החזר מס בגין פיצויים

דמי הפיצויים מהווים עוגן כלכלי למפוטר הטרי. אולם, יתכן ולא ידעתם, אך ישנה דרך להפחתת שיעור המס המוטל על אלו. בין רצף קצבה לפריסת מס, הרי לכם כל מה שצריך לדעת על החזר מס בגין פיצויים.

 

מהם דמי פיצויים?

ככל שעובד פוטר ממקום עבודתו, ותחת נסיבות מסוימות, גם בעת התפטרותו, יהא זכאי זה לקבלת דמי הפיצויים, ככל שעבד במקום העבודה לאורך שנה אחת לפחות. על פי חוק פיצויי פיטורים, על המעסיק מוטלת החובה לשלם פיצויים אלו בגין אובדן ההכנסה העתידי.

 

השינוי החקיקתי – סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

בעוד בעבר חושבו דמי הפיצויים על סמך שנות עבודתו של היחיד במקום העבודה ומשכורותיו הממוצעות בחודשי עבודתו האחרונים, החל מתיקון חוק פיצויי פיטורין, שונתה הפלטפורמה האמורה.

הסעיף האמור מעניק למעסיק ולעובד את האפשרות לקביעת הסדר פיצויים מראש. ההסדר המדובר מביא לתשלום הפיצויים לכל אורך תקופת ההעסקה, כך שבנוסף להפרשות הפנסיוניות שמעביר המעסיק לקופת החיסכון של העובד, יועברו במרבית המקרים כ – 8.333% מגובה השכר לרכיב הפיצויים. כך, דמי הפיצויים נשמרים בקופת החיסכון הפנסיוני של היחיד.

איזה סכום פטור ממס פיצויים?

החזר מס בגין פיצויים – סכום הפטור ממס זה נקבע בהסתמך על שתי נוסחאות במדינת ישראל, כאשר הפטור עצמו נקבע בהתאם לנוסחה היותר נמוכה:

משכורת וחצי כפול ותק: מספר השנים בהן עבד העובד אצל המעסיק כפול שכר הבסיס החודשי האחרון שקיבל העובד אצל המעסיק לפני פיטוריו.

תקרה: סכום התקרה הוא 13,750 ש"ח בגין כל שנת עבודה (עדכני לשנת 2024).

לדוגמה, אם משכורתו האחרונה של עובד עמדה על סך של 10,000 ש"ח בחודש, והעובד פוטר לאחר ותק של 6 שנות עבודה –

אופן הביצוע לפי משכורת וחצי כפול ותק: 10,000 ש"ח לחודש * 1.5 (משכורת וחצי) * 6 שנות עבודה = 90,000 ש"ח.

אופן הביצוע לפי תקרה: תקרה של 13,750 ש"ח * 6 שנות עבודה = 82,500 ש"ח.

משום שסכום הפטור בהתאם לתקרה נמוך יותר מאשר סכום הפטור לפי משכורת וחצי כפול ותק, סכום הפטור יהיה לפי הנמוך יותר, כלומר 82,500 ש"ח.

במועד הפיטורין – משיכת הקצבה

לא פעם, בעת פיטורין, דורשים החוזרים לשוק העבודה את משיכת כספי הפיצויים האמורים. משיכה זו מביאה להשתכרות גבוהה מן ההשתכרות השוטפת של היחיד, אשר מביאה לתשלום מס גבוה יותר, זאת בשל חריגה, אשר לרוב תבוצע ממדרגת המס לה משויך אותו עובד בכל חודשי עבודתו. לשם הימנעות ממצב זה, עומדים ליחיד שני אפיקי משיכה שונים, הם רצף קצבה ופריסת מס.
עוד על החזרי מס בגין פיצויים בהמשך.

 

רצף קצבה – מבט צופה פני עתיד

רצף קצבה, הוא כאמור, אחד האפיקים העומדים למפוטר הטרי לשם חיסכון שיעור המס אותם ישלם על דמי הפיצויים. ההסבר הפשוט לאפיק זה הוא הותרת הכספים האמורים בקופת החיסכון הפנסיוני, ומשיכתם אך בעת הגעה לגיל הפנסיה.

נציין כי אפיק זה מהווה ברירת המחדל החל משנת 2017, וככל שעובד מפוטר לא יציין אחרת, כספי הפיצויים ישמרו בקופת החיסכון הפנסיוני. הבחירה במסלול זה כמסלול ברירת המחדל נועדה להגדיל את החיסכון הפנסיוני, אשר יהווה מקור הפרנסה היחיד של מרבית הפורשים בעת הגיעם לגיל פנסיה.

 

לא הסדר מחייב – משיכת הקצבה

על אף שהנחת המוצא היא כי היחיד יהא מעוניין לשמור על כספים אלו בקופת החיסכון הפנסיוני, אין הדבר מחייב. במילים פשוטות, ככל שתבקשו למשוך את הכסף לשם מטרה כללית או ספציפית, תוכלו למשוך את אלו בכל רגע נתון

 

אפיק שני – פריסת מס

אפיק פריסת מס הוא בדיוק כפי שניתן להסיק – פריסת תשלומי המס לאורך תקופה ארוכה. הסיבה העיקרית לקיומו של אפיק זה הוא הרצון להפחית את תשלום המס שמוטל על היחיד בגין כספים אלו.

 

זמן הפריסה – בהתאם לתקופת התעסוקה

אומנם עולם החזרי מס בגין פיצויים מעיד כי הרשויות נכונות להקל על הנישומים בתשלומי המס השונים, אך זו לא מעניקה הטבות ללא מגבלה. משכך, נעמוד כעת על המגבלות העומדות למפוטרים הטריים לעניין פריסת המס.

משך הזמן אשר יעמוד לנישום לפריסת תשלומי המס יקבע על סמך שנות עבודתו באותו מקום עבודה. בעבור כל 4 שנות עבודה, יזכה הנישום לשנת פריסה אחת. משך הפריסה המקסימלי יעמוד על כ – 6 שנים, מה שיאפשר לזכאי לפיצויים לקבל את ההטבה המקסימלית בתום 24 שנות עבודה במקום אחד.

החזרי מס בגין פיצויים
החזר מס בגין פיצויים

שתי דרכים לפריסה

פריסת המס נראית כאפיק פעולה אידאלי בעבור אלו אשר צריכים את הכסף בטווח הזמן המיידי. אולם, הפריסה יכולה להעלות שאלות רבות, ובראשן השאלה בגין אילו הכנסות תיקבע מדרגת המס שאשלם, בעבר או בעתיד?

 

שנות העבודה הבאות – בעיקר לגמלאים

שיטת פריסת המס הראשונה בוחנת את שיעור ההשתכרות בשנים העתידות לבוא, ומתאימה בעיקר בעבור גמלאים ואלו ששיעור הכנסתם צפוי לרדת. בעבור אלו, הסכומים שהתקבלו, בגינם ישלם היחיד מס, יסווגו למדרגת מס נמוכה יותר, בשל ירידת ההכנסה, ויובילו לתשלומים פחותים.

 

לאלו שמצבם השתפר – חישוב היסטורי

בעבור אלו אשר סיימו את ייחסי התעסוקה שלהם בשל התקדמות מקצועית, או לחילופין, שינוי תחום עיסוק שיוביל לפדיון גבוהה יותר, ניתן לשלם מס בגין שיעור ההשתכרות בעבר. כך, תקבולי הפיצויים לא יושפעו בשל ההכנסות העתידות לבוא, שכן אלו ימוסו בהתאם למשכורות שעמדו לרשותו של הנישום בעבר.

 

החזר מס בגין פיצויים – במידה ולא ידעתם

רבים אינם מודעים להליכים שצוינו לעיל, ומשכך, מושכים את כלל הפיצויים בפעימה אחת. עובדה זו תעלה את שיעור המס שעליהם לשלם באופן משמעותי, מה שיביא להוצאות מס לא מבוטלות. אולם, גם במצבים אלו, אל תאמרו נואש, שכן ניתן לקבל החזר בגין הכספים האבודים, ובגין כספים נוספים.

 

תקופת ההחזר – 6 שנים

גם אם הספקתם להשתקע בעבודתכם החדשה, שכן עברו 5 שנים מאז משיכת פיצויי הפיטורין, תוכלו לזכות בכספי המס ששולמו ביתר בחזרה. הסיבה לכך עומדת במדיניות ההחזרים בה נוקטת רשות המיסים, המאפשרת קבלת החזר רטרואקטיבי הנמשך לאורך 6 שנים משנת המס הנוכחית.

 

כמו תשלומי משכנתא, רק הפוך – שער הריבית

כולנו מכירים את הריבית בתור "מחיר הכסף". לאלו מאיתנו שטרם הגיעו לשלב של תשלומי המשכנתאות, אשר בגין נטילתן עלינו לשלם סכומי ריבית משמעותיים, נציין כי הריבית מגלמת את הערך שיכל הכסף לצבור לאורך השנים.

ובכן, כפי שהמדינה יודעת לקחת, היא יודעת גם להחזיר. במידה ויימצא כי אתם זכאים לקבלת החזר מס, הכספים האמורים יושבו אליכם עם ריבית שנתית והצמדה בשיעור של 4%. לאור העובדה שנכסי נדל"ן בישראל מצויים בטווח תשואה הנע בין 3.5% – 2.5%, מדובר על נקודה משתלמת למדי.

 

בחינת זכאות להחזרים נוספים

ככל שמשכתם את דמי הפיצויים שלכם בשנים האחרונות, וכעת אתם מעוניינים לבדוק את זכאותכם לקבלת החזר, ההמלצה היא בחינה של כלל ההחזרים שיכולים לעמוד לרשותכם, בהם החזר מס בגין מעבר מקום עבודה והחזר בגין נקודות מס.

 

החזר מס בגין שינוי מקום עבודה – הנפוץ בישראל

ככל שפוטרתם ומשכתם את פיצויי הפיטורין, ומשכך, הגעתם למאמר האמור, ניתן להניח כי במהלך השנים האחרונות החלפתם גם את מקום העבודה.

מדובר על נקודה משמעותית לעניין החזרי מס, שכן לא פעם, רשויות המס גובות מס ביתר מפלח האוכלוסייה האמור, זאת בשל גביית מס חודשית על סמך ציפיית הכנסות, וקביעת שיעור המס הסופי שמוטל על היחיד בסופה של שנת המס.

 

נקודות זיכוי – נוגע לכל אזרח ישראלי

נקודה נוספת שיכולה להעמיד לכם זכאות לקבלת החזר נעוצה בנקודות זיכוי ממס, המגיעות לאזרחים בגין סיבות שונות. בעוד כל אזרח ישראלי זכאי לקבלת 2.25 נקודות מס, המזכות בהפחתה של 490 שקלים בתשלום המס החודשי, ישנם קריטריונים רבים ונוספים בגינם ניתן לקבל זיכוי, בהם לימודים אקדמאים ומקצועיים, הורות, גירושין וכו'.

 

המלצת המערכת – פנייה למומחים

לשם בחינת החזר מס בגין פיצויים בוודאות ויעילות, וקבלת הכספים במהירות האפשרית, ההמלצה היא פנייה למומחים לעניין החזר מס בנושא. אלו יוכלו לבחון באופן המיטבי את זכאותכם להחזר, וככל שנמצא, להביא להשבת הכספים האבודים במהרה.

 

 

הקראת המאמר לבעלי מוגבלויות:

Rate this page
לקבל החזר כספי מהמדינה
ראיון על ידי המראיין והמגיש גדי סוקניק מראיין את נאור אזולאי מנכ"ל אינדיגו פיננסים על החזרי מס לשכירים
נגן וידאו
שיתוף המאמר ברשתות החברתיות:
רוצים לדעת כמה כסף מגיע לכם? מלאו את הטופס ונחזור אליכם עוד מספר דקות
צרו איתנו קשר

מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי

לוגו אינדיגו פיננסים
או בטלפון