר 40,000 שקלים (מתוך הסכום הצבור שעומד על 120,000 שקלים).

אפשרות נוספת היא למשוך סכום של 12,200 שקלים כפול 7 השנים שבהן הפקיד תשלומים לקופת הגמל (2010-2017) ולקבל 85,400 שקלים.

 

כספים שהופקדו אחרי שנת 2017

אם העצמאי החל להפקיד לקופת הגמל כספים באותה השנה או בשנה מאוחרת יותר, הוא רשאי למשוך את הסכום הצבור ממרכיב החיסכון למצב אבטלה, או סכום של 12,200 כפול שנות ההפקדה לקופת הגמל.

אם הכספים נמשכו בעבר עקב אבטלה וניתן על כך פטור ממס, יש לחשב את 12,200 השקלים כפול מספר השנים שבהן בוצעה הפקדה לאחר שנת המשיכה הקודמת.

נניח שעצמאי מסוים התחיל להפקיד כספים לקופת הגמל שפתח בשנת 2017 ולאחר 3 שנים סגר את העסק. הסכום שצבר עד כה הוא 90,000 שקלים ולכן באפשרותו למשוך שליש המהווה רכיב חיסכון למצב אבטלה (כלומר 30,000 שקלים) או 12,200 שקלים כפול 3 שנות הפקדה – 36,000 שקלים.

משיכה בפטור ממס עד 15,900 שקלים

משיכת כספים מקופת גמל לעצמאיים בשל אבטלה במקרה של סכום נמוך מ-15,900 תתאפשר כל עוד לא נמשכו בעבר כספים יותר מפעמיים.

כעת נניח שהעצמאי שלנו החל להפקיד כספים לקצבה משנת 2017 וכעבור 3 שנים סגר את העסק כשברשותו רק 10,000 שקלים שמהווים את רכיב החיסכון בתוך קופת הגמל.

כעת הוא רשאי למשוך בפטור מס את אותם 10,000 שקלים, או סכום של 12,200 כפול 3 השנים שבהן ביצע הפקדות – כלומר 36,000 שקלים. אם הוא בוחר באפשרות הראשונה, הרי שמדובר בסכום נמוך משכר המינימום כפול 3 ולכן הוא רשאי למשוך ממנה 15,900 שקלים בפטור מס.

 

עוד בנושא

 

לסיכום

משיכת כספים מקופת גמל לעצמאיים בשל מצבי אבטלה מתאפשרת תוך מתן פטור ממס ועד לתקרה והתנאים האמורים בחוק. כאשר לא קיימת עמידה בתנאים אלו, ייאלץ העצמאי לשאת בתשלום המס ששיעורו 35% והרי שהדבר מהווה קיצוץ משמעותי בסכום שיתקבל בפועל.

חברת אינדיגו פיננסים תוכל לטפל עבורכם בביצוע משיכת הכספים ולהציג לכם את האפשרויות המתאימות ביותר, תוך מתן ייעוץ מס מקצועי ומקיף שיסייע לכם להתנהל כראוי. פנו אלינו ונשמח לסייע לכם. 

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון