החזר מס עוסק מורשה

עצמאיים רבים מכירים את המונח "הוצאה מוכרת" באופן כללי, ואינם מודעים לשלל החזרי המס המגיעים להם בגין הוצאות אלו. אז מהי הוצאה מוכרת, מהי הוצאה מעורבת וכיצד מחשבים פחת על מחשב וכיסא? החזר מס עוסק מורשה – כל התשובות בפנים.

 

עוסק מורשה למתחילים

עוסק המורשה היא אחת מדרכי ההתאגדות העומדות לקהל העצמאיים בישראל, ונועדה לעונים על שני קריטריונים. האחד, הוא אלו אשר סך הכנסותיהם עולות על 101,491 שקלים (נכון לשנת 2021), וכן בעבור רשימה מוגדרת של בעלי מקצוע, אף אם סך הכנסותיהם לא חורגים מהסכום לעיל, בהם חוקרים פרטיים, טכנאים כלליים וטכנאי שיניים, יועצי ניהול, מדע ומס, מנהלי חשבונות, סוכני ביטוח, עורכי דין ועוד.

 

מאפייני העוסק המורשה – דיווחים וחובות

בניגוד לאפיק הרישום של עוסק פטור, לעוסק המורשה עומדות חובות מרובות, זאת בשל ההיקפים הכלכליים עמם אלו נוהגים להתמודד.

 

לפני הכל – מע"מ

בניגוד לעוסק הפטור, חלה חובה על העוסק המורשה לגבות מס ערך מוסף, הוא המע"מ, מקהל הלקוחות שלו, ולהעביר את סכומי התקבולים האמורים לרשות המיסים. כמו כן, בשל חובה זו, יהא על העוסק המורשה להנפיק בגין כל עסקה חשבונית מס, שמתעדת את העסקה וגביית המע"מ בפני רשות המס.

 

לא רק מע"מ – שיעור המס ודיווח שוטף

ראשית, נציין כי כלל הכנסותיו של עוסק מורשה מבית העסק יסווגו כהכנסות עצמאיות. שיעור המס שיוטל על אלו ייקבע בהתאם למדרגות המס הקבועות בחוק, ושיעורם יקבע בהתאם לסך ההכנסות השנתי.

לשם קביעת שיעור המס שמוטל על היחיד בסוף שנת המס, יהא על העוסק המורשה להגיש מדי שנה דו"ח שנתי, אשר יסקור את כלל הכנסותיו והוצאותיו של בעל העסק. לצד דו"ח זה, יהא על העוסק הפטור להגיש דו" חודשי או דו חודשי למשרדי מע"מ.

 

החזר מס עוסק מורשה – כי זה כסף שלכם!

כפי שניתן לראות לעיל, על העוסק המורשה מוטלות חובות רבות, וכן, כפי שניתן להניח, תשלומי מס לא מבוטלים. אולם, בעבור בעלי עסקים אלו עומדות מספר הטבות מס לא מבוטלות, אשר מאפשרות לכם לשלם פחות בגין העסק. לאור העובדה שזה כסף שלכם, אנו ממליצים להמשיך לקרוא.

 

מעל לכל – הוצאה מוכרת

על אף שהמונח האמור עבר באוזניו של כל אדם, עצמאי ושכיר, לא פעם במהלך החיים, לא רובנו מבינים את המושג כראוי. בעבור אלו מכם שמזדהים עם המשפט האחרון, הרי לכם הסבר קצר אודות הוצאה מוכרת.

הוצאה מוכרת של עסק היא כל הוצאה שמטרתה יצירת הכנסות ועבודה נוספת לעסק. לאור העובדה שהמס שאנו משלמים הוא בעד ההכנסות הנקיות שלנו, עלינו להפחית את ההוצאות שבוצעו לשם המטרה שהוצגה לעיל.

ככל שטרם ידעתם על אפיק זה, ייתכן שבמשך שנים שילמתם מס בסכומים גבוהים מהנדרש, ואתם זכאים להחזר. אז מהן ההוצאות אשר ניתן לקזז?

החזר מס עוסק מורשה
החזר מס עוסק מורשה

לפני שנתקדם – נקודה חשובה

בטרם נמשיך ונפרוס את כלל סוגי ההוצאות אותן ניתן לקזז, יש לעמוד על נקודה חשובה. כאמור, ההוצאות היחידות אותן ניתן לקזז הן הוצאות אשר תורמות ונצרכות לשם הגדלת שיעור ההכנסות. משכך, ההוצאות המוכרות ישתנו בין בתי העסק השונים בהתאם לעיסוקם.

לדוגמה, אדם העוסק בבניית אפליקציות יזכה לקיזוז הוצאות שונה בתכלית ממאמן כושר אישי, שכן ההוצאות שיגדילו את הכנסותיהם שונות בתכלית.

 

נקודה ראשונה – רכוש קבוע מול הוצאות שוטפות

הנקודה הראשונה שיש לבחון, בעת בחינת היות הוצאה מוכרת, היא האם מדובר על הוצאה שוטפת, או שמא על רכוש קבוע שישמש את הנכס, שכן אך ורק ההוצאות השותפות הן אלו שיכלו להיות מסווגות כ"הוצאה מוכרת".

לשם המחשה, נבחן כותבי תוכן, אשר עובדים ממשרד ביתם. בעוד בעבור תוכנות מחשב שונות להן הם נזקקים בעבודתם הם יזכו לרשום הוצאה מוכרת, דוגמת תוכנת אנטי וירוס, תוכנות אופיס ועוד, רכישת המחשב עצמו לא תהא הוצאה מוכרת.

 

הרכוש הקבוע שנמצא במחלוקת באופן קבוע – הרכב

בהתאם לדיון שסווג לעיל, הרכב, בשבתו כרכוש קבוע, אינו יכול להיחשב כהוצאה מוכרת. אולם, בניגוד לקו המחשבה שיכול להשתרש בתודעה, הרכב מעניק לכם אפיקים רבים להחזרים בגין הוצאה מוכרת.

ככלל, ההוצאות השונות שנובעות מתוך השימוש ברכב, לרבות טיפולים, טסט שנתי, ביטוח ואף הדלק, יוכלו להיות מסווגים כהוצאה מוכרת. לעניין זה, יש לציין כי הסיווג האמור כפוף לכך שהרכב משמש את בעל העסק לשם עיסוקו, ולא לשם הנאתו הפרטית.

יש לציין לעניין זה כי ככל שהרכב שנרכש הוא רכב שמשקלו על 3.5 טון, והוא נועד לשמש את צרכי העסק, גם הרכב עצמו יוכר כהוצאה מוכרת, והוצאות בגינו יוכרו במלואן לעניין תשלומי המס.

 

הוצאות מוכרות – פחת על רכוש קבוע

בניגוד לעולה מן הכתוב לעיל, ניתן לקבל החזרי הוצאות גם בעבור הרכוש הקבוע שרכשתם, אולם, במתכונת מעט שונה. בחישובים חשבונאיים, נהוג לחשב פחת על רכוש קבוע העומד לזכות החברה. כך, יכולה החברה לאמוד את שווים הכלכלי של הנכסים העומדים לרשותה, זאת על רקע ירידתם ערכם לאורך השנים.

בהתאם לכך, תוכלו לזכות לזיכוי ממס בגין אובדן ערכי הנכסים העומדים לרשותכם. לשם המחשה, פחת בעבור רכב חדש עומד על 15%, על ציוד משרדי עומד על 6%, ופחת על מחשב, כ – 33% מדי שנה.

 

ומה עם טלפון? – הוצאה מוכרת מעורבת

עוד נקודה אשר עולה מהאמור לעיל היא לעניין נכסים מעורבים. נכסים אלו משמשים את בעל העסק הן לצרכיהם הפרטיים והן לצרכיהם האישיים, דוגמת הטלפון הנייד, נסיעה עסקית מעבר לים ואף בית, המשמש גם כמשרד וגם במקום מגורים.

בעבור הוצאות אלו, הן ההוצאות המעורבות, יש לבצע הפרדה עסקית מלאה. לשם המחשה, בעבור הוצאות הטלפון, ייבחן שיעור השימוש העסקי בטלפון, לרבות שיחות טלפון והודעות, מתוך השימוש בעסק.

לעניין בית מגורים, יחולק החשבון בהתאם לשטח שבו מבוצעת העבודה בבית. כך, במידה ומדובר על דירת 3 חדרים, אשר אחד מהם משמם לאופרציה העסקית, שליש מהוצאות הבית השוטפות, הן חשמל, מים וארנונה, יהיו הוצאות מוכרות.

 

לא רק הוצאה מוכרת – הנסיבות הנוספות בגינן ניתן לזכות להחזר מס עוסק מורשה

אומנם הוצאה מוכרת היא כלי משמעותי ובעל היקפים משמעותיים לעניין החזרי מס בעבור עצמאיים, אך לא רק. לרשותו של העצמאי מספר אפיקי פעולה נוספים, אשר יכולים להפחית את שיעור חובת המס המוטל עליו, וככל שלא ניצל אותם, החזר מס עוסק מורשה בשיעור גבוהה למדי.

בין שלל אפיקי ההחזר העומדים ליחיד, בהם תשלומים ביתר והיעדר תיאום מס, הרי הנקודה שנוגעת לכלל אזרחי ישראל, היא נקודות הזיכוי.

 

הנפוצה ביותר – נקודות זיכוי

נקודות זיכוי הינן הטבה סוציאלית הניתנת מטעם המדינה לשם הפחתת חבות המס שעומדת לכם. נקודות אלו ניתנות לצבירה, ובגין כל נקודה תפחיתו סך של 218 שקלים מתשלום המס החודשי שלכם.

בגין היותכם אזרחי ישראל, תזכו לקבל כ – 2.25 נקודות מס כברירת מחדל, ובנוסף אל אלו תוכלו לצבור נקודות בשיעורים שונים בהתאם להתאמתכם לקריטריונים השונים, לרבות בגין הורות, לימודים, שירות בצה"ל ובשירות לאומי ועוד רבים.

 

לסיכום – החזרי מס ואתם

החזרי מס הם כלי כלכלי מדהים, אשר יוכל לאפשר אוויר לנשימה, או לחילופין, טיסה מרעננת ליעד אקזוטי (לפחות אחרי הקורונה). לאור העובדה שהתשלומים ניתנים להחזר עד כ – 6 שנים לאחר תשלום היתר, לצד העובדה שאלו מגיעים עם ריבית והצמדה שנתית של 4%, אתם מוזמנים לפנות אלינו, ולהתחיל את ההליך מהר ככל הניתן.

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון